Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 50

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="demografie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Het aantal kinderen in een nieuw te bouwen woonwijk is prima te voorspellen; claim die speelruimte! \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Iersel, W. van \ 2019
Johan Oost van OBB speelruimtespecialisten uit Deventer heeft de bevolkingsontwikkeling van diverse nieuwbouwwijken naast elkaar gezet. Conclusie: het aantal kinderen in een nieuw te bouwen woonwijk is prima te voorspellen.
help
Randland \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Meier, S. \ Reverda, N. \ Wouw, D. van der \ 2015
Nederland is een land met twee gezichten: dat van de Randstad en dat van het Randland. Het eerste gezicht is dominant aanwezig, het tweede wordt minder opgemerkt. De dominantie van de Randstad op het gebied van economie, politiek, cultuur en sociale ...
help
Landbouw in een veranderende wereld : dossier Externe uitdagingen voor de Vlaamse landbouw \ Management&techniek [Artikel]
Van Outryve, J. \ 2014
De Vlaamse land-­ en tuinbouw heeft sterke en zwakke kanten. Het is goed om de karakteristieken van de Vlaamse landbouw, of nog beter: van de Vlaamse land- of tuin­bouwbedrijven, te kennen. Deze kunnen sterk verschillen van bedrijf tot bedrijf, van s ...
help
Zes misverstanden over krimp \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Rie, C. de \ Zeeuw, F. de \ 2010
Bevolkingsdaling vraagt om een geheel nieuwe manier van denken en doen als het gaat om de ruimtelijke inrichting van ons land. In dit artikel komen zes misverstanden aan bod over welke opvattingen er leven over krimpgebieden. En een visie wordt gegev ...
help
441 gemeenten in 2009 \ CBS webmagazine [Artikel]
Poelman, B. \ 2009
In 2009 telt Nederland 441 gemeenten, twee minder dan in 2008. In Noord-Holland is Bennebroek bij Bloemendaal gevoegd, in Zuid-Holland is de nieuwe gemeente Kaag en Braassem ontstaan uit het samengaan van de gemeenten Alkemade en Jacobswoude
help
Van groei naar krimp : een demografische omslag in beeld : themanummer \ Demos [Artikel]Samenvatting en discussie bij 'Van groei naar krimp: een demografische omslag'
Nimwegen, N. van \ Heering, L. \ 2009
In het nieuwste rapport van het Werkverband Periodieke Rapportage Bevolkingsvraagstukken (WPRB) richten de drie planbureaus, het CBS en het NIDI zich op de bevolkingskrimp. Het WPRB-rapport gaat in op de gevolgen van de krimp voor verschillende maats ...
help
Stadsreparatie in Geleen maar half geslaagd [kritiek] \ Blauwe Kamer : tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedebouw [Artikel]
Molster, A. \ 2009
Sittard, Geleen en Born vormen sinds 2001 één gemeente. Dit gebied in Zuid-Limburg kampt sinds de teloorgang van de mijnindustrie met economische en demografische krimp. Een strategie moest concurrentie tussen de steden voorkomen en zorgen voor herke ...
help
Ruimtelijk-economische verschillen in Nederland \ Stedebouw & ruimtelijke ordening / Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting [Artikel]
Zeeuw, F. de \ 2009
Voor een klein land als Nederland doen zich opvallend forse ruimtelijk-economische verschillen voor. Er blijkt daarbij een duidelijke relatie te zijn tussen demografische ontwikkeling, werkgelegenheid en woningprijzen. De huidige kredietcrisis heeft ...
help
Reacties op artikel Friso de Zeeuw \ Stedebouw & ruimtelijke ordening / Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting [Artikel]
Wouden, R. van der \ Vink, B.L. \ 2009
Reactie van Ries van der Wouden van het Bureau Stedelijke Planning (Naar een strategische netwerkplanning?) en van van Bart Lennaert Vink van het Ministerie van VROM (Nieuwe keuzes voor een sterk land) op het artikel van De Zeeuw: 'Ruimtelijk-economi ...
