Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 50

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="demografie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
De rol van mobiliteit bij regionale inkomensontwikkelingen \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Bruggink, J.-W. \ 2007
In dit artikel wordt de invloed van verhuis- en migratiestromen op de ontwikkeling van de regionale inkomens voor de periodes 1996–2000 en 2000–2004 onderzocht. Afzonderlijke groepen die beschreven worden, zijn: personen die tussen Nederlandse gemeen ...
help
Nederlandse moslims blijven in de minderheid \ Demos [Artikel]
Beer, J.A.A. de \ 2007
Het aantal islamieten in Nederland groeit sterker dan de rest van de bevolking. Sommigen trekken die lijn door en verwachten dat in de toekomst moslims de meerderheid van de bevolking zullen gaan uitmaken. Hoe reëel is die verwachting? Aan de hand va ...
help
Een levenspad zonder kinderen : de invloed van onderwijs, werk en relaties op kinderloosheid onderzocht \ Demos [Artikel]
Keizer, R. \ 2007
Met nieuw onderzoek naar kinderloosheid, waarin naast opleiding en werk ook gedetailleerd wordt gekeken naar de relatiegeschiedenis, is een begin gemaakt. Om na te kunnen gaan hoe en in hoeverre gedragingen en omstandigheden met betrekking tot onderw ...
help
Gezinsomvang in Europa : laag gemiddeld kindertal heeft vele gedaanten \ Demos [Artikel]
Frejka, T. \ Sardon, J.-P. \ Beets, G. \ 2007
In Europa is de gezinsvorming in de loop van de 20ste eeuw sterk veranderd. Tot na de Tweede Wereldoorlog waren grote gezinnen met vier of meer kinderen heel normaal. Onder invloed van de politieke, sociaal-economische en medische ontwikkeling en de ...
help
Bevolkingsontwikkeling vergroot Europese identiteit op termijn : jongere generaties voelen zich thuis in de EU \ Demos [Artikel]
Lutz, W. \ 2007
Steeds meer mensen identificeren zich met Europa. Een recente studie uit Wenen laat aan de hand van gegevens van de Eurobarometer zien dat in alle lidstaten van de Europese Unie vooral jonge mensen een Europese identiteit zeggen te hebben naast hun n ...
help
Reconstructie sterfteverloop Tweede Wereldoorlog: een andere kijk op de officiële statistieken \ Demos [Artikel]
Harts, J.J. \ Broekhuis, A. \ 2007
In de Tweede Wereldoorlog is de bevolkingsadministratie aanzienlijk aangetast door aanslagen en al dan niet moedwillige foute registraties. Deze administratie is de basis voor de bevolkingsstatistiek en daarom moest deze na de oorlog worden gereconst ...
help
Immigratie Oost-Europeanen blijft hoog \ CBS webmagazine [Artikel]
Nicolaas, H. \ 2007
In de eerste negen maanden van 2007 hebben zich bijna 13 duizend Bulgaren, Polen en Roemenen in Nederland gevestigd, bijna tweemaal zoveel als in dezelfde periode in 2006. De toename doet zich vooral voor bij immigranten uit Bulgarije en Roemenië, de ...
help
In 2013 bijna 400 duizend 65-plussers erbij \ CBS webmagazine [Artikel]
Duin, C. van \ 2007
Het aantal Nederlanders van 65 jaar of ouder neemt in de periode 2008–2013 met bijna 400 duizend toe. Het aantal schoolkinderen daalt, evenals het aantal dertigers. De totale bevolking groeit met ruim 200 duizend tot 16,6 miljoen. Dit blijkt uit de n ...
help
Bevolking krimpt in helft van gemeenten \ CBS webmagazine [Artikel]
Nicolaas, H. \ Alders, M. \ 2007
In bijna de helft van alle Nederlandse gemeenten is het aantal inwoners in 2006 afgenomen. Vooral bij gemeenten in Zuid-Holland en Limburg deed zich bevolkingskrimp voor
help
Minder flitsscheidingen in 2006 \ CBS webmagazine [Artikel]
Huis, M. van \ 2007
In 2006 zijn 3,9 duizend huwelijken geëindigd in een flitsscheiding. Dit is een daling van 800 ten opzichte van een jaar eerder. In 2005 daalde het aantal flitsscheidingen met 300 ook al licht. De populariteit van de flitsscheiding lijkt hiermee over ...
