Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 77

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="demografie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Criteria to assess the degree of endangerment of livestock breeds in Europe \ Livestock production science : official journal of the European Association for Animal Production (E.A.A.P.) = revue officielle de la Fédération Européenne de Zootechnie (F.E.Z.) = offizielle Zeitschrift der Europäischen Vereinigung für Tierproduktion (E.V.T.) [Artikel]
Gandini, G.C. \ Ollivier, L. \ Danell, B. \ Distl, O. \ Georgoudis, A. \ Groeneveld, E. \ Martyniuk, E. \ Arendonk, J.A.M. van \ Woolliams, J.A. \ 2004
The degree to which a breed is exposed to becoming extinct, i.e. its degree of endangerment (DE), is an essential information to orient conservation policies. Assessing DE properly is a difficult task, as numerous factors are involved. Several method ...
help
Retourmigratie in een plattelands samenleving tijdens de indstriële revolutie : het land van Herpen (België) 1846-1900 \ Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis / gemeenschappelijke uitg. van Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en Nederlands Economisch-Historisch Archief (NEHA) [Artikel]
Neven, M. \ 2004
Doel van dit artikel is om de samenstelling te begrijpen van een specifieke populatie, namelijk die van emigranten die er voor kozen om terug te keren naar hun dorp in het land van Herve. Boeren liepen de minste kans om terug te keren. Familiebanden ...
help
PRIMOS-bevolkingsprognose 2003: vergrijzing in de regio : aantal eenpersoonshuishoudens neemt toe \ Demos [Artikel]
Visser, P. \ 2004
In en rond Amsterdam en in Flevoland en Utrecht neemt het aantal jongeren van 0-14 jaar naar verwachting de komende 20 jaar nog toe, maar in de overige gebieden zal sprake zijn van een forse daling. In gebieden in Zeeland en Limburg leidt dit tot een ...
help
NIDI stelt tien jaar na dato vast: financiële doelstellingen 'Cairo' bij lange na niet gehaald \ Demos [Artikel]
Reuser, M. \ Eckhardt-Gerritsen, J. \ 2004
In 2004 is het tien jaar geleden dat de Wereldbevolkingsconferentie in Cairo plaatsvond. Het is daarom interessant om te kijken in hoeverre gehoor is gegeven aan de aanbevelingen. 180 landen hebben het actieprogramma ondertekend en daarmee hun steun ...
help
Vijftien + tien = 455 : uitbreiding EU in bevolkingscijfers \ Demos [Artikel]
Monnier, A. \ 2004
Door de toetreding van de tien nieuwe leden tot de EU, per 1 mei 2004, telt de Unie nu 455 miljoen mensen. De EU staat daarmee op de derde plaats na China (1,3 miljard) en India (1,1 miljard). In dit artikel zet de auteur de bevolkingsontwikkeling en ...
help
Sterftekans allerjongsten ongunstig beïnvloed \ CBS webmagazine [Artikel]
Garssen, J. \ Meulen, A. van der \ 2004
In de afgelopen decennia zijn de sterfte rondom de geboorte en de zuigelingensterfte in Nederland zeer sterk gedaald. Sinds de jaren tachtig echter is vooral de daling van de perinatale sterfte afgevlakt. Hierdoor is ons land vele plaatsen gezakt op ...
help
Immigranten komen en gaan \ CBS webmagazine [Artikel]
Nicolaas, H. \ Sprangers, A. \ 2004
In 2003 vestigden zich 74 duizend immigranten in Nederland met een niet-Nederlandse nationaliteit. Dat zijn er 13 duizend minder dan in 2002. Een deel van de immigranten blijft permanent in Nederland, een ander deel gaat na verloop van tijd weg. Van ...
help
Vergrijzing, krimp en de stille opmars van bevolkingspolitiek \ Demos [Artikel]
Dalen, H.P. van \ 2004
De Europese Unie wordt gekenmerkt door een splitsing der geesten zodra het over bevolkingsbeleid gaat. De nieuwe lidstaten kennen lage vruchtbaarheidscijfers en bevolkingskrimp en zijn geporteerd van een actief bevolkingsbeleid terwijl in de oude lid ...
help
Beroepsarbeid van vrouwen en de daling van de vruchtbaarheid in het westen, 1850-2000 : is er een oorzakelijk verband? \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Van Bavel, J. \ 2004
Dit artikel onderzoekt de stelling dat beroepsarbeid een negatief effect heeft op de vruchtbaarheid vanuit het perspectief van de historische evolutie van het externe rolconflict tussen de gezins- en de beroepsarbeid van vrouwen. Bijzondere aandacht ...
