Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 19 / 19

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="demografie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Nog drie negentiende-eeuwers \ CBS webmagazine [Artikel]
Garssen, J. \ Harmsen, C. \ 2009
Op 1 januari 2009 telde ons land volgens voorlopige cijfers van het CBS 1 633 mensen van 100 jaar of ouder. Dat is 1 op de 10 duizend Nederlanders. Het aantal 100-plussers groeit snel
help
Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Duin, C. van \ Harmsen, C. \ 2009
Het model waarmee het CBS zijn huishoudensprognose maakt, is aangepast. De nieuwe prognose wordt berekend met een macrosimulatiemodel waarin overgangen tussen huishoudensposities en burgerlijke staten worden gesimuleerd. Naar verwachting blijft de ka ...
help
Herkomst en vestiging van de eerste generatie Marokkanen in Nederland \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Fokkema, T. \ Harmsen, C. \ Nicolaas, H. \ 2009
De eerste generatie Marokkanen kwam in de jaren zestig en zeventig als ‘gastarbeider’ en als gevolg van de daaropvolgende gezinshereniging en gezinsvorming naar Nederland. Een groot deel van hen woont nog steeds in Nederland. Uit welke delen van Maro ...
help
Forse toename vrouwelijke honderdplussers \ CBS webmagazine [Artikel]
Garssen, J. \ Harmsen, C. \ 2008
Op 1 januari 2008 telde Nederand 1486 inwoners van 100 jaar of ouder. Dat waren er 91 meer dan in 2007. De forse toename bestond volledig uit vrouwen. Onder de honderdplussers zijn slechts 193 mannen
help
De geografische dimensie van partnerkeuze \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Haandrikman, K. \ Harmsen, C. \ Wissen, L. van \ Hutter, I. \ 2008
Dit artikel beschrijft in welke mate Nederlanders een samenwoonpartner kiezen die in de buurt woont. Mensen met een hoge sociaaleconomische status vinden hun partners verder weg dan mensen met een lage sociaaleconomische status. Andere kenmerken die ...
help
Ontwikkelingen in de huishoudensdynamiek sinds 1971 \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Harmsen, C. \ 2008
In dit artikel staat de vraag centraal welke demografische processen hebben bijgedragen aan de structurele veranderingen in de samenstelling van bevolking naar de plaats die personen in het huishouden innemen, waarbij in het bijzonder aandacht wordt ...
help
Migranten maken plaats voor studenten en starters \ CBS webmagazine [Artikel]
Agtmaal-Wobma, E. van \ Harmsen, C. \ 2007
Sinds 2000 is het aantal mensen dat zich vanuit het buitenland in de grote steden vestigt langzaam afgenomen. Daarbij vertrekken sinds 2005 veel meer mensen uit de grote steden naar het buitenland. Er is sindsdien sprake van een vertrekoverschot: het ...
help
Minder sterfgevallen op zondag \ CBS webmagazine [Artikel]
Harmsen, C. \ Garssen, J. \ 2006
Op zondag is het aantal sterfgevallen lager dan op een doordeweekse dag. De lage sterfte op zondagen hangt samen met de lagere sterfte in ziekenhuizen. Ook bij overlijden in de thuissituatie is sprake van een lager aantal sterfgevallen op zondag. In ...
help
Laagste aantal huwelijken sinds 1945 \ CBS webmagazine [Artikel]
Harmsen, C. \ 2006
In 2005 zijn 72.000 huwelijken gesloten, bijna twaalfhonderd minder dan in 2004. In 1999 werden nog bijna 89.000 huwelijken gesloten. Sindsdien is dit aantal vrijwel continu gedaald
help
Sterke toename alleenstaande moeders onder allochtonen \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Harmsen, C. \ Garssen, J. \ 2005
Terwijl het aantal huishoudens met kinderen in de afgelopen vijf jaar vrijwel constant bleef, is het aantal eenouderhuishoudens sterk toegenomen. Vooral onder Turken en Marokkanen was deze toename opvallend. Rond 40-jarige leeftijd is inmiddels een o ...
help
Zeer veel huwelijken op 20-05-2005 \ CBS webmagazine [Artikel]
Harmsen, C. \ Loozen, S. \ 2005
Op vrijdag 20 mei 2005 werden 2441 huwelijken gesloten, ruim twee keer zo veel als op een gemiddelde vrijdag in mei. Er bestaat een uitgesproken voorkeur voor huwen op een vrijdag. Op jaarbasis vinden ruim vier op de tien huwelijken plaats op die dag ...
help
Tienermoeders vaak langdurig alleenstaand \ CBS webmagazine [Artikel]
Garssen, J. \ Harmsen, C. \ 2005
Nederland behoort al sinds jaren tot de landen waar het aantal tienermoeders naar verhouding zeer laag is. In 2004 hadden 3 duizend kinderen een moeder die bij de bevalling jonger dan 20 jaar was. Daarmee had slechts één op de 65 pasgeborenen een tie ...
help
Forse groei aantal eenoudergezinnen \ CBS webmagazine [Artikel]
Garssen, J. \ Harmsen, C. \ 2005
In de afgelopen jaren bleef het aantal gezinnen met kinderen vrijwel constant, maar is het aantal eenoudergezinnen sterk toegenomen. Deze toename was vooral groot onder allochtonen. Van de Antilliaanse vrouwen van rond 40 jaar waren er vier op de tie ...
help
Flitsscheiding populair \ CBS webmagazine [Artikel]
Alders, M. \ Harmsen, C. \ 2004
In 2003 zijn bijna 5 duizend huwelijken geëindigd in een flitsscheiding. In 2002 waren dit er nog 4 duizend. De flitsscheiding is daarmee voor veel mensen een serieus alternatief voor echtscheiding. Door de toename van het aantal flitsscheidingen is ...
help
Bijna 5 duizend flitsscheidingen in 2003 \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Alders, M. \ Harmsen, C. \ 2004
In 2003 vonden 4,8 duizend flitsscheidingen plaats. In 2002 waren dit er nog 4,1 duizend. De flitsscheiding vormt hiermee een serieus alternatief voor echtscheiding. Voor bijna een op de acht echtparen is de flitsscheiding een dergelijk alternatief. ...
help
Demografische levensloop van jongeren na het uit huis gaan \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Harmsen, C. \ Steenhof, L. \ 2003
In dit artikel wordt de levensloop gevolgd van jongeren die in 1995 het ouderlijk huis hebben verlaten. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de verschillen tussen herkomstgroeperingen. Niet-westerse allochtone jongeren trekken vaker bij familie of ...
help
Allochtone huwelijken \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Beer, J. de \ Harmsen, C. \ 2003
Bij één op de drie huwelijken die de laatste jaren zijn gesloten was tenminst één allochtone partner betrokken. Daarbij was in ongeveer zes op de tien gevallen sprake van een huwelijk tussen een allochtoon en een autochtoon. Bij deze gemengde huwelij ...
help
Nieuwe samenwoners \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Steenhof, L. \ Harmsen, C. \ 2002
Beschrijving van de groep nieuwe samenwoners
help
Nieuwe huishoudensstatistiek: vergelijking met de oude statistiek \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Harmsen, C. \ Israëls, A. \ 2001
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.