Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 21 - 40 / 4630

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="friesland"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Contra-expertise rapport Milieueffectrapport Windpark Fryslân : deel E passende beoordeling [Boek]
Buij, R. \ Schotman, A. \ Lammertsma, D. \ Ottburg, F.G.W.A. \ 2016
help
Help, de veenweide verdampt [tafel voor twee] \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Kuiken, D. \ 2015
Het waterbeheer staat al sinds jaar en dag ook in dienst van de landbouw. Grote delen van het karakteristieke en natuurrijke Friese veenweidegebied raken hierdoor uitgegroogd en lijken gedoemd te verdwijnen. Hoe kan de veenweide worden gered? Daarove ...
help
Roodstaart : anderland \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Wymenga, E. \ 2015
Hoe ziet Noord-Nederland eruit door de ogen van een dier? Vergeet de mensenkaart. Kijk mee met Eddy Wymenga, ecoloog en mededirecteur van Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek, naar de kaart van de gekraakte roodstaart.
help
Voortrekkersrol aanpak erfafspoeling voor Fryslân \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Hoogeveen, M. \ 2015
Eerste Nederlandse samenwerking erfafspoeling tussen waterschap en agrarische belangenorganisaties. Het convenant werd ondertekend door LTO Noord, Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Agrarische Jongeren Fryslân (AJF) en Wetterskip Fryslân
help
Scholeksters in 2014 bijzonder vroeg terug in binnenlandse broedgebieden \ Limosa [Artikel]
Oosterveld, E.B. \ 2015
Noord-Nederlandse scholeksters overwinteren in het Waddengebied. Aan het eind van de winter keren ze terug landinwaarts naar hun broedplaatsen. Dit artikel beschrijft hun terugkeer in 2014 in Surhuisterveen, een broedplaats 25 km bij de Waddenzee van ...
help
Meesterwerk van een dubbele ramp [schatten van de schappen] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2015
De sluiting van de Westfriese Omringdijk bij Scharwoude. Dat is zichtbaar op een olieverfschilderij van Matthias Withoos, gedateerd 1676. Het vertelt over heroïsche herstelwerkzaamheden door arbeiders en het toeslaan van het noodlot, tot twee keer to ...
help
Kraamkamer innovatieve watertechnologie : speerpunt Sneek, verwijderen medicijnresten en resistente bacteriën uit afvalwater \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ferwerda, C. \ 2015
Steeds vaker belanden medicijnresten in ons afvalwater. Een groot deel is afkomstig van huishoudens. Maar ook de agrarische sector en ziekenhuizen zijn een belangrijke bron. De geneesmiddelen eruit filtreren blijkt lastig. De huidige rioolwaterzuiver ...
help
Meervleermuis [anderland] \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Wymenga, E. \ 2015
Hoe ziet de kaart van Noord-Nederland eruit door de ogen van een dier? Vergeet de mesnenkaart en kijk met specialisten mee naar een ander Nederland. Nu Eddy Wymenga, ecoloog en mededirecteur van Altenburg & Wymenga. Over de blik van de meervleermuis.
help
Maraton en Methusalem : schatten van de schappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2015
De oudste en langste ongeschonden binnendijk van Noord-Nederland. Die eer valt ten deel aan de 42 km lage Slachtedijk in Friesland. Het kronkelende erfgoed heeft zo'n 900 jaar dienst gedaan in de strijd tegen het water. Nu is het landschapsmonument e ...
help
Decentrale sanitatie kan uitstekend presteren \ VV : verwarming en ventilatie : maandblad voor verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling [Artikel]
Scheffer, W. \ 2015
In de wijk Noorderhoek in Sneek is een volledig nieuw concept voor inzameling, transport en verwerking van afvalwater, groente- en fruitafval ontwikkeld en getest. Dit concept, "Waterschoon" genaamd, is naast de verwerking van afvalwater en GF-afval ...
help
Fisk atlas Fryslân : verspreiding en ecologie van zoetwatervissen in Fryslân [Boek]
Melis, John \ Koopmans, M. \ Kuik, Bregtje \ Altenburg & Wymenga, ecologisch onderzoek \ 2015
Deze atlas geeft van elke soort een beschrijving van de kenmerken, het leefgebied, de ecologie en een actueel en compleet beeld van de verspreiding in de provincie Friesland.
