Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 100 / 995

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="grondvermogen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Kansen voor durvers in het Texas van Europa \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Kuiper, J. \ 2009
Ooit was Oekraïne de graanschuur van Europa. Tegenwoordig biedt het Oost-Europese land enorme mogelijkheden voor Nederlandse boeren. Je moet echter wel durven én aanpakken. Chris van Wijk durfde het aan en is een melkveebedrijf begonnen in de Oekraïn ...
help
Fiscaal inspelen op verkoop 'warme' bedrijfsgrond \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Mens, R. \ 2007
Als de gemeente plannen heeft om woningen op uw grond te gaan bouwen, komt de grond mogelijk 'warm' te liggen. Hoe kunt u hier fiscaal het beste mee omgaan? Er zijn zes manieren om de afdracht aan de Belastingdienst zo laag mogelijk te houden.
help
'Geen uitverkoop van landbouwgrond' \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost [Artikel]
Feenstra, J. \ 2005
Voorzitter Harry Boertjes van de NVM-makelaars ziet de handel weer opleven: 'De uitverkoop van agrarische grond naar andere sectoren verloopt de komende jaren lang niet zo drastisch als iedereen denkt'
help
Opletten bij verkoop van grond \ Vakwerk [Artikel]
Berg, M. \ 2005
In de Duin- en Bollenstreek is verkoop van agrarische grond aan projectontwikkelaars met enige regelmaat aan de orde. Een groot deel van de winst die een agrarisch ondernemer bij verkoop van zijn land aan een projectontwikkelaar realiseert, is belast
help
Land cover classification system : classification concepts and user manual : software version 2 [Boek]
Gregorio, A. di \ 2005
The Land Cover Classification System (LCCS) is a comprehensive, standardized a priori classification system designed to meet specific user requirements, and created for mapping exercises, independent of the scale or means used to map. It enables a co ...
help
The properties of the soils of the south Ecuadorian Páramo and the impact of land use changes on their hydrology [Proefschrift]
Buytaert, W. \ 2004
help
De bodem bepaalt : op zoek naar kansrijke gebieden voor Noord-Brabantse landbouw \ Boomblad [Artikel]
2003
Samenvatting van Alterra-rapport 526 'Verkenning van bodemgeschiktheid ter identificatie van kansrijke gebieden voor de landbouwsector in Noord-Brabant' door C.A. van Diepen e.a. In opdracht van de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant is een integra ...
help
Land quality indicators of sustainable land management across scales \ Agriculture, ecosystems and environment : an international journal for scientific research on the relationship of agriculture and food production to the biosphere [Artikel]
Bouma, J. \ 2002
help
A dynamic 3D webvisualization of a landevaluation model : a study using the LAPSUS model and datasets from Alora, Spain [Studentenverslag]
Witte, N. \ 2002
help
Resistente bietenrassen verliezen werking : bodemziekten aanpakken met allerlei maatregelen \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2002
Cultuurmaatregelen zijn nodig om resistentie van rassen te behouden. Ook grondsoort kan gevoeliger zijn voor aantasting
help
Spatial explicit land use change scenarios for policy purposes : some applications of the CLUE framework \ Linking people, place, and policy : a GIScience approach [Hoofdstuk uit boek]
Veldkamp, T. \ Verburg, P.H. \ Kok, K. \ 2002
help
Evaluating impact of spatial scales on land use pattern analysis in Central America \ Agriculture, ecosystems and environment : an international journal for scientific research on the relationship of agriculture and food production to the biosphere [Artikel]
Kok, K. \ Veldkamp, A. \ 2001
help
A method and application of multi-scale validation in spatial land use models \ Agriculture, ecosystems and environment : an international journal for scientific research on the relationship of agriculture and food production to the biosphere [Artikel]
Kok, K. \ Farrow, A. \ Veldkamp, A. \ Verburg, P.H. \ 2001
help
