Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 120

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="doseringseffecten"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Handreiking steenmeel : resultaten en lessen van De Onderste Steen Boven [Boek]
[ca. 2015]
Alle kennis en ervaring rondom steenmeel die het praktijknetwerk 'De onderste steen boven' heeft opgedaan is nu gebundeld in de handreiking steenmeel. In de handreiking staat achtergrondinformatie over steenmeel en de bodemmineralogie, de toepassings ...
help
Milieubelastingskaart 2015 suikerbieten : 1,5-3% organische stof, 1% drift [Factsheet]
2015
Met deze Milieubelastingskaart is het mogelijk om gewasbeschermingsmiddelen te vergelijken op het risico voor uitspoeling naar grondwater, waterleven in de sloot, bodemleven en nuttige organismen zoals natuurlijke vijanden van plaaginsecten, bijen en ...
help
Drift regeert: moderne sproeimethoden anno 2015 \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Horst, A. van der \ 2015
Een goede bedekking, verdeling en indringing van het middel in het gewas staan nog altijd haaks op het streven om bij het spuiten zo min mogelijk drift te veroorzaken. Wat zijn de mogelijkheden nu de drifteisen steeds verder worden aangescherpt?
help
Stikstofverzekering : eerste nitrificatieremmer \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Stok, T. van der \ 2015
In Duitsland en Amerika worden er al duizenden hectares mee bewerkt: de nitrificatieremmer van Dow AgroSciences. Komend jaar wil het bedrijf ook in Nederland de markt verder verkennen met N-Lock. Het middel zorgt er in de bodem voor dat de ammoniumst ...
help
Different EC for day and night can be beneficial : optimal EC depends on the conditions \ In greenhouses : the international magazine for greenhouse growers [Artikel]
Heuvelink, E. \ 2014
A high EC results in loss of production and reduces growth. However, for quality reasons it can be beneficial to maintain a higher EC. In doing so a grower can take advantage of the difference between the plant’s day and night mechanisms.
help
Kans op schade door te hoog doseren \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
2014
Te hoge dosering van herbiciden kunnen soms leiden tot opbrengstderving. Dat blijkt uit een onderzoek door PPO-agv en CLM. Ze adviseren het LDS-systeem te combineren met een goede middelenkeuze en mechanische onkruidbestrijding, om het risico op gewa ...
help
Seleniumtoxicatie : chronische vergiftiging door continue toediening van te veel selenium : uit de dierenartspraktijk \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Campe, J. \ 2014
Bij een recent routinematig bedrijfsbezoek aan een een vleesveehoudersbedrijf viel op dat tal van dieren een dof haarkleed vertoonden. Daarnaast hadden ook opvallend veel dieren last van klauwletsels.
help
Snuffelziekte... verklikker biestopname \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Ed. varkens- en pluimveehouderij [Artikel]
Vries, F. de \ 2014
Klinische snuffelziekte (AR), een combinatie van pasteurella- en bordetella-bacteriën, komt nog maar sporadisch voor. Diverse dierenartsen melden wel vaker ziektesymptomen bij jonge biggen, die worden veroorzaakt door bordetella-bacteriën.
help
Water: EC en pH [Presentatie]
[ca. 2013]
Informatieve fotopresentatie over de gift van (teveeel) meststoffen en de opname van water.
help
Growers throw away money by fertilising on automatic pilot : consider the real needs of the crop \ In greenhouses : the international magazine for greenhouse growers [Artikel]
Bezemer, J. \ 2013
Growers can fertilise much more precisely and effectively. It’s been proven already that the plant uses fertiliser much more efficiently if the fertiliser system takes into account the measured requirements of the crop. Better utilisation has many be ...
help
Vaststellen N-behoefte nieuwe leliecultivars [Boek]
Slootweg, C. \ Reuler, H. van \ Aanholt, H. van \ 2013
De N-gebruiksnorm voor lelie is vastgesteld op 145 kg N per ha op zand, löss en veen en 155 kg per ha op klei. Telers ervaren de gebruiksnorm voor m.n. het nieuwe assortiment snelgroeiende cultivars als te laag voor een optimale gewas- en bolgroei, o ...
