Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 22

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="demografie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Allochtone huwelijken \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Beer, J. de \ Harmsen, C. \ 2003
Bij één op de drie huwelijken die de laatste jaren zijn gesloten was tenminst één allochtone partner betrokken. Daarbij was in ongeveer zes op de tien gevallen sprake van een huwelijk tussen een allochtoon en een autochtoon. Bij deze gemengde huwelij ...
help
Oorzaken van de vergrijzing in de afgelopen vijftig jaar \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Beer, J. de \ Sanders, H. \ 2002
1951-2001 is zowel het absolute aantal 65-plussers (oorzaken: de leeftijdsopbouw in 1951 (veel jongeren) en de stijging van de levensverwachting) als het aandeel van de 65-plussers in de bevolking toegenomen. Dit laatste is mede veroorzaakt door de g ...
help
Relatie tussen demografische prognoses en overheidsbeleid = Relationship between demographic forecasts and government policies \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Beer, J. de \ 1999
Gepoogd wordt duidelijkheid te verschaffen over de rol die het overheidsbeleid speelt in de prognoses van het CBS : enerzijds dient rekening gehouden te worden met de effecten van het beleid op bestaande en toekomstige ontwikkelingen, anderzijds moet ...
help
Geboorteontwikkeling en consumentenvertrouwen : een econometrische analyse \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Giersbergen, N.P.A. van \ Beer, J. de \ 1997
Onderzocht is of er een relatie bestaat tussen korte-termijn fluctuaties in de geboorte en twee consumentenvertrouwenindices op macroniveau ('economisch klimaat' en 'koopbereidheid')
help
Vruchtbaarheid : trends en prognose \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Beer, J. de \ 1997
help
Bevolkings- en huishoudensprognose 1995 \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Beer, J. de \ 1996
Op basis van de cijfers van 1995 (die anders uitvielen dan verwacht) bijgestelde prognose over toekomstige ontwikkelingen in geboorte, sterfte, huwelijkssluiting en echtscheiding, migratie, en verdeling van de bevolking over huishoudensposities
help
Toekomstige huishoudensontwikkeling : demografie of gedrag? \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Beer, J. de \ 1996
Analyse van de invloed van veranderingen in omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking en van veranderingen in gedrag m.b.t. keuzes in de levensloop op de voorspelde groei van het aantal huishoudens tot 2010
help
National population scenarios for countries of the European Economic Area \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Beer, J. de \ Jong, A. de \ Cruijsen, H. \ Eding, H. \ 1996
New population scenarios for the 18 countries of the EEA for the period 1995-2050, followed by a review of the quality of earlier (1991 and 1993) long-term population scenarios compiled by Eurostat. The results of this monitoring have been taken into ...
help
Demografische ramingen voor 1993 : immigratie bereikt recordomvang \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Beer, J. de \ 1993
help
Effect van onzekerheid over toekomstige geboorte, sterfte en migratie op bevolkingsontwikkeling \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Beer, J. de \ Meyer, P. \ 1992
Meer dan de helft van de onzekerheidsmarge van de bevolkingsomvang op de lange termijn kan worden toegeschreven aan de onzekerheid over de toekomstige geboortecijfers. Ruim een derde komt voor rekening van de migratie, en minder dan 10% is het gevolg ...
help
Demografische verschillen tussen allochtone groepen : het effect van de buitenlandse migratie \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Beer, J. de \ Sprangers, A.H. \ 1992
Tussen de verschillende groepen allochtonen bestaat een aantal demografische verschillen. Zowel omvang als tijdstip en aard van de migratie spelen een rol. Naast die direkte invloed is er ook een indirekte invloed van gebeurtenissen als geboorte, huw ...
help
Onzekerheid in bevolkingsprognoses \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Beer, J. de \ 1992
Bespreking van de voor- en nadelen van de huidige praktijk. Nagegaan wordt of er betere alternatieven bestaan
help
Trends in population and family in the low countries \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Beer, J. de \ Beets, G. \ Bosman, E. \ 1991
Overview of what actually happened in Belgium and the Netherlands in the field of demographically relevant topics, with focus on the recent past
help
Bevolkingsprognose 1991 : methode, veronderstellingen en uitkomsten \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Beer, J. de \ 1991
Beknopt overzicht van de wijze waarop de bevolkingsprognose is opgesteld en beschrijving van de belangrijkste uitkomsten
help
Het effect van veranderingen in de echtscheidingswetgeving op het echtscheidingscijfer : een toepassing van interventie-analyse \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Poppel, F. van \ Beer, J. de \ 1991
help
Onzekerheidsvarianten van de Nationale Bevolkingsprognose \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Beer, J. de \ 1991
Beschrijving, aan de hand van de zogenaamde Lage en Hoge variant, van de mate van onzekerheid van de meest recente Nationale Bevolkingsprognose
help
Geboorteontwikkeling wordt beinvloed door vertrouwen in de economie \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Beer, J. de \ 1991
Een analyse van macrocijfers toont aan dat als het vertrouwen in de economie stijgt, het totale vruchtbaarheidscijfer een a anderhalf jaar later toeneemt
help
Gezinsherenigende, gezinsvormende en retourmigratie van Turken en Marokkanen \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Beer, J. de \ Kuijper, H. \ Noordam, R. \ 1991
help
Jaren tachtig : ombuiging of voortzetting van demografische trends? \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Beer, J. de \ 1989
Nagegaan wordt in hoeverre de jaren tachtig een voortzetting van demografische trends van voorgaande decennia laten zien dan wel juist en ombuiging van trends, een en ander tegen de achtergrond van maatschappelijke veranderingen
help
Van geboorteverwachtingen naar geboorteprognoses \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Beer, J. de \ Giessen, G.J. van de \ 1989
Verwachtingen van vrouwen over hun eigen kindertal komen vermoedelijk niet geheel uit en moeten daarom bijgesteld worden. Twee methoden die men daarvoor kan gebruiken worden besproken
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.