Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 61

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="demografie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Nederlanders over de grens \ Demos [Artikel]
Nicolaas, H. \ Sprangers, A. \ 2005
In 2004 zijn 49.000 in Nederland geboren personen in het buitenland gaan wonen. Dit aantal is sinds 1954 niet zo hoog geweest. Nederlandse emigranten vestigen zich voor een belangrijk deel in de buurlanden. In de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn ...
help
De invloed van levensloopkenmerken en waardeoriëntaties op vrijwillige kinderloosheid \ Mensch en maatschappij : driemaandelijksch tijdschrift voor anthropologie, psychologie, erfelijksheidsleer, eugenetiek, prae-historie, ethnologie, sociographie, sociologie, criminologie, ethiek en rechtsphilosophie : tevens orgaan van het Nederlandsch Nationaal Bureau voor Anthropologie [Artikel]
Meester, E. de \ Esveldt, I. \ Mulder, C.H. \ Beets, G. \ 2005
In dit onderzoek staat de vraag centraal in hoeverre vrijwillig kinderlozen van ouders verschillen met betrekking tot hun levensloopkenmerken (demografische en sociaal-economische kenmerken) en waardeoriëntaties. Een vernieuwing ten opzichte van eerd ...
help
Bijna helft immigranten geen blijvers \ Demos [Artikel]
Bijwaard, G. \ 2005
Op basis van een CBS-bestand valt per migratiecategorie na te gaan hoe groot het percentage is dat permanent blijft en hoe snel de anderen Nederland weer verlaten. Daarbij blijken er binnen de categorieën ook verschillen te bestaan naar kenmerken van ...
help
Wie wonen er in dunbevolkte gebieden? \ CBS webmagazine [Artikel]
Melser, C. \ 2005
In 2004 telde Nederland 84 dunbevolkte buurten verspreid over 58 gemeenten. Tweederde van deze dunbevolkte buurten ligt in Noord- en Oost-Nederland. De rest ligt voornamelijk in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Met maar één dunbevolkte buurt h ...
help
Minder autochtone, meer allochtone 20–64-jarigen \ CBS webmagazine [Artikel]
Latten, J. \ Alders, M. \ 2005
Het CBS raamt het aantal 20–64-jarigen in 2030 op 9,5 miljoen. Dat is een half miljoen minder dan in 2005. De afname van het aantal 20–64-jarigen is het resultaat van een forse daling van het aantal autochtonen in deze leeftijdsgroep en een stijging ...
help
Hoogste aantal emigranten sinds 1954 \ CBS webmagazine [Artikel]
Sprangers, A. \ Nicolaas, H. \ 2005
In 2004 zijn 49 duizend mensen die in Nederland zijn geboren in het buitenland gaan wonen. Dit aantal is sinds 1954 niet zo hoog geweest. De meeste Nederlandse emigranten gaan naar Duitsland en België
help
Snelste bevolkingsgroei in gemeenten rondom grotere steden \ CBS webmagazine [Artikel]
Tas, R. \ 2005
In 2004 is het aantal inwoners van Nederland met 0,2 procent gestegen tot 16,3 miljoen. In de gemeenten rondom de grotere steden groeide de bevolking over het algemeen het snelst. Snelste groeier in 2004 was de gemeente Barendrecht. Marum is de gemee ...
help
Migranten in de Maasstad \ Demos [Artikel]
Praag, C. van \ Bik, M. \ 2005
In vergelijking met de andere grote steden in Nederland doet Rotterdam het sociaal-economisch slechter. Zo verdienen mensen in Rotterdam gemiddeld minder, zijn ze lager opgeleid, telt de stad de meeste achterstandsleerlingen en wordt er in verhouding ...
help
Iedere dag 30 inwoners minder in 2040 \ CBS webmagazine [Artikel]
Latten, J. \ Hamers, B. \ 2005
Het inwonertal van Nederland neemt nog toe, maar het groeitempo is relatief laag. In 2005 zal de bevolking gemiddeld per dag met 92 inwoners groeien. In 1970 kwamen er nog 443 inwoners per dag bij. In de toekomst is een omslag te verwachten. Het inwo ...
