Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 179

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="grondmarkten"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
The influence of the NEN on the agricultural land market [Studentenverslag]
Dijkhof, R.A. \ 2015
This study is designed to clarify the influence of the Nature Ecologic Network (NEN) on the nearby agricultural land market in the Netherlands. I investigated the influence of the NEN on both the land price and the land mobility. The differences betw ...
help
Agrarische grondmarkt : kwartaalbericht van LEI Wageningen UR en Kadaster [Tijdschrift]
LEI Wageningen UR \ 2015-
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het 2e kwartaal van 2015 uitgekomen op ongeveer 55.000 euro per ha. Dit is vrijwel gelijk aan de prijs in de twee voorafgaande kwartalen (figuur 1). Ten opzichte van het gemiddelde niveau van 201 ...
help
Grondbeleid en duurzame ruimtelijke ontwikkeling [Boek]
Giezen, M. \ 2013
De afgelopen maanden is vooral in het nieuws geweest hoeveel gemeenten en ontwikkelaars moeten afwaarderen op hun grondportefeuilles. We hebben het dan over miljarden. Dat verdoezelt de waardevermeerdering die grond door maakt bij ontwikkeling van gr ...
help
Strategische gronden in crisistijd [Studentenverslag]
Leusink, R. \ Bakker, N. \ 2013
Scriptie over de invloed van de crisis op beleid en prijsontwikkeling van strategische gronden. Dat zijn vaak (nog) agrarische gronden die bedoeld zijn voor de ontwikkeling van woningbouw en bedrijventerreinen. Daarnaast is de betekenis daarvan op he ...
help
Rentabiliteit van golfbanen: natuurbeleving als identiteit en inzicht in erfpacht : een onderzoek naar natuurbeleving als identiteit, en belangrijke parameters bij de totstandkoming van een erfpachtovereenkomst [Studentenverslag]
Assink, M. \ Eijgelsheim, R. \ 2013
Door de komst van veel nieuwe golfbanen dienen golfclubs zich te onderscheiden om enerzijds leden te binden en anderzijds nieuwe leden aan te trekken. Natuurbeleving biedt mogelijkheden voor deze identiteitsvorming. Ook de kosten voor grond drukt op ...
help
Grondprijsmonitor 2012 [Boek]
2013
Tussen 2005 en 2009 stegen de landelijk gemiddelde agrarische grondprijzen sterk. Vanaf 2009 is er sprake van een jaarlijkse grondprijsstijging van gemiddeld twee procent. De relatieve grondmobiliteit (percentage verhandelde grond ten opzichte van he ...
help
Agrarische grondmarkt derde kwartaal 2013 [Boek]
Silvis, H. \ Voskuilen, M. \ 2013
De agrarische grondprijs in Nederland kwam in het derde kwartaal van 2013 uit op 49.900 euro per hectare. Met uitzondering van de opleving in het eerste kwartaal van dit jaar, is de grondprijs vanaf het tweede kwartaal van 2012 vrijwel onveranderd bl ...
help
Natuurmeting op kaart : de voortgang van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) : verwerving, inrichting en beheer [Boek]
2013
De jaarlijkse Natuurmeting op Kaart is ontstaan bij de invoering van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) in 2007, vanuit de behoefte om de afspraken die provincies met het Rijk hebben gemaakt over de ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstr ...
help
Toolkit grondinstrument Midden-Delfland : analyse effectiviteit en kosten-baten [Boek]
Vogelzang, T.A. \ Luijt, J. \ 2013
De centrale doelstelling voor Midden-Delfland is het behouden en versterken van het agrarisch cultuurlandschap met behoud van koeien in de weide. De grondgebonden melkveehouderij is de drager van het kwalitatief hoogwaardige landschap in de regio. Om ...
help
Analyse verkoop gronden buiten de Ecologische Hoofdstructuur [Studentenverslag]
Hoolwerf, W.P. \ Danes, T.G.C. \ 2012
Staatsbosbeheer heeft weinig ervaring met het verkopen van grond. Om een geschikte verkoopprocedure op te stellen is verkennend onderzoek noodzakelijk. In dit rapport is dit onderzoek op basis van leercases in gemeenten Hardenberg en Hellendoorn uitg ...
