Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 293

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="friesland"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Noordelijke Lustwarande: groen erfgoed voor lust en nut \ ErfgoedMagazine : geef het verleden toekomst [Artikel]
Laan, E. van der \ Ottens, W. \ 2018
Dit artikel informeert over het internationale onderzoeksproject naar de kansen van de "De Noordelijke Lustwarande", een reeks van buitenplaatsen en landgoederen gelegen langs de noordelijke rand van Nederland en Duitsland. Deze groene parels uit de ...
help
Friese en Groninger kwelderwerken : monitoring en beheer 1960-2014 [Boek]
Duin, W.E. van \ Jongerius, H. \ Nicolai, A. \ Jongsma, J.J. \ Hendriks, A. \ Sonneveld, C. \ 2016
Resultaten monitoring en ontwikkeling van de kwelderwerken met een samenvattend hoofdstuk over de historie, waarin ook een overzicht wordt gegeven van de veranderingen die de afgelopen decennia hebben plaatsgevonden in het beheer en de bereikte doele ...
help
Friese en Groninger Kwelderwerken: monitoring en beheer 1960-2014 [Boek]
Duin, W.E. \ Jongerius, H. \ Nicolai, A. \ Jongsma, J.J. \ Hendriks, A. \ Sonneveld, C. \ 2016
Een belangrijk ecologisch doel voor de Waddenzee is een zo groot en natuurlijk mogelijk areaal kwelders. Mede daarom wordt in de half-natuurlijke kwelderwerken langs Friese en Groninger vastelandskust het beheer geleidelijk aangepast naar duurzamer e ...
help
Roodstaart : anderland \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Wymenga, E. \ 2015
Hoe ziet Noord-Nederland eruit door de ogen van een dier? Vergeet de mensenkaart. Kijk mee met Eddy Wymenga, ecoloog en mededirecteur van Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek, naar de kaart van de gekraakte roodstaart.
help
Meervleermuis [anderland] \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Wymenga, E. \ 2015
Hoe ziet de kaart van Noord-Nederland eruit door de ogen van een dier? Vergeet de mesnenkaart en kijk met specialisten mee naar een ander Nederland. Nu Eddy Wymenga, ecoloog en mededirecteur van Altenburg & Wymenga. Over de blik van de meervleermuis.
help
Monitoring van het voor vogels oogstbare voedselaanbod in de kombergingen van het Pinkegat en Zoutkamperlaag [Boek]
Ens, B.J. \ Krol, J. \ Meer, J. van der \ Piening, H. \ Wijsman, J. \ Schekkerman, H. \ Rappoldt, K. \ 2015
De gaswinning vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen kan effecten hebben op het Natura 2000 gebied Waddenzee. Uit voorzorg vindt de winning plaats volgens het ‘Hand aan de kraan’ principe. In dat kader vindt een uitgebreide monitoring ...
help
Vegetatie en opslibbing in de Peazemerlannen en het referentiegebied west-Groningen: jaarrapport 2014 [Boek]
Duin, W.E. van \ Sonneveld, C. \ 2015
Deze rapportage beschrijft de monitoring in het kader van de bodemdaling onder de kwelder de Peazemerlannen, gelegen aan de Friese noordoostkust. Er wordt een overzicht gegeven van de activiteiten en meetresultaten in de kwelder en zomerpolder van de ...
help
De ontdekking van Gerrit Vlaskamp : Friese tuinarchitect krijgt postuum eerbetoon \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Vrolijk, M. \ 2014
Ruim 350 tuinen ontwierp Gerrit Vlaskamp (1834-1906) voor de noordelijke provincies. Waarvan een aantal nog grotendeels intact. Toch wist bijna niemand van het bestaan van de negentiende-eeuwse Friese tuinarchitect. Dankzij de boomkwekersfamilie Bosg ...
help
De mythe van de leegte \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Folkerts, J. \ 2014
Bossen horen op de zandgronden en niet in de Friese en Groningse kleistreken. Volgens historicus Jan Folkerts is dit landschappelijke ideaalbeeld rijp voor de mestvaalt van de geschiedenis. De verdwijning van de buitenplaatsen maakte ook bossen overb ...
help
Iedereen de baas op het Wad : tafel voor twee \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Kuiken, D. \ 2014
De Waddenzee is een prachtig en waardevol natuurgebied, daar is iedereen het over eens. Toch is het beheer ervan een rommeltje, blijkt uit onderzoek. Reden genoeg voor Bas Eenhoorn (Regiecommissie Waddengebied) en Lenze Hofstee (Stichting WAD) om in ...
