Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 161

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="friesland"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Nutriëntenvrachten vanuit zes stroomgebieden in Wetterskip Fryslân voor 2011 t/m 2013 [Boek]
Rozemeijer, Joachim \ 2015
In de jaren 2011 tot en met 2013 is door Wetterskip Fryslân het project ‘Stofstromen’ uitgevoerd. Het doel van dat project was inzicht te krijgen in de omvang van stofstromen (met name totaal stikstof (N-tot) en fosfor (P-tot)) in verschillende delen ...
help
Friese Waterplannen 2016-2021 : toetsingsadvies over het milieueffectrapport [Boek]
2015
De Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân gaan de waterplannen voor de periode 2016-2021 vernieuwen. Het gaat om het vierde Waterhuishoudingsplan respectievelijk het derde Water-beheerplan. De hoofddoelstelling van de plannen is waterveiligheid, vol ...
help
Koopmanspolder, proeftuin voor waterbeheer en ecologie \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Dorresteijn, K. \ 2015
In het IJsselmeer vindt vis maar weinig paaimogelijkheden. Ingrepen om de natuurwaarden in het gebied te verhogen waren tot nu toe weinig effectief. Een polder bij Andijk, waar het waterpeil sterk mag variëren, kan uitkomst bieden.
help
Zilte vitaliteit : naar een vitale Friese Waddenkust [Boek]
[ca. 2015]
Een vitale en bruisende Waddenkust. Dat is waar It Fryske Gea zich sterk voor maakt. It Fryske Gea kan dit niet alleen. Een vitalie kust vraagt om samenwerking. We nodigen bewoners en gebruikers uit de kuststreek - landbouw, waterbeheer, recreactie, ...
help
Better Wetter – voor een toekomstbestendig waterbeheer [Presentatie]
2015
Fryslân van vandaag is geen wetland meer. (historisch) waterbeheer gericht op optimale agrarische ontwikkeling : • ontpoldering (dijken, polders): geen winterse overstroming • 98% van natuurlijke waterberging is verdwenen • vast boezempeil • diepontw ...
help
De Friese muizenplaag in de inspectie cyclus [Video]
2015
Korte documentaire (versie Kennisdag waterkeringen 2015) over de muizenplaag in Friesland en de gevolgen voor de dijken. Doordat de muizen massaal de hoger gelegen dijken op vluchten wordt vooral de grasbekleding aangetast. De muizen maken een gangen ...
help
De chemische toestand van de waterlichamen van Wetterskip Fryslân : toetsing van de jaren 2011-2014 [Boek]
Postma, J.F. \ Keijzers, C.M. \ 2015
Inzicht in de chemische toestand van oppervlaktewater is een belangrijk element van het waterkwaliteitsbeheer. Om dit inzicht te krijgen monitort Wetterskip Fryslân al jarenlang de concentraties van een groot aantal verbindingen in haar beheergebied, ...
help
Watersysteemanalyse Koningsdiep : op basis van ecologische sleutelfactoren voor stromende wateren [Boek]
Reeze, Bart \ Laseroms, Royauthor \ 2015
Dit rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de ecologische sleutelfactoren voor stromend water als basis voor de watersysteemanalyse van het Koningsdiep. In dit hoofdstuk worden de gehanteerde sleutelfactoren en hun sam ...
help
Evaluatie Vismigratievoorzieningen Wetterskip Fryslân [Boek]
Hoijtink, R.J. \ Bruijne, W.J.J. de \ Hop, J. \ 2015
Dit rapport bevat een analyse van de beschikbare informatie uit eerdere onderzoeken aan knelpuntlocaties en vismigratievoorzieningen. De evaluatie richt zich specifiek op de locaties in de binnenwateren in het beheergebied van Wetterskip Fryslân en o ...
help
STOWA Documentaire 2015 : muizenplaag in Fryslan [Video]
2015
Korte documentaire (versie Kennisdag waterkeringen 2015) over de muizenplaag in Friesland en de gevolgen voor de dijken. Doordat de muizen massaal de hoger gelegen dijken op vluchten wordt vooral de grasbekleding aangetast. De muizen maken een gangen ...
