Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 16 / 16

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="grondwater"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Onderzoek naar vervangend rekenmodel om weersinvloeden op nitraatconcentraties te berekenen : vergelijking van de modellen ONZAT, HYDRUS-1D en SWAP [Boek]
Janssen, G.M.C.M. \ Fraters, B. \ Boumans, L.J.M. \ Vrijhoef, A. \ 2013
Het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) meet sinds 1992 de nitraatconcentraties in het bovenste grondwater om de effecten van overheidsbeleid op de concentraties in beeld te brengen. De hoogte van de gemeten nitraatconcentraties is afhankelij ...
help
Voorstellen voor trendbepaling in grondwater voor de KRW [Boek]
Verweij, W. \ Zijp, M.C. \ Boumans, L.J.M. \ Reijnder, H.F.R. \ [2011]
In de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is bepaald dat concentraties van verontreinigende stoffen in grondwater niet mogen stijgen. In de tien jaar dat deze richtlijn van kracht is, bleek dat het in de praktijk erg lastig is om een dergelijke stijg ...
help
KRW en GWR: Handreiking trend en trendomkering [Boek]
Boumans, L.J.M. \ Reijnders, H.F.R. \ Verweij, W. \ cop. 2008
De implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en Grondwaterrichtlijn (GWR) in de Nederlandse wetgeving geschiedt door regelingen voor monitoring en rapportage aan de Europese Unie in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) vast te leg ...
help
De uitspoeling van het stikstofoverschot naar grond- en oppervlaktewater op landbouwbedrijven [Boek]
Fraters, B. \ Boumans, L.J.M. \ Leeuwen, T.C. van \ Reijs, J.W. \ 2007
In deze studie is per grondsoort berekend in welke mate een stikstofoverschot bij bouwland en grasland uitspoelt naar het grond- en oppervlaktewater. Bij bouwland op droge zandgrond spoelt negentig procent van het stikstofoverschot uit. Bij grasland ...
help
Waterkwaliteit op landbouwbedrijven : evaluatie meststoffenwet 2007 [Boek]
Hooijboer, A.E.J. \ Fraters, B. \ Boumans, L.J.M. \ 2007
Deze studie geeft een overzicht van de kwaliteit (met betrekking tot nutriënten) van grond- en slootwater op landbouwbedrijven. Daarnaast is ook de relatie onderzocht tussen de waterkwaliteit en het landbouwkundig handelen
help
Een nieuwe toetsdiepte voor nitraat in grondwater? : eindrapport van het onderzoek naar de mogelijkheden voor een toetsdieptemeetnet [Boek]
Fraters, B. \ Boumans, L.J.M. \ Elzakker, B.G. van \ Gast, L.F.L. \ Griffioen, J. \ Klaver, G.T. \ Nelemans, J.A. \ Velthof, G.L. \ Veld, H. \ 2006
Studie in het kader van het landelijk meetnet effecten mestbeleid. Het verlagen van de toetsdiepte voor nitraat in het grondwater in zandgebieden van de bovenste meter van het grondwater naar de bovenste vijf meter, blijkt niet opportuun. Hetverlagen ...
help
Nitrate leaching in agriculture to upper groundwater in the sandy regions of the Netherlands during the 1992–1995 period \ Environmental monitoring and assessment : an international journal [Artikel]
Boumans, L.J.M. \ Fraters, K. \ Drecht, G. van \ 2005
The Dutch National Monitoring Programme for Effectiveness of the Minerals Policy (LMM) was initiated to allow detection of a statutory reduction in nitrate leaching caused by a decreasing N load. The starting point, or baseline, was taken as the nitr ...
help
Nitraat in het bovenste grondwater in de zandgebieden van Nederland : een geografisch beeld op basis van monitoringsgegevens en een vergelijking met de resultaten van procesmodellen [Boek]
Boumans, L.J.M. \ Drecht, G. van \ 1998
In dit rapport wordt een geografisch beeld gegeven van normoverschrijding door nitraat in het bovenste grondwater bij landbouw, bos en heideveld in de zandgebieden onder omstandigheden van een gemiddeld neerslagoverschot. Het beeld is verkregen met b ...
help
Effect van neerslag op nitraat in het bovenste grondwater onder landbouwbedrijven in de zandgebieden : gevolgen voor de inrichting van het MOnitoringsnetwerk effecten mestbeleid op Landbouwbedrijven (MOL) [Boek]
Boumans, L.J.M. \ Drecht, G. van \ Fraters, B. \ 1997
Het RIVM en het LEI-DLO onderzochten o.a. de nitraatconcentratie van de bovenste meter van het grondwater onder landbouwbedrijven met het Meetprogramma Kwaliteit Bovenste Grondwater Landbouwbedrijven (MKBGL). Op 40 tot 99 bedrijven in het zandgebied ...
help
De kwaliteit van het grondwater op een diepte tussen 5 en 30 meter in Nederland in het jaar 1992 en de verandering daarvan in de periode 1984 - 1993 [Boek]
Drecht, G. van \ Reijnders, H.F.R. \ Boumans, L.J.M. \ 1996
help
Landelijk meetnet grondwaterkwaliteit : vergelijking 'in situ' - pH-meting met pH-meting in het laboratorium [Boek]
Reijnders, H.F.R. \ Boumans, L.J.M. \ Gast, L.F.L. \ 1995
help
Chemische samenstelling van naalden, bodem, bodemvocht en grondwater van twaalf monitoring - locaties onder bos [Boek]
Vries, W. de \ Boumans, L.J.M. \ Olsthoorn, A.F.M. \ Leeters, E.E.J.M. \ Klap, J.M. \ 1994-1998
help
Het verband tussen N-toevoer en de nitraatconcentratie van het grondwater op akkerbouwbedrijven \ Meststoffen : Dutch/English annual on fertilizers and fertilization [Artikel]
Erp, P.J. van \ Boumans, L.J.M. \ Kloet, C.J. \ Oenema, O. \ Duijvenbooden, W. van \ 1991
help
De kwaliteit van het grondwater in Nederland [Boek]
Beugelink, G.P. \ Boumans, L.J.M. \ Duijvenbooden, W. van \ 1989
Ingegaan wordt op de huidige kwaliteit en de mogelijke kwaliteitsontwikkeling van het grondwater in Nederland, waarbij veel aandacht is besteed aan het grondwater als bron voor de drinkwatervoorziening en aan de effecten van de landbouw op de kwalite ...
help
Hoge zinkgehalten in het ondiepe grondwater van een natuurgebied in de Peel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boumans, L.J.M. \ Meinardi, C.R. \ 1986
help
Inventarisatie grondwaterkwaliteitsmodellen [Boek]
Boumans, L.J.M. \ 1982
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.