Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 111

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="groeiplaatsen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Houten neemt afscheid van zijn kastanjes aan de rondweg - op een na : de mooiste groeiplaats van Nederland is voortaan een showcase van diversiteit \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Iersel, H. van \ 2016
Met de kennis van nu was vroeger alles makkelijker. Dat geldt in ieder geval voor de aanplant van de ongeveer 3500 Aesculus hippocastanum ‘Baumanii’ aan de rondweg van Houten. Deze bomen, op wat waarschijnlijk de mooiste en meest in het oog springend ...
help
Verdichting meten van boomsubstraat : optimale balans tussen poriënvolume en verdichting \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Batenburg, W. \ 2016
De meeste problemen waar stadsbomen mee te kampen hebben, zijn te herleiden naar een ontoereikende groeiplaats. Samen met andere stressfactoren in stedelijk gebied, zoals droogte, vervuiling en beschadiging, leidt dit tot een algemene afname van de g ...
help
Eikensterfte : een serieus en complex probleem \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Oosterbaan, A. \ Bobbink, R. \ Decuyper, M. \ 2015
Steeds meer beheerders zien met lede ogen aan hoe de eiken in hun bossen langzaam maar zeker afsterven. Over de precieze oorzaak is nog niet zo heel veel bekend. Wel maakt onderzoek duidelijk dat er meerdere oorzaken zijn die elkaar lijken te verster ...
help
Tilia tomentosa ‘Nijmegen’ begint zich thuis te voelen op Nijmeegse parkeergarage : bomen worden volwassen op dak met een innovatief watergeefsysteem \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Raats, S. \ 2015
In 2012 plantte Mostert de Winter in Nijmegen langs een esplanade 109 Tilia tomentosa ‘Nijmegen’, waarvan 61 op een ondergronds parkeergaragedak. Enkele jaren verder is het bomenonderhoud van de aannemer overgedragen aan de gemeente. Hoe staan de lin ...
help
LWD-meter is de hightech versie van de penetrometer : LWD-meter al in gebruik bij gemeenten die granulaat bij plantplek willen controleren \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Raats, S. \ 2015
Precies een jaar geleden kwam de RAG-werkgroep op de Dag van de Openbare Ruimte naar buiten met de LWD-meter. Deze test meet in de praktijk de verdichting van granulaat. Inmiddels blijkt dat gemeenten met deze meter eindelijk een middel in handen heb ...
help
Tien don’ts op het gebied van groeiplaatsinrichting : Werner Hendriks belicht enkele veelvoorkomende misverstanden die leiden tot verkeerde aanleg \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Raats, S. \ 2015
Groeiplaatsconstructies voor bomen worden tegenwoordig overal toegepast. Helaas niet altijd goed. Werner Hendriks, werkzaam bij Greenmax, adviseert graag breed als groeiplaatsspecialist. Hij komt in de praktijk nog regelmatig verkeerd aangelegde groe ...
help
Hiermee krijgen stadsbomen wat ze verdienen : het gebruik van een lichtgewicht substraat met een hoog organisch stofgehalte \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Witt, S. de \ 2015
Bomen groeien beter naarmate de grond rijker en ruller is. Logisch, maar in de stad is dat vaak lastig, omdat de grond verdicht en uitgeput raakt. Om dit probleem tegen te gaan, is er Substrado BBV: een lichtgewicht substraat met een hoog organisch s ...
help
Het nut van goede herkomsten bewezen?! [Presentatie]
Boosten, M. \ 2015
Invloed van herkomst en omgevingsinvloeden op boomkenmerken. Succes van beplantingen wordt bepaald door: • Genetische eigenschappen van plantmateriaal (herkomst) • Omgevingsinvloeden (groeiplaats, beheer, etc)
help
Standplaatseigenschappen van de Veenmosorchis in Nederland \ De levende natuur [Artikel]
Dijk, G. van \ Loeb, R. \ Brouwer, E. \ Smolders, A.J.P. \ Eimers, N. \ 2015
De afgelopen decennia is de Veenmosorchis sterk achteruitgegaan. Van de Veenmosorchis is bekend dat hij op overgangen tussen zure en basische milieus in Veenmosvegetaties staat, maar exacte metingen van standplaatsfactoren waren slechts beperkt besch ...
help
Front office voedsel- en productveiligheid : beoordeling Gifsumak [Boek]
Leferink, J. \ 2014
Risicobeoordeling van Gifsumak, een plant die schadelijke effecten heeft op de gezondheid, waarbij aandacht voor de gezondheidsrisico's, de gezondheidsschade in Nederland en in andere landen en de gezondheidseffecten op dieren. In de bijlage afbeeldi ...
