Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 92

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="demografie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Beroepsarbeid van vrouwen en de daling van de vruchtbaarheid in het westen, 1850-2000 : is er een oorzakelijk verband? \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Van Bavel, J. \ 2004
Dit artikel onderzoekt de stelling dat beroepsarbeid een negatief effect heeft op de vruchtbaarheid vanuit het perspectief van de historische evolutie van het externe rolconflict tussen de gezins- en de beroepsarbeid van vrouwen. Bijzondere aandacht ...
help
De Historische Steekproef Nederlandse bevolking (HSN) en het project Life Courses in Context \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Mandemakers, K. \ 2004
In dit artikel wordt een uiteenzetting gegeven van de aard en de doelstellingen van de Historische Steekproef Nederlandse bevolking (HSN). Belangrijkste doelstelling van de HSN is het aanleggen van een representatieve database met 19e- en 20ste-eeuws ...
help
De timing van het eerste kind: een overzicht \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Beets, G. \ 2004
Deze bijdrage is de weerslag van een presentatie die in 2002 werd gehouden op de conferentie Van tienermoeder tot carrièrepil waar een breed samengestelde groep van deelnemers sprak over vroeg en over laat kinderen krijgen. De bijdrage geeft een voor ...
help
De toekomst van het sociaal-demografisch onderzoek naar families in Nederland \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Dykstra, P. \ 2004
In deze bijdrage gaat de auteur in op de toekomst van het sociaal-demografisch onderzoek naar families in Nederland. De aandacht gaat uit naar een brede kring van relaties tussen familieleden die niet tot hetzelfde huishouden behoren. Aan de hand van ...
help
Veronderstellingen over de toekomstige demografische ontwikkelingen in Nederland \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Wissen, L. van \ 2004
In dit artikel wordt ingegaan op toekomstige verwachtingen met betrekking tot demografische ontwikkelingen. Er bestaan verschillende methoden om een prognose te maken. De verschillen in de uitkomsten van deze methoden worden gebruikt om aan te geven ...
help
Full-time werkende paren in Nederland : ontwikkeling en samenstelling 1977-2002 \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Gils, W. van \ Kraaykamp, G. \ 2004
In dit artikel wordt de stijging bestudeerd van het aantal voltijd werkende paren in Nederland. In welke mate is de stijging van het aantal voltijd werkende paren te verklaren door cohort- en/of periode-effecten? Daarnaast wordt ingegaan op de samens ...
help
Bevolkingsveroudering: een veronachtzaamd probleem \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Schoenmaeckers, R.C. \ 2004
Deze bijdrage handelt over het toenemende aantal ouderen in de wereldbevolking. De grootste percentages ouderen wordt vooralsnog opgetekend in de meer ontwikkelde regio's. Maar ook voor de minder ontwikkelde regio's kan een sterke stijging worden opg ...
help
Levenslooppatronen: toenemende variatie? [Keuzevrijheid in de levensloop, spanning tussen individu en maatschappij?] \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Dijkstra, P.A. \ 2003
In deze methodologische bijdrage worden de verschillende manieren geschetst waarop de variatie in levenslopen en de veranderingen daarin in kaart kunnen worden gebracht. Is de variatie nu toe- of afgenomen? Het antwoord op die vraag hangt af van de b ...
help
De invloed van waarden op demografisch gedrag. Een test van een centrale hypothese uit de Tweede Demografische Transitie theorie \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Liefbroer, A.C. \ 2003
Het blijkt dat individuele waardenoriëntaties wel van invloed zijn op demografische gedragingen van jongvolwassenen. Jongvolwassenen die veel waarde hechten aan autonomie en hedonisme blijken het aangaan van vergaande verplichtingen (zoals in het huw ...
help
Ouderen en de tweede demografische transitie; de effecten van partnertransities op latere leeftijd voor de familiale banden \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Jong Gierveld, J. de \ 2003
In dit artikel worden de gevolgen van de Tweede Demofgrafische Transitie voor oudere mensen belicht. Meer in het bijzonder wordt ingegaan op echtscheiding en op herpartnering op de leeftijd van 50 jaar en ouder
help
Ouderen en de Tweede Demografische Transitie. Een signalement vanuit het LeefsituatieOnderzoek Vlaamse Ouderen (LOVO-1) \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Vanderleyden, L. \ Boer, L. Vanden \ 2003
Een toenemende tendens tot individualisering hetgeen onder meer tot uiting komt in een grote differentiatie inzake leefstijlen en leefvormen, minder langdurige verbintenissen, een tendens naar secularisatie en minder familiebindingen, normvervaging z ...