help
Grutto : anderland \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Piersma, T. \ 2014
Hoe ziet de kaart van Noord-Nederland eruit door de ogen van een dier? Kijk met specialisten mee naar een ander Nederland. Theunis Piersma, hoogleraar trekvogelecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, waddenonderzoeker bij NIOZ èn winnaar van de ...
help
Biodiversiteit van graslanden en moerassen in het zeekleilandschap : een inventarisatie van knelpunten, succesfactoren en kennislacunes \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. \ Delft, S.P.J. van \ Huiskes, H.P.J. \ Sival, F.P. \ Corporaal, A.C. \ Ozinga, W.A. \ 2014
In een OBN studie heeft Alterra onderzoek gedaan naar succesvolle maatregelen en kennisvragen van belang voor het behoud van biodiversiteit in binnendijkse graslanden en moerassen. De volgende primaire standplaatsen (PS) vielen binnen de onderzoeksvr ...
help
Relaxt boeren met kruislingen : Daan van der Meulen: '' Met minder arbeid meer koeien goed verzorgen' : bedrijfsreportage \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Stienezen, I. \ 2014
De koeien met minimale middelen goed gezond houden. Dat is een belangrijk streven van Daan van der Meulen en Christina Oosterhoff uit Blijham. Daarom hebben ze een bonte veestapel, maar wel één die bijna 10.000 kg produceert. Met kruislingen halen ze ...
help
Herplant iepen in Friesland en Groningen : boomeigenaar heeft waarschuwingsplicht voor eventuele schade door storm, ook tijdens werkzaamheden \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Raats, S. \ 2014
Tot 2016 worden er massaal iepen herplant in Friesland en Groningen in het kader van het project ‘Herplant iepen in de Waddenregio’. In de winter van vorig jaar zijn de activiteiten begonnen.
help
Meerlaagsveiligheid in het Waddengebied : mogelijke maatregelen in ruimtelijke inrichting en rampenbestrijding met het oog op klimaatverandering [Boek]
Klostermann, J. \ Spijkerman, A. \ Vreugdenhil, H. \ Massop, H. \ Timmerman, J. \ Jaspers, F. \ Maaskant, B. \ 2014
In het Nationaal Waterplan is het concept van meerlaagsveiligheid geïntroduceerd voor een duurzaam waterveiligheidsbeleid. Binnen het concept meerlaagsveiligheid worden drie lagen onderscheiden: preventie van overstromingen, duurzame ruimtelijke inri ...
help
Melkveehouderij en mestplaatsingsruimte in Groningen, Friesland en Drenthe [Boek]
Schröder, J.J. \ 2014
De wereldmarkt voor melkproducten groeit. Weer, bodem, infrastructuur en kennis maken het in principe mogelijk dat Nederland hier een aandeel in neemt. Toch is het voor ondernemers en beleidsmakers niet vanzelfsprekend om zich hier zonder vooronderzo ...
help
Trendanalyses van vogels in de Waddenzee in het kader van de nieuwe gaswinningen over de periode 1990-2012 [Boek]
Ens, B.J. \ Hornman, M. \ Hustings, F. \ Koffijberg, K. \ Marx, L. \ Bremer, L. van den \ Kleunen, A. van \ Roomen, M. van \ Winden, E.A.J. van \ 2014
Vijfde voortgangsrapportage van de monitoring van mogelijke effecten van bodemdaling op de vogels in de Waddenzee als gevolg van de nieuwe gaswinningen uit de velden Moddergat, Vierhuizen en Lauwersoog. De rapportage omvat een analyse van de trends i ...
help
Tafel voor twee: is het noorden gastvrij? \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Arendz, J. \ 2013
Het Noorden wil meer toeristen trekken. Maar zijn we daarvoor wel gastvrij genoeg? Marc van Gulick van Bilderberg Landgoed Lauswolt in Beetsterzwaag vindt van wel. Dirk Nijdam, directeur van Marketing Groningen en voorzitter van de landelijke VVV, di ...
help
Adaptief vermogen van bedrijven in buitendijks gebied : inventarisatie van strategieën voor hoog water bij buitendijks gevestigde bedrijven in het Waddengebied [Boek]
Klostermann, J. \ 2013
Buitendijks gevestigde bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid en het voorkomen van schade door een overstroming. Door klimaatverandering kan de kans op een overstroming toenemen. Daarom is in opdracht van het Deltaprogramma Waddenge ...
help
Buiten is gezond : onderzoeksrapport publieksenquête december 2012 [Boek]
2013
Om de mening van de Nederlandse bevolking over het thema natuur en gezondheid en de meerwaarde van natuur voor coaching en therapie te peilen heeft Zorgverzekeraar De Friesland een enquête laten uitvoeren onder de Nederlandse bevolking. Het onderzoek ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.