help
Bijzondere vorm van 'groenprotectie' in Den Bosch : 'boombescherming niet moeilijker maken dan het is' \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Verhagen, J. \ 2014
Voor gemeente ’s-Hertogenbosch was het de eerste keer, voor aannemer Heijmans ook. Datzelfde gold voor de boomtechneuten van Cobra en voor IBN, de sociale werkvoorziening voor Noordoost-Brabant. Vier partijen die de handen ineen slaan in een bijzonde ...
help
Verdichting rond bomen bestrijden als grootste uitdaging in stedelijke omgeving : Permavoid Sandwich Constructie zorgt voor de groeimogelijkheden die de stadsboom verdient \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Raam, R. van \ 2014
Het creëren van groeiplaatsvoorzieningen voor stadsbomen heeft de laatste jaren eindelijk de aandacht gekregen die het verdient. Steeds vaker wordt er in de nieuwe ontwerpen rekening gehouden met de ondergrondse groeiplaatsinrichting. Vanaf eind jare ...
help
Onderzoek naar de relatie van eikensterfte met droogte en bodemchemie [Boek]
Oosterbaan, A. \ Bobbink, R. \ Decuyper, M. \ 2014
In verband met verhevigde eikensterfte is onderzocht of er verband is tussen de eikensterfte en droogte en/of bodemchemie. Hiervoor is op tien locaties in een opstand met veel sterfte en een opstand met weinig sterfte de jaarringbreedte van de laatst ...
help
Eikensterfte : ernst, oorzaken en beheer \ Bomen : vakblad voor de boomverzorging [Artikel]
Oosterbaan, A. \ 2014
In 2012 en 2013 zijn uit verschillende delen van Nederland verontrustende berichten binnengekomen over sterfte van oudere zomereiken in bossen en parken. In sommige opstanden is meer dan de helft van de eiken doodgegaan. De meeste meldingen kwamen ui ...
help
Eikensterfte en de sombere honingzwam : een volgens een vast patroon verlopende aantasting van door vermesting en verdroging verzwakte inlandse eiken \ Bomen : vakblad voor de boomverzorging [Artikel]
Keizer, G.J. \ 2014
De in dit artikel gepresenteerde waarnemingen en conclusies zijn de uitkomst van over tientallen jaren verspreid onderzoek naar de effecten van aantasting van zomereiken door de sombere honingzwam (Armillaria ostoyae) in Nederland – met de nadruk op ...
help
Te koop: kasteel, compleet met zeshonderd matig groeiende linden : kluitverankering in de praktijk toegepast \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Iersel, H. van \ 2013
In deze uitgave van Boomzorg onder andere aandacht voor de verschillende kant-en-klare systemen die op de markt zijn om boomkluiten ondergronds te verankeren. Toen bleek dat in kasteel De Assumburg in Heemskerk ondergrondse en bovengrondse verankerin ...
help
Wie een kuil graaft voor een ander, kan er zelf invallen : juridische aandachtspunten bij aanleg van of werk rond een groeiplaats \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Goudzwaard, K. \ 2013
Belangrijke reden voor een goede groeiplaatsinrichting is het voorkomen van verhardingsopdruk. De veroordeling van de gemeente Stichtse Vecht is vanwege een dodelijk ongeval bij iedereen hard aangekomen. Aan de basis van goede groeiplaatsen liggen ec ...
help
Luisoverlast? [Presentatie]
Verloop, N. \ 2013
Powerpointpresentatie over stadsbomen die middels injecties voedingsstoffen toegediend krijgen en de manier waarop dat gedaan wordt.
help
De moeraswespenorchis \ Orchideeën : tweemaandelijks tijdschrift van de Nederlandse Orchideeën Vereniging in samenwerking met de Belgische Vereniging de Orchideeënvriend [Artikel]
Böck, R. \ 2012
De moeraswespenorchis is voor iedereen als wilde orchidee direct herkenbaar. Op veel plaatsen is de wilde orchidee te vinden in de natuur, vooral in de kustgebieden en op de Waddeneilanden komt hij massaal voor. Aandacht voor de kleur, vorm, bloeiwij ...
help
Een kaart van de oude bosgroeiplaatsen in Nederland : basisbestand voor de bepaling van de landelijke verspreiding van de habitattypen Beuken-eikenbos met hulst (H9120) en Oude eikenbossen (H9190) [Boek]
Dorland, G.J. van \ Bijlsma, R.J. \ Bal, D. \ Janssen, J.A.M. \ 2012
De Habitatrichtlijn (artikel 17) vraagt om een periodieke landsdekkende rapportage over de status en trend van habitattypen en van onder de richtlijn vallende soorten. Voor de herkenning van de habitattypen Beuken-eikenbossen met hulst (H9120) en Oud ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.