help
Aankoop natuur veel duurder dan agrarisch beheer \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Sikkema, A. \ 2012
Grondaankopen leiden tot prijsopdrijving. Grond aankopen voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is zo'n 2,5 miljard euro duurder dan natuurgebieden realiseren met agrarisch natuurheer. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningse econoom Roel Jongene ...
help
Pacht : de mismatch tussen vraag en aanbod \ Boerenbusiness [Artikel]
Lit, D. van der \ 2012
Dat de agrarisch pacht in Nederland niet goed functioneert, daar zijn pachters en verpachters het wel over eens. Maar hun oplossingen voor verbetering lopen nogal uiteen. 'Als we niet ingrijpen, doen we in feite aan stervensbegeleiding.'
help
Local land markets as a spatial determinant of agricultural scaling : using spatial explicit farm typologies [Studentenverslag]
Brookhuis, B. \ 2012
This thesis investigates whether local land market dynamics could affect agricultural scaling. Agricultural scaling may negatively influence ecosystem services, as well as limiting possibilities for other land agents such as biodiversity conservation ...
help
Afrekening van landschappelijke kwaliteit \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
2012
De Ecologische Hoofdstructuur was de afgelopen twintig jaar de ruggengraat van het Nederlandse natuurbeleid. Om de natuurkerngebieden en verbindingszones van de EHS tot stand te brengen, werden gronden binnen en buiten de begrenzing van de EHS aangek ...
help
Rotterdam verwerkt grond duurzaam en kostenefficiënt : Rotterdamse grondstromen in een grootschalig project: Rotterdam Centraal en RandstadRail \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Weijenberg, A. \ Borkent, I. \ Keulen, F. van \ 2012
In Rotterdam en omgeving wordt jaarlijks ongeveer 1 miljoen ton grond bij herontwikkelingsprojecten ontgraven en afgevoerd. Het is duidelijk dat wanneer er duurzaam en kostenefficiënt met deze grondstromen omgegaan wordt, dit loont. Duurzaamheidsprin ...
help
Veel kapers op de kust voor buurmans grond \ Binder : ledenblad agrarische jongeren [Artikel]
Klaasens, R. \ Jong, T. de \ 2011
Tegenwoordig is het moeilijk om als agrariër, tegen een betaalbare prijs, grond te vinden in de omgeving. Wat is hiervan de oorzaak? Is het nodig om de grond mobieler te krijgen? Zo ja, wat is hiervoor nodig. Dit zijn vragen die ook bij NAJK een rol ...
help
"Hoe concreter, hoe heter" : "hoe beïnvloeden factoren de waarde van landbouwgrond als de agrarische bestemming gaat wijzigen in woningbouw" [Studentenverslag]
Hendrikx, F. \ Jelsma, H. \ 2011
OAG Makelaars en Rentmeesters (nader te noemen als OAG) begeleidt verschillende partijen bij de aan- en verkoop van gronden die in de toekomst wijzigen van bestemming. De verschillende aankopende partijen werken op dit moment met een prijsbeleid die ...
help
Betrokkenheid van Nederlandse bedrijven bij transnationale grondverwerving en pacht : een eerste verkenning [Boek]
Meijerink, G. \ Kamphuis, B. \ 2011
Vooral sinds de scherpe stijging van de voedselprijzen in 2007/2008 is er een sterk toegenomen belangstelling van landen en bedrijven om grond in andere landen in gebruik te nemen voor de productie van landbouwgewassen, zowel voor voedselgewassen als ...
help
Grond voor schaalvergroting : achtergronddocument [Boek]
Luijt, J. \ Voskuilen, M. \ 2011
Het beleid van de agrarische sector is gericht op het versterken van de marktpositie, concurrentiekracht, innovatievermogen en duurzaamheid. De vraag is in welke mate de realisatie van beleidsdoelen afhankelijk is van het tempo van schaalvergroting i ...
help
Over de grens : natuurbeheerders moeten leren ondernemen \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Woestenburg, M. \ 2011
Zijn Duitsland en Polen het voorland van het Nederlandse natuurbeheer? Aankoop van landbouwgrond om dat om te zetten naar natuurgebied blijkt onhaalbaar rondom de Dümmersee en de Biebrza. Daar werken natuurbeheerders samen met boeren en andere ondern ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.