Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 230

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="friese wouden"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Noordelijke Friese Wouden: leerervaringen [Boek]
Ploeg, J van der \ Strijker, D. \ Hoofwijk, H. \ [ca. 2010]
De vereniging Noordelijke Friese Wouden is een belangrijke intermediair tussen diverse overheden en NGO’s enerzijds, het gebied en haar bevolking anderzijds. De gebiedscoöperatie speelt een belangrijke rol in het beheer van natuur en landschap door a ...
help
De Mieden, een landschap vol verrassingen \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Maes, N.C.M. \ 2010
Nergens in Nederland is zo'n lengte aan houtwallen te vinden als in de Mieden in de Noord-Friese wouden. Met maar liefst 3.000 km aan inheemse struiken en bomen spant dit eeuwenoude landschap de kroon. Daaronder bevinden zich verrassende soorten als ...
help
Environmental monitoring in heterogeneous soil-landscapes: a Dutch case study \ Soil solutions for a changing world: proceedings 19th world congress of soil science [Hoofdstuk uit boek]
Sonneveld, M.P.W. \ Vos, J.A. de \ Vries, W. de \ Knotters, M. \ Kros, J. \ 2010
The spatial heterogeneity of agricultural soil-landscapes is mostly not taken into account in environmental policies. Most environmental goals have been defined at national level or farm level but not at the landscape level. The potential for setting ...
help
Potentie Noordelijke Friese Wouden kan beter: van veehouder naar groene ondernemer \ Recreatie en toerisme : maandblad voor recreatie, toerisme, milieu en landschap / uitg. van: Afdeling Recreatie, Milieu en Landschap van de ANWB [Artikel]
Eweg, R. \ Latesteijn, H. van \ 2010
De houtwallen, de weilanden met koeien en de stilte, bieden de veehouders en horica-ondernemers in de Noordelijke Friese Wouden een unieke kans om van hun regio een aantrekkelijk recreatiegebied te maken. Maar hoe krijgen ze zoiets van de grond. Niet ...
help
Welkom in het landschap \ Blauwe Kamer : tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedebouw [Artikel]
Hendriks, M. \ 2010
Een nieuwe weg is meer dan een nieuwe bron van overlast. Door een weg goed in te passen in het landschap, kan het landschap erop vooruitgaan en kunnen economische ontwikkelingen beter worden aangestuurd. "Het gaat niet om de weg, maar om de omgeving" ...
help
Drents-Friese Wold barst van de vitaliteit: natuur hard op weg om op eigen benen te staan \ Natuurbehoud : uitgave van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland [Artikel]
2010
In het Nationaal Park Drents-Friese Wold is de afgelopen jaren hard gewerkt om de omstandigheden voor planten en dieren te verbeteren. Met succes. De afwisseling in het bos neemt toe, de heide ligt er weer fraai bij en de Vledder Aa, de levensader va ...
help
Schaalvergroting in kleinschalig landschap : [innovatieve bedrijfsontwikkeling melkveehouderij in Noardlike Fryske Wâlden] [Boek]
Galama, P. \ Bosma, B. \ 2010
Dit rapport gaat in op kansen voor een renderende bedrijfsvoering in een kleinschalig landschap. Er is in het gebied al veel gediscussieerd over aanpassen van de kavels en landschapselementen aan de schaalvergroting in de landbouw. zodat je goed uit ...
help
Met vereende krachten : het instrumenteel en zelforganiserend vermogen van gebiedscoalities in de Baronie, de Gelderse Vallei, Noardwest Fryslân en Zuidwest Twente [Boek]
Kuindersma, W. \ Boonstra, F.G. \ Arnouts, R. \ Stuiver, M. \ Fontein, R.J. \ 2010
Sinds de invoering van het Investeringsbudget Landelijk Gebied zijn regionale gebiedscoalities niet meer weg te denken uit het beleid voor het landelijk gebied. Ze coördineren de beleidsuitvoering voor provincies, werken aan een gemeenschappelijke aa ...
help
De Mieden: een landschap in de Noordelijke Friese Wouden [boeken] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Dijk, J. van \ 2009
Ten behoeve van inrichtingsplannen van Staatsbosbeheer werd een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de ontstaansgeschiedenis van de miedengebieden in de Friese Wouden. Het project leverde zoveel interessante informatie op, dat het een interessant bo ...
help
Natal den activity patterns of female pine martens (Martes martes) in the Netherlands = Activiteit van zogende boommartervrouwtjes (Martes martes) in Nederland \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Kleef, H.L. \ Tydeman, P. \ 2009
In de periode 1998-2007 werden in het Drents-Friese Wold en de boswachterijen Veenhuizen en Borger via temperatuurmetingen in de nestholte bij 16 nesten het gedrag van boommartermoertjes (Martes martes) bestudeerd in de eerste 9 weken na de geboorte ...
