Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 658

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="gelderse vallei"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Finale oplossing voor stank uit de riolering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Klaassen, C. \ Brugman, M. \ Welleweerd, D. \ 2015
Riooloverlast, je zult er maar mee te maken hebben. Incidenteel is het nog te overkomen, maar zodra de geur zich continu opdringt, wordt het een ander verhaal. Zeker als het een rioleringslucht betreft, daar word je niet vrolijk van. Uit onderzoek va ...
help
Oplossing voor stank uit de riolering : succesvolle geurbestrijding in de gemeente Ede \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Klaassen, C. \ Brugman, M. \ Welleweerd, D. \ 2015
Uit TNO onderzoek uit 1998 blijkt dat riolering de grootste bron van stankoverlast is. De verantwoordelijkheid tot vermindering ligt voornamelijk bij de provincie en gemeente. Evaluatie toont aan dat de doelstellingen landelijk gezien niet gehaald wo ...
help
Beekherstel bevordert ecologie in Lunterse Beek \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Spikkert, E. \ 2015
Zestig jaar lang was van stroming in de Lunterse Beek nauwelijks sprake. Door uitgevoerde maatregelen ontstaan volop kansen voor flora en fauna. Dat betekent een verhoogde leefkwaliteit voor kenmerkende vissoorten als het bermpje, het vetje en de riv ...
help
Biologen bieden op weidevelden \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Heselmans, M. \ 2015
Nat blauwgrasland inrichten pal naast hoogproductieve weides van veehouders. Dat is nog nergens gelukt. Maar Wageningse natuuronderzoekers gaan dit nu toch proberen, samen met veehouders van de Agrarische Natuurvereniging Binnenveld. "We gaan onderzo ...
help
Goede grond voor een duurzaam watersysteem : verdere verkenningen in de relatie tussen agrarisch bodembeheer, bodemkwaliteit en waterhuishouding [Boek]
Schipper, P. \ Groenendijk, P. \ Eekeren, N. van \ Zanen, M. \ Rozemeijer, J. \ Jansen, G. \ Swart, B. \ 2015
Een optimale bodemkwaliteit draagt bij aan de wateropgaven en een betere opbrengst van landbouwgewassen. In de praktijk zijn veel landbouwbodems in meer of mindere mate verdicht, zijn de condities voor bodemleven niet gunstig, is het organisch stofge ...
help
Tips, trends & tools : participatie 3.0 \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Al, E. \ 2015
Een initiatief, bestaande uit 'burgers, wetenschappers en natuurliefhebbers, richt zich op de op handen zijnde aankoop en beheer van circa 55 ha landbouwgrond ten zuiden van de Bennekomse Meent, die als afronding bestemd is voor natuurontwikkeling. O ...
help
Sleutelfactoren voor waterplanten in wateren van Gelderse Vallei, Veluwe, Achterhoek en Liemers \ H2O online [Artikel]
Boedeltje, G. \ Lenssen, J. \ Gerritsen, R. \ 2015
Wat betreft de waterflora voldoet de ecologische kwaliteit van veel KRW-waterlichamen nog niet. De vraag is welke aangrijpingspunten waterschappen hebben om deze kwaliteit te verbeteren. Door vegetatieopnames te koppelen aan fysisch-chemische en hydr ...
help
Uitbreiding van Corydalis solida (L.) Clairv. (Vingerhelmbloem) in een wegberm in de Gelderse Vallei \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Londo, G. \ 2015
In 1996 werd Vingerhelmbloem (Corydalis solida (L.) Clairv.) aangetroffen in een beschaduwde wegberm in de Gelderse Vallei, een gebied met van oorsprong voedselarme en kalkarme zandgronden waar de soort van nature niet voorkwam. Door voedselverrijkin ...
help
‘Elk dorp zijn eigen Dommelbimd’ \ De levende natuur [Artikel]
Nijland, R. \ 2015
Voorbeelden van maatschappelijke initiatieven om aan natuurbeheer te doen. Bewoners nemen verantwoordelijkheid. Wat gebeurt er zoal. Buurtgenoten in Boxtel wisten in hun vrije tijd de drie ton bij elkaar te krijgen nodig voor aankoop van 6,5 ha natuu ...
help
Benchmark Agrofood : de positie van regio FoodValley in Nederland [Boek]
Agricola, H. \ Kuhlman, T. \ 2015
Gemeente Ede wil meer inzicht krijgen in de economische betekenis van het regionale agrofoodcomplex. Meer specifiek luidt de vraag: hoe verhoudt de bedrijvigheid van de agrofoodsector in de regio FoodValley – in termen van werkgelegenheid en toegevoe ...
