Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 500

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="depositie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Kan houtoogst stikstofdepositie mitigeren? \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Keersmaeker, L. de \ Cosyns, H. \ Thomaes, A. \ Vandekerkhove, K. \ 2016
Atmosferische stikstofdepositie leidt tot vermesting en verzuring in bossen. De aanpak van beide effecten tezamen door het intensief afvoeren van biomassa is niet goed mogelijk in bossen op zwak gebufferde gronden. Door hout te oogsten kan de vermest ...
help
30 vragen en antwoorden over zwavel [Boek]
Schils, René \ 2016
Het Ministerie van Economische Zaken heeft de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet gevraagd de belangrijkste vragen en antwoorden over zwavel op toegankelijke wijze te beschrijven. Deze publicatie brengt het onderwerp zwavel voor het voetlicht.
help
Voortgang realisatie nationaal natuurbeleid : technische achtergronden van een aantal indicatoren uit de digitale Balans van de Leefomgeving 2016 [Boek]
Sanders, M.E. \ Wamelink, G.W.W. \ Wegman, R.M.A. \ Dijk, T.A. van \ Clement, J. \ 2016
Om de achteruitgang in biodiversiteit en het areaal natuur te stoppen en weer te herstellen, werkt de overheid met haar partners in Nederland aan de realisatie van een samenhangend netwerk van bestaande en nieuw te ontwikkelen grotere natuurgebieden ...
help
Ontwikkelruimte PAS al links en rechts op : rekenmodel houdt N-depositie op natuurgebieden te hoog \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Rotgers, G. \ 2015
Bij de invoering van de PAS blijkt er in diverse regio’s nagenoeg geen ontwikkelruimte te zijn voor bedrijven. Dit terwijl uit een analyse van V-focus blijkt dat de met modellen berekende stikstofdepositie in natuurgebieden tussen 2003 en 2015 juist ...
help
Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Infrastructuur en Milieu van 10 juni 2015, nr. DGAN-NB/15076652 houdende vaststelling van het programma aanpak stikstof (Inwerkingtredingsbesluit programma aanpak stikstof) [Boek]
Dijksma, S.A.M. \ Schultz van Haegen-Maas Geesternaus, M.H. \ 2015
Inhoud van het Programma Aanpak Stikstof 2015–2021, zonder gebiedsanalyses, zoals dat per 1 juli 2015 in werking treedt.
help
Ammoniakproblematiek veehouderij uitgelegd [Video]
2015
Het draait allemaal om de stikstofcyclus. Stikstof (N) is een belangrijke bouwstof voor plant en dier. De film laat zien dat de productie van melk, vlees, kaas en eieren onderdeel is van deze cyclus met stikstof als belangrijkste nutriënt voor eiwit ...
help
Functionele diversiteit mycorrhizaschimmels onder druk door stikstofdepositie \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Ozinga, W. \ Kuyper, T.W. \ 2015
Bosbodems kunnen veel verschillende ectomycorrhiza-vormende schimmels herbergen. In de herfst is een glimp van deze ondergrondse rijkdom te zien via de vorming van vruchtlichamen (‘paddenstoelen’). De ectomycorrhizaschimmels spelen een belangrijke ro ...
help
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) : toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop [Boek]
Commissie voor de Milieueffectrapportage \ 2015
Voor de besluitvorming over het PAS is een planmilieueffectrapport (MER) opgesteld om de milieugevolgen voorafgaand aan de besluitvorming in kaart te brengen. Dat in het PAS het creëren van economische ontwikkelingsruimte wordt gekoppeld aan het real ...
help
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) : voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport [Boek]
Commissie voor de Milieueffectrapportage \ 2015
Voor de besluitvorming over het PAS is een planmilieueffectrapport (MER) opgesteld om de milieugevolgen voorafgaand aan de besluitvorming in kaart te brengen.
help
Effecten van landschapselementen op de ammoniakdepositie in Natura 2000- gebieden [Boek]
Kros, Hans \ Gies, Edo \ Voogd, Jan Kees \ Vries, Wilco de \ Aben, Jan \ Pul, Addo \ 2015
Om het mogelijke effect van het aanbrengen van landschapselementen op de NHx (NH3 + NH4 +) depositie op Natura 2000-gebieden in te schatten, is door Alterra een aantal indicatieve berekeningen uitgevoerd voor de gehele provincie Overijssel. De bereke ...
