Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 163

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="demografie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Zes misverstanden over krimp \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Rie, C. de \ Zeeuw, F. de \ 2010
Bevolkingsdaling vraagt om een geheel nieuwe manier van denken en doen als het gaat om de ruimtelijke inrichting van ons land. In dit artikel komen zes misverstanden aan bod over welke opvattingen er leven over krimpgebieden. En een visie wordt gegev ...
help
De realiteit van de tabellen, demografische ontwikkelingen in Oost-Nederland \ Oost : tijdschrift voor ruimte en cultuur in Gelderland en Overijssel [Artikel]
Baeten, P. \ 2010
Demografische ontwikkelingen in Oost-Nederland: meer drukte in de stad, meer rust in het buitengebied. Het CBS voorspelt dat zeker een kwart van alle Nederlandse gemeenten in de periode tot 2040 zal krimpen met gemiddeld 2,5 procent. De cijfers voor ...
help
Demografie in de Natuurverkenning 2011 [Boek]
Veeneklaas, F.R. \ Vader, J. \ 2010
Demografische ontwikkelingen hebben invloed op natuur en landschap, met name via ruimtebeslag door bebouwing, recreatieve consumptie en vestigingspatronen. Dit blijkt uit het achtergronddocument van de WOT Natuur & Milieu dat dient als input voor de ...
help
Demografie in de Natuurverkenning 2011 : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011 [Boek]
Veeneklaas, F.R. \ Vader, J. \ 2010
Dit document dient als input voor de omgevingsscenario's van de Natuurverkenning 2011. Het behandelt de gevolgen voor natuur en landschap van demografische ontwikkelingen tot 2040. Die effecten verlopen via het ruimtebeslag door bebouwing, openluchtr ...
help
Bevolkingsontwikkeling op het platteland, 1980-2025 : voorstudie [Boek]
Terluin, I. \ Godeschalk, F.E. \ Jansson, K.M. \ Verhoog, D. \ 2010
In deze studie wordt een verkenning gemaakt van de bevolkingsontwikkeling 2008-2025 in plattelandsgemeenten in Nederland. Daarbij wordt gebruik gemaakt van cijfers van de EU 27-lidstaten, over de jaren 1980-2025. Het blijkt dat de meeste plattelandsg ...
help
Regio's in demografisch perspectief : implicaties van een krimpende bevolking : verslag van de zesde Jan Brouwer conferentie, 28 januari 2010 te Haarlem [Boek]
Tielen, G. \ Dortland, B. \ 2010
Deze uitgave - Regio's in demografisch perspectief - vormt de neerslag van de zesde Jan Brouwer Conferentie gehouden op 28 januari 2010 in het Hodshon Huis te Haarlem. De conferentie stond onder voorzitterschap van Prof. Dr. Paul Schnabel, directeur ...
help
Schokland verlaten : een reconstructie van de ontvolking in 1859 [Boek]
Klappe, B. \ Veer, W. \ 2009
Precies 150 jaar geleden, in juni 1859, verliet de complete bevolking van Schokland het eiland. Nadat een jaar eerder een wetsvoorstel ter ontruiming van Schokland door het parlement was goedgekeurd, moesten de Schokkers nu elders een nieuw bestaan g ...
help
441 gemeenten in 2009 \ CBS webmagazine [Artikel]
Poelman, B. \ 2009
In 2009 telt Nederland 441 gemeenten, twee minder dan in 2008. In Noord-Holland is Bennebroek bij Bloemendaal gevoegd, in Zuid-Holland is de nieuwe gemeente Kaag en Braassem ontstaan uit het samengaan van de gemeenten Alkemade en Jacobswoude
help
Canon van Limburg : een historisch overzicht [Boek]
Venner, J. \ cop. 2009
Voor wie wegwijs wil worden in het rijke verleden van de huidige provincie Limburg biedt dit overzicht uitkomst. Op initiatief van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap en de Provincie Limburg tot stand gekomen. De hoofdmomenten zijn ch ...
help
Stadsreparatie in Geleen maar half geslaagd [kritiek] \ Blauwe Kamer : tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedebouw [Artikel]
Molster, A. \ 2009
Sittard, Geleen en Born vormen sinds 2001 één gemeente. Dit gebied in Zuid-Limburg kampt sinds de teloorgang van de mijnindustrie met economische en demografische krimp. Een strategie moest concurrentie tussen de steden voorkomen en zorgen voor herke ...
