Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 37

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="grondwater"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Afwegingen bij het gebruik van grondwater en de ondergrond : een verkenning op basis van ecosysteemdiensten [Boek]
Broers, H.P. \ Lijzen, J. \ Beelen, P. van \ Claesens, J. \ Griffioen, J. \ Klein, J. \ Kuijper, M. \ Lukacs, S. \ Meulen, S. van der \ Rutgers, M. \ Wuijts, S. \ [2014]
Dit rapport biedt een overzicht van ecosysteemdiensten van de ondergrond en het grondwater dat kan worden gebruikt om duurzaam om te gaan met ecosysteemdiensten van de ondergrond en daarvoor activiteiten in de ondergrond onderling en in relatie tot d ...
help
Wat nu? en hoe dan? : grondwaterstress \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Broers, H.P. \ Griffioen, J. \ 2012
Grondwater is wereldwijd de grootste bron van zoet water, en in Nederland hebben we er relatief veel van. Dat heeft te maken met de unieke ligging in een deltagebied waarin dikke pakketten goed doorlatende afzettingen zoals fluviatiele zanden zijn af ...
help
3D-modellering van nutriëntentransport door bodem en grondwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Janssen, G. \ Griffioen, J. \ Grift, B. van der \ Groenendijk, P. \ 2011
Deltares heeft samen met Alterra een concept ontwikkeld voor driedimensionale modellering van nutriëntentransport. Door ANIMO te koppelen aan RT3D wordt de kennis over nutriëntenprocessen in de bodem gekoppeld aan transportprocessen in het diepere gr ...
help
Using a groundwater quality negotiation support system to change land-use management near a drinking-water abstraction in the Netherlands \ Journal of hydrology [Artikel]
Brink, C. van den \ Zaadnoordijk, W.J. \ Grift, B. van der \ Ruiter, P.C. de \ Griffioen, J. \ 2008
A negotiation support system (NSS) was developed to solve groundwater conflicts that arose during land-use management. It was set up in cooperation with the stakeholders involved to provide information on the impact of land use, e.g., agriculture, na ...
help
Achtergrondwaarden in het grondwater: verschillen tussen methoden en gebieden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Klein, J. \ Passier, H. \ Griffioen, J. \ 2008
Achtergrondwaarden van stoffen in het grondwater kunnen dienen als referentiekader voor 'schoon' grondwater dat niet beïnvloed is door de mens. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt in de Europese Grondwaterrichtlijn. Er zijn verschillende methoden getoets ...
help
ANIMO-RT3D 1.0 : on-line koppeling van ANIMO en RT3D voor dynamische modellering van nutriëntentransport op regionale schaal [Boek]
Janssen, G. \ Grift, B. van der \ Griffioen, J. \ Groenendijk, P. \ 2008
ANIMO-RT3D is het acroniem voor een gekoppeld transportmodel voor nutriënten tussen de onverzadigde en verzadigde zone. ANIMO is ontwikkeld door Alterra en beschrijft in detail het verloop van de koolstof-, stikstof- en fosforcyclus in de bodem, onde ...
help
A new compliance checking level for nitrate in groundwater : modelling nitrate leaching and the fate of nitrogen in the upper 5 meter of the groundwater system [Boek]
Groenendijk, P. \ Renaud, L.V. \ Roelsma, J. \ Janssen, G.M.C.M. \ Jansen, S. \ Heerdink, R. \ Griffioen, J. \ Grift, B. van der \ 2008
Research was conducted on the implications of a possible lowering of the sampling depth for the nitrate compliance checking level in the Netherlands. The STONE model was used to simulate nitrate concentrations and nitrogen balances for the three main ...
help
Effectieve implementatie KRW vraagt om sterke, nationale invalshoek bij grondwaterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Griffioen, J. \ Schipper, P. \ 2006
Zeventig procent van de Nederlanders is trots op de kennis van Nederlanders over waterbeheersing. Dat bleek onlangs uit een nationale enquete onder Nederlanders. Van diezelfde Nederlanders schaamt echter een derde zich voor het milieu. Dit is het eer ...
help
Eén topsysteem : voor alle geodisciplines \ Informatie over bodem en water / TNO, Bouw en Ondergrond [Artikel]
Vermooten, S. \ Griffioen, J. \ 2006
In de geowereld slaat het woord ‘topsysteem’ al jaren op het bovenste deel van het (hydro)geologisch profiel. Maar geologen, hydrogeologen, geochemici en geotechnici gebruiken die term regelmatig voor verschillende zaken. Met verwarring als gevolg. T ...
