Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 65

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="demografie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Migrantenstromen en economische ontwikkeling in vroegmoderne steden : nieuwe burgers in Antwerpen en Amsterdam, 1541-1655 \ Stadsgeschiedenis / uitg. Centrum voor Stadsgeschiedenis van het departement Geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen [Artikel]
Lesger, C. \ 2006
In deze bijdrage vraagt de auteur aandacht voor de herkomst en samenstelling van migrantenstromen naar vroegmoderne steden in perioden van grote economische en demografische verandering. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de economi ...
help
Verschillen in integratie van Turken in Nederland : door diversiteit in geloofsovertuigingen van bevolkingsgroepen \ Demos [Artikel]
Kaya, H. \ 2006
Meestal wordt de Turkse bevolking in Nederland als één groep gezien, maar er zijn onderling grote verschillen in bijvoorbeeld religie en culturele achtergrond. Turken kunnen moslim zijn of niet, en er is een enorme variatie in culturele patronen afha ...
help
Vergrijzing: kansen en knelpunten op de arbeidsmarkt \ Demos [Artikel]
Ekamper, P. \ Henkens, C.J.I.M. \ 2006
Nederland vergrijst. Daardoor zijn steeds meer ouderen beschikbaar voor de arbeidsmarkt die op termijn in omvang zal gaan krimpen. Hoe kijken werknemers en werkgevers aan tegen de dilemma's die ons staan te wachten en welke kansen zien zij?
help
Uitstel van gezinsvorming: culturele dynamiek of structurele verandering? \ Mensch en maatschappij : driemaandelijksch tijdschrift voor anthropologie, psychologie, erfelijksheidsleer, eugenetiek, prae-historie, ethnologie, sociographie, sociologie, criminologie, ethiek en rechtsphilosophie : tevens orgaan van het Nederlandsch Nationaal Bureau voor Anthropologie [Artikel]
Neels, K. \ 2006
Sinds 1970 is de leeftijd van vrouwen bij de geboorte van hun eerste kind in België en andere Europese landen fors toegenomen. In dit artikel wordt voor België onderzocht of de verschillende trends die worden opgetekend sinds de vroege jaren zeventig ...
help
Valkuilen van het vergrijzingsdebat \ Demos [Artikel]
Dalen, H.P. van \ 2006
De boodschap is veelal: de vergrijzing komt er aan en dus leidt dat tot hogere kosten of premies voor burgers. Met even veel gemak wordt door anderen echter weer gesteld dat het wel meevalt met de vergrijzing. Wie heeft er gelijk? Is de angst voor ve ...
help
Welk gezinsbeleid leidt tot meer kinderen? : meningen over overheidsmaatregelen onderzocht \ Demos [Artikel]
Esveldt, I. \ Fokkema, C.M. \ 2006
De vruchtbaarheidsontwikkeling van de afgelopen decennia – het uitstellen van kinderen en het dalende kindertal per vrouw - is de voornaamste oorzaak van de ontgroening en vergrijzing van de bevolking, zowel in Nederland als elders in Europa. Deze on ...
help
De ruimte voor buiten bouwen \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Kok, A. \ 2006
De Nota Ruimte heeft gevolgen voor de drie noordelijk provincies. Er mag weer gebouwd worden, maar dat gebeurt niet overal. In Groningen bijvoorbeeld, zijn ze behoorlijk terughoudend. Ingegaan wordt op de situatie in de drie noordelijk provincies
help
Regionale verscheidenheid in bevolkingsconcentraties : Deel 1: gemiddelde leeftijd en leeftijdsopbouw \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Vliegen, M. \ Leeuwen, N. van \ 2006
De Nederlandse bevolkingskernen vertonen niet alleen een ongelijkmatig ruimtelijk spreidingspatroon, maar ook regionale verschillen in de samenstelling van hun bevolking naar leeftijd. Zo blijken de inwoners in driekwart van de landelijke kernen en s ...
help
Bevolkingsprognose 2005–2011: stabiele lage groei \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Duin, C. van \ 2006
De nieuwe bevolkingsprognose 2005–2011 van het CBS is een bijstelling van de langetermijnprognose voor de periode 2004–2050 die het CBS in december 2004 heeft gepubliceerd. Het bevolkingsaantal is op 1 januari 2005, onder meer door een laag aantal st ...
