Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 50 / 714

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="gewoonten"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
The plant lover's guide to tulips [Boek]
Wilford, R. \ 2015
Available in a huge array of colours, from white to near black and everything in between, and in a wide array of shapes, tulips are a mainstay of most spring gardens. This book profiles 100 commonly available species and cultivars and features growin ...
help
Zakendoen op zijn Duits \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Lier, A. van \ 2012
Duitsland is het belangrijkste exportland voor de Nederlandse boomkwekerijsector. Om het maximale uit de Duitse markt te halen en klantrelaties goed te houden, is op de hoogte zijn van - en liefst rekening te houden met – Duitse zakelijke gebruiken e ...
help
Pünktlich und höflich : zaken doen met Duitsland: mooie kans, maar er zijn valkuilen \ Varkens : officieel orgaan van het Nederlands Varkensstamboek [Artikel]
Potters, A. \ 2012
Duitsland is groot en ze houden van Bratwurst. Dat Nederlandse varkenshouders er graag zaken doen is dus niet gek. Toch zijn er cultuurverschillen. "Maak niet de vergissing te denken dat Duitsers net zo zijn als wij."
help
Emissiebeperking: afleren van gewoonten : special water \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Bannisseht, Q. von \ 2010
Europese regelgeving dwingt telers tot terugdringen van emissies naar het oppervlaktewater. Slagen ze daar niet snel in, zullen bepaalde gewasbeschermingsmiddelen op den duur verdwijnen. Gewoonten blijken echter lastig af te leren.
help
Through the eyes of the family : an exploratory research on infant and maternal healthcare beliefs and practices in two villages in West-Lombok [Studentenverslag]
Iacob, A.M. \ 2010
help
De menselijke beslisser : over de psychologie van keuze en gedrag [Boek]
Tiemeijer, W.L. \ Thomas, C.A. \ 2009
Hoe kiezen mensen? En wat betekent dit voor de mogelijkheden om hun keuzes te beïnvloeden? Deze vragen staan centraal in dit boek. Ieder hoofdstuk geeft inzicht in de complexe en soms grillige dynamiek van menselijk keuzegedrag. Aan de orde komen ond ...
help
Nog veel onbekend over Polen in de Bollenstreek \ BloembollenVisie [Artikel]
Wildenbeest, G. \ 2008
Zo'n 10.000 Polen zijn werkzaam in de Duin- en Bollenstreek. Het ontbreekt de Poolse arbeidskrachten aan kennis over de Nederlandse samenleving, zoals de Nederlandse gewoonten, wetten en regels. In het onlangs namens zeven Bollenstreekgemeenten opger ...
help
Vreemde eetgewoontes : vindingrijkheid in voedselopname \ Wildlife magazine : een wereld aan wildlife [Artikel]
Groningen, N. van \ 2006
Ieder dier heeft zo zijn voorkeur voor de manier waarop hij zijn voedsel bemachtigt en opeet. De vindingrijkheid van de natuur neemt soms verrassende vormen aan
help
Zorgkosten van ongezond gedrag [Boek]
Baal, P.H.M. van \ cop. 2006
help
Asbak leger, schatkist voller \ CBS webmagazine [Artikel]
Draper, H. \ 2005
Het jaar 2004 was voor de verstokte roker geen gemakkelijk jaar. Deze roker kreeg toen namelijk te maken met een duidelijke verscherping van de Tabakswet en een forse prijsverhoging. De nieuwe wet en de prijsverhoging hebben er toe geleid dat in 2004 ...