Multi-scale system approaches in agronomic research at the landscape level \ Soil and tillage research : an international journal on research and development in soil tillage and field traffic, and their relationships with soil environment, land use and crop production [Artikel]
Veldkamp, A. \ Kok, K. \ Koning, G.H.J. de \ Schoorl, J.M. \ Sonneveld, M.P.W. \ Verburg, P.H. \ 2001
help
Operational remote sensing for precision agriculture : OPRESEPT : final report [Boek]
Booltink, H.W.G. \ 2001
help
The conversion of land use and its effects (CLUE) : an assessment for China \ Change : research and policy newsletter on global change from the Netherlands [Artikel]
Verburg, P.H. \ 2001
help
The CLUE modelling framework : an integrated model for the analysis of land use change \ Land use and cover change [Hoofdstuk uit boek]
Verburg, P.H. \ Koning, G.H.J. de \ Kok, K. \ Veldkamp, A. \ Priess, J. \ 2001
help
Integrating site-specific biophysical and economic models to assess trade-offs in sustainable land use and soil quality \ Economic policy and sustainable land use : recent advances in quantitative analysis for developing countries [Hoofdstuk uit boek]
Antle, J.M. \ Stoorvogel, J. \ 2001
help
The role of spatially explicit models in land-use change research : a case study for cropping patterns in China \ Agriculture, ecosystems and environment : an international journal for scientific research on the relationship of agriculture and food production to the biosphere [Artikel]
Verburg, P.H. \ Veldkamp, A. \ 2001
help
Changes in agriculture and land use in Europe \ European journal of agronomy : official journal of the European Society for Agronomy [Artikel]
Rabbinge, R. \ Diepen, C.A. van \ 2000
help
The land quality concept as a means to improve communications about soils \ Soil stresses, quality and care : proceedings [Hoofdstuk uit boek]
Bouma, J. \ 2000
help
GIS based modeling of human-environment interactions for natural resource management applications in Asia \ Proceedings 4th international conference on integrating geographic information systems and environmental modeling : problems, prospects, and needs for research [Hoofdstuk uit boek]
Verburg, P.H. \ Chen, Y. \ Soepboer, W. \ 2000
help
Modeling land-use change in a decision-support system for coastal-zone management [Boek]
Kok, J.L. de \ 2000
help
Een bodemgeschiktheidskaart voor uw bedrijf : akkerbouw \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Bossuyt, P. Van \ 2000
De Werkgroep Onderzoek Landinrichting van het Rijksstation voor Landbouwtechniek in Merelbeke (B) is bijna klaar met het digitaliseren van de bodemkaarten van Belgie
help
Breaking the spiral of unsustainability : an exploratory land use study for Ansai, the Loess Plateau of China [Proefschrift]
Lu, C. \ 2000
help
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek voor de waardebepaling van de gronden in het blok Luddeweer-Overschild van de herinrichting Midden-Groningen [Boek]
Kiestra, E. \ 2000
Het blok Luddeweer-Overschild bestaat grotendeels uit holocene afzettingen. Oudere afzettingen uit het Pleistoceen (dekzand) komen plaatselijk binnen 120 cm - mv. voor. De afzettingen uit het Holoceen bestaan uit veen en zeeklei. Binnen de zeekleigro ...
help
Synthesis of methodology development and case studies [Boek]
Roetter, R.P. \ Keulen, H. van \ Laar, H.H. van \ 2000
The .Systems Research Network for Ecoregional Land Use Planning in Support of Natural Resource Management in Tropical Asia (SysNet). was financed under the Ecoregional Fund, administered by the International Service for National Agricultural Research ...
help
Agriculture familiale et gestion des ressources du milieu dans le bassin du fleuve rouge [Congresverslag]
Institut National des Sciences Agronomiques du Vietnam \ LeGret \ 1999
help
Bodemkwaliteitsinformatie in het ruimtelijke planningsproces : verontreinigingen zorgen voor vertraging en moeizaam overleg \ ROM magazine : Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer [Artikel]
Zegwaard, J. \ Janssen, T. \ Koning, L. \ 1999
Resultaten van een verkennende studie naar de interactie tussen bodem en ruimtelijke ordening op provinciaal niveau. Obstakels voor het inbrengen van bodeminformatie zijn de informaliteit van het planvormingsproces en het feit dat het niet mogelijk i ...
