Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 15 / 15

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="demografie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
30 duizend stellen uit elkaar met flitsscheiding \ CBS webmagazine [Artikel]
Loozen, S. \ Huis, M. van \ 2010
In de periode 2001-2009 zijn 30 duizend stellen uit elkaar gegaan met een flitsscheiding. Het hoogst was het aantal flitsscheidingen in de jaren 2003 tot en met 2005. Toen kozen jaarlijks ongeveer 5 duizend paren voor een flitsscheiding. Het aantal f ...
help
Cohortvruchtbaarheid van mannen \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Wobma, E. \ Huis, M. van \ 2010
De vruchtbaarheid van mannen verschilt van die van vrouwen. Het aandeel kinderlozen ligt hoger onder mannen, maar mannen die vader zijn hebben gemiddeld meer kinderen dan moeders. Evenals vrouwen hebben opeenvolgende generaties mannen het ouderschap ...
help
Verhuisgedrag van jongeren \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Huis, M. van \ Wobma, E. \ 2010
Jaarlijks verhuizen ongeveer 650 duizend personen naar een andere gemeente, onder wie 96 duizend 18- tot en met 21-jarigen. Het verhuisgedrag van deze jongeren wijkt af van het gemiddelde. De verschillen zitten in de verhuisredenen, de afstand waarov ...
help
Uitstel moederschap leidde niet altijd tot meer afstel \ CBS webmagazine [Artikel]
Agtmaal-Wobma, E. van \ Huis, M. van \ 2008
Hoogopgeleide vrouwen worden op latere leeftijd moeder dan vrouwen met een middelbare of lage opleiding. Dat is al generaties lang zo. Vooral hoogopgeleiden zijn het moederschap steeds verder gaan uitstellen. Dat heeft echter bij hen niet tot meer af ...
help
Minder migratiehuwelijken Turken en Marokkanen \ CBS webmagazine [Artikel]
Huis, M. van \ 2008
De meeste Turkse en Marokkaanse mannen in Nederland trouwen met een vrouw van dezelfde herkomst, uit Nederland of hun land van herkomst. In 2006 liet ongeveer een kwart van de Turkse en Marokkaanse mannen in Nederland die trouwden, hun bruid overkome ...
help
De relatie tussen vruchtbaarheid en opleidingsniveau van de vrouw \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Agtmaal-Wobma, E. van \ Huis, M. van \ 2008
Hoogopgeleide vrouwen zijn gemiddeld ouder als ze voor het eerst moeder worden dan laagopgeleide vrouwen. Ook is het aandeel kinderloze vrouwen groter onder hoog opgeleiden. Dit artikel gaat in op de vraag of uitstel van moederschap effect heeft op d ...
help
Minder flitsscheidingen in 2006 \ CBS webmagazine [Artikel]
Huis, M. van \ 2007
In 2006 zijn 3,9 duizend huwelijken geëindigd in een flitsscheiding. Dit is een daling van 800 ten opzichte van een jaar eerder. In 2005 daalde het aantal flitsscheidingen met 300 ook al licht. De populariteit van de flitsscheiding lijkt hiermee over ...
help
Partnerkeuze van allochtonen \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Huis, M. van \ 2007
Dit onderzoek gaat in op de partnerkeuze van allochtonen. Hoe vaak kiezen allochtonen een huwelijkspartner van dezelfde herkomst, en hoe vaak gaan ze een gemengd huwelijk (met een autochtone partner) aan? Onderzocht wordt verder hoe vaak allochtonen ...
help
Regionale verschillen in de vruchtbaarheid van autochtonen en allochtonen \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Huis, M. van \ Visser, P. \ 2005
Regionale verschillen in vruchtbaarheid worden vooral bepaald door regionale verschillen in de vruchtbaarheid van autochtone vrouwen. Grote verschillen komen voor. Er bestaat een aaneengesloten zone van hoge vruchtbaarheid, die loopt van het zuidwest ...
help
Flitsscheiding blijft populair \ CBS webmagazine [Artikel]
Huis, M. van \ 2005
In 2004 zijn 5 duizend huwelijken geëindigd in een flitsscheiding. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2003. In de voorgaande jaren was de stijging sterker, van minder dan duizend flitsscheidingen in 2001 naar 4,1 duizend in 2002 en 4,8 duize ...
help
Verhuizingen en huishoudensveranderingen in Nederland: verschillen tussen COROP-regio’s \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Ekamper, P. \ Huis, M. van \ 2005
In 2002 hing ruim de helft van het aantal verhuizingen samen met een huishoudensverandering. De belangrijkste motieven om te verhuizen zijn uit huis gaan en gaan samenwonen. De verhuiskansen zijn het hoogst in Noord-Nederland, Flevoland en de grote s ...
help
Huishoudensontwikkelingen bij allochtonen \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Jong, A. de \ Huis, M. van \ 2003
De verdeling van de bevolking over de huishoudensposities wijkt voor niet-westerse allochtonen duidelijk af van die voor autochtonen en westerse allochtonen. Zo ligt het percentage thuiswonende kinderen onder niet-westerse allochtonen veel hoger en h ...
help
Huishoudensprognose 2002-2050: ontwikkelingen naar burgerlijke staat \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Jong, A. de \ Huis, M. van \ 2003
In dit artikel wordt ingegaan op de huishoudensprognose naar burgerlijke staat. Deze is gebaseerd op veronderstellingen over de eerste huwelijkssluiting, echtscheiding en hertrouw
help
Huishoudensprognose 2002-2050: ontwikkelingen naar huishoudenspositie \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Jong, A. de \ Huis, M. van \ 2003
De nieuwe huishoudensprognose verwacht dat de stijging van alleenstaanden, niet-gehuwd samenwonenden en eenouders zal aanhouden. In dit artikel wordt ingegaan op de prognose van de bevolking naar huishoudenspositie
help
Verhuizingen vanwege veranderingen van de huishoudenssamenstelling \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Ekamper, P. \ Huis, M. van \ 2002
De helft van het aantal verhuizingen in de periode 1995-2000 ging gepaard met verandering van de huishoudenssamenstelling. De belangrijkste redenen om te verhuizen die gerelateerd zijn aan het huishouden zijn het uit huis gaan van jongeren, gaan same ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.