Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 302

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="demografie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Een gezonde toekomst : de kansen van de gezondheidstrend voor foodbedrijven [Boek]
Geijer, T. \ 2015
Is gezondheid één van de grote consumententrends in de foodsector? Of is het een hype, aangejaagd door de marketing van voedingsproducenten, retailers en foodservice? Wij stellen dat de gezondheidstrend veel meer is dan een hype en in de komende vijf ...
help
Nederland in 2030 en 2050: twee referentiescenario's: toekomstverkenning welvaart en leefomgeving [Boek]
Manders, Ton \ Kool, Clemens \ Huizinga, Free \ 2015
Met de Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving (WLO) kijken het CPB en het PBL vooruit naar de jaren 2030 en 2050. We brengen demografische en economische trends in beeld en analyseren ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Daarbij ligt de fo ...
help
Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied : trendverkenning 2020-2030 voor gemeenten met veel landelijk gebied [Boek]
Nieuwenhuizen, W. \ Gies, T.J.A. \ Goossen, C.M. \ Och, R.A.F. van \ Rooij, L.L. de \ 2015
Hoe het landelijk gebied er in 2040 uit zal zien, weet niemand. Toch is een aantal trends aan te wijzen dat nu al zichtbaar is en voor een groot deel de richting zal bepalen waarin het zich gaat ontwikkelen. Het landelijk gebied wordt steeds meer een ...
help
Atlas van de wederopbouw Nederland 1940-1965 : ontwerpen aan stad en land [Boek]
Blom, A. \ cop. 2013
Deze atlas biedt een bijzonder overzicht van de grootse vernieuwing van stad en land tijdens de wederopbouwperiode van Nederland. Met de selectie van 30 gebieden geeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in deze uitgave een afspiegeling van de ...
help
Militairen op de Veluwe : een geschiedenis van landschap & bewoners [Boek]
Vlis, I. van der \ cop. 2012
De Veluwe is synoniem voor natuur, recreatie - en voor de landmacht. Duizenden jonge mannen hebben er hun dienstplicht vervuld. Waarom de Veluwe? En welke gevolgen heeft dit voor het landschap en de bevolking gehad? Een boek over een bijzondere relat ...
help
Planten tellen : over demografisch onderzoek [Boek]Bijbehorende website
Bremer, P. \ 2012
Bij ‘demografie’ denken we eerder aan mensen dan aan planten. Maar ook plantenbiologen doen aan demografie: ze onderzoeken hoe populaties van planten zich ontwikkelen in de tijd. En daaruit kunnen ze afleiden hoe plantengemeenschappen reageren op mil ...
help
Assessment of the status, development and diversification of fisheries-dependent communities : URK case study report [Boek]
European Commission \ 2010
This case study about Urk shows which social and economic challenges this traditional fishing community faces due to its specialization on just a few stocks, the increasing independence of a processing sector no longer reliant on it to supply locally ...
help
Demografie in de Natuurverkenning 2011 [Boek]
Veeneklaas, F.R. \ Vader, J. \ 2010
Demografische ontwikkelingen hebben invloed op natuur en landschap, met name via ruimtebeslag door bebouwing, recreatieve consumptie en vestigingspatronen. Dit blijkt uit het achtergronddocument van de WOT Natuur & Milieu dat dient als input voor de ...
help
Demografie in de Natuurverkenning 2011 : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011 [Boek]
Veeneklaas, F.R. \ Vader, J. \ 2010
Dit document dient als input voor de omgevingsscenario's van de Natuurverkenning 2011. Het behandelt de gevolgen voor natuur en landschap van demografische ontwikkelingen tot 2040. Die effecten verlopen via het ruimtebeslag door bebouwing, openluchtr ...
help
Bevolkingsontwikkeling op het platteland, 1980-2025 : voorstudie [Boek]
Terluin, I. \ Godeschalk, F.E. \ Jansson, K.M. \ Verhoog, D. \ 2010
In deze studie wordt een verkenning gemaakt van de bevolkingsontwikkeling 2008-2025 in plattelandsgemeenten in Nederland. Daarbij wordt gebruik gemaakt van cijfers van de EU 27-lidstaten, over de jaren 1980-2025. Het blijkt dat de meeste plattelandsg ...