help
Anti-rook beleid op AOC Oost : de rookvrije school \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Verhoef, M. \ 2003
Door een actief ontmoedigingsbeleid op de vestiging in Almelo wordt ongeveer 80% van de leerlingen van het roken afgehouden
help
An investigation of domestic laundry in Europe : habits, hygiene and technical performance [Boek]
Arild, A.-H. \ Brusdal, R. \ 2003
help
Een andere kijk op de oorzaken van overgewicht \ Voeding nu : onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid [Artikel]
Cramwinkel, B. \ 2003
Het Centrum voor Smaakonderzoek wil een workshop opzetten om mensen bewust te maken van hun eigen denken en gedrag. Voeding wordt niet als oorzaak gezien maar als begeleidend verschijnsel van overgewicht
help
Spatial variations in travel behavior and time use : the role of urban form and sociodemographic factors in individuals' travel and activity patterns in the Netherlands = Ruimtelijke verschillen in verplaatsingsgedrag en tijdgebruik : de invloed van stedelijke vorm en sociaal-demographische factoren op verplaatsings- en activiteitenpatronen van individuen in Nederland [Proefschrift]
Schwanen, T. \ 2003
help
Dr Shawna L. Mercer (CDC, Atlanta): 'leren uit ervaringen van anti-rookprogramma's' \ Voedingsmagazine : tijdschrift voor artsen en dietisten [Artikel]
Blom, J. \ 2002
Voedingsvoorlichting heeft vaak overeenkomsten met interventies om het roken te ontmoedigen. Deze interventies hebben de laatste jaren veel succes gehad, met name in de Verenigde Staten. Huisartsen die voedingsvoorlichting willen geven kunnen baat he ...
help
Beginnen en stoppen met roken : de invloed van opleiding, ouders en partners in een gebeurtenissenanalyse \ Mensch en maatschappij : driemaandelijksch tijdschrift voor anthropologie, psychologie, erfelijksheidsleer, eugenetiek, prae-historie, ethnologie, sociographie, sociologie, criminologie, ethiek en rechtsphilosophie : tevens orgaan van het Nederlandsch Nationaal Bureau voor Anthropologie [Artikel]
Monden, C.W.S. \ 2002
De vraag wordt gesteld in hoeverre het rookgedrag van individuen afhangt van het eigen opleidingsniveau en van het opleidingsniveau en rookgedrag van hun ouders en partners. Eigen opleiding blijkt zowel op het beginnen als op stoppen met roken een in ...
help
Problemen en oplossingen bij voedingsvoorlichting door huisarts : symposium 'Nutrition guidance in general practice' \ Voedingsmagazine : tijdschrift voor artsen en dietisten [Artikel]
Blom, J. \ 2001
Een van de symposia tijdens het congres van de International Union of Nutritional Sciences, eind augustus gehouden in Wenen, was gewijd aan voedingsvoorlichting in de huisartsenpraktijk. Prof. Stewart Truswell (Sydney) besprak de barrières die voedin ...
help
Steenmarters en vleermuizen in huis: wie helpt? \ Zoogdier [Artikel]
Drees, M. \ 2000
Steenmarters en vleermuizen in woonhuizen en hoe de afhandeling van klachten hierover en de voorlichting van bewoners (niet) geregeld is door de overheid
help
Egelonderzoek in Europa \ Zoogdier [Artikel]
Grift, M. van der \ Huijser, M. \ 2000
De interessantste zaken van de Fourth International Hedgehog Workshop (28-29 januari, Zweden). Aandacht voor o.a. onderzoek naar monitoring, doodsoorzaken (waaronder wegen), leefgebieden, invloed van de mens op het landschap en de gevolgen voor egels
help
Waarnemingen aan paaiende Kopvoorns in de Grensmaas \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Gubbels, R.E.M.B. \ 2000
Waarnemingen over 1998 en 1999
help
De oppervlakte- en waterwantsen van de Meinweg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Cuppen, J.G.M. \ 2000
Geconcludeerd wordt dat het natuurgebied De Meinweg mogelijk de grootste diversiteit binnen de oppervlakte- en waterwantsen in Nederland heeft. De methode van onderzoek en de resultaten zijn behandeld
help
De consument, zijn zorgen en wensen [:themanummer: Consumentenzorgen en de agrosector] \ Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw [Artikel]
Hoog, C. de \ 2000
In het kort wordt ingegaan op de samenhang tussen de zorgen, de wensen en het gedrag van de moderne consument
help
Ecologische kwaliteit ook door bijen bepaald : bijen in het openbaar groen (2) \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Koster, A. \ 2000
De auteur stelde een richtlijn op om de ecologische kwaliteit van het groen te waarderen. Bijen zeggen veel over beheer en milieu
help
Weidevogels belangrijker dan kaarsrecht zwad : veehouder is erop gebrand nesten te sparen bij 't maaien \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Keuper, J. \ 2000
help
Grutto prefereert donker : wegverlichting en natuur \ Boomblad [Artikel]
2000
Alterra onderzocht de invloed van wegverlichting op grutto's
help
Een vreugdedansje bij de glijbaan van een otter \ Zoogdier [Artikel]
Bitter, R. \ 1999
Interview met Annemarie van Diepenbeek, schrijfster van het nieuwe diersporenboek voor West-Europa
help
Meer ruimte voor zeldzame Pimpernelblauwtjes \ De levende natuur [Artikel]
Oeffelt, P. van \ Wynhoff, I. \ 1999
De in de jaren zeventig uit Nederland verdwenen dagvlinders Pimpernelblauwtje (Maculinea teleius) en Donker pimpernelblauwtje (Maculinea nausithous) zijn succesvol geherintroduceerd in het natuurreservaat "De Moerputten" bij Den Bosch. Om verdere ver ...
