Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 101

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="friesland"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Visstandopname Friese wateren 2015 [Boek]
Koole, M. \ Koopmans, M. \ 2016
Het doel van het visstandonderzoek is een representatief beeld van de visstand te verkrijgen in de onderzochte waterlichamen, welke vervolgens zijn getoetst aan de KRW doelen. Met deze gegevens wordt de langjarige ontwikkeling van de visstand in kaar ...
help
Wat brengt glanzig fonteinkruid in de problemen? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Belle, J. van \ Claassen, T. \ 2015
In het veenmeer De Leijen bij Drachten groeiden in de jaren '50 nog veel ondergedoken waterplanten, vooral glanzig fonteinkruid. Eind jaren '70 was het water voedselrijk en troebel geworden, en de waterplanten waren verdwenen. Sinds de eeuwwisseling ...
help
Genetische monitoring van de Nederlandse otterpopulatie 2013/2014 : ontwikkeling van populatieomvang en populatiegenetische status [Boek]
Kuiters, A.T. \ Groot, G.A. de \ Lammertsma, D.R. \ Jansman, H.A.H. \ Bovenschen, J. \ 2015
Jaarlijks wordt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de Nederlandse otterpopulatie genetisch gemonitord. Daarmee wordt een vinger aan de pols gehouden wat betreft de ontwikkeling van de genetische status van de populatie. Deze vorm va ...
help
Een duistere geschiedenis opgehelderd : waterkwaliteit en waterkwaliteitsonderzoek in Friesland, een historisch literatuuroverzicht [Boek]
Claassen, T. \ 2014
Deze publicatie geeft een systematisch overzicht van alle inspanningen, rapporten en artikelen over waterkwaliteit, waarbij het waterschap (en velen daarbuiten) in de afgelopen decennia betrokken zijn geweest. Centraal staat het beheersgebied van Wet ...
help
Sterke toename verkeerssterfte otters : extra maatregelen dringend noodzakelijk \ Zoogdier [Artikel]
Kuiters, A.T. \ Lammertsma, D.R. \ Jansman, H.A.H. \ Niewold, F.J.J. \ 2014
De afgelopen jaren heeft de Nederlandse otterpopulatie zich sterk uitgebreid. Maar zowel in de uitzetgebieden als in de nieuwe kolonies ontbreekt het vaak aan ottervoorzieningen, waardoor er jaarlijks veel verkeersslachtoffers vallen. Alterra heeft b ...
help
Buitendijkse ontwikkeling Striep, Terschelling: ecologisch perspectief [Boek]
Groot, A.V. de \ Baptist, M.J. \ 2014
Door EZ is gevraagd om ecologisch advies te leveren bij de plannen die in ontwikkeling zijn voor buitendijkse ontwikkeling bij Striep, Terschelling. Daarvoor is eerst de huidige situatie geanalyseerd. Het wad heeft een functie als foerageergebied voo ...
help
Onderzoek naar de vispasseerbaarheid van 11 gemalen in Fryslân [Boek]
Koopmans, M. \ 2014
Voor de optimalisatie van vismigratie heeft Wetterskip Fryslân de behoefte om gegevens te verzamelen over nieuw aan te pakken knelpunten/locaties, en locaties waar (recent) voorzieningen zijn getroffen voor vismigratie. Het onderzoek in het najaar va ...
help
Eindevaluatie enclosureproeven de Leijen : resultaten over 2004 t/m 2013 [Boek]
Belle, J. van \ Postma, J. \ 2014
Sinds 2003 zijn in en rond het meer De Leijen bij Drachten diverse maatregelen uitgevoerd, gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit, het realiseren van de vereiste aquatisch ecologische KRW-doelstellingen en het ontwikkelen van kennis. Eén van ...
help
Tweezijdige vismigratie binnen één pompsysteem \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kroes, M.J. \ Arnzt, J.J.X. \ Claassen, T.H.L. \ 2013
Bij de renovatie van het gemaal Offerhaus in 2009 en 2010 heeft Wetterskip Fryslân het visvriendelijk gemaalconcept FishTrack gerealiseerd, waarmee vismigratie in beide richtingen mogelijk is.
help
Monitoring vismigratie bij 14 kunstwerken in het beheergebied van Wetterskip Fryslân : najaar 2012 [Boek]
Koopmans, M. \ 2013
Wetterskip Fryslan heeft in 2012 de stap genomen om een aantal knelpunten in vismigratie te laten onderzoeken. Als eerste ging de aandacht uit naar de najaarsmigratie. In totaal zijn veertien locaties onderzocht, zeven op de rand van het beheergebied ...