help
Hoogstandje Koopmanspolder : proeftuin voor toekomst waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smit, R. \ 2014
In West-Friesland, in de kleine Koopmanspolder aan de rand van het IJsselmeer, wordt geëxperimenteerd met alternatieve vormen van waterbeheer. Experimenten die wellicht van groot belang zijn voor de toekomst van grote watersystemen. Een groot watersy ...
help
Better wetter : voor ecologie en economie [Boek]
[ca. 2014]
‘Better Wetter – voor ecologie en economie’ is een breed gedragen initiatief voor een programma voor vernieuwingen in waterbeheer. Gericht op een toekomstbestendig waterbeheer met inzet van economische dragers in een waterrijke omgeving en via verste ...
help
Meerlaagsveiligheid in het Waddengebied : mogelijke maatregelen in ruimtelijke inrichting en rampenbestrijding met het oog op klimaatverandering [Boek]
Klostermann, J. \ Spijkerman, A. \ Vreugdenhil, H. \ Massop, H. \ Timmerman, J. \ Jaspers, F. \ Maaskant, B. \ 2014
In het Nationaal Waterplan is het concept van meerlaagsveiligheid geïntroduceerd voor een duurzaam waterveiligheidsbeleid. Binnen het concept meerlaagsveiligheid worden drie lagen onderscheiden: preventie van overstromingen, duurzame ruimtelijke inri ...
help
De Naald en zijn verborgen verhalen : schatten van schappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2013
Wie voor de Naald bij Dokkumer Nieuwe Zijlen in Friesland staat, waant zich even in Egypte. Het gedenkteken in obeliskvorm doet met zijn blinkende gouden ballen bijna exotisch aan. Toch is de Naald een oer-Fries monument, gebouwd in de 18e eeuw om de ...
help
Schatten van de schappen : vergane glorie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2013
Vergane glorie. Dat is wat de zilveren plaquette van een oud poldergemaal bij Venhuizen uit 1936 is. Het kunstwerk van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is mooi én uniek. De voorstelling is ook onlosmakelijk verbonden met het afscheid van ee ...
help
Landschapsontwikkeling en cultuurhistorische waarden langs de middenloop van het Koningsdiep (Zuidoost-Friesland) [Boek]
Wiersma, Jeroen \ 2013
In dit rapport worden de resultaten behandeld van een gedetailleerde cultuurhistorische inventarisatie en waardering van het middenloopgebied van het Koningsdiep.
help
Adaptief vermogen van bedrijven in buitendijks gebied : inventarisatie van strategieën voor hoog water bij buitendijks gevestigde bedrijven in het Waddengebied [Boek]
Klostermann, J. \ 2013
Buitendijks gevestigde bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid en het voorkomen van schade door een overstroming. Door klimaatverandering kan de kans op een overstroming toenemen. Daarom is in opdracht van het Deltaprogramma Waddenge ...
help
Kennisvragen provincies: beperking restrisico [Presentatie]
Dinkelman, G. \ 2013
Basisveiligheid en risico's bij met name de dijken in West-Friesland en op Marken.
help
Handige schakel tussen kennis en markt [hoogstandje] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smit, R. \ 2013
De Friese hoofdstad Leeuwarden heeft grote ambities op het gebied van watertechnologie. Daarvan getuigt ook het Waterapplicatiecentrum, dat deze maand officieel werd geopend. Het vormt een onderdeel van de Watercampus.
help
Verslag workshop Watergebiedsplan Zuidelijke Veenpolders [Boek]
Brouns, K. \ Eikelboom, T. \ Janssen, R. \ [2013]
Het Wetterskip Fryslân stelt watergebiedsplannen op. In totaal wordt voor 19 gebieden een plan opgesteld. Het Watergebiedsplan Zuidelijke Veenpolders is een van deze plannen. Het project om dit watergebiedsplan op te stellen is gestart in 2013. Als o ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.