Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 23

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="demografie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Bevolkingsprognose 2009-2016 : omslag naar lagere groei \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Duin, C. van \ Nicolaas, H. \ 2010
Volgens de nieuwe bevolkingsprognose (2009-2016) voor de korte termijn waarover dit artikel rapporteert, telt Nederland in 2016 16,9 miljoen inwoners: 40 duizend meer dan volgens de laatste langetermijnprognose (deze betrof de jaren 2008–2050).
help
In 2050 meer hoogbejaarden zonder nakomelingen \ CBS webmagazine [Artikel]
Duin, C. van \ 2009
Het aantal 65-plussers stijgt naar verwachting de komende jaren flink, van 2,5 miljoen in 2009 naar 4,2 miljoen in 2050. In 2050 zijn er bovendien naar verhouding meer 80-plussers, waarbij het vaker dan nu om mannen zal gaan. Ook zal een groter deel ...
help
Aantal allochtone 65-plussers groeit snel \ CBS webmagazine [Artikel]
Garssen, J. \ Duin, C. van \ 2009
De niet-westerse allochtonen in Nederland zullen de komende decennia sterk gaan vergrijzen. Volgens de nieuwste allochtonenprognose van het CBS groeit het aantal niet-westerse 65-plussers tussen nu en 2050 van krap 70 duizend naar ruim 520 duizend
help
Bevolking groeit komende jaren minder hard \ CBS webmagazine [Artikel]
Duin, C. van \ Nicolaas, H. \ 2009
De bevolking van Nederland is in 2009 naar verwachting met 86 duizend personen gegroeid. Daarmee zijn er 5,5 duizend personen meer bij gekomen dan in 2008. De periode van snel toenemende bevolkingsgroei lijkt echter ten einde. Voor volgend jaar verwa ...
help
Huishoudensprognose 2008-2050: uitkomsten \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Duin, C. van \ Loozen, S. \ 2009
Het aantal huishoudens blijft de komende decennia toenemen, van 7,2 miljoen in 2008 tot 8,3 miljoen in 2039. Daarna zal het aantal weer afnemen tot 8,2 miljoen in 2050. De groei van het aantal huishoudens wordt gedeeltelijk verklaard door de bevolkin ...
help
Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Duin, C. van \ Harmsen, C. \ 2009
Het model waarmee het CBS zijn huishoudensprognose maakt, is aangepast. De nieuwe prognose wordt berekend met een macrosimulatiemodel waarin overgangen tussen huishoudensposities en burgerlijke staten worden gesimuleerd. Naar verwachting blijft de ka ...
help
Bevolkingsprognose 2008–2050: naar 17,5 miljoen inwoners \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Duin, C. van \ 2009
Basis voor de prognose zijn de veronderstellingen voor de immigratie, emigratie, geboorte en sterfte. Dit artikel geeft een beknopt overzicht van deze veronderstellingen en bespreekt vervolgens de uitkomsten van de prognose. De verschillen met de pro ...
help
Bevolkingsprognose 2008–2050: model en veronderstellingen betreffende de sterfte \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Meulen, A. van der \ Duin, C. van \ Garssen, J. \ 2009
Evenals in de twee voorgaande prognoses is in het sterftemodel van de CBS-bevolkingsprognose 2008–2050 onderscheid gemaakt tussen voortijdige sterfte en ouderdomssterfte. Tot de leeftijd van 80 jaar zijn de sterftekansen voor de belangrijkste doodsoo ...
help
Allochtonenprognose 2008–2050: naar 5 miljoen allochtonen \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Garssen, J. \ Duin, C. van \ 2009
Dit artikel beschrijft de belangrijkste uitkomsten van de vijfde allochtonenprognose, die betrekking heeft op de periode 2008–2050. Volgens de nieuwe allochtonenprognose zal Nederland in 2050 bijna 5,0 miljoen allochtonen tellen, 1,8 miljoen meer dan ...
help
Regionale prognose 2009–2040 : vergrijzing en omslag van groei naar krimp \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Jong, A. de \ Duin, C. van \ 2009
De regionale prognose 2009–2040 geeft een toekomstbeeld van de ontwikkeling van de bevolking en het aantal huishoudens per gemeente. Begin oktober 2009 kwam de update van de prognose gereed. Het aandeel ouderen zal de komende jaren naar verwachting i ...
