Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 48

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="gepensioneerden"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Gepensioneerden en het sociaal statuut \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Bruyninckx, M. \ 2014
In deze bijdrage meer informatie over het toegelaten inkomen voor gepensioneerden dat vanaf 2014 werd aangepast aan de stijging van de index. Gepensioneerden die 65 jaar oud zijn en bij hun pensionering een actieve loopbaan bewijzen van minstens 42 j ...
help
Vergrijzing en ruimte: gevolgen voor de woningmarkt, vrijetijdsbesteding, mobiliteit en regionale economie [Boek]
Dam, F. van \ 2013
Nederland staat aan de vooravond van een dubbele vergrijzing. Het aandeel 65-plussers in de Nederlandse bevolking neemt naar verwachting toe van 16% in 2012 tot 25% in 2040, en daarbinnen stijgt vooral het aantal ‘oudere ouderen’ sterk: 14% van de Ne ...
help
Pensioenmigranten op zoek naar het Zwitserleven \ Demos [Artikel]
Dalen, H.P. van \ Henkens, C.J.I.M. \ 2009
Waar gaan de pensioenmigranten naartoe? Om genoeg variatie in en informatie over emigranten naar bestemmingslanden te krijgen heeft het NIDI met behulp van CBS-cijfers een reeks van jaren bestudeerd. Tevens zijn de pensioenemigratieplannen gepeild va ...
help
Een zorg(e)loze oude dag op het platteland : vergrijzing en vrijwilligerswerk op het platteland [Boek]
Vader, J. \ Blaeij, A. de \ Elst, M. van der \ Dijk, J. van \ 2008
Vergrijzing en veranderingen in het vrijwilligerswerk zijn twee belangrijke ontwikkelingen op het platteland, die elkaar tevens beïnvloeden. Het gat tussen vraag naar en aanbod van vrijwilligerswerk dreigt, mede door vergrijzing, groter te worden. Di ...
help
Pensioenleeftijd niet vaak 65 \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Bruggink, J.W. \ 2007
In de periode 2001-2003 stopten jaarlijks ongeveer 60.000 mensen met werken om met pensioen te gaan. In bijna zeven van de tien gevallen waren dit mannen. De meest voorkomende leeftijd waarop mensen met pensioen gaan, was 60 jaar. Dit gold zowel voor ...
help
Lopende banden : onderzoek naar de herbestemming van fabrieken en hoe oud-werknemers dit ervaren [Studentenverslag]
Sauter, M. \ 2007
Het herbestemmen van leegstaande fabrieken is al enkele jaren een grote trend in Nederland. Oude fabrieken krijgen een andere bestemming, op grond van hun karakteristiek uiterlijk. Binnen dit onderzoek werd gesproken met vroegere werknemers bij Verka ...
help
Verbinding maken : senioren en internet [Boek]
Duimel, M. \ 2007
help
Ageing and the sustainability of Dutch public finances [Boek]
Ewijk, C. van \ Donders, J. \ 2006
De vergrijzing van de Nederlandse bevolking brengt de houdbaarheid van de openbare financiën in gevaar. De verdubbeling van de verhouding tussen het aantal gepensioneerden en het aantal werkenden verstoort de balans tussen uitgaven en belastingopbren ...
help
Inkomenseffecten van uittreding \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Huynen, B. \ Fouarge, D. \ 2005
Werknemers die aan het eind van de jaren negentig met vervroegd pensioen gingen behielden gemiddeld circa 85 procent van hun bruto inkomen. Ondanks de toegenomen gemiddelde pensioenleeftijd in de tweede helft van de jaren negentig is deze zogenoemde ...
help
Ouderen in het nauw \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Brug, P. van der \ Hellenthal, A. \ Verschuren, L. \ 2005
Bestudeerd zijn de tweede pijler pensioenuitkeringen (collectieve, arbeidsgerelateerde pensioenen) en derde pijler (individueel opgebouwde pensioenen) van de huidige 65-plussers. De aanvullende pensioenen van de huidige ouderen verschillen sterk naar ...
