Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 18 / 18

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="grondwater"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Doelmatig beheer door drainageonderzoek \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Dikkenberg, B. van den \ Rus, M. \ 2015
Steeds meer gemeenten leggen drainagesystemen aan om overtollig grondwater af te voeren. Goed ontworpen en goed aangelegde drainagesystemen hebben een vergelijkbare levensduur als de riolering. Voor het blijven functioneren van drainage is gedegen on ...
help
Invulling grondwaterzorgplicht, hoe ver moet je gaan als gemeente? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Bruins-Slot, M. \ Kwaadsteniet, M. de \ 2015
Uit onderzoek blijkt dat in de Stationsweg te Maarssen na vervanging van het 'lekke' riool sprake is van grondwateroverlast. De oorzaak van de overlast is onbekend Om invulling te geven aan de grondwaterzorgplicht, wordt een maatregel op openbaar ter ...
help
Zeven jaar meten en verbeteren \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Kalkman, J. \ Dijkstra, R. \ Manneke, J. 't \ Stapel, W. \ 2013
In 2007 is Krimpen aan den IJssel gestart met meten aan grondwater, oppervlaktewater en riolering. Meer inzicht in het functioneren van het stedelijk watersysteem was nodig om goede keuzes te kunnen maken in deze waterrijke gemeente.
help
Overlast grondwater tot de bodem uitzoeken : 'De vrijblijvendheid over het begrip doelmatigheid moet verdwijnen' \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2013
De gemeentelijke grondwaterzorgtaak bestaat inmiddels vijf jaar. Dit heeft geleid tot meer bewustzijn, maar er wordt nog te vrijblijvend gehandeld als het gaat om het nemen van maatregelen. Er is een verbeterslag nodig, stelt vestigingsdirecteur Joha ...
help
Altijd drainage aanleggen bij rioolvervanging? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Heukels, R. \ Dikkenberg, B. van den \ 2013
De technische houdbaarheid van een groot aantal riolen in Nederland is aan het verlopen. Er staan de komende jaren bij veel gemeenten dan ook grootschalige rioolvervangingen of reliningsklussen op stapel. Ook gemeente Hengelo ontkomt daar niet aan. M ...
help
Drainage: wat is veel? : water volgens Wouter \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Stapel, W. \ 2013
Riolen zijn lek, er is drainage op aangesloten of beide zijn het geval. In al die gevallen wordt er extra water naar de rwzi afgevoerd. Wat is veel en wat is erg?
help
Het sluipende gevaar van een zwetende voeg \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Kuiper, M. \ 2012
Riolen kunnen onbedoeld lek raken en - als de riolering zich onder de grondwaterstand bevindt - grondwater afvoeren. Daarom worden de buizen periodiek op waterdichtheid beoordeeld. Bij grote lekkages (zoals instromend water) wordt tot reparatie of ve ...
help
Van noodzaak naar nut: Register Gemeentelijke Ondergrond \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Weijzen, E. \ Zandvoort, P. van \ Hage, B. \ 2012
De gemeente Venray heeft vrijwel direct na de ingangsdatum (1 jan. 2012) van de inspanningsverplichting van het ‘grondwaterloket’ een adviesbureau gevraagd om het nut en noodzaak van het meer uitgebreide takenpakket te onderzoeken. Voorkomen moest wo ...
help
Hoe gaan we om met particulier drainagewater? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Linckens, A. \ Dikkenberg, B. van den \ 2012
Sinds de invoering van de grondwaterzorgplicht moeten gemeenten, mits doelmatig, overtollig grondwater van particulier terrein in ontvangst nemen. In gebieden met een goede grondslag volstaat vaak de aanleg met een slechte grondslag, of een grote afs ...
help
Gemeenten over... grondwater \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2010
In ‘Gemeenten over’ komen gemeentes aan het woord over uiteenlopende onderwerpen. Deze maand staat grondwater centraal. Door middel van een belronde werd een aantal gemeentes naar hun mening gevraagd. Hoe wordt er ingesprongen op zaken als paalrot of ...
help
'Lekke' riolering: gemeente tel je zegeningen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Schans, M. van der \ Hurk, I. van den \ 2010
Het vervangen of renoveren van riolering met een drainerende werking kan tot hogere grondwaterstanden leiden. Daarnaast kunnen in stedelijk gebied ook andere maatregelen of veranderingen van externe randvoorwaarden - zoals het waterpeil of klimaat - ...
help
Het grondwaterplan: wat moeten wij ermee? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Brouwer, L. \ Berg, A. van den \ 2010
Sinds de invoering van de Wet Gemeentelijke Watertaken hebben de Nederlandse gemeentes een taakuitbreiding gekregen: naast de zorgplicht voor het beheer van afval- en regenwater is er een zorgplicht opgenomen voor het verwerken van overtollig grondwa ...
help
Invulling grondwaterzorgplicht: wat te doen bij paalrot? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Hottinga, F. \ Dassen, W. \ 2010
Vanaf 2013 behoren gemeenten in hun rioolplan het onderdeel hemelwater en grondwater in hun Gemeentelijk Riool Plan (GRP) te hebben opgenomen. Een teveel aan (grond)water leidt tot zichtbare overlast, de nodige media-aandacht en vrijwel directe maatr ...
help
Ontwateren met beleid \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Kok, W. \ Kerkhof Jonkman, M. \ 2010
Met de komst van de zorgplicht grondwater komen oude en nieuwe grondwateroverlastgevallen weer bovendrijven tussen de stapels papier op het bureau van de stedelijk watermanager. Grondwater staat volop in de belangstelling en gemeenten en waterbeheerd ...
help
Optimalisatie grondwatermeetnet gemeente Apeldoorn \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Anema, D. \ Buma, J.T. \ Wee, T.H. van \ 2010
In 2008 heeft de gemeente Apeldoorn de stedelijke grondwateropgave geformuleerd. In deze grondwateropgave is de actuele en toekomstige ontwateringssituatie in beeld gebracht. De gemeente wil hier inzicht in om vast te stellen waar inspanningen te ver ...
help
Beheer en onderhoud van drainage \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Linckens, A. \ Kessel, S.G. van \ 2010
Door de Wet gemeentelijke watertaken (nu opgenomen in de Waterwet) is het beheer van voorzieningen, die overtollig grondwater afvoeren, voor gemeenten nóg belangrijker geworden. Drainage speelt hierbij een grote rol. Daarom is er behoefte om praktijk ...
help
Gemeentelijke grondwatermeetnetten in West-Brabant \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Buma, J. \ Borren, W. \ Hendriks, D. \ 2010
Specifieke geohydrologie in bebouwde gemeenten, het beleidskader, en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een uitwerking die deels afwijkt van die van regionale meetnetten. Maar steeds meer gemeenten richten een grondwatermeetnet in. In d ...
help
Grondwateropgave Apeldoorn: welke acties gaat de gemeente nemen om grondwateroverlast te voorkomen? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Wee, T.H. van \ Anema, D. \ 2009
Apeldoorn ligt hoog en droog op de Veluwe zou u denken. Hoog wel, maar niet droog. In West-Apeldoorn komen een aantal locaties met grondwateroverlast voor. Dit heeft te maken met de geohydrologische situatie (kleischotten) en het stopzetten van grond ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.