Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 29

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="demografie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Regionale verschillen in vruchtbaarheid verklaard \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Middelkoop, M. van \ Jong, A. de \ 2009
Veronderstellingen over vruchtbaarheid op regionaal niveau worden gedaan door het PBL en het CBS. Demografische, culturele, sociaaleconomische en woningmarktvariabelen spelen een belangrijke rol bij de verklaring van regionale verschillen in vruchtba ...
help
Regionale prognose 2009–2040 : vergrijzing en omslag van groei naar krimp \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Jong, A. de \ Duin, C. van \ 2009
De regionale prognose 2009–2040 geeft een toekomstbeeld van de ontwikkeling van de bevolking en het aantal huishoudens per gemeente. Begin oktober 2009 kwam de update van de prognose gereed. Het aandeel ouderen zal de komende jaren naar verwachting i ...
help
Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2007–2025: belangrijkste uitkomsten \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Jong, A. de \ Agtmaal-Wobma, E. van \ 2008
In 2008 hebben het Planbureau voor de Leefomgeving en het CBS voor de tweede keer de regionale bevolkings- en huishoudensprognose uitgebracht. Deze prognose, met behulp van het model PEARL, geeft een beeld van regionale demografische ontwikkelingen i ...
help
Verbeterde schattingswijze van migratie over korte afstand in het model PEARL \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Wijngaarden, P. \ Jong, A. de \ 2008
De prognose, met behulp van het model PEARL, geeft een beeld an regionale ontwikkelingen in de bevolking, allochtonen en huishoudens in de periode tot 2025. In 2008 is de actualisering van deze prognose gepresenteerd. In dit artikel wordt ingegaan op ...
help
Analyse van processen in de levensloop ten behoeve van het model PEARL \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Jong, A. de \ 2008
Dit artikel geeft een beeld van vier belangrijke processen, te weten: het uit huis gaan, het gaan samenwonen, het uit elkaar gaan en gaan wonen in een instelling. Deze processen worden vanuit drie invalshoeken geanalyseerd: patronen naar leeftijd en ...
help
Modelleren van huishoudens in het model PEARL \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Jong, A. de \ 2008
In dit artikel wordt ingegaan op de methodologie van dit onderdeel van de regionale prognose. Tevens wordt ingegaan op dimensies van huishoudensmodellen en worden PEARL en andere huishoudensmodellen getypeerd
help
PEARL: een nieuw regionaal prognosemodel \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Jong, A. de \ Alders, M. \ 2006
De regionale demografische prognose wordt vervaardigd met behulp van het nieuwe prognosemodel PEARL ('Projecting population Events At Regional Level'). In dit artikel wordt ingegaan op het prognosemodel en (analyses ten behoeve van) de veronderstelli ...
help
PEARL: uitkomsten van de regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005–2025 voor provincies \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Jong, A. de \ 2006
In 2006 hebben het Ruimtelijk Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek voor het eerst een regionale demografische prognose uitgebracht. Deze prognose geeft een beeld van regionale ontwikkelingen rond de bevolking en allochtonen in de peri ...
help
Inwoners grote steden verhuizen naar randgemeenten \ CBS webmagazine [Artikel]
Jong, A. de \ Duin, C. van \ 2006
Amsterdammers die in 2004 verhuisden, hadden een voorkeur voor enkele randgemeenten. Uit de verhuisstromen komen enkele karakteristieke verhuispatronen naar voren. Vele Amsterdamse autochtonen verhuisden naar Haarlemmermeer en veel Surinamers gingen ...
help
Nieuwe bevolkingsprognose CBS: veel verandering, weinig groei \ Demos [Artikel]
Latten, J. \ Jong, A. de \ 2005
Het CBS verwacht dat de emigratie zich de komende jaren op een relatief hoog niveau van meer dan 100.000 mensen zal handhaven. De immigratie zal voorlopig onder dat niveau blijven. Het ziet ernaar uit dat de emigratie en de immigratie pas na 2010 wee ...
