Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 17 / 17

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="grondwater"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Achtergrondconcentraties in het oppervlaktewater van HHNK - Hoofdrapport: Analyse achtergrondconcentraties voor stikstof en fosfor op basis van water- en nutriëntenbalansen voor het beheergebied van HHNK [Boek]
Boekel, E.M.P.M. van \ Roelsma, J. \ Massop, H.T.L. \ Mulder, H.M. \ Jansen, P.C. \ Renaud, L.V. \ Hendriks, R.F.A. \ Schipper, P.N.M. \ 2015
In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn voor 42 deelgebieden theoretische achtergrondconcentraties afgeleid van stikstof en fosfor in het oppervlaktewater. De resultaten zijn per deelgebied in 42 achtergrondrapporten vastgeleg ...
help
ICW-nota's digitaal beschikbaar \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Massop, H.T.L. \ Bolt, F.J.E. van der \ 2013
Het ICW is opgericht naar aanleiding van de watersnood van 1953. De door zout water geïnundeerde gronden weer geschikt maken voor landbouwkundige productie ging daarmee gepaard. Het onderzoek van destijds is o.a. vastgelegd in de zogenaamde ICW nota' ...
help
Nitraatconcentraties in het drainwater in zeekleigebieden : oriënterend onderzoek naar de oorzaken van de verhoogde nitraatconcentraties [Boek]
Boekel, E.M.P.M. van \ Roelsma, J. \ Massop, H.T.L. \ Hendriks, R.F.A. \ Goedhart, P.W. \ Jansen, P.C. \ 2012
De gemeten nitraatconcentraties in drain- en grondwater op de LMM-bedrijven in kleigebieden zijn sinds medio jaren 90 gehalveerd. Gemiddeld liggen de nitraatconcentraties in de kleigebieden onder de nitraatnorm van 50mg/L. Uit de geografische verdeli ...
help
Actuele grondwaterstandsituatie in natuurgebieden : een pilotstudie [Boek]
Gaast, J.W.J. van der \ Massop, H.T.L. \ Vroon, H.R.J. \ 2009
Dit onderzoek is gericht op het bepalen van de actuele grondwaterstandsituatie in de vorm van grondwatertrappen (Gt’s) voor natuurgebieden. Op deze manier geeft het onderzoek invulling aan een belangrijke bouwsteen die nodig is om aan te kunnen geven ...
help
Oorzaak en gevolg van numerieke verdroging \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gaast, J.W.J. van der \ Vroon, H.R.J. \ Massop, H.T.L. \ 2008
Nederland was grotendeels landbouwkundig ingericht voor de komst van de computer en het hierop volgende digitale tijdperk. De inrichting vond plaats op basis van ervaring en later systeemkennis en analytische beschrijvingen van delen van het systeem. ...
help
'Numerieke verdroging' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ek, R. van \ Louw, P. de \ Hoogewoud, J. \ Claessen, F. \ Gaast, J.W.J. \ Massop, H.T.L. \ Vroon, H.R.J. \ 2008
In H2O nummer 5 van 2008 stond een Platform-artikel van de hand van de heren Van der Gaast, Vroon en Massop over 'numerieke verdroging'. Hierop is in dit nummer een tweetal reacties geplaatst. Dit eerste artikel is een reactie op een reeks van artike ...
help
Vertroebeling verdrogingsdiscussie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boukes, H. \ Gaast, J.W.J. van der \ Massop, H.T.L. \ Vroon, H.R.J. \ 2008
In H2O nummer 5 van dit jaar stond een Platform-artikel van de hand van de heren Van der Gaast, Vroon en Massop over 'numerieke verdroging'. Hierop is in dit nummer een tweetal reacties geplaatst. De tweede reactie op de artikelen van Van der gaast e ...
help
Omgekeerde hydrologie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gaast, J.W.J. van der \ Vroon, H.R.J. \ Massop, H.T.L. \ 2008
Naar aanleiding van de artikelen over numerieke verdroging verscheen onlangs in Stromingen een reactie over het gebruik van de drainage- en voedingsweerstand. In dat artikel geeft Kees Maas expliciet aan het niet eens te zijn met het door ondergeteke ...
help
Kanttekeningen bij 'Oorzaak en gevolg van numerieke verdroging' [inclusief weerwoord] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gaast, J.W.J. van der \ Massop, H.T.L. \ Vroon, H.R.J. \ Maas, C. \ Runhaar, J. \ 2008
Naar aanleiding van het platformartikel 'Oorzaak en gevolg van numerieke verdroging' van Van der Gaast, Vroon en Massop in nummer 5 van 7 maart jl. is een reactie binnengekomen van Kiwa Water Research. In deze reactie betogen ondergetekenden dat zij ...
help
Hoe nauwkeurig is de grondwatertrap op buislocaties te bepalen? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Gaast, J.W.J. van der \ Massop, H.T.L. \ 2005
De basis voor het bepalen van de grondwatertrap zijn gemeten grondwaterstanden op peilbuislocaties. Deze informatie wordt getransformeerd naar een GHG en GLG die vervolgens gebruikt worden bij Gt-karteringen, modelkalibraties en validaties. Doordat d ...
help
De doorlatendheid van de bodem voor infiltratiedoeleinden : een gebiedsdekkende inventarisatie voor het Waterschap Peel en Maasvallei [Boek]
Massop, H.T.L. \ Gaast, J.W.J. van der \ Kiestra, E. \ 2005
In opdracht van waterschap Peel en Maasvallei is een onderzoek uitgevoerd naar de geohydrologische eigenschappen van het topsysteem. Het waterschap gebruikt deze informatie bij de beoordeling en advisering ten behoeve van infiltratievoorzieningen. Vo ...
help
Onderzoek en maatwerk voor verdrogingsbestrijding op het landgoed 'De Wildenborch' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Reit, H.J. \ Jansen, P.C. \ Massop, H.T.L. \ Peerboom, J.M.P.M. \ 1996
help
Sensitivity analysis of the surface water- groundwater interaction for the sandy area of the Netherlands [Boek]
Gomez del Campo, E. \ Jousma, G. \ Massop, H.T.L. \ 1993
The "Sensitivity Analysis of the Surface Water- Groundwater Interaction for the Sandy Area of the Netherlands" was carried out in the framework of a bilateral research project in support of the implementation of a nationwide geohydrological informati ...
help
Geohydrologische modellering van het Naardermeer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hoogeveen, R. \ Klinkspoor, J. \ Massop, H.T.L. \ 1991
help
Relatie tussen oppervlakte- en grondwater in de provincie Drenthe [Boek]
Wit, K.E. \ Massop, H.T.L. \ Beest, J.G. te \ 1991
help
Verbetering van de waterkwaliteit in het Groene Hart in het kader van een geintegreerd ruimtelijk beleid en milieubeleid (inventarisatiefase) [Boek]
Wit, K.E. \ Heuvel, M.P.A. van den \ Massop, H.T.L. \ 1990
help
Berekening van een toename van de kwel en de Cl-, N- en P- belasting in de Wogmeer als gevolg van een polderpeilverlaging [Boek]
Wit, K.E. \ Massop, H.T.L. \ Beest, J.G. te \ 1987
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.