help
Afvalwatersysteem geoptimaliseerd : gemeente en waterschap: prijzige proef prevaleert \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Veurink, J. \ Meijer, D. \ Mugge, E. \ Gietema, H. \ Snaterse, K. \ 2014
De gemeente Barneveld en het waterschap Vallei en Veluwe willen het afvalwatersysteem Garderen optimaliseren om water- en stankkoverlast te verminderen. In de omgeving van het rioolgemaal Putterweg in Garderen treedt regelmatig stankoverlast op. Dit ...
help
Nijkerkse waterlopen : een bewerkte voorpublicatie van landschapsjuwelen, deel 3 \ De wijerd [Artikel]
Boer, L. de \ Berg, A. van den \ 2014
Het water van de Breede Beek werd door de aanleg van de waterleiding minder belangrijk voor Nijkerk. In de negentiende eeuw kwam het besef dat het water uit de beken, sloten en putten, greppels etc. een bron van infectie vormde. Het duurde behoorlijk ...
help
Minder rompslomp... dankzij lump sum : Veenendaal koos voor vernieuwde vorm van reinigen en inspecteren \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Meijerink, A. \ Groeneveld, K. \ 2014
Geen discussies meer over moeilijk te reinigen riolen, de werkelijke lengte van de rioolstrengen, de bereikbaarheid en de aangetroffen vervuilingsgraad. Dit klinkt de meeste gemeenten als muziek in de oren. De gemeente Veenendaal heeft een bestek op ...
help
Nijkerkse waterlopen : een bewerkte voorpublicatie van landschapsjuweel deel 2 \ De wijerd [Artikel]
Boer, L. de \ Berg, A. van den \ 2014
Nijkerk kent op haar grondgebied een aantal beken, de belangrijkste daarvan zijn: Brrede Beek, Rubberbeek, Appelsche Beek en het Kanaaltje vanuit Zwartebroek. Met behulp van oude en nieuwe kaarten, geografische kaarten, hoogtekaarten, geomorfologisch ...
help
Urban and ecological ambitions unified in a waterproof environment : a landscape based design approach for pilot area Veenendaal-oost [Studentenverslag]
Winter, H. de \ 2014
The main goal of this thesis is to provide a design and a design process which can serve as inspiration for other urban development areas in climate change risk areas. The focus of this study lies on the effect of climate change for the urban water s ...
help
Waterpeil een sleutelfactor in de levenscyclus van de grote modderkruiper \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Kranenbarg, J. \ Bruin, A. de \ 2014
Sinds de tweede helft van de 20e eeuw is de grote modderkruiper, waarvoor de Nederlandse poldergebieden belangrijk leefgebied vormen, sterk achteruitgegaan. Kennis over de ecologie van de soort is gebrekkig, zodat het onduidelijk is welke herstelmaat ...
help
Rommelige verhuizing herbarium : verhuizing herbariumcollectie na 15 jaar alsnog houtje-touwtje naar Zoeterwoude \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Maanen, G. van \ 2014
Naturalis in Leiden heeft te weinig ruimte voor Herbarium Vadense. Al vanaf 1999 werd onderhandeld over de samenvoeging van de plantencollecties van Utrecht, Leiden en Wageningen. Eind vorig jaar zou dan de uiteindelijke verhuizing plaats vinden. War ...
help
Gebiedscoöperatie O-gen [Website]
cop. 2014
Gebiedscoöperatie O-gen is per 1 januari 2014 opgericht, met als missie: vitaliteit en kwaliteit van het landelijk gebied in de Gelderse Vallei, Heuvelrug en Kromme Rijnstreek. Met behoud van opgedane kennis en netwerk gaat zij de krachten nóg meer b ...
help
Experimenteel groendak met 48 minipolders \ Leven op daken : vakblad ter bevordering van meervoudig ruimtegebruik [Artikel]
2014
Op het gebouw van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) in Wageningen ligt een experimenteel groendak met in totaal 48 poldertjes. Doel is te experimenteren met innovatieve groendaken die een bijdrage leveren aan de biodiversiteit en wat ...
help
Wat doet een beek zelf na een project van beekherstel? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Eekhout, J.P.C. \ Hoitink, A.J.F. \ Huising, C. \ Talsma, M.J.G. \ 2014
Al 25 jaar voeren waterbeheerders projecten uit waarbij laglandbeken een kronkelende loop terugkrijgen. Maar wat gebeurt er precies met de vorm van zo'n beek na uitvoering van het project? Hoe lang duurt de aanpassingsperiode en welke factoren hebben ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.