help
Onbekende dieren in Noord-Nederland : de laatvlieger \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Drees, M. \ 1999
Enige gegevens over levenswijze, voortplanting en onderzoek van deze vleermuis-soort
help
Parende egels \ Zoogdier [Artikel]
Wijsman, H. \ 1999
Hoe egels de liefde bedrijven
help
Eikenprachtkever en beheersmaatregelen : een voorlopig praktijkadvies \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Nijland, G.J. \ 1999
help
Veldgids diersporen : sporen van gewervelde landdieren [Boek]
Diepenbeek, A. van \ 1999
help
Natuurlijk tuinieren : de vlindertuin \ Groei en bloei : orgaan van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde [Artikel]
Gerritsen, H. \ 1999
Beschrijving van vlindertuin en de meest aantrekkelijke plantensoorten voor vlinders, vooral vaste planten
help
Ground squirrel problems \ I.P.M. practitioner : monitoring the field of pest management [Artikel]
Swiadon, L. \ 1999
Ecologie en bestrijdingsmethoden van grondeekhoorns, o.a. habitataanpassing, vallen, giftig lokaas, fumigeren van holen
help
Muskusrat zoekt het hogerop \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Timmer, E. \ 1999
Door de hoge waterstand hebben de muskusratten zich goed kunnen verplaatsen en is de vangst lastig geweest. Eisen aan vangmiddelen maken de bestrijding er niet eenvoudiger op
help
Ganzen plaatselijk en onder voorwaarden bejaagbaar \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Brockoetter, F. \ 1999
Een afschotvergunning voor kolganzen, grauwe ganzen en rietganzen van 1 september 1999 tot 1 april 2000
help
Schieralen met electronica op OVB-proefbedrijf \ OVB-Bericht : voorlichtingsblad van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij [Artikel]
Lucas, B. \ 1999
Beschrijving van de achtergronden en opzet van een drie jaar durende vijverproef waarin onderzoek wordt gedaan naar het schier worden van alen, een voorfase van de geslachtsrijping en de trek naar de Sargassozee. Verder moet het onderzoek kennis ople ...
help
Op zoek naar bladminerende insecten \ Bomennieuws : aktuele informatie uit binnen- en buitenland [Artikel]
Frankenhuijzen, A. van \ 1999
Beschrijving van de ecologie van enige bladmineermotten, en hoe motten te kweken en een herbarium van gemineerde bladeren te realiseren
help
Onbekende dieren in Noord-Nederland : de waterspitsmuis \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
1999
Verspreiding in Noord-Nederland en leefwijze van de waterspitsmuis (Neomys fodiens), een belangrijke indicator van de kwaliteit van ons water
help
Emoties consument sturen productiewijze steeds vaker \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Roekel, A. van \ 1999
Verslag van het symposium 'Waar ligt het gewicht van marktgericht?' (Wageningen, 20-11-1999). Wat zijn de trends m.b.t. mondiale ontwikkelingen in de agribusiness en de houding van de consument t.o.v. voedsel en voedselproductie. Dierenwelzijn, kwali ...
