Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 217

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="eemland"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Collectief Agrarisch Natuurbeheer [Video]
2015
EZ stimuleert ondernemen mét natuur. Dankzij een gezamenlijke aanpak door Agrarisch collectief Ark & Eemland in Bunschoten zijn er meer weidevogels in het gebied gekomen.
help
Inpassing in historische kern grote uitdaging : waterkering als technisch hoogstandje in het centrum van Spakenburg \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bruijn, H. de \ 2015
In het pittoreske, voormalige visserdorp Spakenburg (gemeente Bunschoten) gaat Waterschap Vallei en Veluwe begin 2016 aan de slag met de bouw van een waterkering, die gerust een technisch hoogstandje genoemd mag worden. Het gaat om een waterkering me ...
help
Een discussie met twee historisch geografen : het Eemmoeras en de ontginning van Bunschoten en Eemnes in de waterschapskroniek Vallei & Eem 777-2011 \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
Mijnssen-Dutilh, M. \ 2014
In dit artikel geeft de auteur haar zienswijze op de ontginning van het Eemland en legt die naast die van Vervloet en De Bont (beiden historisch geografen). Als historicus en archivaris komt zij tot een andere uitleg over de ontginning, dan de twee a ...
help
Ontginning Eemmoeras : discussiedossier \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
Bont, C. de \ Zeiler, F.D. \ Mijnssen-Dutilh, M. \ Borger, G.J. \ 2014
Naar aanleiding van de discussie die ontstond in de vorige aflevering , geheten "Een discussie met twee historisch geografen" wordt nu een uitgebreider aandacht besteed aan de ontstaansgeschiedenis van Eemland.
help
Real-time monitoring grondwaterstandverlaging : risicovolle bemalingswerkzaamheden in historisch Spakenburg \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Aalbers, F. \ Voorwinden, A. \ Boven, A. van \ 2014
In Spakenburg is een deel van de riolering vervangen in straten met deels historische bebouwing. De (bemalings)werkzaamheden moesten worden uitgevoerd in een omgeving, die gevoelig is voor zettingen en schade aan bebouwing. Om de kans op omgevingssch ...
help
Resultaten van broedvogelinventarisaties in binnen- en buitendijkse terreinen van Natuurmonumenten bij rivier de Eem in 2014 [Boek]
Houten, M. van \ 2014
help
Hoop voor de tureluur : agrarisch natuurbeheer op grote schaal \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Didde, R. \ 2013
Het agrarisch natuurbeheer gaat op de schop, heeft staatssecretaris Dijksma aangekondigd. Boerennatuur krijgt nieuwe kansen, in grote aaneengesloten gebieden. Hoogleraar Frank Berendse, een van de hoofdauteurs van het advies van Raad voor de Leefomge ...
help
Nieuwe tijden voor het landschapsbeleid? \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Nieuwenhuizen, W. \ Gerritsen, A.L. \ Coninx, I. \ 2013
Terwijl Nederland in crisis verkeert, dereguleerde het kabinet Rutte I het grootste gedeelte van het rijksbeleid voor landschap. De auteurs betogen dat er vooralsnog weinig verandert, omdat de rol van het rijk beperkt was. Tegelijkertijd zien we een ...
help
De palendijk : over verdwenen balken en palen aan de voormalige Zuiderzee \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Buuren, M. van \ Schaafsma-Tilstra, M. \ Bos, M. \ 2013
Vooral vanaf het water, op het Eemmeer richting Spakenburg zien we de palen al vanaf het water. Ook vanaf het land mooi te bewonderen. Palendijken beschermden vroeger langs de hele Zuiderzee het achterliggende land. Bij Spakenburg / Bunschoten is een ...
help
Resultaten van broedvogelinventarisaties in binnen- en buitendijkse terreinen van Natuurmonumenten bij rivier de Eem in 2013 [Boek]
Houten, M. van \ 2013
help
Kigo-project [Brochure]
2012
In het project Stad-en-Land hebben een aantal 'groene'en 'grijze'scholen samen met enkele bedrijven de handen ineengeslagen om de werelden van 'groen' en 'grijs', bij elkaar te brengen. Het doel van het Kigo-project Stad-en-Land is om vraag en aanbod ...
