Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 15 / 15

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="friesland"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Friese en Groninger kwelderwerken : monitoring en beheer 1960-2014 [Boek]
Duin, W.E. van \ Jongerius, H. \ Nicolai, A. \ Jongsma, J.J. \ Hendriks, A. \ Sonneveld, C. \ 2016
Resultaten monitoring en ontwikkeling van de kwelderwerken met een samenvattend hoofdstuk over de historie, waarin ook een overzicht wordt gegeven van de veranderingen die de afgelopen decennia hebben plaatsgevonden in het beheer en de bereikte doele ...
help
Vegetatie en opslibbing in de Peazemerlannen en het referentiegebied west-Groningen: jaarrapport 2014 [Boek]
Duin, W.E. van \ Sonneveld, C. \ 2015
Deze rapportage beschrijft de monitoring in het kader van de bodemdaling onder de kwelder de Peazemerlannen, gelegen aan de Friese noordoostkust. Er wordt een overzicht gegeven van de activiteiten en meetresultaten in de kwelder en zomerpolder van de ...
help
Vegetatie en opslibbing in de Peazemerlannen en het referentiegebied west-Groningen: jaarrapport 2013 [Boek]
Duin, W.E. van \ Leeuwen, P.-W. van \ Sonneveld, C. \ 2014
Deze rapportage beschrijft de monitoring in het kader van de bodemdaling onder de kwelder de Peazemerlannen, gelegen aan de Friese noordoostkust. Er wordt een overzicht gegeven van de activiteiten en meetresultaten in de kwelder en zomerpolder van de ...
help
Opslibbing en vegetatie kwelder Ameland-Oost: jaarrapportage 2013 [Boek]
Groot, A.V. de \ Duin, W.E. van \ 2014
Dit onderzoek is onderdeel van de lopende monitoring van de effecten van de bodemdaling door gaswinning. De observaties over 2013 passen binnen de tot nu toe geobserveerde trends in maaiveldhoogte en vegetatieontwikkeling als gevolg van de bodemdalin ...
help
Friese en Groninger kwelderwerken : monitoring en beheer 1960-2010 [Boek]
Dijkema, K.S. \ Duin, W.E. van \ Dijkman, E.M. \ Nicolai, A. \ Jongerius, H. \ Keegstra, H. \ Jongsma, J.J. \ 2013
In de kwelderwerken en zomerpolders langs Friese en Groninger vastelandskust is een omslag in beheer ingezet richting duurzamer en minder kunstmatig. Langetermijnmonitoring van onder meer de hoogte- en vegetatieontwikkeling begeleidt deze verandering ...
help
Randvoorwaarden voor kwelderontwikkeling in de Waddenzee en aanzet voor een kwelderkansenkaart [Boek]
Duin, W.E. van \ Dijkema, K.S. \ 2012
Aanleiding tot dit rapport is de groeiende belangstelling bij beleid en beheer om kwelders aan te leggen, zowel uit natuur- als kustbeschermingsoogpunt. Het doel is op basis van kwantiteits- en kwaliteitskenmerken van bestaande kwelders een overzicht ...
help
Vegetatie en opslibbing in de Peazemerlannen en het referentiegebied west-Groningen: jaarrapportage 2010 [Boek]
Duin, W.E. van \ Dijkema, K.S. \ Leeuwen, P.-W. van \ 2011
Deze vierde jaarrapportage over de monitoring in het kader van de bodemdaling onder de kwelder de Peazemerlannen bevat een overzicht t/m 2010 van de activiteiten en meetresultaten in de kwelder en zomerpolder van de Peazemerlannen en in het referenti ...
help
Monitoring en beheer van de kwelderwerken in Friesland en Groningen 1960-2007 : rapport in het kader van het WOT programma Informatievoorziening Natuur i.o. (WOT IN) [Boek]
Dijkema, K.S. \ Duin, W.E. van \ Nicolai, A. \ Frankes, J. \ Jongerius, H. \ Keegstra, H. \ Swierstra, J. \ 2009
In de Waddenzee liggen langs de noordkust van het vasteland van Groningen en Friesland 6000 ha voormalige landaanwinningswerken. Door middel van sturing van de natuurlijke processen zijn daarin halfnatuurlijke kwelders gevormd. De kwelders zijn door ...
help
Jaarrapportage 2008: vegetatie en opslibbing in de Peazemerlannen en referentiegebied west-Groningen [Boek]
Duin, W.E. van \ Dijkema, K.S. \ Leeuwen, P.-W van \ 2009
Deze tweede jaarrapportage betreffende de monitoring in het kader van de bodemdaling onder de kwelder de Peazemerlannen bevat een overzicht van de activiteiten en meetresultaten in de kwelder en zomerpolder van de Peazemerlannen en in het referentieg ...
help
Proefverkweldering Noard-Fryslân bûtendyks : evaluatie kwelderherstel 2000-2005 [Boek]
Duin, W.E. van \ Esselink, P. \ Bos, D. \ Klaver, R. \ Verweij, G. \ Leeuwen, P.W. van \ 2007
It Fryske Gea heeft in 2000 een van de zomerpolders in Noord Friesland met drie doorgravingen van de zomerkade 'ontpolderd'. De evaluatie van deze ontpoldering geeft aan dat de verkweldering volgens plan is verlopen en dat de door sommigen gevreesde ...
help
Kweldervegetatie op Ameland : effecten van veranderingen in de maaiveldhoogte van Nieuwlandsrijd en De Hon : kwelders \ Monitoring effecten van bodemdaling op Ameland-Oost : evaluatie na 18 jaar gaswinning [Hoofdstuk uit boek]
Dijkema, K.S. \ Duin, W.E. van \ Dobben, H.F. van \ 2005
Alterra bijdrage studie gaswinning Ameland, namelijk deel 5 van de studie
help
Kwelders en schorren in de Kaderrichtlijn Water; ontwikkeling van potentiële referenties en van potentiële goede ecologische toestanden [Boek]
Dijkema, K.S. \ Jong, D.J. de \ Vreeken-Buijs, M.J. \ Duin, W.E. van \ 2005
Ten behoeve van maatlatontwikkeling worden in dit document twee parameters ontwikkeld voor de Nederlandse kwelders. En wel: een areaal-referentie (deze studie gaat uit van historische referenties over bedijkingen; soms is het huidige areaal als refer ...
help
Proef met de onderhoudsarme ontwatering in de kwelderwerken: 'De Krekenproef' : evaluatie 1997-2002 [Boek]
Duin, W.E. van \ Dijkema, K.S. \ 2003
Het ontwikkelingsperspectief voor de Waddenzee is onder meer gericht op vergroting van het areaal meer natuurlijke kwelders. In het kader van het beheer en onderhoud van de kwelderwerken langs de Friese en Groninger vastelandskust is ten oosten van d ...
help
Restoration of salt marshes in the Netherlands \ Hydrobiologia [Artikel]
Bakker, J.P. \ Esselink, P. \ Dijkema, K.S. \ Duin, W.E. van \ 2002
The de-embankment of summerpolders
help
Veranderingen in bodemhoogte (opslibbing, erosie en inklink) in de Peazemerlannen [Boek]
Duin, W.E. van \ Dijkema, K.S. \ Zegers, J. \ 1998
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.