help
Land use change under conditions of high population pressure : the case of Java \ Global environmental change : human and policy dimensions [Artikel]
Verburg, P.H. \ Veldkamp, A. \ Bouma, J. \ 1999
help
Yield gap analysis in relation to soil properties in direct-seeded flooded rice \ Geoderma : an international journal of soil science [Artikel]
Casanova, D. \ Goudriaan, J. \ Bouma, J. \ 1999
help
GIS - kaarten brengen de mogelijkheden voor Langbroekerwetering in beeld : ondersteuning van besluitvorming bij gebiedsgericht beleid \ ROM magazine : Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer [Artikel]
Jaspers, H. \ Kwadijk, F. \ 1999
Voor het gebied van de Langbroekerwetering is een methodiek ontwikkeld waarmee, uitgaande van algemeen beschikbare vlakdekkende milieugegevens, met behulp van GIS voor verschillende gebruiksfuncties (natuur, landbouw, wonen) geschiktheidskaarten word ...
help
Locatiekeuze voor stortplaats voor afval in Ierland op digitale gronden \ ROM magazine : Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer [Artikel]
Melieste, S. \ 1999
Door het toepassen van GIS en de door Grontmij ontwikkelde applicatie ARCMER kon Cork County in Zuid-Ierland in korte tijd op allerlei aspecten beoordeeld worden op de geschiktheid voor de lokalisering van een afvalstort. Van aspectkaarten, via thema ...
help
Development of a GIS modelling interface and the derivation of meta-models to optimise fertiliser applications [Studentenverslag]
Peters, M. \ 1999
help
Transect sampling strategies for semi-detailed characterization of inland valley systems \ Netherlands journal of agricultural science : issued by the Royal Netherlands Society for Agricultural Science [Artikel]
Windmeijer, P.N. \ Stomph, T.J. \ Adam, A. \ 1998
The multi-scale agro-ecological characterization of inland valleys is used by the Inland Valley Consortium (IVC) to quantify major constraints to agricultural production in inland valleys, and to target research and technology generation to overcome ...
help
Soil quality requirements for use in urban environments \ Soil and tillage research : an international journal on research and development in soil tillage and field traffic, and their relationships with soil environment, land use and crop production [Artikel]
Huinink, J.T.M. \ 1998
help
CLUE : a tool for spatially explicit and scale sensitive exploration of land use changes \ Information technology as a tool to assess land use options in space and time : proceedings of an international workshop, Lima, September 28 - October 4, 1997 [Hoofdstuk uit boek]
Koning, G.H.J. de \ Veldkamp, A. \ Verburg, P.H. \ 1998
help
Soil and water quality at different scales : concepts, challenges, conclusions and recommendations \ Nutrient cycling in agroecosystems [Artikel]
Bouma, J. \ Finke, P.A. \ Hoosbeek, M.R. \ Breeuwsma, A. \ 1998
help
Obtaining soil and land quality indicators using research chains and geostatistical methods \ Nutrient cycling in agroecosystems [Artikel]
Hoosbeek, M.R. \ Bouma, J. \ 1998
help
Introduction \ Information technology as a tool to assess land use options in space and time : proceedings of an international workshop, Lima, September 28 - October 4, 1997 [Hoofdstuk uit boek]
Bouma, J. \ 1998
help
BanMan : a decision support system for banana management \ Information technology as a tool to assess land use options in space and time : proceedings of an international workshop, Lima, September 28 - October 4, 1997 [Hoofdstuk uit boek]
Stoorvogel, J.J. \ 1998
help
Assessing the sustainability of agriculture at the planning stage \ Journal of environmental management [Artikel]
Smith, C.S. \ MacDonald, G.T. \ 1998
help
Modeling spatial and temporal variability as a function of scale [Congresverslag]
Hoosbeek, M.R. \ Es, H.M. van \ Stein, A. \ 1998
help
Exploring land quality effects on world food supply \ Geoderma : an international journal of soil science [Artikel]
Bouma, J. \ Batjes, N.H. \ Groot, J.J.R. \ 1998
help
Quantified land suitability assessment [Studentenverslag]
Verbeeten, E. \ 1998
help
Reconstructing land use drivers and their spatial scale dependence for Costa Rica (1973 and 1984) \ Agricultural systems [Artikel]
Veldkamp, A. \ Fresco, L.O. \ 1997
help
Exploring land use scenarios, an alternative approach based on actual land use \ Agricultural systems [Artikel]
Veldkamp, A. \ Fresco, L.O. \ 1997