help
My cup of tea! ; the Tea Garden Eemnes as a tourist [Studentenverslag]
Dasselaar, I. van \ 2012
This research focuses on the National Landscape Arkemheen-Eemland (NLAE) and the Tea Garden Eemnes. The Tea Garden in Eemnes has been identified as a suitable place for information provision about the National Landscape. In order to assess the feasib ...
help
Resultaten van broedvogelinventarisaties in binnen- en buitendijkse terreinen van Natuurmonumenten bij rivier de Eem in 2012 [Boek]
Houten, M. van \ cop. 2012
help
Vissen in de polder : de visrijkdom van een vooraanstaand weidevogelgebied \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Ottburg, F.G.W.A. \ Jonkers, D.A. \ 2011
In het noordwestelijk deel van het Nationaal Park Arkemheen-Eemland bevinden zich een aantal unieke polders. In opdracht van de Vereniging Natuurmonumenten is door Alterra onderzoek gedaan naar de verspreiding van vissen in deze polders.
help
De Kenniswerkplaats verbindt [Boek]
2011
Kenniswerkplaats Gelderse Vallei en Eemland staat centraal in een aparte aflevering van de Aereskrant.
help
'Op de smalle grens van stad naar land' : 'een verkennend en ontwerpend onderzoek naar de identiteit en vormgeving van bestaande- en nieuwe stad-landovergangen van Bunschoten-Spakenburg en de lessen voor de ruimtelijke agenda' [Studentenverslag]
Breeman, G.H. \ 2011
Vanwege de toenemende aandacht voor ondermeer de stadsrandzones, de verrommeling van het landschap en de aandacht voor de kwaliteit van landschappelijke inpassingen van nieuwe stads- en dorpsuitbreidingen, wil dit afstudeeronderzoek een inhoudelijke ...
help
Het NME-loket voor het VO : adviesrapport voor het CNME Landgoed Schothorst [Boek]
Becking, D. \ Teske, A. \ 2011
Dit onderzoek naar hoe het CNME een loket kan oprichten voor het VO, is tot stand gekomen naar aanleiding van het project Stad te Land, onderdeel van het programma Groene Kennis voor en door Burgers, gericht op het voortgezet onderwijs. Dit project h ...
help
Amersfoort lag aan zee : waterschapskroniek Vallei & Eem - Dl. 2: Een vallei vol water : (1616-2011) [Boek]
Mijnssen-Dutilh, M. \ Nobbe, H. \ 2011
Het boek met de titel 'Een vallei vol water' beschrijft de geschiedenis van het waterbeheer in het gebied van het huidige waterschap in de periode 1616-2011. Te lezen is hoe de schijnbaar onoplosbare problemen met de afwatering van de Vallei oorzaak ...
help
Eemuiterwaarden Bruggematen en Wolkenberg : inventarisatie van het voorkomen van amfibieën en de ringslang in het kader van inrichtingsmaatregelen [Boek]
Ottburg, F.G.W.A. \ Jonkers, D.A. \ 2011
Natuurmonumenten heeft in het beheergebied Eemland het plan om inrichtingsmaatregelen uit te voeren in de uiterwaarden Bruggematen en Wolkenberg. Alterra en ecologisch adviesbureau Greendesk is gevraagd om specifiek een inventarisatie uit te voeren n ...
help
Resultaten van broedvogelinventarisaties in binnen- en buitendijkse terreinen van Natuurmonumenten bij rivier de Eem in 2011 [Boek]
Houten, M. van \ 2011
In deze rapportage wordt verslag gedaan van de broedvogelinventarisatie die in 2011 is uitgevoerd in binnen- en buitendijkse terreinen van de vereniging Natuurmonumenten langs de rivier de Eem.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.