Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 21 - 40 / 42

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="demografie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Bevolkingsprognose 2008–2050: naar 17,5 miljoen inwoners \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Duin, C. van \ 2009
Basis voor de prognose zijn de veronderstellingen voor de immigratie, emigratie, geboorte en sterfte. Dit artikel geeft een beknopt overzicht van deze veronderstellingen en bespreekt vervolgens de uitkomsten van de prognose. De verschillen met de pro ...
help
Bevolkingsprognose 2008–2050: veronderstellingen over immigratie \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Nicolaas, H. \ 2009
Dit artikel gaat verder in op de veronderstellingen over toekomstige ontwikkelingen van de immigratie. De uitkomsten van de nieuwe bevolkings- en allochtonenprognose, voor de periode 2008–2050, zijn mede gebaseerd op veronderstellingen over het toeko ...
help
Bevolkingsprognose 2008-2050: veronderstellingen over emigratie \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Nicolaas, H. \ 2009
De uitkomsten van de nieuwe bevolkings- en allochtonenprognose zijn mede gebaseerd op veronderstellingen over het toekomstig aantal emigranten. Op basis van een retourmigratiemodel voor buiten Nederland geboren personen worden veronderstellingen geda ...
help
Bevolkingsprognose 2008–2050: model en veronderstellingen betreffende de sterfte \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Meulen, A. van der \ Duin, C. van \ Garssen, J. \ 2009
Evenals in de twee voorgaande prognoses is in het sterftemodel van de CBS-bevolkingsprognose 2008–2050 onderscheid gemaakt tussen voortijdige sterfte en ouderdomssterfte. Tot de leeftijd van 80 jaar zijn de sterftekansen voor de belangrijkste doodsoo ...
help
Geboorteregeling in 2008 \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Graaf, A. de \ 2009
In 2008 gebruikte 70 procent van de 18–45-jarige vrouwen in Nederland een methode om een zwangerschap te voorkomen, was 7 procent zwanger of wilde zwanger worden, was 9 procent onvruchtbaar en gebruikte 15 procent geen methode. Van de vrouwen die gee ...
help
Trends in gezonde levensverwachting \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Bruggink, J.-W. \ Garssen, J. \ Lodder, B. \ Kardal, M. \ 2009
Vanaf 1981 zijn gegevens beschikbaar over de levensverwachting in als goed ervaren gezondheid en de levensverwachting zonder chronische ziektes. Gegevens over de levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen zijn beschikbaar vanaf 1983. Dit artik ...
help
Langer doorwerken : gemakkelijker gezegd dan gedaan \ Demos [Artikel]
Solinge, H. van \ Henkens, C.J.I.M. \ Dalen, H.P. van \ 2009
De Nederlandse arbeidsmarkt vergrijst in rap tempo. Van diverse zijden wordt er daarom voor gepleit om werknemers langer te laten doorwerken. Het mes snijdt - zo is de gedachte - aan twee kanten: het arbeidsaanbod wordt gestimuleerd en de belasting- ...
help
De onvermoede baten van bevolkingskrimp \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Dalen, H. van \ Henkens, K. \ 2009
Bevolkingskrimp op nationaal niveau is gewenst, maar in de eigen woonplaats wil men dat de bevolking op peil blijft. Met coördinatie op nationaal niveau kan bereikt worden dat gemeentes de krimp evenwichtig verdelen
help
Langer leven, later AOW \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Heeringa, W. \ Bovenberg, L. \ 2009
Een verhoging van de AOW-leeftijd naar ten minste 68 jaar is vergeleken met de alternatieven als lastenverzwaring of versobering van de AOW-uitkering een voor de hand liggende maatregel om het AOW-stelsel betaalbaar te houden. Het sluit namelijk dire ...
help
Dalende incidentie van zelfdoding en veranderende methoden \ Nederlands tijdschrift voor geneeskunde [Artikel]
Hemert, A.M. van \ Kruif, M. de \ 2009
In dit artikel geven de auteurs een actualisering van het eerdere overzicht in dit tijdschrift van de trends in aantallen, incidentie en methoden van zelfdoding voor de periode 1970-2007. Bovendien geven zij een analyse van het aantal verloren levens ...