help
Aantal sterfgevallen blijft dalen \ CBS webmagazine [Artikel]
Garssen, J. \ Hoogenboezem, J. \ 2007
Het aantal sterfgevallen in Nederland was ook in de eerste helft van 2007 weer lager dan in voorgaande jaren. Ondanks de vergrijzing overlijden sinds 2002 van jaar op jaar minder mensen. In de afgelopen eeuw was er niet eerder zo’n lange periode van ...
help
7,2 miljoen huishoudens \ CBS webmagazine [Artikel]
2007
Op 1 januari 2007 waren er in Nederland bijna 7,2 miljoen huishoudens. In tien jaar tijd is dit aantal met ruim 600.000 toegenomen. Een groot deel van deze groei wordt veroorzaakt door alleenstaanden
help
Migranten maken plaats voor studenten en starters \ CBS webmagazine [Artikel]
Agtmaal-Wobma, E. van \ Harmsen, C. \ 2007
Sinds 2000 is het aantal mensen dat zich vanuit het buitenland in de grote steden vestigt langzaam afgenomen. Daarbij vertrekken sinds 2005 veel meer mensen uit de grote steden naar het buitenland. Er is sindsdien sprake van een vertrekoverschot: het ...
help
Minder zuigelingensterfte \ CBS webmagazine [Artikel]
Garssen, J. \ 2007
In 2006 zijn in Nederland 820 kinderen in hun eerste levensjaar overleden. Dit is het laagste aantal dat ooit door het CBS is waargenomen. Het zuigelingensterftecijfer bedroeg 4,4 per duizend. De verschillen in sterfte tussen autochtone en niet-weste ...
help
Oog voor de samenleving : de Nederlandse Demografiedag 2007 \ Demos [Artikel]
Sap, J. \ Schippers, J.J. \ Reuser, M. \ Begall, K. \ Mills, M. \ Hogerbrugge, M.J.A. \ Haandrikman, K. \ Corpeleijn, A.W.F. \ 2007
Verslag van de Nederlandse Demografiedag 2007. Aan bod komen de openingslezing over vergrijzing en de toekomstige arbeidsmarktsituatie, en presentaties over onderzoek naar overgewicht en levensverwachting, de voorkeur van toekomstige ouders voor een ...
help
Huishoudensprognose 2006–2050: huishoudens naar herkomstgroep \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Duin, C. van \ 2007
De huishoudensprognose 2006–2050 bevat voor het eerst een deelprognose waarin onderscheid wordt gemaakt naar herkomstgroep. Deze deelprognose heeft betrekking op de huishoudensposities van allochtonen en autochtonen, en op het aantal huishoudens (naa ...
help
Overleven in blessuretijd \ Demos [Artikel]
Bonneux, L. \ 2007
De sterfte daalt al 150 jaar,maar deze daling bleef lang beperkt tot jongeren. De sterke daling van de sterfte van bejaarden begon in de jaren vijftig. Omdat de sterfte bij jongeren nu heel laag is, kan verdere winst in levensverwachting enkel bij be ...
help
Vergrijzing: ramp of uitdaging: oorzaken en sociale gevolgen \ Demos [Artikel]
Fokkema, C.M. \ Dykstra, P.A. \ 2007
De veranderingen in het demografische landschap van Nederland zijn snel gegaan. Wetenschappers en politici zijn nog druk bezig met het in kaart brengen van die veranderingen en het doorgronden van hun betekenis. Het gebrek aan demografische basiskenn ...
help
Leeftijd moeder bij eerste geboorte sinds 1850 : stijging afgelopen 40 jaar blijkt zonder precedent \ Demos [Artikel]
Gaalen, R.I. van \ Poppel, F.W.A. van \ 2007
Nederlandse vrouwen krijgen gemiddeld op steeds hogere leeftijd kinderen. Maar is dit werkelijk zo'n uitzonderlijke demografische ontwikkeling? Hoe verhoudt zich de stijging van de gemiddelde leeftijd van nieuwe moeders in een veel breder historisch- ...
help
In 2050 ruim 1,6 miljoen meer allochtonen \ CBS webmagazine [Artikel]
Garssen, J. \ Duin, C. van \ 2007
In 2050 telt Nederland naar verwachting 16,8 miljoen inwoners, tegen 16,4 miljoen nu. De groei komt volledig voor rekening van allochtonen . In 2050 zal 29 procent van de Nederlandse bevolking uit allochtonen bestaan. Nu is dit nog 19 procent
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.