help
Monitoring herstel verzuring en klimaatverandering vennen 1978-2014 : temperatuur, hydrologie, chemie, kiezelwieren = [Monitoring recovery of acidification and effects of climate change in shallow soft water lakes in The Netherlands: Temperature, hydrology, chemistry, diatoms] [Boek]
Dam, H. van \ Mertens, A. \ 2015
Van 1978 tot en met 2014 zijn in elf vennen regelmatig waarnemingen van chemie van het oppervlaktewater en diatomeeën (kiezelwieren) verricht, om de effecten van verminderde verzurende depositie te kunnen volgen. De gegevens zijn verwerkt, samen met ...
help
Review on the scientific underpinning of calculation of ammonia emission and deposition in the Netherlands [Boek]
Sutton, M.A. \ Dragosits, U. \ Geels, C. \ Gyldenkærne, S. \ Misselbrook, T.H. \ Bussink, W. \ 2015
Ammonia (NH3) is a key air pollutant for which major efforts have been made in the Netherlands since 1993 to reduce its emissions. However, NH3 concentrations in the air have not decreased as much as expected since the introduction of mitigation meas ...
help
Programma aanpak stikstof 2015-2021 - Deel I: Plan-MER : een integraal milieukundig onderzoek naar de milieueffecten van de Programma Aanpak Stikstof (PAS) [Boek]
Doekes, E. \ Nijboer, M. \ Bekker, L. \ 2015
Hoewel de stikstofdepositie in Nederland sinds 1980 met bijna een derde is gedaald en de verzurende depositie met ongeveer de helft, heeft Nederland nog steeds te kampen met een onnatuurlijk hoge stikstofdepositie. Overbelasting door stikstof op Natu ...
help
Programma aanpak stikstof 2015-2021 - Deel II: Passende beoordeling over het programma aanpak stikstof 2015-2021 [Boek]
Doekes, E. \ Nijboer, M. \ Bekker, L. \ 2015
Hoewel de stikstofdepositie in Nederland sinds 1980 met bijna een derde is gedaald en de verzurende depositie met ongeveer de helft, heeft Nederland nog steeds te kampen met een onnatuurlijk hoge stikstofdepositie. Overbelasting door stikstof op Natu ...
help
Vennen herstellen gedeeltelijk van verzuring : het gevaar van interne eutrofiëring \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Dam, H. van \ Mertens, A. \ 2014
De atmosferische depositie van stikstof- en zwavelverbindingen in Nederlandse vennen is de laatste decennia sterk afgenomen. De sulfaat- en ammoniumconcentraties en de zuurgraad in de vennen zijn verminderd, terwijl de beschikbaarheid van fosfaat is ...
help
Advies vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest op eigen grasland [Boek]
2014
In dit advies gaat de TCB in op de achtergronden van de verplichting tot emissiearme aanwending van drijfmest en de betekenis van bovengrondse mestaanwending voor kringlooplandbouw.
help
Vennen in een veranderend klimaat : infoblad veldwerkplaats [Boek]
[ca. 2014]
Door toepassing van specifiek op venherstel gerichte maatregelen is in recente tijd het aantal locaties en de oppervlakte van oorspronkelijke venvegetaties weer aanzienlijk vergroot. In deze veldwerkplaats is ingegaan op de laatste stand van zaken wa ...
help
Stikstofdepositie : de grote onbekende \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Rotgers, G. \ 2014
Volgens de Grootschalige Depositiekaarten van het RIVM valt stikstof met bakken vol uit de lucht. In veedichte gebieden, zoals De Peel (NB), zou het jaarlijks gaan om 50 tot 60 kilo per hectare. In provincies als Groningen, Drenthe en Zeeland is dat ...
help
Van Overlevingsplan tot Kennisnetwerk \ 25 jaar kennis maken voor natuurkwaliteit [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2014
Eind jaren tachtig sloegen natuur- en milieuorganisaties alarm: de bossen stonden er erg slecht bij en dreigden ten onder te gaan aan zure depositie, stikstof, zwavel en verdroging. Als er niet snel iets zou gebeuren, zouden de bossen massaal sterven ...
help
Randvoorwaarden voor herstel van bedreigde soorten in het natte zandlandschap [uit de wetenschap] \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinen, G.J. van \ Bouwman, J. \ Kleef, H. van \ Wallis de Vries, M.F. \ 2014
Een groot aantal planten- en diersoorten wordt nog steeds bedreigd en heeft tot op heden geen baat bij herstelmaatregelen. In dit OBN-onderzoek zijn voor bedreigde soorten van het natte zandlandschap het voorkomen en de trends van soorten in beeld ge ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.