Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 399

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="grondwater"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Hoog, droog en toch grondwateroverlast? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2016
Noordwijk aan Zee ligt in de duinen, gewoonlijk hoog en droog. Kelders zijn er niet altijd waterdicht en grondwater was geen probleem. Begin 2014 kregen enkele bewoners en bedrijven wateroverlast in kelders. Het hoogheemraadschap van Rijnland en de g ...
help
Alle water = energie! : afvalwater... grondwater... drinkwater... oppervlaktewater... : thema water & energie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hooimeijer, M. \ 2016
De mogelijkheden zijn ongekend. Er is energie te winnen uit oppervlaktewater, afvalwater, grondwater en drinkwater. De watersector experimenteert al volop. Om in de eigen energievraag te voorzien én om bij te dragen aan een duurzaam Nederland, en de ...
help
Lieve Declercq (Vitens): het grondwater is ook van onze kleinkinderen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boorsma, P. \ 2016
Sinds 2012 is Lieve Declercq directievoorzitter van drinkwaterbedrijf Vitens. Ze mengt zich in de discussies over schaliegas, mestbeleid en innovatie. Haar eigen organisatie moet denken in termen van de klant. “Met dezelfde excellence waarmee we drin ...
help
Is er in 2040 genoeg grondwater voor de drinkwatervoorziening? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Aa, M. van der \ Tangena, B. \ Wuijts, S. \ Nijs, T. de \ 2015
Als de huidige lichte stijging in het drinkwatergebruik zich doorzet, kan Nederland in 2040 voorzien in de drinkwaterbehoefte. Bij een hogere vraag zijn maatregelen nodig. Dit blijkt uit berekeningen van het RIVM, waarbij drie scenario’s voor de beho ...
help
Hoogeveen kiest voor gebiedsgerichte aanpak grondwaterproblemen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2015
In de gemeente Hoogeveen hebben alle betrokken partijen gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak van de grondwaterproblemen. Met deze aanpak wordt een beter resultaat (tegen lagere kosten) verwacht dan wanneer – zoals tot dusver de gewoonte was – elke ...
help
Hoe energiezuinig is de watersector? : 6 slimme technieken uit de praktijk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Leenaers, C. \ 2014
De watersector neemt haar maatschappelijk taak serieus en zet nieuwe technische snufjes in die energie besparen en bijdragen aan verduurzaming. Welke technieken zijn dat en wat zijn de resultaten? Een overzicht aan de hand van 6 veelbelovende project ...
help
LGR brengt registraties van grondwater en bodemenergie bijeen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2014
De vernieuwing van het Landelijk Grondwater Register (LGR) is voltooid. Het LGR is uitgebreid met de mogelijkheid om zowel open als gesloten bodemenergiesystemen te registreren. Hiermee is een landelijk dekkend informatiesysteem ontstaan voor alle lo ...
help
Mijngangen als reservoir voor stadsverwarming : hoogstandje \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smit, R. \ 2014
Onder Heerlen zit een enorm stelsel van gangen van de vroegere steenkoolwinning. Na sluiting van de mijnen in de jaren '60 en '70 liepen die gangen vol grondwater: het onverwachte begin van een heel duurzaam project.
help
Risico's landgebruik voor kwaliteit grondwater weer goed in beeld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Brink, C. van den \ Zaadnoordijk, W.J. \ Steinweg, C. \ Loon, A. van \ 2013
REFLECT is rond 1998 ontwikkeld om risico’s van landgebruik voor het grondwater te beoordelen. Het instrument geeft kwalitatieve risico-scores voor elk type landgebruik. Inmiddels wordt REFLECT behalve in het ruimtelijke-ordeningsbeleid ook gebruikt ...
help
Hydrologen zorgen voor duurzaam gebruik van grondwater in India \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kuijper, M. \ Stuurman, R. \ 2012
Sinds 2007 werkt Deltares samen met ICCO, TNO en de Indiase NGO Gram Vikas aan het project Barefoot Hydrologist. Het richt zich op het verbeteren van de drinkwater- en sanitatievoorzieningen in rurale gebieden in de staat Orissa in India. Het project ...