help
Regio's in demografisch perspectief : implicaties van een krimpende bevolking : verslag van de zesde Jan Brouwer conferentie, 28 januari 2010 te Haarlem [Boek]
Tielen, G. \ Dortland, B. \ 2010
Deze uitgave - Regio's in demografisch perspectief - vormt de neerslag van de zesde Jan Brouwer Conferentie gehouden op 28 januari 2010 in het Hodshon Huis te Haarlem. De conferentie stond onder voorzitterschap van Prof. Dr. Paul Schnabel, directeur ...
help
Nederland langs de Europese meetlat [Boek]
Centraal Bureau voor de Statistiek \ [2010]
help
Schokland verlaten : een reconstructie van de ontvolking in 1859 [Boek]
Klappe, B. \ Veer, W. \ 2009
Precies 150 jaar geleden, in juni 1859, verliet de complete bevolking van Schokland het eiland. Nadat een jaar eerder een wetsvoorstel ter ontruiming van Schokland door het parlement was goedgekeurd, moesten de Schokkers nu elders een nieuw bestaan g ...
help
Canon van Limburg : een historisch overzicht [Boek]
Venner, J. \ cop. 2009
Voor wie wegwijs wil worden in het rijke verleden van de huidige provincie Limburg biedt dit overzicht uitkomst. Op initiatief van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap en de Provincie Limburg tot stand gekomen. De hoofdmomenten zijn ch ...
help
Atlas van de Zuidwestelijke Delta : kaarten, beelden, plannen, beleid, projecten [Boek]
Hocks, B. \ Hoekstra, J. \ Martin Kentin Fotografie \ Programmabureau Zuidwestelijke Delta \ Stedenbouwkundig Ontwerpbureau POSAD \ 2009
De Zuidwestelijke Delta bestaat uit de provincie Zeeland, Zuid Holland Zuid en West Brabant. Naast deze partijen zijn ook VROM, Rijkswaterstaat en LNV betrokken. We werken binnen de werkplaats aan deelonderzoeken voor de zoetwatervoorziening, de onde ...
help
Demografische veranderingen en ontwikkelingssamenwerking [Boek]
Adviesraad Internationale Vraagstukken \ 2009
help
Eten van waarde : peiling consument en voedsel [Boek]
Bartels, J. \ Onwezen, M.C. \ Ronteltap, A. \ Fischer, A.R.H. \ Kole, A.P.W. \ Veggel, R.J.F.W. van \ Meeusen, M.J.G. \ 2009
Een beschrijving van een wetenschappelijk gefundeerd instrument dat de perceptie ('het denken') en het gedrag ('het doen') van consumenten en het verschil daartussen inzake voedselkwaliteitswaarden meet en verklaart. Een beschrijving van de toepassin ...
help
Ruimte maken voor krimp : ontwerpen voor minder mensen : resultaten en aanbevelingen uit Ontwerplab Krimp [Boek]
Graaf, K. de \ Bentem, A. van \ Rijn, J. van \ 2009
Met algemene bevindingen en concrete voorbeelden maakt de publicatie duidelijk hoe kan worden ingespeeld op bevolkingskrimp, welke rol architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten hierbij kunnen spelen, hoe draagvlak wordt verkregen en we ...
help
Anticiperend landschapsbeleid - Katern 2: Demografie en wonen [Boek]
Veeneklaas, F.R. \ Custers, M.H.G. \ 2009
Het aantal ouderen neemt toe. Bij veel ouderen groeit de financiële armslag, maar dat gaat gepaard met een kleinere dagelijkse actieradius. Verwacht mag worden dat dit tot meer aandacht zal leiden voor de kwaliteit van de directe woonomgeving. Voor h ...
help
Regionale bevolkings-, allochtonen- en huishoudensprognose 2007-2025 [Boek]
Broek, L. van den \ Ronden, H. \ 2008
Inzicht in regionale bevolkings- en huishoudensontwikkelingen is van belang voor organisaties die zich bezighouden met de planning van woningen, scholen en andere voorzieningen. In Regionale bevolkings-, allochtonen- en huishoudensprognose 2007-2025 ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.