help
Remote sensing <> computerized land evaluation system interface : phase 2 [Boek]
Koninklijk Ingenieurs- en Architectenbureau Haskoning \ Koninklijk Ingenieurs- en Architectenbureau Haskoning \ 1997
help
Variations in yield response to fertilizer application in the tropics. 1. Quantifying risks and opportunities for smallholders based on crop growth simulation \ Agricultural systems [Artikel]
Roetter, R. \ Keulen, H. van \ Jansen, M.J.W. \ 1997
help
Variations in yield response to fertilizer application in the tropics. 2. Riks and opportunities for smallholders cultivating maize on Kenya's arable land \ Agricultural systems [Artikel]
Roetter, R. \ Keulen, H. van \ 1997
help
Soil suitability classification by farmers in southern Rwanda \ Geoderma : an international journal of soil science [Artikel]
Habarurema, E. \ Steiner, K.G. \ 1997
help
Nutzen von CORINE Daten zur Verfolgung des Verstaedterungsprozesses in ostdeutschen Ballungsraeumen \ Geo-informations-systeme : Zeitschrift fuer interdisziplinaeren Austausch innerhalb der Geowissenschaften = Geo-information-systems : journal for cross-disciplinary exchange of knowledge in the geo-sciences [Artikel]
Einig, K. \ Goessel, J. \ Siedentop, S. \ 1997
help
Kleine maten op minder optimale grond telen \ Vakwerk [Artikel]
Vreeburg, P.J.M. \ Vlaming, E.A.C. \ 1997
help
Hyacintenteelt : kleine maten op mindere grond telen \ Bloembollencultuur : wekelijks orgaan van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur [Artikel]
Vreeburg, P.J.M. \ Kramers, M.A. \ 1997
help
De opbouw van een bodemdatabase voor precisielandbouw : informatica aspecten \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]
Finke, P.A. \ Booltink, H.W.G. \ 1997
help
Soil quality indicators : pedological aspects \ Soil quality for crop production and ecosystem health [Hoofdstuk uit boek]
MacEwan, R.J. \ 1997
help
Pedotransfer functions to evaluate soil quality \ Soil quality for crop production and ecosystem health [Hoofdstuk uit boek]
Woesten, J.H.M. \ 1997
help
CLUE : a GIS based approach to model land use conversion \ GIS and developing countries, the practice of applications : proceedings [Hoofdstuk uit boek]
Kok, K. \ Verburg, P.H. \ Schoorl, J.M. \ Veldkamp, A. \ Fresco, L.O. \ 1997
help
Land information and land evaluation for land use planning and sustainable land management \ The Land [Artikel]
Beek, K.J. \ Bie, C.A. de \ Driessen, P.M. \ 1997
help
Land resource analysis for agriculture development \ Indonesian agricultural research and development journal [Artikel]
Amien, I. \ 1997
help
An assessment of the soil resources of Africa in relation to productivity \ Geoderma : an international journal of soil science [Artikel]
Eswaran, H. \ Almaraz, R. \ Berg, E. van den \ 1997
help
Gebiedsdocumenten, een beleidsondersteunend instrument : kansen en knelpunten in kaart gebracht \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Padt, F.J.G. \ Siebinga, R. \ 1997
help
Soil inventory and participatory land use planning in "El Quetzal", Peten, Guatemala [Studentenverslag]
Mulder, M. \ 1997
help
Rural areas and Europe : processes in rural land use and the effects on nature and landscape [Boek]
Bethe, F.H. \ Berg, L.M. van den \ Bischoff, N.T. \ Driel, D.J. van \ 1997
help
The influence of soil variability on tree establisment at an experimental agroforestry site in North East Nigeria \ Soil use and management / British Society of Soil Science [Artikel]
Adderley, W.P. \ Jenkins, D.A. \ Sinclair, F.L. \ 1997
help
Sustainable land use and food security in developing countries (DLV) : final report [Boek]
Keulen, H. van \ Kuyvenhoven, A. \ 1997
help
Farm household modelling system for the analysis of sustainable land use and food security : theoretical and mathematical description [Boek]
Kruseman, G. \ Hengsdijk, H. \ Ruben, R. \ 1997
help
Criteria and indicators for land quality and sustainable land management \ ITC journal : official quarterly publication of the International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences = Bulletin de l' ITC : publication officiel trimestrielle de l' Institut International de Leves Aeriens et Science de la Terre I.T.C. [Artikel]
Dumanski, J. \ 1997
help
