Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 20

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="friese wouden"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Zelfsturing kan niet zonder doelen en monitoring \ Milieu dossier [Artikel]
Vries, W. de \ Kros, J. \ Vos, J.A. de \ Knotters, M. \ Sonneveld, M.P.W. \ 2008
De leden van de Vereniging ‘Noardlike Fryske Wâlden’, grotendeels melkveehouders, willen graag zelf sturen op milieudoelen in de Noordelijke Friese Wouden. Hierbij willen zij collectief op milieudoelstellingen worden afgerekend, in plaats van individ ...
help
Noardlike Fryske Wâlden [Website]
[2008]
De Vereniging NFW (Noardlike Fryske Wâlden) is een koepelorganisatie van zes verenigingen voor natuur- en landschapsbeheer. Hierbij is het merendeel van de van boeren in het gebied van 5 aaneengesloten gemeentes in Noordoost Fryslân aangesloten. De V ...
help
Zelfsturing en zelfregulering in de Noordelijke Friese Wouden : condities en ontwerpprincipes [Boek]
Gerritsen, A. \ 2008
In deze notitie wordt ingegaan op hoe zelfsturing en zelfregulering te bezien zijn als vormen van sturing, hoe in de bestuurskundige en juridische literatuur over voor- en nadelen gedacht wordt en wordt behandeld onder welke condities zelfsturing wel ...
help
Zelfsturing & Profit in de Noordelijke Friese Wouden : fase I : een sociaal-economische schets van het gebied [Boek]
Broersma, L. \ Strijker, D. \ 2008
In het TransForum innovatief praktijkproject over zelfsturing en profit in de Noord-Friese Wâlden is afgesproken dat in de eerste fase ondermeer aandacht besteed wordt aan het economisch potentieel van dit gebied. Een belangrijke constatering is dat ...
help
Integrale notitie Fase 1 innovatief Praktijkproject Zelfsturing en Profit in de Noardlike Fryske Wâlden [Boek]
Gerritsen, A.L. \ Strijker, D. \ Termeer, C.J.A.M. \ Wiskerke, H. \ 2008
Het TransForum innovatief praktijkproject Zelfsturing en profit Noardlike Fryske Wâlden richt zich op de verwaarding van het gebied met haar kwaliteiten en op het realiseren van een passend (zelf)sturingsarrangement. In fase 1 (januari t/m juni 2008) ...
help
Zelfsturing en Profit Noordelijke Friese Wouden: analyse van zelfsturing in het gebied [Boek]
Termeer, K. \ Gerritsen, A. \ 2008
In deze verkenning van de potenties voor zelfsturing in de Noordelijke Friese Wouden staan de volgende vragen centraal: Het gebied heeft al een lange geschiedenis wat zelfsturing betreft. Hoe zijn deze zelfsturing arrangementen tot stand gekomen en h ...
help
Dynamiek in het EHS beleid sinds 1990 \ Natuur en landschap in het landelijk gebied: kennis voor beleid [Hoofdstuk uit boek]
Boer, S. de \ 2008
Drie gebiedsgerichte beleidsprocessen in het EHS beleid worden hier nader geanalyseerd: ROM- en reconstructiegebied Gelderse Vallei, Nationaal Park Drents-Friese Wold en strategisch groenproject De Venen. Deze analyse verkent de mogelijkheden om de E ...
help
Friese Wouden : dossier [Dossier]
2008
Dossier met beknopte informatie over de Friese Wouden. Tevens met verwijzingen naar kernpublicaties
help
Ecologische kapitaal zoals door boeren in de Friese Wouden \ Ecologisch kapitaal : over het belang van aanpassingsvermogen, flexibiliteit en oordeelkundigheid [Hoofdstuk uit boek]
Swagemakers, P. \ 2008
Eén van de consequenties van de modernisering van de landbouw is het afnemen van het belang en de kwaliteit van natuurlijke hulpbronnen. Dit geldt zeker ook voor Nederland. Sinds 1992 nemen boeren in de Friese Wouden de maatschappelijke en politieke ...
help
De inspiratie van Jan Douwe van der Ploeg \ Vrijetijdstudies [Artikel]
2008
Interview met hoogleraar transitiestudies, die onder meer doende is met de grote veranderingen die zich op het Europese platteland en in de Europese landbouw voltrekken. Hij stelt daarin mini-uitgaves van Waanders centraal, die gaan over gebieden in ...