help
Retirement and marital decision making: effects on retirement satisfaction \ Journal of marriage and the family : quarterly journal / National Council on Family Relations [Artikel]
Szinovacz, M.E. \ Davey, A. \ 2005
This study explores how partner's employment and preretirement decision-making structures affect retirement satisfaction, using pooled data from Waves 1 to 4 of the Health and Retirement Surveys. Based on resource theory, the analyses indicate that r ...
help
Ouderen van nu en van de toekomst : hun financiële spankracht, zorgbehoefte en woonwensen [Boek]
Kullberg, J. \ 2005
Het Sociaal en Cultureel Planbureau kreeg van de vrom-raad een verzoek om naar de woonsituatie en -wensen van ouderen te kijken, met bijzondere aandacht voor de fi nanciële spankracht die men heeft om eventuele zorgkwesties te kunnen oplossen. De cen ...
help
Blijvende effecten van de loopbaan en de post-actieve levensfase op het persoonlijk en fysiek welzijn op latere leeftijd \ Mensch en maatschappij : driemaandelijksch tijdschrift voor anthropologie, psychologie, erfelijksheidsleer, eugenetiek, prae-historie, ethnologie, sociographie, sociologie, criminologie, ethiek en rechtsphilosophie : tevens orgaan van het Nederlandsch Nationaal Bureau voor Anthropologie [Artikel]
Groof, S. de \ Elchardus, M. \ 2004
In deze bijdrage onderzoeken de auteurs ten eerste welke effecten de duur van de post-actieve levensfase heeft op het persoonlijke en fysieke welzijn van Vlaamse 75-jarigen. De leeftijd werd in dit onderzoek bewust constant gehouden, zodat de effecte ...
help
Gezonder door pensionering? \ Demos [Artikel]
Solinge, H. van \ Dijkhuizen, P.S.H. \ 2004
Een kwart van de gepensioneerden vindt dat hun gezondheid is verbeterd sinds ze zijn gestopt met werken, 40 procent is van mening dat stoppen met werken goed is geweest voor de gezondheid. Van de partners is dat zelfs 72 procent. Dat blijkt uit de re ...
help
Meeste werknemers rond 60 jaar met pensioen \ CBS webmagazine [Artikel]
Corpeleijn, A. \ 2004
De arbeidsdeelname van ouderen is in de periode 1997-2003 gestegen. Vooral onder 55-59-jarigen nam het aandeel met een baan toe en in mindere mate bij 60-plussers. Achter deze totaalcijfers gaat een gevarieerde in- en uitstroom schuil van ouderen op ...
help
Vervroegd uittreden of doorwerken? \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Huynen, B. \ Fouarge, D. \ Schils, T. \ 2004
Vervroegde uittreding begint een serieuze rol te spelen bij werkenden vanaf 55 jaar. Naast de overgang van werk naar pensioen, vormen ook de overgang van werk naar werkloosheid of arbeidsongeschiktheid voor personen van 55 jaar en ouder veelal een de ...
help
The economics of an aging society [Boek]
Clark, R.L. \ 2004
help
Flexibiliteit in de VUT-regeling : versoepeling komt tegemoet aan de praktijk \ Loonbedrijf in land- en tuinbouw : officieel orgaan van de Federatie van Verenigingen van Loonbedrijven in Land- en Tuinbouw in Nederland [Artikel]
Zweverink, H. \ 2002
Per 1 januari 2003 is het in de agrarische sector mogelijk om vanaf 60 jaar met deeltijd-VUT te gaan (50%). Daardoor kunnen in tijden van schaarste op de arbeidsmarkt werknemers voor de sector behouden blijven. Uitleg over de inhoud en voorwaarden va ...
help
Ouderen nemen het ervan \ Kritisch consumeren [Artikel]
Wiggers, E. \ 2002
'Jongere ouderen' wordt de consumentengroep genoemd tussen de 55 en de 70 jaar. Ze zijn vervroegd uitgetreden om te gaan genieten van het leven. De commerciële sector ontwikkelt voor deze nieuwe doelgroep trendy producten. Duurzaamheidsorganisaties h ...
help
Weinig werk van exportvaarzen : gebroeders op leeftijd maken het zich niet al te moeilijk \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Horst, M. ter \ 2000
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.