Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 27

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="friese wouden"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Nationaal Park Drents-Friese Wold uitgebreid \ Nature Today [Artikel]
2015
Nationaal Park Drents-Friese Wold wordt één groot aaneengesloten natuurgebied. Landbouwgebied Oude Willem lag altijd als een wig tussen de bossen en heidevelden van het Nationaal Park. Dat gebied wordt nu ingericht als natuur. Bezoekers kunnen daardo ...
help
De dynamica van de verlaging van Terwisscha of in vergelijkbare situaties \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Olsthoorn, T.N. \ 2014
In vrij afwaterende gebieden zakt de grondwaterstand in de zomer vaak weg tot beneden het regionale drainageniveau. Dit leidt tot een vrije waterspiegel in een deel van de zomer. In zulke situaties, waarvoor die rond het pompstation Terwisscha in Fri ...
help
Kringlooplandbouw in Noord-Nederland : van marge naar mainstream [Boek]
Holster, H. \ Opheusden, M. van \ Gerritsen, A. \ Kieft, H. \ Kros, H. \ Plomp, M. \ Verhoeven, F. \ Vries, W. de \ Essen, E. van \ Sonneveld, M. \ Venekamp, A. \ 2014
Sinds 1990 wordt er in Noord-Nederland, waaronder de Noordelijke Friese Wouden en de provincie Drenthe, door melkveehouders, wetenschappers en beleidsmakers geëxperimenteerd om de kringloop van mineralen op het bedrijf zo goed mogelijk te sluiten. St ...
help
Valkuilen in de tijdreeksanalyse: het geval Terwisscha \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Maas, C. \ 2012
De invloed van de grondwaterwinning Terwisscha op de grondwaterstand in de omgeving is in de loop der jaren minstens twaalf keer onderwerp van studie geweest. De resultaten leken onderling een grote spreiding te vertonen, maar uiteindelijk bleken ze ...
help
Waterplanten als maat voor de biologische kwaliteit van oppervlaktewateren : biotoets met 15 plantensoorten in de Noardlike Fryske Wâlden [Boek]
Weeda, E.J. \ 2011
Voor: matig voedselarme wateren; gemiddeld voedselrijke wateren; en zeer voedselrijke wateren zijn de gidssoorten beschreven. Vervolgens zijn de vijftien belangrijkste planten in deze gids geselecteerd op basis van twee criteria, die elk voor zich he ...
help
3MG : Meervoudige Milieu Monitoring voor Gebiedssturing : een case study voor de Noordelijke Friese Wouden [Boek]
Sonneveld, M.P.W. \ Vos, J.A. de \ Vries, W. de \ Knotters, M. \ Kros, J. \ Roelsma, J. \ Bleeker, A. \ Hensen, A. \ Frumau, A. \ [ca. 2009]
Sinds 2005 is TransForum betrokken bij een praktijkproject in de Noordelijke Friese Wouden (het project NFW) waarin samen met boeren, bestuurders, overheden en maatschappelijke groepen wordt gezocht naar mogelijkheden om de beoogde zelfsturing vorm e ...
help
Kleine wateren in de Noordelijke Friese Wouden : betekenis voor natuur en landschap van het landschapspakket "poel" van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer, met nadruk op de pakketeis "wateronttrekking" [Boek]
Stumpel, A.H.P. \ Blitterswijk, H. van \ 2008
In de Noordelijke Friese Wouden bevinden zich tal van kleine watertjes die een grote landschappelijke, natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarde hebben. Eigenaren van deze watertjes die een financiële bijdrage voor het onderhoud aanvroegen ...
help
Watersysteemanalyse noordelijke Friese Wouden [Boek]
Roelsma, J. \ Kros, J. \ Vos, J.A. de \ 2008
Deze rapportage van de watersysteemanalyse begint met een beschrijving van het studiegebied. met aandacht voor de meetpunten binnen het gebied waar de modelsystemen aan getoetst worden. De modelresultaten voor de waterkwaliteitsmodule voor het landsy ...