help
Demografische krimp en woningprijzen \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Eichholtz, P. \ Lindenthal, T. \ 2009
Demografische krimp zal op de lange termijn een bepalende factor zijn voor grote delen van de Nederlandse woningmarkt. De ervaringen in Parkstad Limburg geven aan dat krimp leidt tot structurele leegstand en achterblijvende woningprijzen
help
Financieel 'puzzelgedrag' verklaard: waarom Nederlandse consumenten tegelijkertijd geld sparen en lenen [Studentenverslag]
Meurs, M. \ 2009
help
Demografische veranderingen en ontwikkelingssamenwerking [Boek]
Adviesraad Internationale Vraagstukken \ 2009
help
Eten van waarde : peiling consument en voedsel [Boek]
Bartels, J. \ Onwezen, M.C. \ Ronteltap, A. \ Fischer, A.R.H. \ Kole, A.P.W. \ Veggel, R.J.F.W. van \ Meeusen, M.J.G. \ 2009
Een beschrijving van een wetenschappelijk gefundeerd instrument dat de perceptie ('het denken') en het gedrag ('het doen') van consumenten en het verschil daartussen inzake voedselkwaliteitswaarden meet en verklaart. Een beschrijving van de toepassin ...
help
Anticiperend landschapsbeleid - Katern 2: Demografie en wonen [Boek]
Veeneklaas, F.R. \ Custers, M.H.G. \ 2009
Het aantal ouderen neemt toe. Bij veel ouderen groeit de financiële armslag, maar dat gaat gepaard met een kleinere dagelijkse actieradius. Verwacht mag worden dat dit tot meer aandacht zal leiden voor de kwaliteit van de directe woonomgeving. Voor h ...
help
Regionale verschillen in vruchtbaarheid verklaard \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Middelkoop, M. van \ Jong, A. de \ 2009
Veronderstellingen over vruchtbaarheid op regionaal niveau worden gedaan door het PBL en het CBS. Demografische, culturele, sociaaleconomische en woningmarktvariabelen spelen een belangrijke rol bij de verklaring van regionale verschillen in vruchtba ...
help
Burgerlijke staat, recente verweduwing en gezondheidsindicatoren van ouderen \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Wingen, M. \ Otten, F. \ 2009
Dit artikel gaat in op de samenhang tussen burgerlijke staat en verschillende gezondheidsindicatoren bij ouderen. Er bestaan duidelijke verbanden, ook als rekening wordt gehouden met verschillen in leeftijd, geslacht, opleiding en chronische ziekten. ...
help
Allochtonenprognose 2008–2050: naar 5 miljoen allochtonen \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Garssen, J. \ Duin, C. van \ 2009
Dit artikel beschrijft de belangrijkste uitkomsten van de vijfde allochtonenprognose, die betrekking heeft op de periode 2008–2050. Volgens de nieuwe allochtonenprognose zal Nederland in 2050 bijna 5,0 miljoen allochtonen tellen, 1,8 miljoen meer dan ...
help
Terugkeer van ouderen naar hun geboorteregio \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Smeulders, E. \ Mulder, C.H. \ Latten, J. \ 2009
Het absolute aantal ouderen zal fors toenemen en een sterker stempel drukken op het leven van alledag, ook op wonen en verhuisgedrag. De vraag is of die extra ouderen zorgen voor een stroom mensen die terugkeren naar hun geboorteregio. Een eerste ant ...
help
Ontwikkelingen in (gezonde) levensverwachting naar opleidingsniveau \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Bruggink, J.W. \ 2009
Hoe hebben de sociaaleconomische verschillen in (gezonde) levensverwachting zich de laatste jaren ontwikkeld? Zijn voor de verschillende opleidingsniveaus dezelfde ontwikkelingen zichtbaar als in de totaalcijfers? Dit artikel geeft antwoord op deze v ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.