help
Bevolkingsprognose 2007–2014: tijdelijk hogere groei \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Duin, C. van \ 2008
Door een sterk stijgend migratiesaldo en een dalend aantal sterfgevallen is de bevolking in 2007 twee keer sneller gegroeid dan in de bevolkingsprognose van 2006 was verwacht. Het hogere migratiesaldo hing samen met een forse toename van de immigrati ...
help
In 2013 bijna 400 duizend 65-plussers erbij \ CBS webmagazine [Artikel]
Duin, C. van \ 2007
Het aantal Nederlanders van 65 jaar of ouder neemt in de periode 2008–2013 met bijna 400 duizend toe. Het aantal schoolkinderen daalt, evenals het aantal dertigers. De totale bevolking groeit met ruim 200 duizend tot 16,6 miljoen. Dit blijkt uit de n ...
help
Huishoudensprognose 2006–2050: huishoudens naar herkomstgroep \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Duin, C. van \ 2007
De huishoudensprognose 2006–2050 bevat voor het eerst een deelprognose waarin onderscheid wordt gemaakt naar herkomstgroep. Deze deelprognose heeft betrekking op de huishoudensposities van allochtonen en autochtonen, en op het aantal huishoudens (naa ...
help
In 2050 ruim 1,6 miljoen meer allochtonen \ CBS webmagazine [Artikel]
Garssen, J. \ Duin, C. van \ 2007
In 2050 telt Nederland naar verwachting 16,8 miljoen inwoners, tegen 16,4 miljoen nu. De groei komt volledig voor rekening van allochtonen . In 2050 zal 29 procent van de Nederlandse bevolking uit allochtonen bestaan. Nu is dit nog 19 procent
help
Grijze druk zal verdubbelen \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Garssen, J. \ Duin, C. van \ 2007
In de komende dertig jaar zal de verhouding tussen het aantal 65-plussers en de werkzame bevolking sterk veranderen. De nieuwste bevolkingsprognose van het CBS gaat uit van een sterkere vergrijzing dan tot dusver werd aangenomen. De grijze druk zal z ...
help
Huishoudensprognose 2006–2050: belangrijkste uitkomsten \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Agtmaal-Wobma, E. van \ Duin, C. van \ 2007
Het aantal huishoudens blijft de komende decennia toenemen, van 7,2 miljoen in 2006 tot 8,1 miljoen in 2035. Daarna zal het aantal huishoudens weer afnemen tot 8,0 miljoen in 2050. De groei van het aantal huishoudens valt gedeeltelijk te verklaren ui ...
help
Allochtonenprognose 2006–2050: belangrijkste uitkomsten \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Loozen, S. \ Duin, C. van \ 2007
Dit artikel beschrijft de belangrijkste uitkomsten van de nieuwe allochtonenprognose 2006–2050 van het CBS. Het aantal niet-westerse allochtonen zal in 2050 naar verwachting bijna 2,7 miljoen zijn, tegen 1,7 miljoen in 2007. Het aantal westerse alloc ...
help
Huishoudensprognose 2006–2050: veronderstellingen over burgerlijke staat en huishoudenspositie \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Duin, C. van \ 2007
De huishoudensprognose beschrijft de ontwikkeling van de huishoudenssamenstelling van de bevolking van Nederland voor de jaren tot 2050. Basis van de prognose zijn veronderstellingen over de toekomstige ontwikkelingen van (her)trouw- en scheidingskan ...
help
Bevolkingsprognose 2006–2050: veronderstellingen over de geboorte \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Graaf, A. de \ Duin, C. van \ 2007
De bevolkingsprognose beschrijft de ontwikkeling van de omvang en samenstelling van de bevolking tot 2050. In dit artikel wordt ingegaan op de veronderstellingen over de geboorte. Een belangrijk element van de analyse vormt de confrontatie van de vor ...
help
Bevolkingsprognose 2005–2011: stabiele lage groei \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Duin, C. van \ 2006
De nieuwe bevolkingsprognose 2005–2011 van het CBS is een bijstelling van de langetermijnprognose voor de periode 2004–2050 die het CBS in december 2004 heeft gepubliceerd. Het bevolkingsaantal is op 1 januari 2005, onder meer door een laag aantal st ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.