Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 50 / 143

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="demografie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Langer leven, maar ook langer gezond? \ Demos [Artikel]
Bruggink, J.-W. \ 2010
In de discussie rond de AOW-leeftijd spelen levensverwachting en gezonde levensverwachting een belangrijke rol. Als argument voor een hogere leeftijdsgrens wordt gewezen op de gestegen levensverwachting sinds de invoering van de AOW. Die is de laatst ...
help
Meer dan hersens alleen : de levensloop van hoogopgeleide migranten \ Demos [Artikel]
Kõu, A. \ Wissen, L.J.G. van \ Baily, A. \ 2010
Veel van de lidstaten van de Europese Unie,waaronder Nederland, zijn op zoek naar manieren om hoog- opgeleide migranten binnen te halen als (partiële) remedie tegen bevolkingskrimp en vergrijzing. Naast economische motieven is het dan zaak om ook aan ...
help
Naar een wereld met steeds meer goed opgeleide mensen \ Demos [Artikel]
Lutz, W. \ 2010
In vrijwel alle landen is een aanzienlijke verbetering zichtbaar van het opleidingsniveau.Als dat zich doorzet en als de hoger opgeleiden voor kleinere gezinnen kiezen,ligt een toekomst in het verschiet met veel meer goed opgeleide en welvarende mens ...
help
Steeds verder voorbij de natuurlijke levensverwachting \ Demos [Artikel]
Bonneux, L. \ 2010
De menselijke levensverwachting is sterk toegenomen.We zijn het langstlevende zoogdier op aarde. De maximale levensduur van halfapen is 30 jaar, van grote apen 50 tot 60 jaar. Homo erectus, de eerste succesvolle mens, kon 65 jaar worden, de primitiev ...
help
Russische mannen drinken veel en sterven vroeg: levensverwachting is in Rusland nog steeds laag \ Demos [Artikel]
Leon, D.A. \ Shkolnikov, V.M. \ McKee, M. \ 2010
In geen ander land schommelt de levensverwachting zo sterk als in Rusland.Bovendien is deze laag,vooral bij de mannen. Overmatig alcoholgebruik speelt hierbij een voorname rol. Schattingen wijzen uit dat circa een derde van alle overlijdensgevallen o ...
help
In veel westerse landen stijgen de vruchtbaarheidscijfers weer: een meer duurzame trendombuiging lijkt mogelijk \ Demos [Artikel]
Goldstein, J.R. \ Sobotka, T. \ Jasilioniene, A. \ 2010
De tijden van extreem lage vruchtbaarheidscijfers lijken voorbij. De (demografische) verwachtingen voor de toekomst zien er daarmee minder somber uit dan we tot voor kort dachten. Voornaamste reden daarvan is dat ouders de geboorte van hun kinderen n ...
help
De krimpregio's van de toekomst : regionale demografische ontwikkelingen tot 2040: omslag van groei naar krimp \ Demos [Artikel]
Veer, M. ter \ Boschman, S. \ Verwest, F. \ 2010
Traditionele prognosekaarten laten zien in welke regio’s de bevolking in 2040 kleiner is dan nu. Er zijn echter meer regio's die in de toekomst krimp zullen meemaken. In dit artikel worden daarom omslagkaarten gepresenteerd die laten zien op welk mom ...
help
De pracht van demografie \ Demos [Artikel]
Willekens, F. \ Nimwegen, N. van \ 2010
Jubileumnummer ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. Dit nummer schetst de demografische achtergronden bij het jubileumboek "En zij die na ons komen" in een zestal artikelen over: kleine ...
help
Tussen demografie en science fiction \ Demos [Artikel]
Bonneux, L. \ 2010
Op 3 oktober 2009 publiceerden gerenommeerde demografen in de Lancet een artikel over de verouderende bevolking. De auteurs openden met een stevige ’eye-catcher‘, door te voorspellen dat van de huidige baby’s de helft 100 jaar zal worden "als de huid ...
help
Familiebanden in levensloopperspectief : promotieonderzoek binnen de Netherlands Kinship Panel Study (NKPS) : themanummer \ Demos [Artikel]
Merz, E.-M. \ Keizer, R. \ Putten, A.E. van \ Rijken, A.J. \ Smits, A. \ 2010
Regelmatig promoveren onderzoekers op de uitkomsten van de Netherlands Kinship Panel Study (NKPS), een grootscheeps longitudinaal onderzoek naar familiebanden in Nederland. DEMOS besteedde al tweemaal eerder aandacht aan dit project. In dit speciale ...
