Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 17 / 17

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="demografie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Selectieve verhuispatronen van autochtonen en allochtonen en de rol van voorkeuren \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Zorlu, A. \ Latten, J. \ 2010
Niet-westerse allochtonen verhuizen naar wijken waar bijna 19 procent minder autochtonen wonen dan in wijken waar autochtonen naartoe verhuizen. Er is dus sprake van selectief verhuisgedrag. Circa twee derde van het verschil in verhuisresultaat kan s ...
help
Oudere Achterhoekers en Limburgers vaak terug naar geboorteregio \ CBS webmagazine [Artikel]
Latten, J. \ Mulder, C. \ Smeulders, E. \ 2009
Ouderen wonen vaak niet meer in de regio waar ze zijn geboren. Vooral 55-plussers uit delen van het zuiden en het oosten van Nederland verhuizen op latere leeftijd terug
help
Terugkeer van ouderen naar hun geboorteregio \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Smeulders, E. \ Mulder, C.H. \ Latten, J. \ 2009
Het absolute aantal ouderen zal fors toenemen en een sterker stempel drukken op het leven van alledag, ook op wonen en verhuisgedrag. De vraag is of die extra ouderen zorgen voor een stroom mensen die terugkeren naar hun geboorteregio. Een eerste ant ...
help
Steeds meer vaders van boven de 40 \ CBS webmagazine [Artikel]
Agtmaal-Wobma, E. van \ Latten, J. \ 2008
Pasgeboren baby’s hebben steeds vaker een veertiger als vader. In 2006 was dit het geval voor 24 duizend pasgeborenen. Dat komt overeen met 14 procent van alle baby’s in dat jaar. Tien jaar eerder was dat nog 9 procent
help
Incidentie en achtergronden van transitionele en duurzame latrelaties \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Jong Gierveld, J. de \ Latten, J. \ 2008
Met gegevens uit het Onderzoek Gezinsvorming 2003 van het CBS en panelgegevens uit de Netherlands Kinship Panel Study kan worden aangetoond dat duurzame latrelaties vooral een optie zijn voor middelbare tot wat oudere personen die een echtscheiding h ...
help
Inkomensdynamiek en achterliggende verhuisstromen \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Vries, A. de \ Hamers, B. \ Latten, J. \ 2006
Sinds halverwege de jaren negentig laten Amsterdam, Den Haag en Utrecht weer een lichte stijging van het gemiddeld inkomen zien ten opzichte van het Nederlands gemiddelde. Rotterdam is de bekende uitzondering; de stad met het laagste inkomen groeit o ...
help
Grote vertrekoverschot uniek in Europa \ CBS webmagazine [Artikel]
Latten, J. \ Nicolaas, H. \ 2006
Nederland is het enige West-Europese land waaruit meer mensen vertrekken dan er binnenkomen. In 2005 verlieten 121.000 personen het land, het hoogste aantal ooit. Het aantal immigranten kwam uit op 92.000. In Europa is er geen land met zo'n groot ver ...
help
Hoger inkomen in grote steden door veranderende verhuisstromen \ CBS webmagazine [Artikel]
Vries, A. de \ Latten, J. \ 2006
Sinds 2000 is het saldo van de internationale verhuisstromen in de grote steden sterk afgenomen. Daarbij zijn er per saldo minder personen vanuit de grote steden naar andere gemeenten verhuisd. Hierdoor verbetert de inkomenssituatie per hoofd van de ...
help
Minder autochtone, meer allochtone 20–64-jarigen \ CBS webmagazine [Artikel]
Latten, J. \ Alders, M. \ 2005
Het CBS raamt het aantal 20–64-jarigen in 2030 op 9,5 miljoen. Dat is een half miljoen minder dan in 2005. De afname van het aantal 20–64-jarigen is het resultaat van een forse daling van het aantal autochtonen in deze leeftijdsgroep en een stijging ...
help
Iedere dag 30 inwoners minder in 2040 \ CBS webmagazine [Artikel]
Latten, J. \ Hamers, B. \ 2005
Het inwonertal van Nederland neemt nog toe, maar het groeitempo is relatief laag. In 2005 zal de bevolking gemiddeld per dag met 92 inwoners groeien. In 1970 kwamen er nog 443 inwoners per dag bij. In de toekomst is een omslag te verwachten. Het inwo ...
help
Nieuwe bevolkingsprognose CBS: veel verandering, weinig groei \ Demos [Artikel]
Latten, J. \ Jong, A. de \ 2005
Het CBS verwacht dat de emigratie zich de komende jaren op een relatief hoog niveau van meer dan 100.000 mensen zal handhaven. De immigratie zal voorlopig onder dat niveau blijven. Het ziet ernaar uit dat de emigratie en de immigratie pas na 2010 wee ...
help
Selectieve migratie in grote steden \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Bontje, M. \ Latten, J. \ 2005
Sinds de jaren tachtig is de uittocht uit de steden tot staan gebracht, maar onder stabiele inwonertallen gaat nog altijd veel dynamiek schuil. Zowel de instroom als uitstroom van de grote steden zijn selectief naar etniciteit, huishoudtype en inkome ...
help
Bevolking grote steden verandert in hoog tempo \ CBS webmagazine [Artikel]
Latten, J. \ Nicolaas, H. \ 2004
In de periode 1995-2003 is de samenstelling van de bevolking in de vier grote steden sterk veranderd. Het aandeel autochtonen is afgenomen van 64 naar 57 procent. Het aandeel allochtonen is opgelopen tot 43 procent, waarvan 31 procent afkomstig uit n ...
help
Bevolkingsdynamiek in de vier grote steden \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Latten, J. \ Bontje, M. \ Nicolaas, H. \ 2004
De bevolking van de vier grote steden groeit nauwelijks. Wel verandert de demografische en sociaal-economische samenstelling van de bevolking. Zo heeft een steeds groter deel van de bevolking een allochtone herkomst, neemt het gemiddeld inkomen af en ...
help
Minder vaders dan moeders \ CBS webmagazine [Artikel]
Latten, J. \ Schapendonk, H. \ 2003
Op 1 januari 2003 zijn er in Nederland 3,7 miljoen vaders tegen 4,5 miljoen moeders. Jonge mannen zijn zelden vader. Op 1 januari 2003 zijn er zo’n 450 tienervaders. Ongeveer tien keer zoveel meisjes zijn tienermoeder. Ook voor mannen in de twintig i ...
help
Singles gaan uit : alleenstaanden gaan vaker uit dan ouders van dezelfde leeftijd \ Index : feiten en cijfers over onze samenleving [Artikel]
Baal, M. van \ Latten, J. \ 2002
Het aandeel alleenstaande dertigers en veertigers groeit. Dit is mede het gevolg van het toenemend aantal relaties dat wordt verbroken. Alleenstaanden zijn in hun vrije tijd anders actief dan hun leeftijdgenoten met partner en kinderen. Zij gaan vake ...
help
Het gezin van de toekomst \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Latten, J. \ 2000
Maatschappelijke veranderingen, zoals de individualisering, emancipatie, ontgroening en migratie, hebben belangrijke gevolgen gehad voor de gezinnen waarin kinderen opgroeien. In deze bijdrage wordt, aan de hand van databronnen van het Centraal Burea ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.