Planning sustainable land management : finding a balance between user needs and possibilities \ ITC journal : official quarterly publication of the International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences = Bulletin de l' ITC : publication officiel trimestrielle de l' Institut International de Leves Aeriens et Science de la Terre I.T.C. [Artikel]
Muchena, F.N. \ Bliek, J. van der \ 1997
help
The land use systems approach to planning sustainable land management at several scales \ ITC journal : official quarterly publication of the International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences = Bulletin de l' ITC : publication officiel trimestrielle de l' Institut International de Leves Aeriens et Science de la Terre I.T.C. [Artikel]
Bouma, J. \ 1997
help
The new FAO approach to land use planning and management, and its application in Sierra Leone \ ITC journal : official quarterly publication of the International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences = Bulletin de l' ITC : publication officiel trimestrielle de l' Institut International de Leves Aeriens et Science de la Terre I.T.C. [Artikel]
Kutter, A. \ Nachtergaele, F.O. \ Verheye, W.H. \ 1997
help
Soil quality and soil productivity in Africa \ Journal of sustainable agriculture : innovations for long-term and lasting maintenance and enhangement of agricultural resources, production, and environmental quality [Artikel]
Eswaran, H. \ 1997
Land degradation in Africa due to low-input subsistence agriculture is a major theat to sustainable food production for the expanding population. The article presents the results of a study evaluating the quality of the soil resource base of Africa a ...
help
Evaluating the land use potential of gypsiferous soils from field pedogenic characteristics \ Soil use and management / British Society of Soil Science [Artikel]
Verheye, W.H. \ Boyadgiev, T.G. \ 1997
help
OHF-Unterlagen : fuer Birnenneupflanzungen derzeit Anbauempfehlung in Rheinhessen \ Obstbau [Artikel]
Dietz, H.J. \ 1997
Beoordeling van perenonderstammen in Rheinland-Pfalz: groeikracht, productie, kroonvolume, vruchtgrootte, stabiliteit, resistentie tegen perevuur, bodemgeschiktheid
help
The WOFOST simulation model of crop growth and its application for the analysis of land resources \ Eurasian soil science [Artikel]
Savin, I.Y. \ Ovechkin, S.V. \ Aleksandrova, E.V. \ 1997
help
Bodemkwaliteit vanuit landbouwkundig perspectief : definitie van een kwantitatieve indicator voor bodemkwaliteit gebaseerd op productieniveau en milieukwaliteit \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Bouma, J. \ Droogers, P. \ 1997
help
Modeling the spatial pattern of land use change in China \ Proceedings workshop Wageningen - China, Wageningen, May 13th 1997 [Hoofdstuk uit boek]
Verburg, P.H. \ Veldkamp, A. \ 1997
help
Land evaluation for sustainable land management [Boek]
Beek, K.J. \ Bie, C.A. de \ Driessen, P.M. \ 1997
help
Effects of upland cropping systems on soil properties of haplic acrisols of the eastern region of South Vietnam [Studentenverslag]
Boer, G. de \ 1997
help
Bepaling van de landbouwkundige potentie van gebieden in Nederland aan de hand van bodem, grondwater en klimaat : strategische expertise ontwikkeling plattelandsvernieuwing en scenariomethodiek (SEOPS) [Boek]
Steeg, J.A. van de \ Diepen, C.A. van \ 1997
help
Spatial soil variability as a guiding principle in nitrogen management [Proefschrift]
Verhagen, J. \ 1997
help
Quantitative analysis of selected land-use systems with sunflower [Proefschrift]
Barros, J.M.C. de \ 1997
help
Land quality indicators and their use in sustainable agriculture and rural development : proceedings of the workshop ..., 25 - 26 January 1996 [Congresverslag]
Food and Agriculture Organization of the United Nations \ United Nations Development Programme \ United Nations Environment Programme \ 1997
help
Soil quality for crop production and ecosystem health [Boek]
Gregorich, E.G. \ Carter, M.R. \ 1997
help
The conversion of land use and its effects (CLUE-CR) : a regression based model applied to Costa Rica (Pascal version 1.2) [Boek]
Schoorl, J.M. \ Veldkamp, A. \ Fresco, L.O. \ 1997
help
Precisielandbouw en biologische landbouw \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Oomen, G. \ 1997
Explanation of the new technology and methods in (conventional) precision agriculture, and a comparison with biological agriculture, which has its own variant of precision agriculture: the variation within a parcel is compensated by the crop (f.i nit ...