help
Gevolgen van de kredietcrisis voor vruchtbaarheid en migratie : themanummer \ Demos [Artikel]
Sobotka, T. \ Skirbekk, V. \ Philipov, D. \ Beets, G.C.N. \ Willekens, F.J. \ Beer, J.A.A. de \ 2009
Naar aanleiding van een recessie schijnt het logisch te zijn om dalende geboortecijfers te verwachten. Nagegaan wordt of die logica stand kan houden. Tevens wordt overzicht gegeven van hetgeen tot nu toe bekend is over de effecten van de huidige cris ...
help
VN-bevolkingsprognose 2008 \ Demos [Artikel]
2009
De omvang van de wereldbevolking nadert met rasse schreden de zeven miljard en zal daarna, zo verwacht de VN, nog wel even doorgroeien (tot ruim negen miljard rond 2050 volgens de middenvariant van de nieuwe prognose). Vooral in de ontwikkelingslande ...
help
Pensioenmigranten op zoek naar het Zwitserleven \ Demos [Artikel]
Dalen, H.P. van \ Henkens, C.J.I.M. \ 2009
Waar gaan de pensioenmigranten naartoe? Om genoeg variatie in en informatie over emigranten naar bestemmingslanden te krijgen heeft het NIDI met behulp van CBS-cijfers een reeks van jaren bestudeerd. Tevens zijn de pensioenemigratieplannen gepeild va ...
help
Herkomst en vestiging van de eerste generatie Marokkanen \ Demos [Artikel]
Fokkema, C.M. \ Harmsen, C.N. \ 2009
De eerste generatie Marokkanen kwam in de jaren zestig en zeventig als 'gastarbeider' en als gevolg van de daaropvolgende gezinshereniging en -vorming, naar Nederland. Een groot deel van hen woont nog steeds in Nederland. Uit welke delen van Marokko ...
help
Maken de babies een come back? \ Demos [Artikel]
Nimwegen, N. van \ Beer, J.A.A. de \ 2009
Een publicatie in het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift Nature over de relatie tussen het geboorteniveau van een land en de mate van ontwikkeling kwam met verrassende uitkomsten. Dat het geboortecijfer daalt als het ontwikkelingsniveau van ...
help
Kinderen in migrantengezinnen : een statistisch portret \ Demos [Artikel]
Valk, H.A.G. de \ Beets, G.C.N. \ 2009
Veel migranten die de afgelopen decennia naar Nederland kwamen namen partner en kinderen mee, lieten deze later overkomen of kregen hier kinderen. Om meer over deze kinderen te weten te komen nam Unicef het initiatief tot een onderzoek in zeven weste ...
help
Themanummer : groei en krimp in Nederland \ Demos [Artikel]
Schnabel, P. \ Latten, J.J. \ Derks, W. \ Verwest, F. \ Sorel, N. \ Buitelaar, E. \ Bargeman, C.A. \ Wissen, L.J.G. van \ 2009
De bevolkingsomvang van Nederland neemt nog steeds toe. Op gemeentelijk niveau krimpt de bevolking echter in een deel van de plattelandsgemeenten en in economisch minder aantrekkelijke gebieden in het noorden, oosten en zuiden van ons land. Vooral jo ...
help
Van groei naar krimp : een demografische omslag in beeld : themanummer \ Demos [Artikel]Samenvatting en discussie bij 'Van groei naar krimp: een demografische omslag'
Nimwegen, N. van \ Heering, L. \ 2009
In het nieuwste rapport van het Werkverband Periodieke Rapportage Bevolkingsvraagstukken (WPRB) richten de drie planbureaus, het CBS en het NIDI zich op de bevolkingskrimp. Het WPRB-rapport gaat in op de gevolgen van de krimp voor verschillende maats ...
help
Verhuizen : discrepantie tussen wensen en gedrag \ Demos [Artikel]
Groot, C. de \ Manting, D. \ Boschman, S. \ 2009
Uit een bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) uitgevoerd onderzoek blijkt dat iemands wens om te verhuizen niet altijd iets zegt over zijn of haar verhuisgedrag kort daarna, in ieder geval veel minder dan tot nu toe vaak wordt aangenomen. Van ...
help
Langer doorwerken : gemakkelijker gezegd dan gedaan \ Demos [Artikel]
Solinge, H. van \ Henkens, C.J.I.M. \ Dalen, H.P. van \ 2009
De Nederlandse arbeidsmarkt vergrijst in rap tempo. Van diverse zijden wordt er daarom voor gepleit om werknemers langer te laten doorwerken. Het mes snijdt - zo is de gedachte - aan twee kanten: het arbeidsaanbod wordt gestimuleerd en de belasting- ...