help
Vismigratie in Fryslân : opzet voor een gestructureerde datavoorziening van migratieknelpunten bij Wetterskip Fryslân [Studentenverslag]
Booma, T.J.K. van \ 2013
Voor het duurzaam in stand houden van de vispopulaties is het van belang dat de vissen vrij baan hebben om te migreren en hun leefgebieden goed bereikbaar zijn om zo hun levenscyclus te kunnen volbrengen. Deze migratiebeweging vindt plaats van zoet n ...
help
Evaluatie stroboscooplampen en FishTrack bij gemaal Offerhaus : stroomafwaartse migratie [Boek]
Kroes, M. \ Boer, M. de \ Winter, E. \ 2013
Het onderzoeksproject heeft de volgende vraagstellingen: - Hoe is de toepassingsefficiëntie van de beide systemen (FishTrack en stroboscoop lampen) ten behoeve van visweren en visgeleiding bij gemalen voor schieraal? - Wat zijn de daarbij behorende w ...
help
Evaluatie Fis-lampen gemaal Schanserbrug [Boek]
Kroes, M. \ Boer, M. de \ Winter, E. \ 2013
Het FIS-systeem bij gemaal Schanserbrug bestaat uit 2 lampen, die aan weerszijden van de instroom van het gemaal zijn geplaatst. Deze lampen knipperen in hoge frequentie en zijn in richting verstelbaar. Een onderzoek richt zich op de wijze van toepas ...
help
Onderzoek naar de in- en doortrek van driedoornige stekelbaars en glasaal en het foerageergedrag van lepelaars bij Roptazijl en Zwarte Haan [Studentenverslag]
Booma, T.J.K. van \ Bouwmans, L. \ 2013
Waterkwaliteit is een belangrijk onderwerp binnen de provincie Friesland. Vanuit de KRW wetgeving moeten verschillende ecologische doelstellingen behaald worden. Eén van deze doelstellingen is het zorgen voor een gezonde visstand in de Friese wateren ...
help
Monitoring vismigratie op twaalf locaties in Fryslân - voorjaar 2013 [Boek]
Koopmans, M. \ Wissman, R. \ 2013
In het beheergebied van Wetterskip Fryslân zijn op 12 vismigratieknelpunten (Lemmer Riensluis, Lemmer Prinses Margrietsluis, Workum sluis, Ezumazijl sluis, Dokkumer Nieuwe Zijlen sluis, Gerbrandygemaal Gaustersyl in Sneekermeer-Snekeroudvaart gebied, ...
help
Silver eel behaviour in the vicinity of pumping stations: a telemetry study in Friesland [Boek]
Keeken, O.A. van \ Winter, H.V. \ Griffioen, A.B. \ Graaf, M. de \ 2013
Het aandeel van de schieraalpopulatie dat veilig door gemalen naar zee migreert, is afhankelijk van het aandeel aal dat vanuit de polders wegtrekt naar zee en van de overleving bij het passeren van de gemalen. Migrerende aal kan door diverse oorzaken ...
help
Voorkomen van blauwalgen in relatie tot fysisch-chemische omstandigheden in Friese oppervlaktewateren [Boek]
Harezlac, V. \ cop. 2013
Wetterskip Fryslân heeft voor een groot aantal meren waterkwaliteitsparameters en (blauw-) algentellingen beschikbaar en wilt graag weten wat de, in het beheergebied van het Wetterskip, voorkomende soorten blauwalgen zeggen over de bijbehorende sture ...
help
Monitoring vismigratie : resultaten najaar 2012/voorjaar 2013 [Boek]
Koopmans, M. \ 2013
Aan de randen van het beheergebied van Wetterskip Fryslân zijn op 7 vismigratieknelpunten (Lemmer Riensluis, Lemmer Prinses Margrietsluis, Ezumazijl sluis/ gemaal Dongeradielen, Workum sluis, Dokkumer Nieuwe Zijlen sluis, Makkum sluis, Zoutkamp Fries ...
help
Effecten van maatregelen tegen eutrofiëring in De Leijen (Friesland) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Haye, M. de la \ Pouw Kraan, E. van der \ Claassen, T.H.L. \ Dam, H. van \ 2012
Eutrofiëring van ondiepe meren vormt nog steeds een knelpunt. Hoewel de nutriëntengehalten in de afgelopen decennia sterk daalden, blijft biologisch herstel achter. De vraag is of met de in gang gezette maatregelen de gestelde KRW-doelen in zicht kom ...
help
Watermozaiek 28 jan 2010 P05 [Video]
STOWAvideo \ 2012
Presentatie onder de titel 'Klimaatverandering en waterkwaliteit. Wat staat ons te wachten?' van Sarian Kosten (WUR) en Theo Claassen (Wetterskip Fryslân) over de gevolgen voor de eutrofiëring van oppervlaktewater op dag 2 van het symposium Klimaatve ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.