help
Protest door betrokkenheid: de draagvlakmatrix als denkmodel om maatschappelijk protest te begrijpen \ Burgers, beleid en natuur : tussen draagvlak en betrokkenheid [Hoofdstuk uit boek]
Buijs, A.E. \ 2009
In dit hoofdstuk analyseren we een voorbeeld uit de praktijk van het natuurbeheer waarin betrokken burgers in verzet zijn gekomen tegen het beheer van Nationaal Park Het Drents-Friese Wold. Uiteindelijk hebben ze de protestgroep "De Woudreus" opgeric ...
help
Landschapsbeheer en biomassa: een gelukkig huwelijk \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Stobbelaar, D.J. \ Groningen, E. van \ 2009
Beetsterzwaag ligt in het coulissenlandschap van het Westerkwartier in Friesland, een landschap van weiden die worden omzoomd door houtwallen en elzensingels. Niet vreemd dus dat hier één van de eerste grotere houtgestookte energiecentrales van Neder ...
help
Drogehamster- en Twijzelermieden \ Excursieverslagen... / Plantensociologische Kring Nederland [Artikel]
Hoegen, A.C. \ Weeda, E.J. \ 2009
Drogehamstermieden en Twijzelermieden maken onderdeel uit van het object De Mieden (in beheer bij Staatsbosbeheer) en zijn gelegen in de gemeente Achtkarspelen. De vegetatie in deze terreinen bestaat voornamelijk uit (voormalig) agrarisch gebruikte g ...
help
De Mieden : een landschap in de Noordelijke Friese Wouden [Boek]
Brinkkemper, O. \ cop. 2009
Ondanks de hoge cultuurhistorische en ecologische waarden van dit landschap was het gebied nooit systematisch bestudeerd. Dat geldt in nog sterkere mate voor een belangrijk onderdeel van dit landschap: de zogenaamde ‘miedengebieden’, uitgestrekte, la ...
help
'Gouden gronden' in de Noordelijke Friese Wouden \ Geografie [Artikel]
Sonneveld, M.P.W. \ 2009
De overheid heeft in 2004 twintig Nationale Landschappen aangewezen. Samen vertellen ze een prachtig verhaal over de ontstaanswijze van Nederland. De bodem, als onzichtbare drager van het landschap, verdient daarbij mer aandacht dan ze tot nu toe kri ...
help
Vuistregels voor het beheer op verschillende schaalniveaus: landschapskwaliteit van houtwalnetwerken \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Stobbelaar, D.J. \ Groot, J. \ Jellema, A. \ 2009
Hoewel agrarisch natuurbeheer veelal plaatsvindt op het niveau van het landbouwbedrijf, vereist het werken aan landschapskwaliteit dat het landbouwbedrijfsniveau wordt ontstegen. Alhoewel het houtwallennetwerk van de Friese Wouden redelijk goed ontwi ...
help
Versterken van de ruimtelijke samenhang in houtwallenlandschap \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Jellema, A. \ Groot, J.C.J. \ Stobbelaar, D.J. \ 2009
In het nationale landschap de Noordelijke Friese Wouden is door de inspanningen van de boeren een van de dichtst dooraderde netwerken van houtwallen en elzensingels van Nederland behouden gebleven. Met behulp van agrarische subsidies wordt hier gewer ...
help
Een ontwerpproces met rekenmodellen voor ruimtelijke planvorming \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Groot, J. \ Jellema, A. \ Rossing, W. \ Stobbelaar, D.J. \ Meer, F. van der \ Loon, E. van \ 2009
Bij het maken van inrichtingsplannen in regio's met veel natuur, landschap en landbouw zijn vele actoren betrokken, zoals boeren, inwoners, landschapbeheerders, toeristen, gemeentelijke en provinciale overheden. Deze partijen hebben vaak verschillend ...
help
Kernkwaliteiten: de eigenzinnige Noordelijke Friese Wouden \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Hendriks, M. \ 2009
Landwerk gaat op zoek naar de kernkwaliteiten van de Nationale Landschappen. "De kleine kavels op het schrale dekzand, geflankeerd door elzensingels en houtwallen, dat heeft nooit tot veel rijkdom geleid. Darom pakten de eigenzionnige bewoners van al ...
help
Field use of wintering skylarks in the surrounding of the Drents-Friese Wold : a study on the behavioural response of wintering skylarks (Alauda arvensis) to crop type, field boundary characteristics and field vegetation surrounding in the NP "Drents-Friese Wold" in the Netherlands [Studentenverslag]
Prinz, S. \ 2009
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.