Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 109

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="friesland"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Friese naamlijst van Europese vleermuizen \ Twirre : driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie, natuurbescherming, natuurvoorlichting en beleid in Friesland : uitgave van de werkgroep "Twirre" [Artikel]
Dolstra, T.M. \ 2013
EUROBATS bereidt een publicatie voor van de namen in alle Europees erkende talen van alle vleermuissoorten die onder EUROBATS vallen. Dit wordt gecoördineerd door vleermuisdeskundige Peter Lina uit Leiden, die tevens voorzitter is van de Wetenschappe ...
help
Climatic factors affecting a brown hare (Lepus europaeus) population \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Wieren, S.E. van \ Wiersma, M. \ Prins, H.H.T. \ 2006
De invloed van klimaatfactoren op een hazenpopulatie. Het betreft de populatie op Schiermonnikoog
Jaarverslag 2004 / Bond van Friese Vogelbeschermings Wachten \ Jaarverslag... / Bond van Friese Vogelbeschermingswachten
2005
help
Het stilste plekje van Nederland \ Natuurbehoud : uitgave van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland [Artikel]
Ditzhuijzen, J. van \ 2002
Beschrijving van vogelparadijs Griend, een onbewoond Waddeneiland tussen Terschelling en Harlingen. Voor vogels is het pleisterplaats van trekvogels, rustgebied en broedplaats. Het herbergt de grootste kolonie grote sterns van Nederland
help
Pseudoschorpioenen op Terschelling \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Molin, C. \ 2002
Uiterlijk en levenswijze van pseudoschorpioenen (Pseudoscorpionidae), ook wel Bastaardschopioenen genoemd, behorend tot de spinachtigen. Plus een beschrijving van drie op Terschelling voorkomende soorten (Dactylochelifer latreilli spp. septentrionali ...
help
Boerenbelang gaat boven traditie Friese eierzoekers \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Voorhorst, J. \ 2001
Door de dreiging van mond- en klauwzeer kan het kievitseieren rapen in Friesland niet doorgaan
help
Opvetten en ruien in de zuidwesthoek: Kemphanen Philomachus pugnax op voorjaarstrek in Friesland \ Limosa [Artikel]
Jukema, J. \ Wymenga, E. \ Piersma, T. \ 2001
Friesland is een belangrijke pleisterplaats voor doortrekkende kemphanen in het voorjaar. Tellingen en vangsten in 1998 geven een beeld van het aantalsverloop in het voorjaar, de sex-ratio, en de grootte, gewichtsopbouw en rui (naar het broedkleed) i ...
help
Kleine dieren in het landschap : veenhooibeestje \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Drees, M. \ 2000
Levenswijze, ecologie en verspreiding in Noord-Nederland van het veenhooibeestje, een vrij kleine vlindersoort. Dankzij vernattingsmaatregelen en toename van levend hoogveen groeit de populatie in het Fochteloerveen
help
Vogelrijkdom Hegewiersterfjild : Staatsbosbeheer hielp natuur een handje \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Wal, J. van der \ 2000
Het natuurgebied aan weerszijden van de weg tussen Harlingen en Kimswerd
help
Bezoeken Scholeksters Haematopus ostralegus in het vroege voorjaar hun broedterritorium alleen in maanlichte nachten? \ Limosa [Artikel]
Jukema, J. \ Hulscher, J.B. \ 2000
Systematische waarnemingen van de aan- en afwezigheid van een scholeksterpaar in hun broedgebied bij Oosterbierum (NW-Friesland). Nachtelijke aanwezigheid hangt samen met de maanstand en het getij op de nabijgelegen Waddenkust, en kan te maken hebben ...
help
Boomnesten van Grauwe Ganzen Anser anser: een nieuwe trend? \ Limosa [Artikel]
Kleefstra, R. \ Bles, A. \ 2000
Beschrijving van twee gevallen van boomnesten van grauwe ganzen in de Friese laagveenmoerassen Easterskar en De Deelen, en overeenkomstige waarnemingen in het buitenland. De verklaring wordt gezocht in de toenemende dichtheid van de soort in Frieslan ...
help
Experience with the counting of animal road casualties \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Smit, G.F.J. \ Meijer, A.J.M. \ 1999
In de jaren '80 is Rijkswaterstaat gestart met het registreren van faunaverkeersslachtoffers langs rijkswegen. De hier gepresenteerde gegevens van egelverkeersslachtoffers zijn afkomstig van Friesland, Groningen, Drenthe en Zeeland
help
Een kwart eeuw Blauwe Kiekendief Circus cyaneus op Schiermonnikoog \ Limosa [Artikel]
Wal, C.A. van der \ Keizer, R. \ 1999
Om inzicht te krijgen in het broedsucces van deze soort heeft de eerste auteur 25 jaar lang nesten van de Blauwe Kiekendief gezocht en gecontroleerd. In dit artikel worden de resultaten van deze studie gepubliceerd
help
Kokmeeuwen in Fryske Gea-terreinen \ De levende natuur [Artikel]
Kleefstra, R. \ Rintjema, S. \ 1999
Overzicht van de aantalsontwikkeling van de kokmeeuw in West-Europa, Nederland, Friesland, en de natuurterreinen van het Fryske Gae, de beperkende maatregelen tegen kokmeeuwkolonies, en de effecten daarvan. De geconstateerde ongewenste effecten van b ...
help
Texel, Vlieland, Terschelling en Griend: vier vogeleilanden in de Waddenzee : belangrijke vogelgebieden \ Vogels : tijdschrift over vogels en vogelbescherming [Artikel]
Tempel, R. van den \ 1998
PCB's, dioxinen en furanen in kleine marterachtigen uit de Oude Venen \ De levende natuur
Leonards, P. \ 1998
help
Reproductie van Strandplevieren Charadrius alexandrinus en Bontbekplevieren Charadrius hiaticula op Terschelling, Griend en Vlieland in 1997 \ Limosa [Artikel]
Tulp, I. \ 1998
help
Nieuwe wantsen voor Schiermonnikoog (Heteroptera) 2 : [korte mededelingen] \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Aukema, B. \ 1997
help
Hommelen op Schier \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Peeters, T.M.J. \ Roos, M. \ 1997
Een verslag van enkele uren waarnemen op Schiermonnikoog
help
Een exemplaar van Catoptria osthelderi met afwijkend getekende voorvleugels (Lepidoptera: Pyralidae) \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Sinnena - Bloemen, J. \ 1997
Bevindingen van de auteur op 11 juli 1994 te Hemrik in Friesland
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.