Groenekennis

  • externe gebruiker (Let opwarning)
  • Log in as

Records 1 - 20 / 180

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="gedragscode"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Is de Wet natuurbescherming 'bosbouwkundig verantwoord'? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Broersma, T. \ 2016
Wat gaat er in de praktijk veranderen met de nieuwe Wet natuurbescherming? Die vraag stond centraal bij het Aardhuissymposium van 3 maart jl. Eerder schreef de VBNE in dit vakblad dat met de (nieuwe) Wet natuurbescherming “… er eigenlijk maar weinig ...
help
Bosbeheer en biodiversiteit : beheerders, aannemers en beschermers praten samen over de toekomst van de gedragscode \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2016
De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) organiseerde op 2 december een bijeenkomst met soortbeschermers, bosaannemers, natuurbeheerders en beleidsmakers om samen eens te bespreken hoe bosbeheer en biodiversiteit het beste samen kunnen ...
help
Gedragscode eerlijke handelspraktijken : quick-scanevaluatie [Boek]
Heide, C. Martijn van der \ Wagenberg, Coen P.A. van \ Judge, Lucas O. \ 2016
Om eerlijke handelspraktijken te bevorderen, is er in de agrofoodsector en in de sector mode, textiel en schoeisel gewerkt aan het opstellen en implementeren van een gedragscode met mogelijkheden voor geschillenbeslechting. Daartoe is er binnen de tw ...
help
Omgaan met de herziene Gedragscode Flora- en faunawet : theorie vertalen naar praktijk \ VHG magazine : nieuwsmagazine van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners [Artikel]
Bos, A. \ 2015
De gedragscode Flora- en faunawet bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen 2014, kortweg de Gedragscode, is vernieuwd. Sinds 29 oktober 2014 is deze weer voor 5 jaar door de Minister goedgekeurd. Vereniging Stadswerk en Branchevereniging VHG ...
help
‘Dit is de nieuwe realiteit, wen er maar aan’ \ BloembollenVisie [Artikel]
Ooms, M. \ 2015
Martin Trip en Claudia Siemeling runnen samen met de ouders van Martin en een aantal medewerkers een akkerbouw- en bloembollenbedrijf in Sibculo. Met name voor de lelieteelt huren ze land op diverse plekken in de regio. De laatste jaren is de weersta ...
help
NCR Code: coöperatieve governance \ Cooperatie : kwartaaluitgave van de Nationale Cooperatieve Raad voor Land- en Tuinbouw [Artikel]
Roodenburg, L. \ 2015
Onder regie van NCR is de NCR Code voor coöperatieve ondernemingen herzien zodat deze beter aansluit bij de nieuwe trends en ontwikkelingen op coöperatief gebied. Op 17 juni 2015 werd door de voorzitter van de NCR Code-commissie, prof.dr.mr. Ruud Gal ...
help
Vrijwilligers: een veilige werkomgeving \ Vakblad kinderboerderijen [Artikel]
2015
Een veilige omgeving is belangrijk. Zeker wanneer je als organisatie met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking werkt. Dit betekent dat naast de aanwezigheid van een fysiek veilige (speel)omgeving en veilige materialen, minderjarige ...
help
“Je kunt beter niet werken met de gedragscode” \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Neefjes, M. \ 2015
Met een nieuwe wet voor natuurbescherming in zicht, staan de gedragscodes ter discussie. De gedragscode Natuurbeheer en de gedragscode Bosbeheer zouden misschien helemaal niet meer nodig zijn met een nieuwe, heldere en eenduidige wet. Of is een gedra ...
help
De waterschappen als publieke opdrachtgever : (periode 2014-2016) [Brochure]
[ca. 2015]
Voor iedereen die met de waterschappen te maken krijgt als opdrachtgever voor de realisatie van, of het beheer en onderhoud aan, (waterschaps)werken, willen wij, als waterschappen met dit document duidelijk maken hoe wij streven naar professioneel op ...
help
Proefproject om fatsoenlijk zakendoen te bevorderen \ Cooperatie : kwartaaluitgave van de Nationale Cooperatieve Raad voor Land- en Tuinbouw [Artikel]
Osinga, K.J. \ 2014
Een proefproject biedt agrarische ondernemers, telersverenigingen en coöperaties handvatten om oneerlijke handelspraktijken aan de kaak te stellen. Aan de Europese proef, waarbij Nederland is aangehaakt kunnen alleen ondernemingen deelnemen die zich ...
help