help
Ruimtelijk-economische verschillen in Nederland \ Stedebouw & ruimtelijke ordening / Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting [Artikel]
Zeeuw, F. de \ 2009
Voor een klein land als Nederland doen zich opvallend forse ruimtelijk-economische verschillen voor. Er blijkt daarbij een duidelijke relatie te zijn tussen demografische ontwikkeling, werkgelegenheid en woningprijzen. De huidige kredietcrisis heeft ...
help
Reacties op artikel Friso de Zeeuw \ Stedebouw & ruimtelijke ordening / Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting [Artikel]
Wouden, R. van der \ Vink, B.L. \ 2009
Reactie van Ries van der Wouden van het Bureau Stedelijke Planning (Naar een strategische netwerkplanning?) en van van Bart Lennaert Vink van het Ministerie van VROM (Nieuwe keuzes voor een sterk land) op het artikel van De Zeeuw: 'Ruimtelijk-economi ...
help
Friese of Duitse stad? Een verkennend onderzoek naar geografische aspecten van de immigratie in Groningen 1600-1800 \ Stadsgeschiedenis / uitg. Centrum voor Stadsgeschiedenis van het departement Geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen [Artikel]
Schroor, M. \ 2009
In de periode 1580-1850 was Nederland de belangrijkste bestemming voor migranten uit omliggende landen. Hoewel in de kustprovincies veelal sprake was van cirkelmigratie als uitvloeisel van seizoensarbeid, trokken de Nederlandse steden niettemin grote ...
help
Atlas van de Zuidwestelijke Delta : kaarten, beelden, plannen, beleid, projecten [Boek]
Hocks, B. \ Hoekstra, J. \ Martin Kentin Fotografie \ Programmabureau Zuidwestelijke Delta \ Stedenbouwkundig Ontwerpbureau POSAD \ 2009
De Zuidwestelijke Delta bestaat uit de provincie Zeeland, Zuid Holland Zuid en West Brabant. Naast deze partijen zijn ook VROM, Rijkswaterstaat en LNV betrokken. We werken binnen de werkplaats aan deelonderzoeken voor de zoetwatervoorziening, de onde ...
help
Ruimte maken voor krimp : ontwerpen voor minder mensen : resultaten en aanbevelingen uit Ontwerplab Krimp [Boek]
Graaf, K. de \ Bentem, A. van \ Rijn, J. van \ 2009
Met algemene bevindingen en concrete voorbeelden maakt de publicatie duidelijk hoe kan worden ingespeeld op bevolkingskrimp, welke rol architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten hierbij kunnen spelen, hoe draagvlak wordt verkregen en we ...
help
Anticiperend landschapsbeleid - Katern 2: Demografie en wonen [Boek]
Veeneklaas, F.R. \ Custers, M.H.G. \ 2009
Het aantal ouderen neemt toe. Bij veel ouderen groeit de financiële armslag, maar dat gaat gepaard met een kleinere dagelijkse actieradius. Verwacht mag worden dat dit tot meer aandacht zal leiden voor de kwaliteit van de directe woonomgeving. Voor h ...
help
Leven, werken en geloven in zeevarende gemeenschappen : Schiedam, Maassluis en Ter Heijde in de zeventiende eeuw [Proefschrift]
Wit, J.M. de \ [2008]
help
Krimp uit de kramp \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Haartsen, T. \ 2008
21 gemeenten in het Noorden krijgen volgens de prognoses al voor 2025 te maken met een afnemende bevolking en een afnemend aantal huishoudens. Noorderbreedte-redacteur Tialda Haartsen dook in rapporten en visies, en sprak met betrokken beleidsmakers
help
De ruimtelijke gevolgen van demografische krimp \ B en M : tijdschrift voor politiek, beleid en maatschappij [Artikel]
Dam, F. van \ Verwest, F. \ Groot, C. de \ 2008
Volgens de meest recente bevolkingsprognoses van het CBS zal het inwonertal van Nederland vanaf 2035 niet meer verder stijgen en zelfs langzaam afnemen. In sommige regio's en gemeenten is nu al sprake van een afnemende bevolking. Aangezien deze veran ...
help
Verhuiswensen en verhuisgedrag in Nederland : een landsdekkend onderzoek [Boek]
Groot, C. de \ Manting, D. \ Boschman, S. \ 2008
In deze studie staat de volgende hoofdvraag centraal: In hoeverre is er een discrepantie tussen geuite verhuiswensen en het gebleken verhuisgedrag, en welke kenmerken spelen hierbij een rol?
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.