Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 117

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="diepe grondbewerking"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
The Eco-Plough : a better alternative for conventional ploughing [Studentenverslag]
Prinsen, Rianne \ 2017
To feed the world now and in the future, soil quality needs to improve. Therefore, soil degrading agricultural practices need to change. One of these practices is conventional ploughing (25-30 cm depth). Two possible alternatives for this are non-inv ...
help
Beslisboom opheffen bodemverdichting veenkoloniën [Factsheet]
Booij, J. \ Essen, E. van \ [2015]
Hoe verbeter je een perceel met bodemverdichting.
help
Aardappels of archeologie? : effecten van landgebruik op verstoring van gestratificeerde bodemlagen [Studentenverslag]
Meuwissen, M. \ 2012
Vanwege de belangrijke historische waarde die terpen vertegenwoordigen hebben veel terpen een monumentale status en er wordt gepoogd de in de terp aanwezige archeologische resten zo goed mogelijk te conserveren. Ondanks deze bescherming vindt er nog ...
help
Vergraven gronden : inventarisatie van 'diepe' grondbewerkingen, ophogingen en afgravingen [Boek]
Brouwer, F. \ Werff, M.M. van der \ 2012
In dit rapport wordt een inventarisatie beschreven naar “diepe” grondbewerkingen, ophogingen en afgravingen die de profielopbouw sinds de veldopname van de Bodemkaart van Nederland 1 : 50.000 wezenlijk hebben veranderd. De resultaten van deze inventa ...
help
[themanummer] grondbewerking \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Reindsen, H. \ Rops, A.M. \ Begeman, H. \ Vries, M. de \ 2009
In het themanummer grondbewerking zijn vier artikelen: 1) Spitten en zaaien werkt efficient : onafhankelijk onderzoek van Praktijkonderzoek Plant en omgeving; 2) Diepploegen hindert uiengroei : eerste jaren uitkijken met teelt gewassen; 3) Ploegers b ...
help
Technieken opheffen ploegzool 2008-2009 : gediepploegde grond Flevoland [Boek]
Paauw, J.G.M. \ 2009
In de praktijk zijn er op agrarische bedrijven steeds vaker problemen met wateroverlast. Dit komt o.a. door steeds extremere regenbuien, maar ook door de schaalvergroting. De machines worden steeds zwaarder en er kan tegenwoordig onder nattere omstan ...
help
Zwartsnot : op zoek naar een alternatieve aanpak \ BloembollenVisie [Artikel]
Diepen, G. van \ 2009
De schimmelziekte zwartsnot kan in hyacint en narcis voor schade zorgen. Deze schimmelziekte is het gegeven dat hij veel waardplanten binnen de bolgewassen heeft en de ziekte is overdraagbaar via de grond. Er zij weinig chemische mogelijkheden. Diepp ...
help
'Diepploegen kost wel leergeld' : akkerbouwer Willem Tijsseling in Biddinghuizen heeft 75 hectare grond verbeterd \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost [Artikel]
Robs, A-M \ 2008
Willem Tijsseling en zijn vader Henk in Biddinghuizen passen geregeld iets vernieuwends toe in de bedrijfsvoering. Zo kiezen zij in 2008 voor een 1 op 6 bouwplan en bemesten ze met vloeibare meststoffen. De meest ingrijpende keuze was het diepploegen ...
help
Bouwvoorverbetering door middel van diepe grondbewerking [Brochure]
Balen, D. van \ Bernaerts, S. \ Iperen, C. van \ DLV Plant \ 2008
Ook in de Flevopolder is de bouwvoor steeds slechter te bewerken. Er is steeds meer trekkracht nodig bij het ploegen van de grond. Een van de oorzaken is de verlaging van het organisch stofgehalte in de bouwvoor. Daarnaast herstelt de bodemstructuur ...