help
Teler gooit geld weg bij bemesten op automatische piloot : rekening houden met de gemeten behoeften van het gewas \ Onder glas [Artikel]
Bezemer, J. \ 2012
Telers kunnen veel nauwkeuriger en effectiever bemesten. Al eerder is aangetoond dat de plant de aangevoerde meststoffen beter benut als het bemestingssysteem rekening houdt met de gemeten behoeften van het gewas. De betere benutting leidt tot veel w ...
help
Overdosis doodt \ Het schaap : vakblad voor de schapenhouder waarin opgenomen de officiele mededelingen van Het Texels Schapenstamboek en van Het Texels Schapenstamboek in Noord-Holland [Artikel]
Engelen, J. \ 2012
Schapen, die worden behandeld met tilmicosine tegen rotkreupel en daarvan te veel krijgen, kunnen doodgaan. Bij dit geneesmiddel is er al gauw sprake van een overdosis.
help
Eerste inventarisatie van de effecten van licht op het welzijn van (gezelschaps)dieren [Boek]
Bracke, M.B.M. \ Wolthuis-Fillerup, M. \ 2012
Dit rapport geeft een eerste inventarisatie naar de effecten van licht op het welzijn van (gezelschaps)dieren. Aanleiding is het ontwerp Besluit Gezelschapsdieren waarin het algemene doelvoorschrift is opgenomen dat het licht moet voldoen aan de etho ...
help
Inventarisatie van uitzetmethoden van biologische bestrijders in kassen : Gezonde Kas, Product 23: Doelgericht uitzetten van biologische bestrijders en evaluatie van toedieningstechnieken voor biologische bestrijders [Boek]
Os, E. van \ Staaij, M. van der \ Zande, J. van de \ cop. 2012
Dit rapport geeft een overzicht van toedieningsmethoden van biologische bestrijders met daaraan gekoppeld de voor- en nadelen per methode. Roofmijten, roofwantsen, sluipwesppoppen (wittevlieg en mineervlieg), galmugpoppen en sluipwespen, galmuggen wo ...
help
Tomatenproductie bij lagere CO2-dosering verrassend goed : minder doseren kan geld opleveren \ Onder glas [Artikel]
Kierkels, T. \ 2011
Jarenlang was de lijn: meer is beter. Maar als je voor CO2 moet betalen, is het verstandig naar het optimum te zoeken. Misschien hoef je bij tomaat wel helemaal niet zoveel te doseren. Onderzoek van Wageningen UR en GreenQ Improvement Centre geeft ve ...
help
Weinig opbrengsteffect van extra fosfaatgift op zandgrond \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Deru, J. \ Eekeren, N. van \ 2011
Ten zuiden van Roosendaal loopt het Interregproject 'Interactief fosfaatbeheer Molenbeek', dat wordt uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut en Royal Haskoning in opdracht van de ZLTO. Doel is om door middel van praktisch toepasbare maatregelen te w ...
help
Fosfaat bemesting en emissie [Poster]
Voogt, W. \ Winkel, A. van \ [2011]
Proef bij een praktijkbedrijf met chrysant, waar een kraanvak wél en een níet bijbemest is met P. Gedurende een teelt is tweemaal per week de grond en het gewas bemonsterd.
help
Effect op organische stof en kosten/baten : vruchtwisseling van gras en maïs \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Eekeren, N. van \ Burgt, G.-J. van der \ Philipsen, B. \ Schooten, H. van \ Haan, M. de \ 2011
Veehouders van de ZLTO-afdeling rond de waterwinning van Brabant Water in Loosbroek hebben voor het SKB-project 'Herstel van de natuurlijke buffercapaciteit van de bodem' geïnventariseerd, welke maatregelen het organische stofgehalte op zandgrond kun ...
help
Gelimiteerd CO2 en het nieuwe telen tomaat [Boek]
Gelder, A. de \ Warmenhoven, M. \ Kromdijk, W. \ Meinen, E. \ Zwart, F. de \ Stolker, H. \ Grootscholten, M. \ cop. 2011
Verwacht wordt dat de hoeveelheid te doseren CO2 in de toekomst zal afnemen vanwege afnemende beschikbaarheid uit aardgas en vanwege maatschappelijk belang om de CO2 emissie te verlagen. Daarom is onderzocht wat de gevolgen zijn van een verlaging van ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.