help
Nu een hoger kindertal kan evenwichtige leeftijdsopbouw verstoren \ Demos [Artikel]
Beets, G.C.N. \ 2008
Als een extra beleidsinspanning gericht op een hoger kindertal succesvol zou zijn dan kunnen er ook nadelige gevolgen optreden, bijvoorbeeld een nieuwe, eenmalige geboortegolf.Terwijl de huidige vergrijzing vanzelf eindigt als de naoorlogse geboorteg ...
help
Kinderwens wordt in de loop van het leven bijgesteld \ Demos [Artikel]
Liefbroer, A.C. \ 2008
De overheid kan zich beter concentreren op de vraag hoe mensen geholpen kunnen worden om het aantal kinderen te krijgen dat ze eigenlijk zouden willen krijgen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat veel mensen meer kinderen willen dan ze daadwerkelijk kr ...
help
Themanummer: Integratie tweede generatie in Nederland \ Demos [Artikel]
Heering, E.L. \ Valk, H.A.G. de \ Crul, M.R.J. \ Bekke, S.C.G. ter \ Groenewold, W.G.F. \ 2008
Themanummer over integratie van de tweede generatie in Nederland, met daarin de volgende artikelen: 1) TIES-project onderzoekt positie en denkbeelden van kinderen van immigranten. 2) Kansen in het onderwijs. 3) Een betere baan dan je ouders. 4) Amste ...
help
Uitstel van ouderschap : is er voorlichting nodig? \ Demos [Artikel]
Doorten, I. \ Brummelman, E.G. \ 2008
De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) bracht in maart 2007 een signalement uit over uitstel van ouderschap (zie Demos maart 2007). Doel van dit signalement was om een maatschappelijke discussie op gang te brengen over de vraag of uitstel van ...
help
Netherlands Kinship Panel Study: familiebanden in beeld : themanummer \ Demos [Artikel]
Valk, H. de \ Rijken, A. \ 2008
Dit speciale NKPS-nummer van Demos geeft een indruk van de gegevens uit de tweede ronde en van de uitgevoerde minipanels. In acht artikelen wordt een scala aan onderwerpen uit de Netherlands Kinship Panel Study (NKPS) behandeld. De levensloop is de l ...
help
Emigratie en de zoektocht naar het goede leven \ Demos [Artikel]
Dalen, H.P. van \ Henkens, K. \ Nicolaas, H. \ 2008
De huidige emigratie wordt onder de loep genomen en ingegaan is op de vragen hoe de omvang van de emigratie de afgelopen decennia is veranderd. Wie emigreert, wat zijn de meest populaire bestemmingen en vooral waarom emigreert men? Voor het eerst sin ...
help
Een dubbele demografische uitdaging voor de EU \ Demos [Artikel]
Nimwegen, N. van \ 2008
De Europese Unie vergrijst en de Europese bevolking zal gaan krimpen. De natuurlijke groei neemt af en is in diverse lidstaten al negatief. Dat de bevolkingsomvang nog stijgt komt vooral door immigratie. Hoewel de bevolkingsgroei afneemt neemt de ber ...
help
Nieuwe EU-lidstaten vergrijzen het sterkst \ Demos [Artikel]
Erf, R.F. van der \ 2008
De bevolking in de Europese Unie groeit nog altijd heel langzaam, maar niet in alle lidstaten. In sommige landen loopt de bevolkingsomvang terug, in andere neemt deze nog flink toe. Eurostat, het statistische bureau van de Unie, verwacht in haar laat ...
help
Partnerkeuze van allochtonen \ Demos [Artikel]
Huis, L.T. van \ 2008
Tot nu toe werd ervan uitgegaan dat een groot deel van de Turken en Marokkanen hun partner uit het land van herkomst haalde. Het aantal migratiehuwelijken is de laatste jaren echter sterk gedaald. De meeste Turken en Marokkanen in Nederland kiezen no ...
help
Wereld tot 2050 steeds grijzer : grote verschuivingen per regio en per land \ Demos [Artikel]World population ageing 2007
Beets, G.C.N. \ 2008
Nederland vergrijst, Europa vergrijst, de hele mensheid vergrijst. Bijna alle landen vergrijzen, maar niet allemaal in dezelfde mate en in hetzelfde tempo. Op dit moment is Japan het meest en Niger het minst vergrijsde land. In Japan maken de autorit ...