help
Grondbewerking en zaaien \ Suikerbietsignalen : praktijkgids voor een optimale suikeropbrengst [Hoofdstuk uit boek]
Hout, K. in 't \ Maassen, J. \ 2008
Bietenplantjes verkeren tot ongeveer het vierbladstadium in een kwetsbare fase. Door koude, wind en aantastingen kunnen dan gemakkelijk planten wegvallen. Daarom is het belangrijk dat het bietenzaad probleemloos kiemt en daarna vlot kan doorgroeien. ...
help
Diepploegen grote ontwenteling voor grond en boer \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Rijk, H. \ 2006
In Oostelijk Flevoland is de laatste decennia veel diepgeploegd. Vooral percelen die door een te dun kleidek last hadden van droogte. Naderhand ging het steeds meer om de grond voor meerdere teelten geschikt te maken
help
Onkruiddruk kan omlaag door preventieve maatregelen \ Kennisakker / Praktijkonderzoek Plant en Omgeving [Artikel]
Weide, R. van der \ Bleeker, P. \ Lotz, B. \ 2004
Preventie van onkruid bestaat uit het voorkomen van nieuwe aanvoer van onkruidzaad op het perceel en het verminderen van de onkruiddruk voorafgaande aan de teelt. Er zijn verschillende preventieve maatregelen die in hetzelfde seizoen de onkruidbestri ...
help
Baas tot eind bouwvoor : dieper bewerken kan op regels stuiten \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Oppewal, J. \ 2003
Wetsvoorstel strengere bescherming archeologisch erfgoed. Boeren kunnen hier mee te maken krijgen, ook wie niet op een officieel aangewezen monument zit. Het leidend principe is dat de verstoorder verantwoordelijk is
help
Zekerder telen met verbeterde grond : ieder perceel vraagt eigen aanpak \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Meijering, L. \ 2003
De lange droogte biedt akkerbouwers nu een goede gelegenheid voor grondverbetering; de droge grond kan zonder structuurbederf met zwaar materieel bewerkt worden. Een afweging van de voor- en nadelen en de kosten en baten van egaliseren, mengwoelen, v ...
help
Stappenplan ter verbetering van de bodemvruchtbaarheid \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Meer, M. van der \ 2001
Diepspitten, grondstomen en bodemanalyse als onderdelen van verbetering bodemvuchtbaarheid van kasgrond
help
Minder stress en ruim bouwplan na diepploegen : zand uit ondergrond maakt zware kleigrond beter bewerkbaar \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Smits, M. \ 2001
Bedrijfsreportage: op een akkerbouwbedrijf van 60 ha in Biddinghuizen (Noordoostpolder) is door diepploegen de zware klei omgezet in een licht bewerkbare grond. Verhuren voor tulpen en besparen op grondbewerking verdienen de investering terug
help
Bij aanplant nieuw perceel op zeker gaan : asperge \ Vakdeel vollegrondsgroenten : gespecialiseerd vakdeel bij Groenten + fruit [Artikel]
Meulendijks, J. \ 2000
Nauwkeurige voorbereiding van het aspergeperceel door diepe grondbewerking en een perfecte aanpak van het planten zijn essentieel voor een goede oogst
help
Pfluglose Zuckerrueben - Bestellung mit Doppel - Zinkenrotor \ Die Zuckerruebe : das Blatt fuer den Zuckerruebenanbauer [Artikel]
1999
Ervaring met nieuwe methoden van zaaibedbereiding zonder ploegen. In tabel gegevens over de invloed daarvan op productie en suikergehalte
help
Ploeg met extra balk voor woelpoten \ Vakdeel vollegrondsgroenten : gespecialiseerd vakdeel bij Groenten + fruit [Artikel]
1999
help
Lichter maken bouwvoor loont : bouwplan wijzigen na diepploegen \ Oogstplus : weekbladbijlage voor de agrarische ondernemer. Akkerbouw [Artikel]
Jukema, A. \ Bos, A. \ 1999
Door lichter maken van de bouwvoor is bewerkbaarheid van de grond beter, meer hogersalderende gewassen zijn te telen en minder tarra. Wel is een bouwplanwijziging nodig om beoogd economisch resultaat te behalen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.