help
Eldorado voor tronkenbijtjes en metselwespen \ Bijen : maandblad voor imkers [Artikel]
Hoefnagels, F.J. \ 1998
Een 12 meter lange insektenmuur in het tuinencomplex van het Natuurhistorisch Museum 'De Peel' in Asten
help
Greenhouse biological control of western flower thrips \ I.P.M. practitioner : monitoring the field of pest management [Artikel]
Cloyd, R.A. \ Brownbridge, M. \ Sadof, C.S. \ 1998
Review of the problems and successes with biocontrol of flower thrips (Frankliniella occidentalis) in vegetable and ornamental greenhouse crops. Predatory mites, predatory bugs, parasitoids, entomopathogenic fungi and nematodes can only be successful ...
help
Zu Besuch bei den Bienen : faszinierende Einblicke in die Welt der Bienen \ Deutsches Bienen Journal [Artikel]
Meinhardt, C. \ Keller, R. \ 1998
help
De Boommarter in Nederland \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Bestman, M. \ 1998
help
Insecten en mijten in levensmiddelen: determinatie en bestrijding [Themagedeelte met 11 bijl.] \ De ware(n)-chemicus : Nederlands tijdschrift voor algemeen levensmiddelenonderzoek [Artikel]
Jonge, J.T. de \ 1998
In dit artikel wordt ingegaan op de leefwijze van insecten en mijten in levensmiddelen en welke beschermende maatregelen genomen kunnen worden. Tevens wordt in de bijlagen een uitgebreide beschrijving van de elf meest voorkomende insecten en mijten g ...
help
Eikensterfte en de eikenprachtkever \ Bosbouwvoorlichting : informatie over het beheer van het bos, natuur en landschap [Artikel]
Moraal, L.G. \ 1998
Dit artikel is gebaseerd op IBN-rapport 320: De eikenprachtkever, Agrilus biguttatus, en eikensterfte: een literatuurstudie over aantastingen, levenswijze en verspreiding
help
Sociale herkomst, opvattingen over relaties en gezin en leefvormkeuzes van jongvolwassenen : resultaten van een panelstudie \ Sociologische gids : maandblad voor sociologie en sociaal onderzoek [Artikel]
Jong Gierveld, J. de \ Liefbroer, A.C. \ 1998
Nagegaan wordt in hoeverre leefvormkeuzes van jongvolwassenen beinvloed worden door hun opvattingen omtrent relaties en gezin, door de normatieve context van het ouderlijk huis, en door sociaal-structurele mogelijkheden en restricties
help
The flightless Aphid \ British Sugar Beet Review [Artikel]
Williams, I. \ Dewar, A. \ 1998
Biologie en bestrijding van bladluizen als overbrengers van het bieten-vergelingsvirus
help
Earthworms and agricultural soils \ New farmer and grower : Britain's journal for organic food production [Artikel]
Scullion, J. \ 1998
Common earthworm species in UK soils and their characteristics, earthworm ecology, the role earthworms play in physical and chemical changes of the soil and the development of soil fertility, and the positive and negative impacts of different farming ...
help
Varying fortunes for farmland birds : bird survey on Broom's Barn \ British Sugar Beet Review [Artikel]
Thornhill, A. \ Wilson, A. \ 1998
Onderzoek naar veranderingen in de vogelpopulaties door veranderende landbouwmethoden. Een herhaling van het onderzoek in 1973 en 1974 door British Trust for Ornithology
help
Het plan van aanpak in de praktijk (4) : voeren in de paartijd \ De pelsdierenhouder [Artikel]
Leipoldt, A.L. \ Jonge, G. de \ 1998
Blijkens de ervaringen op het Spelderholt is het redelijk om de teven in de winter zo veel te voeren dat ze tegen de paartijd 1100 tot 1200 gram wegen. Met dit gewicht is succesvolle voorplanting gegarandeerd en blijven de teven tijdens de winter red ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.