help
Asieldruk in Nederland zakt onder EU-gemiddelde \ Demos [Artikel]
Erf, R. van der \ 2004
In de periode 1990-2003 hebben meer dan vijf miljoen mensen asiel aangevraagd in een van de 15 landen van de (toenmalige) Europese Unie. Het aandeel van Nederland daarin bedroeg 433.000, ofwel acht procent. Dit is bijna tweemaal zoveel als het aantal ...
help
Ruim 125 duizend personen met een lat-relatie \ CBS webmagazine [Artikel]
Loozen, S. \ Steenhof, L. \ 2004
Veel mensen met een relatie gaan niet meteen samenwonen met hun partner. Na verloop van tijd willen de meesten dat toch wel. Slechts een minderheid, ongeveer 125 duizend personen van 30 tot en met 59 jaar, kiest voor een lat-relatie. De meerderheid v ...
help
Minder huwelijken in 2003 \ CBS webmagazine [Artikel]
Tas, R. \ 2004
In 2003 zijn er 82,6 duizend huwelijken in Nederland gesloten, ruim 3 duizend minder dan een jaar eerder. Het aantal huwelijken in 2003 steekt schril af bij de meer dan 120 duizend huwelijken die begin jaren zeventig jaarlijks werden gesloten. Sindsd ...
help
Anticonceptiepil verliest terrein \ CBS webmagazine [Artikel]
Graaf, A. de \ 2004
Tweederde van de Nederlandse vrouwen tussen de 18 en de 45 jaar gebruikte in 2003 een methode om een zwangerschap te voorkomen. Zo’n 8 procent was zwanger of wilde zwanger worden, 8 procent was onvruchtbaar en 17 procent gebruikte om andere redenen g ...
help
Geboorten: vooral midden in de week \ CBS webmagazine [Artikel]
Tas, R. \ 2004
Gemiddeld werden in 2002 zo’n 554 kinderen per dag geboren in Nederland. Het aantal varieerde sterk per dag. In het weekend werden minder kinderen geboren dan door de week en in het voorjaar minder dan in de zomer. De meeste kinderen werden midden in ...
help
Na toetreding als lid : Turkije op termijn meeste inwoners EU \ Demos [Artikel]
Beets, G.C.N. \ 2004
Per 1 mei 2004 treden tien landen toe tot de Europese Unie. Het inwonertal van de Unie zal daardoor toenemen van zo’n 380 miljoen (15 landen) tot ruim 450 miljoen. Over de toetreding van Turkije wordt later in 2004 onder Nederlands voorzitterschap be ...
help
Lessen uit het verleden van West-Europa: integratie moet zijn tijd hebben \ Demos [Artikel]
Lucassen, L. \ 2004
De huidige problemen met de integratie van sommige migrantengroepen vertonen overeenkomsten met die rond de integratie van soortgelijke groepen in het verleden. Een historische vergelijking is daarom interessant. Deze leert ons onder meer dat het in ...
help
Veel allochtone kinderen geboren in grote gemeenten \ CBS webmagazine [Artikel]
Tas, R. \ 2004
In 2002 zijn in Nederland 33 duizend kinderen geboren die ten minste één ouder hebben uit een niet-westers land. Dit komt overeen met ruim 16 procent van alle levendgeborenen. Voor de 25 grootste gemeenten bedraagt het aantal niet-westerse allochtone ...
help
Nieuwe EU-lidstaten minder oud en vergrijsd \ CBS webmagazine [Artikel]
Sprangers, A. \ 2004
De levensverwachting van de bevolking in de tien nieuwe EU-lidstaten is lager dan in de landen van de EU-15 Ook is de bevolking van deze toetreders minder vergrijsd dan de bevolking van de vijftien lidstaten die tot 1 mei de EU vormden
help
Flitsscheiding populair \ CBS webmagazine [Artikel]
Alders, M. \ Harmsen, C. \ 2004
In 2003 zijn bijna 5 duizend huwelijken geëindigd in een flitsscheiding. In 2002 waren dit er nog 4 duizend. De flitsscheiding is daarmee voor veel mensen een serieus alternatief voor echtscheiding. Door de toename van het aantal flitsscheidingen is ...
help
Kinderloosheid en opleidingsniveau \ CBS webmagazine [Artikel]
Graaf, A. de \ 2004
Van de vrouwen die inmiddels 60 jaar zijn, is 11 procent kinderloos gebleven. Van de vrouwen die nu rond 45 jaar oud zijn, heeft 17 procent geen kinderen gekregen. Van de vrouwen die rond de 30 jaar zijn, verwacht 20 procent geen kinderen te zullen k ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.