help
Krimp uit de kramp \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Haartsen, T. \ 2008
21 gemeenten in het Noorden krijgen volgens de prognoses al voor 2025 te maken met een afnemende bevolking en een afnemend aantal huishoudens. Noorderbreedte-redacteur Tialda Haartsen dook in rapporten en visies, en sprak met betrokken beleidsmakers
help
Schakel tussen oude en nieuwe bewoners \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]Full text van het betreffende LEI onderzoek
Overbeek, G. \ Vader, J. \ Elst, M. van der \ 2008
Sinds enige decennia verandert het platteland van een productielandschap in de richting van een consumptielandschap. Het aantal agrariërs daalt en minder inwoners zijn economisch lokaal gebonden. Het grootste deel van de bevolking werkt in de steden. ...
help
Immigratie Oost-Europeanen blijft hoog \ CBS webmagazine [Artikel]
Nicolaas, H. \ 2007
In de eerste negen maanden van 2007 hebben zich bijna 13 duizend Bulgaren, Polen en Roemenen in Nederland gevestigd, bijna tweemaal zoveel als in dezelfde periode in 2006. De toename doet zich vooral voor bij immigranten uit Bulgarije en Roemenië, de ...
help
Boer zocht vrouw : maar het liefst dicht bij huis... \ Demos [Artikel]
Ekamper, P. \ Poppel, F.W.A. van \ 2007
Boeren blijken enorm veel moeite te moeten doen voor het vinden van een partner. Het tv-programma Boer zoekt vrouw speelt hier op in. Voor boeren is het nooit echt gemakkelijk geweest om een partner te vinden. Ook vroeger week het huwelijkspatroon va ...
help
Geen kramp door krimp ; Hoor en wederhoor \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Dam, F. van \ 2007
Frank van Dam (Ruimtelijk Planbureau) neemt de stelling in dat het afnemend aantal inwoners nauwelijks ruimtelijke gevolgen heeft. Er si volgens hem alleen directe invloed op de woningbouw. Van Dam gaat niet in op enkele demografische ontwikkelingen ...
help
Landbouw blijft 'groot-grondgebruiker' \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Stolwijk, H.J.J. \ Westhoek, H. \ 2007
Het is een misvatting dat 'de landbouw uit Nederland verdwijnt' of dat er landbouwgrond 'over' is. Landbouw zal nog lange tijd de dominante grondgebruiker zijn. Wat wel te sturen is, is de kwaliteit en functieverandering van het landelijk gebied. Een ...
help
Benut de potenties van dubbelkrimp \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]Bijbehorende website
Hendriks, M. \ 2007
Koppel het afnemen van de bevolking aan de noodzaak om water meer ruimte te geven. Dat is in een notedop de boodschap van het onderzoeksprojekt Dubbelkrimp
help
De wervende kracht van één stoplicht : krimp in de regio [ruimtelijk bekeken] \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Boer, J. \ 2007
Zeeuws-Vlaanderen, Zuid Limburg en Noordoost-Groningen krijgen tussen nu en 2025 te maken met een daling van het aantal huishoudens. Onderzoekers voorspellen grote leegstand van woningen en verloederde wijken. Hoe gaan bestuurders om met dat sombere ...
help
De ruimte voor buiten bouwen \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Kok, A. \ 2006
De Nota Ruimte heeft gevolgen voor de drie noordelijk provincies. Er mag weer gebouwd worden, maar dat gebeurt niet overal. In Groningen bijvoorbeeld, zijn ze behoorlijk terughoudend. Ingegaan wordt op de situatie in de drie noordelijk provincies
help
Nationaal populatiebestand : nuttig, noodzakelijk en haalbaar \ Geo-info : tijdschrift voor geo-informatie Nederland [Artikel]
Guikers, C. \ 2006
Een jaar geleden is een project gestart om de mogelijkheden te onderzoeken of een landsdekkend bestand van de menselijke polpulatie in Nederland realiseerbaar is. Dit artikel geeft de resultaten van een haalbaarheidsstudie
help
De wereld anders getoond : of de rijke mogelijkheden van een kaart \ Geo-info : tijdschrift voor geo-informatie Nederland [Artikel]
Spruit, D. \ 2006
Aan de hand van verschillende voorbeelden die voor diverse opdrachtgevers zijn vervaardigd, laat de auteur zien, hoe de organisatie Mapping Worlds anamorfosen en andere visualisaties gebruikt om internationale onderwerpen inzichtelijk te maken
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.