Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 36

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="demografie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Bevolkingsprognose 2009-2016 : omslag naar lagere groei \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Duin, C. van \ Nicolaas, H. \ 2010
Volgens de nieuwe bevolkingsprognose (2009-2016) voor de korte termijn waarover dit artikel rapporteert, telt Nederland in 2016 16,9 miljoen inwoners: 40 duizend meer dan volgens de laatste langetermijnprognose (deze betrof de jaren 2008–2050).
help
Niet-westerse vrouwen steeds later moeder \ CBS webmagazine [Artikel]
Nicolaas, H. \ Wobma, E. \ 2010
In 2008 werden niet-westerse vrouwen van de eerste generatie gemiddeld ruim een jaar later moeder dan in 1996. De gemiddelde leeftijd waarop autochtone vrouwen hun eerste kind kregen, steeg in die periode met bijna een half jaar. Verder hadden niet-w ...
help
België en Duitsland populairste emigratiebestemmingen \ CBS webmagazine [Artikel]
Loozen, S. \ Nicolaas, H. \ 2010
In 2009 verlieten 28 duizend autochtonen Nederland. Dat waren er 9 duizend minder dan in het emigratietopjaar 2006. De populairste bestemmingen waren België en Duitsland. Onder de emigranten naar Frankrijk, Portugal en Spanje waren relatief veel 50-p ...
help
Bevolking groeit komende jaren minder hard \ CBS webmagazine [Artikel]
Duin, C. van \ Nicolaas, H. \ 2009
De bevolking van Nederland is in 2009 naar verwachting met 86 duizend personen gegroeid. Daarmee zijn er 5,5 duizend personen meer bij gekomen dan in 2008. De periode van snel toenemende bevolkingsgroei lijkt echter ten einde. Voor volgend jaar verwa ...
help
Herkomst en vestiging van de eerste generatie Marokkanen in Nederland \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Fokkema, T. \ Harmsen, C. \ Nicolaas, H. \ 2009
De eerste generatie Marokkanen kwam in de jaren zestig en zeventig als ‘gastarbeider’ en als gevolg van de daaropvolgende gezinshereniging en gezinsvorming naar Nederland. Een groot deel van hen woont nog steeds in Nederland. Uit welke delen van Maro ...
help
Bevolkingsprognose 2008–2050: veronderstellingen over immigratie \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Nicolaas, H. \ 2009
Dit artikel gaat verder in op de veronderstellingen over toekomstige ontwikkelingen van de immigratie. De uitkomsten van de nieuwe bevolkings- en allochtonenprognose, voor de periode 2008–2050, zijn mede gebaseerd op veronderstellingen over het toeko ...
help
Bevolkingsprognose 2008-2050: veronderstellingen over emigratie \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Nicolaas, H. \ 2009
De uitkomsten van de nieuwe bevolkings- en allochtonenprognose zijn mede gebaseerd op veronderstellingen over het toekomstig aantal emigranten. Op basis van een retourmigratiemodel voor buiten Nederland geboren personen worden veronderstellingen geda ...
help
Gezinshereniging en gezinsvorming na immigratie \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Bruin, K. de \ Nicolaas, H. \ 2009
In dit artikel wordt voor een aantal grote niet-westerse en westerse herkomstgroepen het proces van huishoudensvorming na immigratie bekeken. De auteurs beperken ons hierbij tot de volgende twee processen van gezinsmigratie: 1) immigranten die als al ...
help
Stijging emigratie voorbij \ CBS webmagazine [Artikel]
Nicolaas, H. \ Agtmaal-Wobma, E. van \ 2008
In 2007 verlieten iets meer dan 123.000 emigranten ons land. Dat zijn er 9.000 minder dan in 2006. Het is voor het eerst sinds 2000 dat de emigratie daalt. De daling treedt vooral op bij de eerstegeneratie-allochtonen
help
Emigratie en de zoektocht naar het goede leven \ Demos [Artikel]
Dalen, H.P. van \ Henkens, K. \ Nicolaas, H. \ 2008
De huidige emigratie wordt onder de loep genomen en ingegaan is op de vragen hoe de omvang van de emigratie de afgelopen decennia is veranderd. Wie emigreert, wat zijn de meest populaire bestemmingen en vooral waarom emigreert men? Voor het eerst sin ...