help
De Algemene Socio-economische Enquête 2001: een stand van zaken naar aanleiding van de VVD-studiedag \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Truwant, V. \ 2003
Op 1 oktober 2001 organiseerde het National Instituut voor de Statistiek de volks- en woningtelling in België onder de nieuwe naam 'Algemene Socio-economische Enquête'. Naar aanleiding van de VVD-studiedag (Vereniging voor Demografie) werd een stand ...
help
Dynamiek in relaties en welvaart: over singleplateau, stellenberg, gezinsdal en eenouderravijn [Keuzevrijheid in de levensloop, spanning tussen individu en maatschappij?] \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Latten, J.J. \ 2003
In deze bijdrage laat de auteur zien hoe groot de dynamiek is in demografisch gedrag die door periodieke momentopnamen slechts voor een beperkt deel in beeld kan worden gebracht. De vraag komt aan de orde hoe de inkomenssituatie van huishoudens veran ...
help
Sociaal beleid vanuit het perspectief van de levensloop [Keuzevrijheid in de levensloop, spanning tussen individu en maatschappij?] \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Doorne-Huiskes, A. van \ 2003
Hoe verhouden preferenties en gedragingen van burgers tot het beginsel van de levensloop? Deze vraag wordt in dit artikel onderzocht aan de hand van twee kwesties: de verdeling van betaalde arbeid tussen partners en de voorkeuren van werkgevers en we ...
help
Levensloop en arbeid: trends in arbeidspatronen [Keuzevrijheid in de levensloop, spanning tussen individu en maatschappij?] \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Leijnse, F. \ Wijst, C.A. van der \ 2003
Door de vergrijzing van de beroepsbevolking zullen in de komende decennia kraptes op de arbeidsmarkt ontstaan, waardoor werkgevers meer geneigd zullen zijn om rekening te houden met de wensen van de werknemers. Ook instituties (sociale zekerheidsrege ...
help
Indische Nederlanders 1930-2001 : een demografische reconstructie \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Imhoff, E. van \ Beets, G. \ Huisman, C. \ 2003
Een demografische reconstructie leert dat er ten tijde van de Japanse bezetting (1942-1945) een kleine 300.000 'Indische Nederlanders' in Nederlands-Indië woonden op een totale bevolking van ruim 60 miljoen. Na de oorlog en de onafhankelijkheid van I ...
help
Sociologische analyses van levensloopeffecten: een overzicht van economische, sociale en culturele gevolgen \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Kalmijn, M. \ 2002
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de sociologische en sociaal-demografische literatuur over levensloopeffecten. Levensloopeffecten zijn gedefinieerd als de gevolgen die mensen ondervinden na en door het meemaken van transities in hun rel ...
help
Levensverwachting en sterftekansen naar geslacht, gewest en onderwijsniveau in België, 1991-1996 \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Deboosere, P. \ Gadeyne, S. \ 2002
In dit onderzoek wordt sociale ongelijkheid bestudeerd aan de hand van sterftetafels die toelaten om absolute verschillen in levensverwachting en relatieve verschillen in leeftijdsspecifieke sterftekansen tussen sociale klassen te berekenen
help
Sociale verschillen inzake het krijgen van kinderen: een reden voor beleidsmaatregelen? \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Schoenmaeckers, R.C. \ Lodewijckx, E. \ Van Peer, C. \ 2002
Ingegaan wordt op de achtergronden bij de daling van het kindertal en de stijging van de leeftijd van de moeder bij de geboorte van het eerste kind. Naast veranderingen in het onderwijspeil wordt ook aandacht besteed aan de werkloopbaan, de relatiege ...
help
Kinderen krijgen in tweede huwelijken: bevindingen op basis van Nederlandse levensloopgegevens \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Kalmijn, M. \ Gelissen, J. \ 2002
Onderzoek is gedaan naar de overwegingen om kinderen te krijgen in een geheel andere setting: de invloed van kinderen uit een eerdere relatie op de beslissing om in een volgende relatie kinderen te krijgen. Twee hypothesen worden naast elkaar gezet: ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.