Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 31

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="demografie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Van natuurlijke naar gecontroleerde vruchtbaarheid? : geboortebeperking in Leuven (1846-1910) [Proefschrift]
Van Bavel, J. \ 2002
help
Twee eeuwen Groninger gemeenten \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Ekamper, P. \ 2002
Overzicht van gemeentelijke (her)indelingen gedurende de afgelopen twee eeuwen in de provincie Groningen: staatkundige geschiedenis van deze bestuursvorm vanaf 1798; het proces van herindeling en schaalvergroting vanaf 1966; demografische gegevens (a ...
help
Verhuisredenen : verhuizen vanwege veranderingen van de huishoudenssamenstelling \ Demos [Artikel]
Ekamper, P. \ Huis, L.T. van \ 2002
Mensen verhuizen om verschillende redenen. In de helft van de gevallen vanwege persoonlijke of huishoudensomstandigheden. De andere helft verhuist vanwege andere redenen, zoals de woning, woonomgeving, het werk of de opleiding
help
Verhuizingen naar stedelijkheid in 2001 \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Jansen Heijtmajer, W. \ 2002
De meeste van de verhuizingen in Nederland vinden binnen de oorspronkelijke woongemeente plaats. Is de bestemming een andere gemeente, dan is dit vaak een gemeente met een vergelijkbare mate van stedelijkheid. Inwoners van stedelijke gemeenten verhui ...
help
Nieuwe samenwoners \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Steenhof, L. \ Harmsen, C. \ 2002
Beschrijving van de groep nieuwe samenwoners
help
Verschil in sterfte tussen mannen en vrouwen per generatie \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Tas, R. \ 2002
Niet alleen leven vrouwen langer dan mannen, maar ze hebben ook op vrijwel alle leeftijden lagere sterfterisico's. De ontwikkeling van het verschil in sterfterisico tussen mannen en vrouwen verschilt per leeftijdsgroep
help
Oorzaken van de vergrijzing in de afgelopen vijftig jaar \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Beer, J. de \ Sanders, H. \ 2002
1951-2001 is zowel het absolute aantal 65-plussers (oorzaken: de leeftijdsopbouw in 1951 (veel jongeren) en de stijging van de levensverwachting) als het aandeel van de 65-plussers in de bevolking toegenomen. Dit laatste is mede veroorzaakt door de g ...
help
Demografische ontwikkeling van de Molukse bevolkingsgroep in Nederland \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Beets, G. \ Walhout, E. \ Koesoebjono, S. \ 2002
Het NIDI heeft in opdracht van VWS onderzoek gedaan naar de omvang en samenstelling van de Molukse bevolkingsgroep in Nederland om inzicht te krijgen op het totaal aantal mogelijke verzoeken voor een tegemoetkoming in het kader van 'Het Gebaar'. Uit ...
help
Vijftig jaar bevolkingsprognose: voorspelling van omvang en samenstelling \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Gjaltema, T. \ Broekman, R. \ 2002
In dit artikel wordt nagegaan hoe goed de verschillende bevolkingsprognoses de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking hebben voorspeld. In het algemeen blijkt de voorspelling van de leeftijdsgroep 0-19 jaar de grootste fout te vertonen. Hi ...
help
Gehuwden leven het langst \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Jong, A. de \ 2002
De hogere levensverwachting van gehuwden kan waarschijnlijk worden verklaard door de 'beschermende werking' van het huwelijk. Niet-gehuwden lijken een minder gezonde levensstijl te hebben dan gehuwde personen. Opvallend is dat het effect van het gehu ...
help
Stad in spanning : economische gevolgen van demografische ontwikkelingen in de vier grootste steden [Boek]
Hogewind, S.N. \ Bakas, A. \ 2002
help
Allochtonen : interessante maar moeilijk toegankelijke doelgroep \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Leth, P. van \ 2002
Personeelsmanagement bij het in dienst hebben van allochtonen, het aantal allochtone werknemers in de tuinbouw en de allochtone bevolkingsgroei in Nederland
help
Sociologische analyses van levensloopeffecten: een overzicht van economische, sociale en culturele gevolgen \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Kalmijn, M. \ 2002
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de sociologische en sociaal-demografische literatuur over levensloopeffecten. Levensloopeffecten zijn gedefinieerd als de gevolgen die mensen ondervinden na en door het meemaken van transities in hun rel ...
help
Levensverwachting en sterftekansen naar geslacht, gewest en onderwijsniveau in België, 1991-1996 \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Deboosere, P. \ Gadeyne, S. \ 2002
In dit onderzoek wordt sociale ongelijkheid bestudeerd aan de hand van sterftetafels die toelaten om absolute verschillen in levensverwachting en relatieve verschillen in leeftijdsspecifieke sterftekansen tussen sociale klassen te berekenen
help
Sociale verschillen inzake het krijgen van kinderen: een reden voor beleidsmaatregelen? \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Schoenmaeckers, R.C. \ Lodewijckx, E. \ Van Peer, C. \ 2002
Ingegaan wordt op de achtergronden bij de daling van het kindertal en de stijging van de leeftijd van de moeder bij de geboorte van het eerste kind. Naast veranderingen in het onderwijspeil wordt ook aandacht besteed aan de werkloopbaan, de relatiege ...
help
Kinderen krijgen in tweede huwelijken: bevindingen op basis van Nederlandse levensloopgegevens \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Kalmijn, M. \ Gelissen, J. \ 2002
Onderzoek is gedaan naar de overwegingen om kinderen te krijgen in een geheel andere setting: de invloed van kinderen uit een eerdere relatie op de beslissing om in een volgende relatie kinderen te krijgen. Twee hypothesen worden naast elkaar gezet: ...
help
Kinderwens en realiteit: een analyse van FFS-gegevens met beschouwingen vanuit een macro-context \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Van Peer, C. \ 2002
Ingegaan wordt op de mate waarin de kinderwens van de man leidt tot een hoger risico op een onvervulde kinderwens bij de vrouw. Daarnaast bespreekt de auteur het uitstel- en inhaalpatroon van hoger opgeleiden met betrekking tot het realiseren van de ...
help
Achtergronden, opzet en datacollectie in een levensloopstudie naar reproductieve gezondheid van adolescenten in ruraal Bangladesh \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Bosch, A. \ Hutter, I. \ 2002
In deze bijdrage worden de theoretische achtergronden, de opzet en een verslag van de datacollectie in een levensloopstudie naar de reproductieve gezondheid van adolescenten in Bangladesh gepresenteerd. Ondervoeding, ziekte en sociale ontwikkelingspr ...
help
Dilemma's binnen de poorten : de Koppelingswet en uitsluiting van illegale migranten van publieke voorzieningen \ Sociologische gids : maandblad voor sociologie en sociaal onderzoek [Artikel]
Leun, J. van der \ 2002
Nederland is met name de afgelopen tien jaar uitermate actief geweest in het formuleren van beleid dat niet alleen illegale binnenkomst, maar ook illegaal verblijf van migranten moet tegengaan. In dit artikel wordt nagegaan hoe het op papier steeds r ...
help
Gezondheidsprofielen en profiel-specifieke levensverwachting van oudere vrouwen en mannen \ TSG : tijdschrift voor gezondheidswetenschappen [Artikel]
Deeg, D.J.H. \ Portrait, F.R. \ Lindeboom, M. \ 2002
Deze bijdrage richt zich op gender-verschillen in gezondheidsprofielen, en beschrijft welke gezondheidsprofielen ten grondslag liggen aan gender-verschillen in de resterende levensverwachting van vrouywen en mannen van 65 en ouder in Nederland
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.