help
Emigratie: de spiegel van Hollands ongenoegen \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Dalen, H. van \ Henkens, K. \ Nicolaas, H. \ 2008
In dit artikel wordt een beeld geschetst van de emigratie door de jaren heen, het soort mensen dat emigreert en de populairste bestemmingslanden. Tevens worden de belangrijkste redenen voor emigratie in beeld gebracht. De kwaliteit van de publieke ru ...
help
Immigratie Oost-Europeanen blijft hoog \ CBS webmagazine [Artikel]
Nicolaas, H. \ 2007
In de eerste negen maanden van 2007 hebben zich bijna 13 duizend Bulgaren, Polen en Roemenen in Nederland gevestigd, bijna tweemaal zoveel als in dezelfde periode in 2006. De toename doet zich vooral voor bij immigranten uit Bulgarije en Roemenië, de ...
help
Bevolking krimpt in helft van gemeenten \ CBS webmagazine [Artikel]
Nicolaas, H. \ Alders, M. \ 2007
In bijna de helft van alle Nederlandse gemeenten is het aantal inwoners in 2006 afgenomen. Vooral bij gemeenten in Zuid-Holland en Limburg deed zich bevolkingskrimp voor
help
Immigratie in 2006 toegenomen tot ruim 100 duizend \ CBS webmagazine [Artikel]
Nicolaas, H. \ 2007
In 2006 vestigden zich 101 duizend immigranten in Nederland, bijna 10 duizend meer dan in 2005. De toename doet zich vooral voor bij Nederlanders die terugkeren en bij immigranten uit de Europese Unie, met name Polen en Duitsland
help
Bevolkingsprognose 2006–2050: veronderstellingen over emigratie \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Nicolaas, H. \ 2007
In december 2006 zijn de nieuwe bevolkingsprognose en allochtonenprognose van het CBS gepubliceerd. Dit artikel gaat verder in op de veronderstellingen over de toekomstige ontwikkelingen van de emigratie
help
Buitenlandse migratie in Nederland 1795–2006: de invloed op de bevolkingssamenstelling \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Nicolaas, H. \ Sprangers, A. \ 2007
Dit artikel schetst een beeld van de bevolkingssamenstelling in de afgelopen twee eeuwen en beschrijft de invloed die de buitenlandse migratie op deze samenstelling heeft gehad
help
Bevolkingsprognose 2006–2050: veronderstellingen over immigratie \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Nicolaas, H. \ 2007
In december 2006 zijn de nieuwe bevolkingsprognose en allochtonenprognose van het CBS gepubliceerd. Dit artikel gaat verder in op de veronderstellingen over toekomstige ontwikkelingen van de immigratie
help
Nederland: van immigratie- naar emigratieland? \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Nicolaas, H. \ 2006
Sinds 2003 is er sprake van een vertrekoverschot: jaarlijks verlaten meer mensen Nederland dan er naar Nederland komen. De emigratie is vooral onder niet-westerse allochtonen toegenomen, bij zowel de eerste als de tweede generatie. België en Duitslan ...
help
Bevolkingsprognose 2006–2050: veronderstellingen over de asielmigratie \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Nicolaas, H. \ 2006
In dit artikel wordt eerst kort ingegaan op de ontwikkelingen ten aanzien van het aantal asielverzoeken in de Europese Unie. Daarna worden de ontwikkelingen in Nederland uitvoerig toegelicht, wordt de berekening van de asielmigratie in de prognose ve ...
help
Bevolking EU groeit vooral door migratie \ CBS webmagazine [Artikel]
Nicolaas, H. \ Sprangers, A. \ 2006
De bevolkingsgroei in de EU is vooral een gevolg van buitenlandse migratie en in mindere mate van natuurlijke aanwas. Dit blijkt uit berekeningen van Eurostat, het statistische bureau van de EU. De bevolkingsontwikkeling in de 15 oorspronkelijke lids ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.