help
Samenleven en kinderen \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Meulen, A. van der \ Graaf, A. de \ 2006
Ruim één op de drie kinderen die in 2005 zijn geboren, hebben ouders die niet met elkaar zijn gehuwd. Na de geboorte van het kind kiest een deel van de samenwoners alsnog voor het huwelijk. De helft van de samenwoners die aan kinderen zijn begonnen, ...
help
Wonen zonder partner \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Graaf, A. de \ Loozen, S. \ 2006
In 2005 telde Nederland 4,2 miljoen personen van 18 jaar of ouder die zonder partner woonden. Eén op de drie volwassenen woont dus niet samen met een partner. Tussen 1995 en 2005 is hun aantal met 314.000 toegenomen. Het betreft alleenstaanden, allee ...
help
Nederland: van immigratie- naar emigratieland? \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Nicolaas, H. \ 2006
Sinds 2003 is er sprake van een vertrekoverschot: jaarlijks verlaten meer mensen Nederland dan er naar Nederland komen. De emigratie is vooral onder niet-westerse allochtonen toegenomen, bij zowel de eerste als de tweede generatie. België en Duitslan ...
help
Regionale verscheidenheid in bevolkingsconcentraties : Deel 2: Huishoudensgrootte \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Vliegen, M. \ Leeuwen, N. van \ 2006
In dit tweede deel over de regionale verscheidenheid in bevolkingsconcentraties staan regionale verschillen in de grootte van de huishoudens centraal. De vraag die in dit artikel centraal staat, heeft betrekking op regionale verschillen in de huishou ...
help
Regionale verscheidenheid in bevolkingsconcentraties : Deel 3: Werkzame beroepsbevolking \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Vliegen, M. \ Leeuwen, N. van \ 2006
In dit derde en laatste deel over de regionale verscheidenheid in de bevolkingsconcentraties staat de deelname aan de arbeidsmarkt centraal. Eerst wordt aandacht besteed aan de regionale verscheidenheid in de deelname aan het arbeidsproces door de in ...
help
PEARL: een nieuw regionaal prognosemodel \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Jong, A. de \ Alders, M. \ 2006
De regionale demografische prognose wordt vervaardigd met behulp van het nieuwe prognosemodel PEARL ('Projecting population Events At Regional Level'). In dit artikel wordt ingegaan op het prognosemodel en (analyses ten behoeve van) de veronderstelli ...
help
PEARL: uitkomsten van de regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005–2025 voor provincies \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Jong, A. de \ 2006
In 2006 hebben het Ruimtelijk Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek voor het eerst een regionale demografische prognose uitgebracht. Deze prognose geeft een beeld van regionale ontwikkelingen rond de bevolking en allochtonen in de peri ...
help
Waar wonen ouderen nu en in 2025? \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Manting, D. \ Vernooij, F. \ 2006
In veel Nederlandse grensgemeenten zal in 2025 één op de vier inwoners 65 jaar of ouder zijn. In andere gemeenten, waaronder de vier grote steden, blijft het aandeel van de ouderen ver onder het landelijk gemiddelde steken. In toenemende mate zijn 65 ...
help
Inkomensdynamiek en achterliggende verhuisstromen \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Vries, A. de \ Hamers, B. \ Latten, J. \ 2006
Sinds halverwege de jaren negentig laten Amsterdam, Den Haag en Utrecht weer een lichte stijging van het gemiddeld inkomen zien ten opzichte van het Nederlands gemiddelde. Rotterdam is de bekende uitzondering; de stad met het laagste inkomen groeit o ...
help
Bevolkingsprognose 2006–2050: model en veronderstellingen betreffende de sterfte \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Duin, C. van \ Meulen, A. van der \ Garssen, J. \ 2006
In de sterfteprognose die deel uitmaakt van de onlangs gepubliceerde CBS-bevolkingsprognose 2006–2050 wordt, evenals in de voorgaande prognose, onderscheid gemaakt tussen voortijdige sterfte en ouderdomssterfte. Tot de leeftijd van 80 jaar worden de ...
help
Bevolkingsprognose 2006–2050: veronderstellingen over de asielmigratie \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Nicolaas, H. \ 2006
In dit artikel wordt eerst kort ingegaan op de ontwikkelingen ten aanzien van het aantal asielverzoeken in de Europese Unie. Daarna worden de ontwikkelingen in Nederland uitvoerig toegelicht, wordt de berekening van de asielmigratie in de prognose ve ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.