Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 726

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="erosie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Erosiebestendigheid en natuurwaarde van dijkgraslanden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dongen, E. van \ 2010
In 2003 heeft Waterschap Groot Salland nieuw beleid vastgesteld voor het beheer en onderhoud van de waterkeringen. Deze aanpassing was nodig door de Wet op de Waterkeringen en de Verordening Waterkering Noord-Nederland, waarbij een 5-jaarlijkse toets ...
help
Basismateriaal voor eventuele prioritaire gebieden : quick scan voor Drenthe [Boek]
Bakker, G. \ Hack-ten Broeke, M.J.D. \ Vries, F. de \ Akker, J.J.H. van den \ 2010
In vervolg op een studie die op nationale schaal inzicht gaf in het mogelijke voorkomen van bodembedreigingen waardoor in het kader van de concept Kaderrichtlijn Bodem prioritaire gebieden aangewezen moesten worden, is in dit rapport de aandacht geri ...
help
Seizoensverloop in de doorworteling van dijkgrasland : VTV-toetsing buiten het winterseizoen nader bekeken [Boek]
Schaffers, A.P. \ Frissel, J.Y. \ Adrichem, M.H.C. van \ Huiskes, H.P.J. \ 2010
Dit rapport geeft de bevindingen weer van een studie naar het seizoensverloop in de doorworteling van dijkgrasland. Het seizoen blijkt van invloed te zijn op de doorworteling van de zode van dijkgrasland zoals die met de gangbare handmethode in het v ...
help
De Dollard: aardkundig excursiepunt (41) \ Grondboor en hamer [Artikel]
Weertz, J. \ Weertz, E. \ 2010
De Dollard is een overgangsgebied van zee naar land. De kenmerken van een getijdengebied en allerlei erosie- en sedimentatieverschijnselen zijn er aan te treffen. De Dollard is ontstaan nadat vanaf de 14de eeuw de zee bezit nam van het gebied als gev ...
help
Vegetatiekundige inventarisatie en erosiebestendigheid van de waterkeringen in het beheersgebied van Waterschap Vallei en Eem [Boek]
Schaffers, A. \ Huiskes, R. \ 2009
Dit rapport verwoordt de bevindingen van het onderzoek naar vegetatiekundige samensteling en erosiebestendigheid van de graslanden op kades en dijken in het werkgebied van waterschap Vallei en Eem. De erosiebestendigheid van de grasmat is beschreven ...
help
Het ontstaan van graften : lessen uit een ontwikkelingsland met niet-gemechaniseerde landbouwtechnieken \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Nyssen, J. \ 2009
Naar aanleiding van een recent artikel in het Natuurhistorisch Maandblad over het ontstaan van graften, wordt in dit artikel gesteld dat bij geomorfologen en bodemkundigen er niet de minste twijfel over bestaat dat graften ontstaan zijn ten gevolge v ...
help
Erosion, transport and deposition of sediment : case study Rhine : Jos Brils ... [et al.] [Boek]
Spreafico, M. \ Lehmann, C. \ Brils, J. \ cop. 2009
The CHR produced the “Case Study Rhine” in the framework of the International Sedimentation Initiative (ISI). Sediment experts of the Rhine riparian states of Switzerland, Austria, Germany and The Netherlands have implemented their experiences in thi ...
help
Kaderrichtlijn bodem : basismateriaal voor eventuele prioritaire gebieden [Boek]
Hack-ten Broeke, M.J.D. \ Beek, C.L. van \ Hoogland, T. \ Knotters, M. \ Mol-Dijkstra, J.P. \ Schils, R.L.M. \ Smit, A. \ Vries, F. de \ 2009
Dit rapport geeft een overzicht van het basismateriaal voor de bodembedreigingen die genoemd worden in de ontwerpteksten voor de Kaderrichtlijn Bodem (KRB) en waarbij wordt gesproken over de aanwijzing van prioritaire gebieden. Waar mogelijk bestaat ...