help
Ecoseries for potential site mapping, an example from the Netherlands \ Landscape and urban planning : an international journal of landscape design, conservation and reclamation, planning and urban ecology [Artikel]
Klijn, F. \ Groen, C.L.G. \ Witte, J.P.M. \ 1996
help
The effects of global change on soil conditions in relation to plant growth and food production \ Global climate change and agricultural production : direct and indirect effects of changing hydrological, pedological and plant physiological processes [Hoofdstuk uit boek]
Brinkman, R. \ Sombroek, W.G. \ 1996
help
Application of simulation models and weather generators to optimize farm management strategies \ Proceedings of the third international conference on precision agriculture, June 23 - 26, 1996, Minneapolis, Minnesota [Hoofdstuk uit boek]
Booltink, H.W.G. \ Verhagen, J. \ Bouma, J. \ 1996
help
Soil protection in relation to soil vulnerability \ Soil pollution and soil protection [Hoofdstuk uit boek]
Bouma, J. \ 1996
help
The ACCESS project : agro-climatic change and European suitability : a spatially distributed soil, agro-climatic and soil hydrological model \ International agrophysics : a quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production [Artikel]
Loveland, P.J. \ 1996
help
Agro-climatic change and European soil suitability : regional modelling at monthly time steps \ International agrophysics : a quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production [Artikel]
Mayr, T.R. \ Rounsevell, M.D.A. \ Loveland, P.J. \ 1996
help
ACCESS-II : a detailed model for crop growth and water conditions \ International agrophysics : a quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production [Artikel]
Armstrong, A.C. \ Legros, J.P. \ Voltz, M. \ 1996
help
A biologically based indicator of soil quality \ Biology and fertility of soils [Artikel]
Yakovchenko, V. \ Sikora, L.J. \ Kaufman, D.D. \ 1996
help
CLUE : a conceptual model to study the conversion of land use and its effects \ Ecological modelling : international journal of ecological modelling and engineering and systems ecology [Artikel]
Veldkamp, A. \ Fresco, L.O. \ 1996
help
Application of fuzzy logic to land suitability for rubber production in peninsular Thailand \ Geoderma : an international journal of soil science [Artikel]
Ranst, E. Van \ Tang, H. \ Groenemans, R. \ 1996
help
Witloofwortelteelt : perceelskeuze is juist nu delicate zaak \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Vandendriessche, H. \ 1996
help
Simulation modelling of land suitability evaluation for dry season peanut cropping based on water availability in northeast Thailand : evaluation of the MACROS crop model \ Soil use and management / British Society of Soil Science [Artikel]
Katawatin, R. \ Crown, P.H. \ Grant, R.F. \ 1996
help
Potential climate change effects on the distribution of agricultural grassland in England and Wales \ Soil use and management / British Society of Soil Science [Artikel]
Rounsevell, M.D.A. \ Brignall, A.P. \ Siddons, P.A. \ 1996
help
A theoretical framework for land evaluation \ Geoderma : an international journal of soil science [Artikel]
␛rRossiter, D.G. \ 1996
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.