help
Prognose van emigratie op basis van een retourmigratiemodel \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Jong, A. de \ Nicolaas, H. \ 2005
In de nieuwe bevolkingsprognose is de emigratie voor het eerst gemodelleerd aan de hand van het 'retourpercentage'. Voor zes herkomstgroeperingen zijn veronderstellingen opgesteld over het percentage immigranten dat uiteindelijk weer terugkeert (naar ...
help
Bevolkingsprognose 2004–2050: maximaal 17 miljoen inwoners \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Jong, A. de \ 2005
Volgens de nieuwe bevolkingsprognose van het CBS zal het inwonertal van Nederland toenemen van de huidige 16,3 miljoen naar 17,0 miljoen rond 2035. De migratie zal naar verwachting na 2010 een positieve bijdrage leveren aan de bevolkingsgroei, terwij ...
help
Toekomstscenario’s voor de Nederlandse bevolking \ CBS webmagazine [Artikel]
Jong, A. de \ 2004
In 2050 zal Nederland volgens de bevolkingsprognose 17,6 miljoen inwoners tellen. Nu zijn dat er 16,3 miljoen. Afhankelijk van de economische groei en de ontwikkeling van de verzorgingsstaat kan de bevolking sneller of langzamer groeien. In een samen ...
help
Bevolkingsprognose 2003-2009: tragere bevolkingsgroei \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Jong, A. de \ Alders, M. \ Niolaas, H. \ 2004
De bevolkingsprognose 2003–2009 heeft betrekking op de periode van 1 januari 2003 tot 1 januari 2009. Deze korte-termijnprognose is een actualisering van de lange-termijnprognose 2002–2050 op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. D ...
help
Lange-termijn allochtonenscenario's voor Nederland \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Jong, A. de \ Hilderink, H. \ 2004
Aan de hand van vier scenario’s wordt in dit artikel beschreven hoe de allochtone bevolking zich in de toekomst kan ontwikkelen. De eerste generatie allochtone bevolking groeit vooral door de buitenlandse migratie, terwijl de tweede generatie allocht ...
help
Enkele demografische en economische scenario's doorgelicht \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Jong, A. de \ 2004
Scenario’s schetsen mogelijke toekomsten, terwijl een prognose de meest waarschijnlijk geachte toekomst beschrijft. In dit artikel wordt ingegaan op kenmerken van scenario’s en op de richtlijnen en stappen bij het opstellen ervan. Vervolgens worden e ...
help
Bevolkingsscenario's voor Nederland \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Jong, A. de \ Hilderink, H. \ 2004
Aan de hand van vier scenario’s wordt in dit artikel beschreven hoe de Nederlandse bevolking zich in de toekomst kan ontwikkelen. De scenario’s zijn gebaseerd op vier toekomstbeelden van mogelijke economische en sociaal-culturele ontwikkelingen. De v ...
help
Nederland op 16,5 miljoen inwoners in 2008 \ CBS webmagazine [Artikel]
Jong, A. de \ 2003
Op 1 januari 2004 telt Nederland 16,3 miljoen inwoners. Daardoor bedraagt de bevolkingsgroei in 2003 65 duizend personen. In 2000 was dat nog 125 duizend. De komende jaren zal de bevolkingsgroei eerst verder dalen van 55 duizend (2004) naar 49 duizen ...
help
Het ideale gezin: een jongen en een meisje \ CBS webmagazine [Artikel]
Jong, A. de \ 2003
Nederlandse en Surinaamse ouders met een kinderwens hebben geen voorkeur voor een zoon of een dochter en willen het liefst van allebei één. Turkse en Marokkaanse ouders hebben een duidelijke voorkeur voor jongens
help
Hoogste kindertallen in Urk \ CBS webmagazine [Artikel]
Jong, A. de \ 2003
In 2002 lag het vruchtbaarheidscijfer op 1,73 kinderen per vrouw. In 1980 was dit nog 1,6. Er bestaat een grote regionale variatie in de vruchtbaarheid. Het verschil tussen Urk, de meest vruchtbare gemeente, en Vaals, de minst vruchtbare gemeente, be ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.