help
Sulfaat, bedreiging of zegen voor vorming kalkmoeras? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Cirkel, D.G. \ Beek, K. van \ 2012
Aanvoer van sulfaatrijk grondwater en sulfaatreductie worden gezien als een bedreiging voor het voortbestaan van grondwaterafhankelijke natuur. Sulfaat kan namelijk in anaerobe milieus organisch materiaal oxideren, waarbij onder andere ingebouwd fosf ...
help
Waterchemie voor drinkwater modeleren met PHREEQC \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Moel, P. de \ Dijk, H. van \ Meer, W. van der \ 2012
Voor geohydrochemici is PHREEQC de defacto standaard als het gaat om geochemische berekeningen. Hiermee kan de waterkwaliteit van grondwater op wetenschappelijke basis gemodelleerd worden. In PHREEQC zijn alle relevante chemische evenwichten en react ...
help
Voorbereidingen zesde World Water Forum in volle gang \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Valk, M. van der \ 2012
Van 12 tot en met 17 maart vindt in Marseille het zesde World Water Forum plaats. De voorbereidingen zijn nu ook in Nederland in volle gang. Ze gingen relatief laat van start, wat leidde tot enige nervositeit bij potentiële deelnemers. Inmiddels lijk ...
help
Dynamiek van uitwisseling grond- en oppervlaktewater in Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hendriks, D. \ Broers, H.P. \ Ek, R. van \ Hoogewoud, J. \ 2012
De uitwisseling van grond- en oppervlaktewater is cruciaal in het Nederlandse waterbeheer. In dit artikel wordt de seizoensafhankelijke interactie tussen grond- en oppervlaktewater voor heel Nederland in beeld gebracht voor een nat, een gemiddeld en ...
help
Gerichtere sturing van de oppervlaktewaterkwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roelsma, J. \ Tol-Leenders, T.P. van \ Dries, A. \ Dongen, M. van \ 2012
De fosforconcentraties in het oppervlaktewater stijgen in de door landbouw gedomineerde delen van de Drentsche Aa ondanks de flinke afname van het gebruik van meststoffen door het aangescherpte mestbeleid. In het project Monitoring Stroomgebieden is ...
help
Beschouwing rond het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium [reactie en weerwoord] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gaast, J.W.J. van der \ Lange, W.J. de \ 2012
Het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is het model dat in toenemende mate wordt ingezet voor zowel beleidsstudies als operationele toepassingen. Daarnaast wordt verwacht dat het NHI zal uitgroeien naar een systeem ter onderbouwing van grot ...
help
Integrale en innovatieve optimalisatie van het grondwatermeetnet \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hendriks, D. \ Kuijper, M. \ Borren, W. \ Dongen, R. van \ 2012
Meetnetten van het freatische grondwater komen vaak ad hoc tot stand, als een verzameling van (voormalige) projectmeetnetten. Hierdoor sluiten de meetpunten veelal niet goed aan bij alle meetdoelen van het waterschap. Om de monitoring van het freatis ...
help
Reactie op 'Optimalisatie van een grondwatermeetnet' [en weerwoord] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gaast, J.W.J. van der \ Kuijper, M. \ Borren, W. \ Dongen, R. van \ Hendriks, D. \ 2012
In de loop der tijd zijn er vele meetnetten van het freatische grondwater in projectverband tot stand gekomen. Het is echter de vraag in hoeverre deze in stand moeten worden gehouden om een waterschap te voorzien van de gewenste informatie. Daarnaast ...
help
Vrij afwaterende deelgebieden toch modelleren met Sobek-RR? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Velner, R. \ Coenen, D. \ Wal, B. van der \ Vermue, H. \ 2012
De traditionele bouw en kalibratie van Sobek-RR-modellen geeft in sterk heterogene stroomgebieden vaak geen goed resultaat. Daarom is voor het stroomgebied van de Brandsche Vaart een nieuwe aanpak ontwikkeld, waarbij het aantal RR-knopen voor het onv ...
help
Hydrogeologische studie Schouwen-Duiveland: zout- én zoetwatervoorziening \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Baaren, E. van \ Louw, P. de \ Faneca Sanchez, M. \ Vries, B. de \ 2012
Het Kustlaboratorium van Het Zeeuwse Landschap op Schouwen-Duiveland moet voedselvoorziening (duurzame aquacultuur) en landschaps- en natuurontwikkeling samen gaan brengen in één plan. Voor de ondersteuning van de inrichting van de zoute polder (Het ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.