help
Watersysteemverkenning Noordelijke Friese Wouden [Boek]
Roelsma, J. \ Kselik, R.A.L. \ Vos, J.A. de \ 2008
Deze studie maakt deel uit van het project "Meervoudige milieumonitoring voor gebiedssturing". Het gebied omvat de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadeel, Kollumerland, Smallingerland en Tytsjersteradiel en is circa 60.000 ha groot. Het kan onderverdee ...
help
Een blik op monitoring van de natuurlijke leefomgeving [Boek]
Knotters, M. \ 2008
Monitoring van de natuurlijke omgeving vindt om uiteenlopende redenen plaats en volgens verschillende methoden. Monitoring kan gericht zijn op zeer uiteenlopende natuurlijke of half-natuurlijke systemen, zoals de vegetatie van een natuurreservaat, he ...
help
Zelfsturing door monitoring in de noordelijke Friese wouden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Knotters, M. \ Vos, B. de \ Sonneveld, M. \ Keizer-Vlek, H.E. \ 2007
'Wij willen graag op resultaten worden beoordeeld' moeten de leden van de vereniging 'Noardlike Fryske Wâlden' eensgezind hebben gezegd, maar dan in het Fries. Dit nam niet weg dat de boodschap goed overkwam in Leeuwarden, Den Haag en Wageningen. Een ...
help
Monitoring van nutriënten in het oppervlaktewater van de Noordelijke Friese Wouden : ontwikkeling van een monitoringstrategie [Boek]
Knotters, M. \ Vos, B. de \ 2007
Een eerste aanzet wordt gegeven voor een monitoringstrategie waarmee de kwaliteit van het oppervlaktewater in de Noordelijke Friese Wouden kan worden getoetst aan normen. De voorgestelde benadering is gebaseerd op een kanssteekproef, waarbij informat ...
help
Enquete waterhuishouding Schuilenburg-Oostermeer [Boek]
Noardelijke Fryske Walden \ Wetterskip Fryslan \ [ca. 2006]
In het kader van het project No Regret wordt de watertekortproblematiek van de hogere zandgronden in de Noardelike Fryske Wâlden geïnventariseerd. No Regret is een Europees project over watertekort waarbij geanticipeerd wordt op de klimaatverandering ...
help
Aanpak verdroging Drents-Friese Wold door verplaatsing grondwaterwinning \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wee, T. van \ Bonnema, F. \ Balemans, M. \ Haan, H. de \ 2004
In 1995 is het project Integraal Waterbeheer Terwisscha gestart met als doel het herstellen van waterafhankelijke natuurwaarden in het Nationaal Park Drents-Friese Wold. In het project participeren de provincies Fryslân en Drenthe, Vitens, Staatsbosb ...
help
Evaluatie natuurvriendelijke oevers [Studentenverslag]
Visser, D.M. \ 2002
Dit verslag behandelt een evaluatie over de door DLG aangelegde natuurvriendelijke oevers. Voor negen verschillende ruilverkavelingen is een evaluatie opgesteld en dit zijn: Wymbritseradeel, Wommels, Doniawerstal, Kollumerland, Wonseradeel–Zuid, Echt ...
help
Ecohydrologisch onderzoek Drents - Friese Woud [Boek]
Molenaar, W.J. \ Bakker, N.J. \ 1994
help
Ecohydrologisch onderzoek rond Burgumermar en de Leijen [Boek]
Janssen, F.B. \ Meijer, J.E. \ 1993
help
Verzuring van bodem en grondwater in de Friese Wouden : onderzoeksrapport [Boek]
Schuurman, W. \ Teunenbroek, T. van \ 1992
help
Prae-advies effectgerichte maatregelen tegen verzuring en eutrofiering in oppervlaktewateren [Boek]
Cals, M.J.R. \ Roelofs, J.G.M. \ 1990
EGM onderzoek van Nijmegen (obn onderzoek), met gegevens over de referentieprojecten Oisterwijkse Vennen, Sarsven en de Banen, Bergvennen, Punthuizen, Lemselermaten, Duinpoelen Oostvoorne, Duinvalleien Terschelling, Steenhaarsplas in het Buurserzand, ...
help
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het waterwingebied Ooststellingwerf - Terwisscha : de bodemgesteldheid, de huidige en de voormalige hydrologische situatie [Boek]
Vroon, H.R.J. \ 1990
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.