help
Nederlandse moslims blijven in de minderheid \ Demos [Artikel]
Beer, J.A.A. de \ 2007
Het aantal islamieten in Nederland groeit sterker dan de rest van de bevolking. Sommigen trekken die lijn door en verwachten dat in de toekomst moslims de meerderheid van de bevolking zullen gaan uitmaken. Hoe reëel is die verwachting? Aan de hand va ...
help
Een levenspad zonder kinderen : de invloed van onderwijs, werk en relaties op kinderloosheid onderzocht \ Demos [Artikel]
Keizer, R. \ 2007
Met nieuw onderzoek naar kinderloosheid, waarin naast opleiding en werk ook gedetailleerd wordt gekeken naar de relatiegeschiedenis, is een begin gemaakt. Om na te kunnen gaan hoe en in hoeverre gedragingen en omstandigheden met betrekking tot onderw ...
help
Gezinsomvang in Europa : laag gemiddeld kindertal heeft vele gedaanten \ Demos [Artikel]
Frejka, T. \ Sardon, J.-P. \ Beets, G. \ 2007
In Europa is de gezinsvorming in de loop van de 20ste eeuw sterk veranderd. Tot na de Tweede Wereldoorlog waren grote gezinnen met vier of meer kinderen heel normaal. Onder invloed van de politieke, sociaal-economische en medische ontwikkeling en de ...
help
Bevolkingsontwikkeling vergroot Europese identiteit op termijn : jongere generaties voelen zich thuis in de EU \ Demos [Artikel]
Lutz, W. \ 2007
Steeds meer mensen identificeren zich met Europa. Een recente studie uit Wenen laat aan de hand van gegevens van de Eurobarometer zien dat in alle lidstaten van de Europese Unie vooral jonge mensen een Europese identiteit zeggen te hebben naast hun n ...
help
Reconstructie sterfteverloop Tweede Wereldoorlog: een andere kijk op de officiële statistieken \ Demos [Artikel]
Harts, J.J. \ Broekhuis, A. \ 2007
In de Tweede Wereldoorlog is de bevolkingsadministratie aanzienlijk aangetast door aanslagen en al dan niet moedwillige foute registraties. Deze administratie is de basis voor de bevolkingsstatistiek en daarom moest deze na de oorlog worden gereconst ...
help
Oog voor de samenleving : de Nederlandse Demografiedag 2007 \ Demos [Artikel]
Sap, J. \ Schippers, J.J. \ Reuser, M. \ Begall, K. \ Mills, M. \ Hogerbrugge, M.J.A. \ Haandrikman, K. \ Corpeleijn, A.W.F. \ 2007
Verslag van de Nederlandse Demografiedag 2007. Aan bod komen de openingslezing over vergrijzing en de toekomstige arbeidsmarktsituatie, en presentaties over onderzoek naar overgewicht en levensverwachting, de voorkeur van toekomstige ouders voor een ...
help
Overleven in blessuretijd \ Demos [Artikel]
Bonneux, L. \ 2007
De sterfte daalt al 150 jaar,maar deze daling bleef lang beperkt tot jongeren. De sterke daling van de sterfte van bejaarden begon in de jaren vijftig. Omdat de sterfte bij jongeren nu heel laag is, kan verdere winst in levensverwachting enkel bij be ...
help
Vergrijzing: ramp of uitdaging: oorzaken en sociale gevolgen \ Demos [Artikel]
Fokkema, C.M. \ Dykstra, P.A. \ 2007
De veranderingen in het demografische landschap van Nederland zijn snel gegaan. Wetenschappers en politici zijn nog druk bezig met het in kaart brengen van die veranderingen en het doorgronden van hun betekenis. Het gebrek aan demografische basiskenn ...
help
Leeftijd moeder bij eerste geboorte sinds 1850 : stijging afgelopen 40 jaar blijkt zonder precedent \ Demos [Artikel]
Gaalen, R.I. van \ Poppel, F.W.A. van \ 2007
Nederlandse vrouwen krijgen gemiddeld op steeds hogere leeftijd kinderen. Maar is dit werkelijk zo'n uitzonderlijke demografische ontwikkeling? Hoe verhoudt zich de stijging van de gemiddelde leeftijd van nieuwe moeders in een veel breder historisch- ...
help
Groei, krimp en ruimte : toekomstige regionale en lokale verschillen \ Demos [Artikel]Krimp en ruimte: bevolkingsafname, ruimtelijke gevolgen en beleid
Dam, F. van \ Groot, C. de \ Verwest, F. \ 2007
De komende decennia zullen de regionale en lokale verschillen in groei en krimp groot zijn. Wat zijn de oorzaken hiervan? En is krimp eigenlijk wel een probleem? De ruimtelijke gevolgen van demografische krimp blijken namelijk zeer beperkt en eigenli ...