help
Bevolking EU groeit vooral door migratie \ Demos [Artikel]
Beer, J.A.A. de \ 2005
Door de lage geboortecijfers groeit in Europa de bevolking veel minder sterk dan in de rest van de wereld. De laatste 30 jaar lag de bevolkingsgroei in de Europese Unie steeds onder een half procent per jaar.Vooral de migratie zorgt ervoor dat in de ...
help
Nederlandse bevolking steeds hoger opgeleid \ CBS webmagazine [Artikel]
Traag, T. \ 2005
In de periode 1996–2003 is het gemiddelde opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking toegenomen. Verder is het verschil in opleidingsniveau tussen mannen en vrouwen kleiner geworden. Het verschil in onderwijsniveau tussen de leeftijdgroepen is bli ...
help
Terug naar Turkije en Marokko? \ CBS webmagazine [Artikel]
Graaf, A. de \ 2005
Het aantal in Nederland wonende Turken en Marokkanen dat emigreert neemt toe. In 2004 zijn bijna 3.000 Turken van de eerste generatie en bijna duizend Turken van de tweede generatie vertrokken uit Nederland. De emigratie van Marokkanen laat de laatst ...
help
Helft tienermoeders autochtoon \ Demos [Artikel]
Garssen, J. \ 2005
Na enkele jaren waarin het aantal tienermoeders in Nederland toenam, is sinds 2002 weer sprake van een daling. Deze doet zich voor onder zowel autochtonen als allochtonen, van de eerste en tweede generatie. Goede preventie heeft hierin een grote rol ...
help
De demografische levensloop van jonge Turken en Marokkanen \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Distelbrink, M. \ Graaf, A. de \ 2005
Dit artikel beschrijft het demografisch gedrag van jonge Turken en Marokkanen in levensloopperspectief, waarbij steeds een vergelijking wordt gemaakt met hun autochtone leeftijdgenoten. In het bijzonder wordt ingegaan op de redenen voor het gedrag. H ...
help
Demografie van de allochtonen in Nederland \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Garssen, J. \ Nicolaas, H. \ Sprangers, A. \ 2005
Dit artikel biedt een overzicht van de belangrijkste historische, actuele en toekomstige ontwikkelingen rond de allochtonen in Nederland, waarbij uitgebreid aandacht wordt besteed aan de componenten migratie, geboorte en sterfte. Aan de orde komen ve ...
help
Regionale verschillen in de vruchtbaarheid van autochtonen en allochtonen \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Huis, M. van \ Visser, P. \ 2005
Regionale verschillen in vruchtbaarheid worden vooral bepaald door regionale verschillen in de vruchtbaarheid van autochtone vrouwen. Grote verschillen komen voor. Er bestaat een aaneengesloten zone van hoge vruchtbaarheid, die loopt van het zuidwest ...
help
Ongeplande zwangerschappen \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Graaf, A. de \ Loozen, S. \ 2005
Dit artikel beschrijft enkele kenmerken van vrouwen die ongepland zwanger raken en de ontwikkeling in het aandeel vrouwen dat in de afgelopen decennia de zwangerschap heeft laten afbreken
help
Sterke toename alleenstaande moeders onder allochtonen \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Harmsen, C. \ Garssen, J. \ 2005
Terwijl het aantal huishoudens met kinderen in de afgelopen vijf jaar vrijwel constant bleef, is het aantal eenouderhuishoudens sterk toegenomen. Vooral onder Turken en Marokkanen was deze toename opvallend. Rond 40-jarige leeftijd is inmiddels een o ...
help
Scheiden: motieven, verhuisgedrag en aard van de contacten \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Graaf, A. de \ 2005
Dit artikel gaat in op de recente ontwikkelingen rond (echt) scheiding en op de redenen waarom mensen uit elkaar gaan. Aan de orde komt de vraag wie het initiatief nam, wat het verhuisgedrag was na de scheiding en waar de kinderen gingen wonen. Verde ...
help
Relatie tussen sterftetrends op middelbare en hoge leeftijd : is er sprake van sterfteselectie? \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Janssen, F. \ Peeters, A. \ Mackenbach, J. \ Kunst, A. \ 2005
Dit artikel gaat in op de vraag of sterfteselectie een prominente rol heeft gespeeld in de bepaling van sterftetrends onder ouderen. Daartoe wordt voor opeenvolgende geboortecohorten nagegaan of er een negatieve correlatie bestaat tussen sterftetrend ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.