help
Sedimenthuishouding in het stroomgebied van de Nederlands-Duitse Vecht : potenties voor herstel van natuurlijke rivierdynamiek [Boek]
Viveen, W. \ Maas, G.J. \ Schoorl, J.M. \ 2009
In opdracht van LNV is onderzoek gedaan naar de sedimenthuishouding van de Nederlands-Duitse Vecht. Het accent lag hierbij op het verkrijgen van een beter inzicht in erosie- en sedimentatieprocessen op stroomgebiedsniveau. Vanwege deze reden is er ee ...
help
Ontwerpen in ILW - Dl. 1: Erosie en bodem & waterconservering [Collegedictaat]
Spaan, W.P. \ Meindertsma, D. \ Peters, P. \ 2009
help
Principles of soil conservation and management [Boek]
Blanco, H. \ Lal, R. \ cop. 2008
“Principles of Soil Management and Conservation” comprehensively reviews the state-of-knowledge on soil erosion and management. It discusses in detail soil conservation topics in relation to soil productivity, environment quality, and agronomic produ ...
help
Perspectieven bedrijfsmaatregelen voor duurzaam bodemgebruik [Boek]
Visscher, J. \ Dekker, P.H.M. \ Boer, H.C. de \ Brommer, E. \ Clevering, O.A. \ Dam, A.M. van \ Geel, W.C.A. van \ Haan, M.H.A. de \ Hoving, I.E. \ Klooster, A. van der \ Schooten, H.A. van \ Schreuder, R. \ Wolf, P. de \ 2008
In dit onderzoek zijn de kosten en baten en de effectiviteit op duurzaam bodemgebruik beoordeeld van vijf bedrijfsmaatregelen: aanpassing van vruchtwisseling, preventie van bodemverdichting, optimalisering van ontwatering en flexibel peilbeheer, gron ...
help
Soil - the living skin of planet Earth [Brochure]
Hartemink, A. \ Nortcliff, S. \ Dent, D. \ 2008
Soils are vulnerable. The largest disruption and destruction is caused by humans. It is not a new phenomenon as soil degradation took place in the early civilisations in the basin of the Tigris and Euphrates. A major threat is soil erosion by which t ...
help
River Meuse suspended sediment yield : a new estimate and past estimates revisited : geo(im)pulse \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Wetenschappelijk artikel]
Ward, P.J. \ 2008
Despite increasing research into changes in the discharge of the River Meuse, estimates of the river’s sediment yield are less forthcoming. Three published studies (in 1883, 1982, and 1987) have estimated suspended sediment yield at the Belgian-Dutch ...
help
Superstormvloedlagen in de zeereep bij Heemskerk \ Grondboor en hamer [Artikel]
Heteren, S. van \ Bakker, M. \ Cunningham, A. \ 2008
Recente duinerosie heeft bij Heemskerk een aantal schelpenlagen blootgelegd die zijn gevormd tijdens één of meerdere stormvloeden waar onze kust enkele honderden jaren geleden door werd geteisterd. Deze lagen bevatten niet alleen informatie over vroe ...
help
De kwetsbaarheid van delta's : zeven plagen in een geologisch perspectief \ Geografie [Artikel]
Makaske, A. \ 2008
De overstromingen in de Birmese Irrawaddy delta afgelopen mei en ontruiming van New Orleans in verband met orkaan Gustav in september maken ons nog een keer duidelijk hoe riskant bewoning van een deltaplan is. Delta's zijn zeer aantrekkelijk vanwege ...
help
Sturende factoren erosie, transport en sedimentatie in stroomgebieden Rijn en Maas [Boek]
Meulen, S. van der \ 2008
Dit rapport is het resultaat van de literatuurstudie naar erosie, transport en sedimentatie in de rivierstroomgebieden van de Rijn en de Maas, en is onderdeel van Work Package 3 (WP 3). WP 3 betreft effecten van hoogwater en ingrepen in het watersyst ...
help
Mapping erosion from space [Proefschrift]
Vrieling, A. \ 2007
help
Assessment and design of soil and water conservation interventions ESW-20806 [Collegedictaat]
Faye-Visser, S.M. \ Meindertsma, D. \ Spaan, W.P. \ 2007
help
Modelling the influence of tillage and water erosion on the formation of the (archaeological) landschape in south Limburg [Studentenverslag]
Toorn, L.M. van der \ 2007
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.