Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 32

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="grondwater"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Tegen de intuïtie in : slimmer doorspoelen om zoet water te besparen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Voorde, M. ter \ 2015
De bestrijding van verzilting in de kustprovincies zou anders aangepakt moeten worden. Het doorspoelen van de sloten met zoet rivierwater kan slimmer, waardoor minder water nodig is. Dat concludeerde hydroloog Joost Delsman van Kennisinstituut Deltar ...
help
Bodemconvenant 2016-2020 : grondwaterbeheer krijgt hogere prioriteit \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Timár, E. \ 2015
Na 35 jaar komt een historische mijlpaal in zicht: rond 2020 zijn er in Nederland geen locaties meer waar bodemverontreiniging voor onaanvaardbare risico's zorgt. Ons land begint aan een volgende fase van het bodembeleid. Daarover maakten Rijk, provi ...
help
Grondwater is van niemand : juridische helderheid in grondwaterbeheer \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Romijn, R. \ Krijgsman, A. \ 2012
Wie gaat over grondwater? Grondwaterbeheer is zowel waterbeheer als bodembeheer. De Unie van Waterschappen bracht samen met andere partners de handreiking Juridische helderheid in grondwaterbeheer uit. Een basis voor een visie op het grondwaterbeheer ...
help
Tumult over zandwinputten \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Huizenga, H. \ 2009
Commotie heerst over het storten van bagger en grond in zandwinputten. De recente ontdekking van tempex en een fiets in een put maakte het er niet beter op. TNO kwam met een waarschuwing voor uitloging van de chemische stoffen en zware metalen. VROM ...
help
Bodemconvenant leidt tot nieuwe taken waterschappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]Grondwatercollectief
Huizinga, H. \ 2009
Rijk, provincies (IPO), gemeenten (VNG) en waterschappen (UvW) bereiden een bodemconvenant voor. De water- en bodemwereld moeten nauwer gaan samenwerken bij beleidsontwikkeling voor de ondergrond en het versneld saneren en/of beheersen van (water)bod ...
help
Aandacht voor grondwater \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Huizenga, H. \ 2009
De waterschappen worden beheerder van het gehele watersysteem, ook van het grondwater. Dat is nieuw, want tot nu toe waren de verantwoordelijkheden verdeeld over provincie, gemeenten en waterschappen
help
Steunpunt verdroging : partijen bijeen brengen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wijland, G. van \ 2008
Verdroging is een punt van toenemende aandacht binnen het waterbeheer. Het Landelijk Steunpunt Verdroging ondersteunt de betrokken partijen om het vernattingsprogramma op stroom te houden. ‘De regie ligt bij de provincies. Die moeten de belangen afwe ...
help
Gebruik zal niet afnemen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Berg, J. van den \ 2007
Het beleid om minder grondwater te gebruiken stuit op bezwaren. Om de grondwaterspiegel in de hand te houden, moet op veel plaatsen grondwater opgepompt worden. Waterschappen, provincies en grondwatergebruikers moeten hiervoor samenwerken
help
Waterketen in beeld : Amstel, Gooi en Vecht \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Jochemsen, M. \ 2007
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is er in een bijzondere organisatiestructuur in geslaagd handen en voeten te geven aan integraal waterbeheer. Dijkgraaf Johan de Bondt, secretaris-directeur Pjottr Hatzmann en zijn rechterhand Jaap Kelderman ve ...
help
Grondwaterbeheer in Limburg naar waterschappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lucassen, W. \ 2005
Per 1 april hebben provinciale staten van Limburg het operationeel grondwaterbeheer overgedragen aan de waterschappen. Dat betekent dat de Waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei de eerste waterschappen in Nederland zijn die zowel het op ...
help
Waterschapswereld pakt zaak goed op: transparante werking GGOR nu ook door bestuurders ontdekt \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2003
Het opstellen van een GGOR (Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime) is bijna gemeengoed geworden. Die conclusie kan worden getrokken uit de drie regionale bijeenkomsten over dit onderwerp, die onlangs door de Unie van Waterschappen en STOWA zijn g ...
help
Classificatie van cultuurgronden - een zaak van lange adem - \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Geelen, J. \ 2002
Waterschap Peel en Maasvallei hanteert voor het opleggen van aanslagen een relatief eenvoudig classificatiesysteem gebaseerd op een indeling van cultuurgronden op basis van de grondwatertrappen van de Bodemkaart van Nederland. In een procedure die li ...
help
Waterschappen kunnen niet meer om Waternood heen : instrumentenkoffer dwingt tot het maken van expliciete keuzes \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ Spiers, B. \ 2002
'Waternood' (watersysteemgericht normeren, ontwerpen en dimensioneren) betreft een instrumentarium voor het opstellen van het 'Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime' (GGOR), d.w.z. een nieuwe methode voor het ontwerpen van de waterhuishoudkundige ...
help
Schade-aspecten van de realisering van het waterbeleid \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Flier-Brasz, G.J. van der \ Seip, D.A.B. \ 2001
Op 6 september 2001 organiseerde de provincie Noord-Brabant een workshop over schade-aspecten en waterbeleid, in het kader van de herziening van het provinciale waterhuishoudingsplan. Een aantal korte samenvattingen: Algemene juridische inleiding (mr ...
help
Stedelijk grondwater in een ander daglicht \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Roeling, I. \ Wagemaker, F. \ Bosman, E. \ 2001
Pleidooi om meer aandacht te schenken aan grondwater in het stedelijk waterbeheer. Samenwerking tussen waterbeheerders en planologen zou veel grondwateroverlast kunnen voorkomen
help
Gebruik van geïntegreerde modellering van grond- en oppervlaktewater \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ellen, W. van \ Haddink, E.A.F. \ Linden, F.J. van der \ 2001
De effecten van ingrepen in het oppervlaktewater kunnen direct worden doorberekend naar het grondwater en andersom dankzij de Waterbeheermodule; een koppeling van sobek-cf, sobek-rr en triwaco. Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft een p ...
help
Waternoodprogramma van STOWA ligt goed op koers \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2001
Verslag van de waternooddag, georganiseerd door STOWA met het doel de uitwisseling binnen haar waternoodonderzoek te faciliteren en feedback te krijgen van de doelgroepen op de invulling van het onderzoek
help
Aanpak van verdroging is vooral 'leren van elkaar' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Boland, D. \ Hoekstra, J.R. \ Beldman, J. \ 2000
In de landbouwgebieden rondom twee landgoederen in de Achterhoek, de Wildenborch en de Wiersse, moeten slootpeil en grondwaterstand omhoog om verdroging van de natuur tegen te gaan. In het project 'Omgaan met vernatting' is op twee melkveebedrijven o ...
help
Bedrijfsschade door hogere grondwaterstand bij akkerbouw- en groentebedrijven in Limburg \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Dekkers, W.A. \ Smid, H. \ Peerboom, J. \ 2000
Voor akker- en vollegrondsgroentebedrijven in Limburg is berekend wat de werkelijke financiele schade is als gevolg van vernattingsmaatregelen (inkomensdaling in guldens per ha per jaar). Daarbij is niet alleen rekening gehouden met de opbrengstreduc ...
help
Het Amsterdam-Rijnkanaal en de verdroging \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Eggels, G.C.W. \ Pastoors, M.J.H. \ Haddink, E.A.F. \ 1999
Het voor natuur en landschap belangrijke Langbroekerweteringgebied in het Kromme-Rijn-gebied verdroogt. Uit een modelstudie naar het hydrologisch systeem blijkt dat wegzijging naar het Amsterdam-Rijnkanaal hierbij nauwelijks een rol speelt en dat opl ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.