help
Een nieuwe toetsdiepte voor nitraat in grondwater? : eindrapport van het onderzoek naar de mogelijkheden voor een toetsdieptemeetnet [Boek]
Fraters, B. \ Boumans, L.J.M. \ Elzakker, B.G. van \ Gast, L.F.L. \ Griffioen, J. \ Klaver, G.T. \ Nelemans, J.A. \ Velthof, G.L. \ Veld, H. \ 2006
Studie in het kader van het landelijk meetnet effecten mestbeleid. Het verlagen van de toetsdiepte voor nitraat in het grondwater in zandgebieden van de bovenste meter van het grondwater naar de bovenste vijf meter, blijkt niet opportuun. Hetverlagen ...
help
De rol van grondwater in ruimtelijke ontwikkelingen : bescherming drinkwaterwinning \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Brink, C. van den \ Zaadnoordijk, W.J. \ Griffioen, J. \ 2003
De laatste jaren worden de kenmerken van het watersysteem in toenemende mate als uitgangspunt gehanteerd voor de ruimtelijke planning. De nadruk ligt meestal op de kwantitatieve aspecten van het oppervlaktewater en bovenste grondwater. In een project ...
help
Systeemgericht grondwaterbeheer : de natuurwetenschappelijke werking van grondwatersystemen in relatie tot ecosystemen en grondwaterbeheer [Boek]
Griffioen, J. \ Notenboom, J. \ Schraa, G. \ Stuurman, R.J. \ Runhaar, H. \ Wirdum, G. van \ 2003
Het boek is gebaseerd op het recente inzicht dat het grondwaterbeheer in Nederland niet op orde is. Er is te vaak sprake van afwenteling naar andere gebieden of naar de toekomst bij het opheffen van knelpunten. De trage dynamiek en geringe zichtbaarh ...
help
Systeemgericht grondwaterbeheer : drie praktijkgevallen van problemen in grondwaterbeheer [Boek]
Stuurman, R.J. \ Griffioen, J. \ 2003
help
Grondwater en grondwaterbeheer \ Systeemgericht grondwaterbeheer : de natuurwetenschappelijke werking van grondwatersystemen in relatie tot ecosystemen en grondwaterbeheer [Hoofdstuk uit boek]
Griffioen, J. \ Schraa, G. \ 2003
De doelstelling is om te verduidelijken hoe grondwatersystemen functioneren in relatie tot grondwaterbeheer in Nederland
help
Fysisch functioneren van grondwatersystemen \ Systeemgericht grondwaterbeheer : de natuurwetenschappelijke werking van grondwatersystemen in relatie tot ecosystemen en grondwaterbeheer [Hoofdstuk uit boek]
Griffioen, J. \ 2003
Het fysisch functioneren van grondwatersystemen beslaat de kwantitatieve aspecten van grondwater, zoals de hoeveelheid grondwateraanvulling, de doorlatendheid van pakketten, de stroomsnelheid en de verblijftijd. Daarnaast is er de fysische kwaliteit, ...
help
Biogeochemisch functioneren van grondwatersystemen \ Systeemgericht grondwaterbeheer : de natuurwetenschappelijke werking van grondwatersystemen in relatie tot ecosystemen en grondwaterbeheer [Hoofdstuk uit boek]
Griffioen, J. \ 2003
help
Grondwaterbiologie \ Systeemgericht grondwaterbeheer : de natuurwetenschappelijke werking van grondwatersystemen in relatie tot ecosystemen en grondwaterbeheer [Hoofdstuk uit boek]
Schraa, G. \ Notenboom, J. \ 2003
Dit hoofdstuk (vanuit MNP) behandelt de relatie tussen grondwater en ecologie. In de ondergrond is de diversiteit van micro-organismen en meercellige organismen van belang. Daarbij zijn aspecten van biologische afbraak en de omzetting van organische ...
help
Naar systeemgericht grondwaterbeheer? : duurzame inrichting op basis van systeemkennis \ InFormatie / Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen. Editie grondwater en bodem : nieuwsbrief [Artikel]
Griffioen, J. \ Stuurman, R.J. \ Brink, C. van den \ 2003
Het huidige grondwaterbeheer schiet te kort in het onderkennen van de onderlinge samenhang in de (geo)hydrologische aspecten. De TCB maakt zich sterk voor een systeemgericht grondwaterbeheer bij ruimtelijke vraagstukken (SGGB). Daarbij richt NITG zic ...
help
Drinkwaternormen, grondwater en Wet Bodembescherming: brug of kloof? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Griffioen, J. \ 2002
Vergelijking van twee normstelsels voor het grondwater in Nederland: het normstelsel voor bodem- en grondwaterverontreiniging in de Wet Bodembescherming volgens Integrale Normstelling Stoffen (interventie- en streefwaarden), en de drinkwaterkwaliteit ...
help
Argumentatie voor opdeling van Nederland in geohydrologische beheereenheden [Boek]
Griffioen, J. \ Aa, N.G.F.M. van der \ 2002
In het kader van de implementatie van de EU kaderrichtlijn water dient Nederland opgedeeld te worden in grondwaterlichamen, afzonderlijke grondwatermassa's in één of meer watervoerende lagen. TCB geeft advies
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.