help
OBN-inventarisaties van bijen, graafwespen en sprinkhanen in terreinen van Natuurmonumenten [Boek]
Reemer, M. \ 2008
Op initiatief van de Vereniging Natuurmonumenten heeft Stichting EIS-Nederland in 2007 inventarisaties uitgevoerd van bijen, graafwespen en sprinkhanen in 12 gebieden. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de 'OBN-plangebieden': terreindelen waar i ...
help
Ecologisch kapitaal : over het belang van aanpassingsvermogen, flexibiliteit en oordeelkundigheid [Proefschrift]
Swagemakers, P. \ 2008
Dit proefschrift levert een bijdrage aan de theoretische en empirische uitwerking van het begrip ecologisch kapitaal. Het gaat om een exploratieve studie, gesitueerd in de Noordelijke Friese Wouden in het noorden van Nederland. Om het landschap en de ...
help
Regime change and storylines : a sociological analysis of manure practices in contemporary Dutch dairy farming [Proefschrift]
Stuiver, M. \ 2008
De spuitende giertank is verdwenen uit het Nederlandse landschap. Door mest via injecteurs in de bodem te brengen wordt ammoniakuitstoot beperkt. Ervaringen met boeren aangesloten bij de agrarische natuurvereniging VEL en VANLA tonen aan, dat mest ee ...
help
Kleine wateren in de Noordelijke Friese Wouden : betekenis voor natuur en landschap van het landschapspakket "poel" van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer, met nadruk op de pakketeis "wateronttrekking" [Boek]
Stumpel, A.H.P. \ Blitterswijk, H. van \ 2008
In de Noordelijke Friese Wouden bevinden zich tal van kleine watertjes die een grote landschappelijke, natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarde hebben. Eigenaren van deze watertjes die een financiële bijdrage voor het onderhoud aanvroegen ...
help
Watersysteemanalyse noordelijke Friese Wouden [Boek]
Roelsma, J. \ Kros, J. \ Vos, J.A. de \ 2008
Deze rapportage van de watersysteemanalyse begint met een beschrijving van het studiegebied. met aandacht voor de meetpunten binnen het gebied waar de modelsystemen aan getoetst worden. De modelresultaten voor de waterkwaliteitsmodule voor het landsy ...
help
Analysis and design of multifunctional agricultural landscapes : a graph theoretic approach [Proefschrift]
Jellema, A. \ 2008
Landschapsfuncties zoals natuurbeheer of het behoud van het landschappelijk karakter kunnen niet worden gerealiseerd op kleine schaal. Dit proefschrift ontwikkelt een model dat de interacties tussen landgebruiksfuncties inzichtelijk maakt op veldnive ...
help
Watersysteemverkenning Noordelijke Friese Wouden [Boek]
Roelsma, J. \ Kselik, R.A.L. \ Vos, J.A. de \ 2008
Deze studie maakt deel uit van het project "Meervoudige milieumonitoring voor gebiedssturing". Het gebied omvat de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadeel, Kollumerland, Smallingerland en Tytsjersteradiel en is circa 60.000 ha groot. Het kan onderverdee ...
help
De Ecologische Hoofdstructuur als gebiedsopgave : bestuurlijk vermogen, dynamiek en diversiteit in het natuurbeleid [Boek]
Boer, S. de \ Kuindersma, W. \ Zouwen, M.W. van der \ Tatenhove, J.P.M. van \ 2008
Dit rapport analyseert bestuurlijk vermogen, dynamiek en diversiteit in het beleid voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Daartoe worden allereerst de inhoudelijke ontwikkelingen in het EHS-beleid sinds 1990 geanalyseerd. Vervolgens beschrijft het ...
help
Een blik op monitoring van de natuurlijke leefomgeving [Boek]
Knotters, M. \ 2008
Monitoring van de natuurlijke omgeving vindt om uiteenlopende redenen plaats en volgens verschillende methoden. Monitoring kan gericht zijn op zeer uiteenlopende natuurlijke of half-natuurlijke systemen, zoals de vegetatie van een natuurreservaat, he ...
help
Gebiedskader Midden Fryslân 2007-213 [Boek]
Provincie Fryslân \ [ca. 2008]
Midden Fryslân is het hart van de provincie Friesland. Het gebied is ongeveer 650 vierkante kilometer groot, bijna één vijfde van Friesland. Met 175.000 inwoners woont er een kwart van de Friese bevolking. Bestuurlijk vormt het gebied een samenhangen ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.