help
Nutriëntenvrachten vanuit zes stroomgebieden in Wetterskip Fryslân voor 2011 t/m 2013 [Boek]
Rozemeijer, Joachim \ 2015
In de jaren 2011 tot en met 2013 is door Wetterskip Fryslân het project ‘Stofstromen’ uitgevoerd. Het doel van dat project was inzicht te krijgen in de omvang van stofstromen (met name totaal stikstof (N-tot) en fosfor (P-tot)) in verschillende delen ...
help
De komst van de bever (Castor fiber) naar Friesland : een eerste stap naar een beverprotocol [Studentenverslag]
Forma, Merel \ Kuipers, Rosa \ 2015
In augustus 2014 is een bever (Castor fiber) in Friesland gesignaleerd. Hiermee is een nieuwe soort in Friesland gekomen. Deze bever is niet uitgezet, maar is zelf naar Friesland getrokken. De komst van de bever heeft positieve gevolgen, omdat hij ee ...
help
Broedvogels van Noord-Friesland buitendijks en de invloed van verkweldering op hun aantallen \ Limosa [Artikel]
Bos, D. \ Engelmoer, M. \ Feddema, J. \ Koffijberg, K. \ 2015
Er is 15 jaar protest voor nodig geweest om de buitendijkse gronden in het Friese deel van de Waddenzee te behoeden voor verdere inpoldering. Mede op basis van de belangrijke vogelwaarden is Noord-Friesland Buitendijks een beschermd natuurgebied gewo ...
help
NMV-voorman Wiegersma 'gewone traditionele boer' : 'altijd beheerst gegroeid met eigen koeien' \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Mons, G. \ 2015
Harm Wiegersma is sinds juli voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. Thuis in Rinsumageest (FR) runt hij een ‘gewoon, traditioneel bedrijf, wel iets intensief’. Hij is geen man van wilde bokkensprongen. Als belangenbehartiger zoekt hij ...
help
Oude fruit- en huisdierrassen: ons levend erfgoed \ Zeldzaam huisdier : tijdschrift van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen [Artikel]
Vos, L. de \ 2015
Het behoud van oude rassen is van groot belang voor het instandhouden van de diversiteit binnen de soorten. Gebeurt dat bij onze huisdieren middels het fokken van jonge dieren, bij bomen behoudt men de specifieke raseigenschappen door jonge scheuten ...
help
'Ik geniet elke dag' : al 61 excellenten, 19 honderdtonners en 6 tientonners \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Hiemstra, A. \ 2015
Na het algemeen kampioenschap voor Shottle-dochter Jimm. Holstein Hellen 589 op de NRM van 2012 werd het stil rond haar eigenaar John de Vries uit Boijl (FR). Dit betekent niet dat de fokkerij op een lager pitje is komen te staan. „Integendeel, ik be ...
help
Bescheiden topfokker : Uilke de Vries uit Aldeboarn \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
Vries, J. de \ 2015
“Als de geiten mee mogen, dan doe ik het”, liet Uilke de Vries zijn baas weten toen die hem vroeg een pluimveeboerderij in Aldeboarn te gaan beheren. Dat bleek geen enkel probleem. Nu woont Uilke alweer zeven jaar samen met zijn vriendin Antje in een ...
help
Juichen voor Jaan : familie Jacobi succesvol op kwaliteitsvolle Veekeuring Fryslân \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Booij, A. \ 2015
Haar vaarzentitel van vorig jaar prolongeerde Topcross Jaan 600 dit jaar met het algemeen kampioenschap in Oenkerk. Vooral de vaarzen en de middenklassekoeien waren van landelijk topniveau, de oudere koeien imponeerden met hoge levensproducties.
help
Friese Waterplannen 2016-2021 : toetsingsadvies over het milieueffectrapport [Boek]
2015
De Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân gaan de waterplannen voor de periode 2016-2021 vernieuwen. Het gaat om het vierde Waterhuishoudingsplan respectievelijk het derde Water-beheerplan. De hoofddoelstelling van de plannen is waterveiligheid, vol ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.