Flora- en faunawet : nauwkeurige planning vereist \ Bomen : vakblad voor de boomverzorging [Artikel]
Hoffmann, A. \ Koning, A. \ 2014
De Flora- en faunawet (Ff-wet) raakt steeds meer ingeburgerd bij burgers en bedrijven. Op papier lijkt de wetgeving helemaal duidelijk, maar in de praktijk blijkt de omgang ermee soms lastig te zijn. Gerechtelijke uitspraken leiden tot nieuwe interpr ...
help
Steeds minder proefdieren in het onderwijs \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Beintema, N. \ 2014
Er komt een strengere Wet op de dierproeven. Dat heeft ook gevolgen voor het onderwijs. Dit artikel gaat op zoek naar alternatieven. "Inhoudelijk verandert er niet veel" aldus Jan van der Valk van het 3V-Centrum Utrecht Life Sciences, "maar procedure ...
help
After life, belangrijk vervolg op AlterIAS-project invasieve uitheemse planten : sensibilisatie en opvolgen van de problematiek \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Van Wesemael, D. \ 2014
In Sierteelt & Groenvoorziening van 15 januari 2014 werden zowel de resultaten van het AlterIASproject als het After LIFE-programma voorgesteld. Nu we reeds een jaar in het After LIFE-tijdperk zitten, kunnen we zeker stellen dat het noodzakelijk is o ...
help
Bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen 2.0 : gedragscode geactualiseerd \ VHG magazine : nieuwsmagazine van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners [Artikel]
Teunissen, M. \ Borst, R. \ Sprong, R. \ 2014
De herziene gedragscode Bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen is in ontwerp goedgekeurd door de Staatssecretaris van Economische Zaken en zal deze zomer beschikbaar zijn voor de sector. Waarom is een gedragscode ook al weer nodig en hoe we ...
help
'Ondernemen in een glazen huis' : communicatie belangrijk in bollenteelt \ Schakel in succes : voor ondernemers in de tuinbouw, akkerbouw en veehouderij [Artikel]
2014
Er is een discussie gaande over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de bollensector. Volgens bloembollenkweker Hans van der Heijden is communicatie en dialoog van de kwekers met omwonenden essentieel.
help
Alternatieven voor invasieve planten : resultaten van het AlterIAS-project 2010-2013 \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Wesemael, D. van \ 2014
Het AlterIAS-project liep af op 31 december 2013. Om de al gedane inspanningen van het AlterIAS-project te bestendigen en de Gedragscode invasieve planten in België nog meer draagkracht te geven, loopt nu het After LIFE-communicatieprogramma. Op de k ...
help
Spelregels voor samenwerking en concurrentie \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Plomp, M.J. \ 2013
Samenwerking en concurrentie zijn twee onderwerpen, die veelvuldig worden besproken door producenten in de land- en tuinbouwsector. De discussies gaan veelal over de lage prijzen, die producenten ontvangen voor hun producten en de inkoopmacht aan de ...
help
Over ontheffingen en gedragscodes : zijn jullie al volledig Flora- en faunawetproof? \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Boer, B. de \ 2013
Uitvoerenden van de gemeentelijke groenafdelingen blijken vaak al redelijk op de hoogte te zijn van de Flora- en faunawet. De afdeling ruimtelijke ordening en inrichting is dat daarentegen vaak niet of slechts beperkt. Welke impact heeft deze wet, ho ...
help
Groensector beperkt op vrijwillige basis aanbod invasieve planten \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Heemers, L. \ Geest, W. De \ 2013
Op 3 mei 2013 verscheen een persbericht van Natuurpunt dat de aandacht vestigt op de exoten in België. Daarbij wordt gewezen op het feit dat de groensector een Gedragscode ondertekende om de introductie en verspreiding van invasieve (exotische) plant ...
help
Gedragscode invasieve planten : verkoop van economisch belangrijke plantensoorten veilig stellen! \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Lauwers, N. \ 2013
Als de sierteeltsector de Gedragscode invasieve planten ondertekent, wordt vermeden dat de sierteeltsector in de toekomst geconfronteerd wordt met nieuwe wetgeving die de aanplant en verkoop van economisch belangrijke plantensoorten gaat verbieden. V ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.