help
Uitstel van ouderschap : medische risico’s, maatschappelijke voordelen \ Demos [Artikel]
Doorten, I. \ Struijs, A.J. \ 2007
In Signalement van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) werden de medische en maatschappelijke aspecten van uitstel van ouderschap belicht. De vraag is of dat uitstel aanleiding is om overheidsmaatregelen te nemen. Experts denken daar versch ...
help
Boer zocht vrouw : maar het liefst dicht bij huis... \ Demos [Artikel]
Ekamper, P. \ Poppel, F.W.A. van \ 2007
Boeren blijken enorm veel moeite te moeten doen voor het vinden van een partner. Het tv-programma Boer zoekt vrouw speelt hier op in. Voor boeren is het nooit echt gemakkelijk geweest om een partner te vinden. Ook vroeger week het huwelijkspatroon va ...
help
Verschillen in integratie van Turken in Nederland : door diversiteit in geloofsovertuigingen van bevolkingsgroepen \ Demos [Artikel]
Kaya, H. \ 2006
Meestal wordt de Turkse bevolking in Nederland als één groep gezien, maar er zijn onderling grote verschillen in bijvoorbeeld religie en culturele achtergrond. Turken kunnen moslim zijn of niet, en er is een enorme variatie in culturele patronen afha ...
help
Vergrijzing: kansen en knelpunten op de arbeidsmarkt \ Demos [Artikel]
Ekamper, P. \ Henkens, C.J.I.M. \ 2006
Nederland vergrijst. Daardoor zijn steeds meer ouderen beschikbaar voor de arbeidsmarkt die op termijn in omvang zal gaan krimpen. Hoe kijken werknemers en werkgevers aan tegen de dilemma's die ons staan te wachten en welke kansen zien zij?
help
Valkuilen van het vergrijzingsdebat \ Demos [Artikel]
Dalen, H.P. van \ 2006
De boodschap is veelal: de vergrijzing komt er aan en dus leidt dat tot hogere kosten of premies voor burgers. Met even veel gemak wordt door anderen echter weer gesteld dat het wel meevalt met de vergrijzing. Wie heeft er gelijk? Is de angst voor ve ...
help
Welk gezinsbeleid leidt tot meer kinderen? : meningen over overheidsmaatregelen onderzocht \ Demos [Artikel]
Esveldt, I. \ Fokkema, C.M. \ 2006
De vruchtbaarheidsontwikkeling van de afgelopen decennia – het uitstellen van kinderen en het dalende kindertal per vrouw - is de voornaamste oorzaak van de ontgroening en vergrijzing van de bevolking, zowel in Nederland als elders in Europa. Deze on ...
help
Armoede en de belofte van gelijkheid : UNFPA Wereldbevolkingsrapport 2005 \ Demos [Artikel]
Fuhri Snethlage, P. \ 2006
Ieder jaar brengt het bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA) het zogenoemde wereldbevolkingsrapport uit. Het rapport van 2005, is gericht op het terugdringen van armoede en de rol van gendergelijkheid daarin. De boodschap van het wereldbevol ...
help
Steeds minder asielzoekers in Europa : daling in Nederland ten einde? \ Demos [Artikel]
Erf, R.F. van der \ 2006
Waren er in 2001 nog zo'n 450.000 aanvragen van asielzoekers, in 2005 is dit aantal geslonken tot omstreeks 245.000. Niet alleen het aantal is sterk veranderd, maar ook de verdeling naar herkomst- en bestemmingsland. In Nederland bereikte het aantal ...
help
Media: bevolkingsgroei is eindig! : maar is er iets nieuws onder de zon? \ Demos [Artikel]
Nimwegen, N. van \ Beer, J.A.A. de \ 2006
Steeds meer staat ook in de demografie de mens en niet meer het getal centraal. Het gedrag wordt bestudeerd in zijn context zoals de levensloop, om zo een beter begrip te krijgen van wat er feitelijk aan de hand is. Het is daarom jammer dat de discus ...
help
Sterfte ouderen mede bepaald door factoren op jongere leeftijd \ Demos [Artikel]
Janssen, F. \ 2006
In de westerse wereld is in de loop van de 20ste eeuw de sterfteontwikkeling onder ouderen steeds bepalender geworden voor de vergrijzing. Internationaal vergelijkend onderzoek naar de sterfteontwikkeling bij ouderen in zeven Noordwest-Europese lande ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.