Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 69

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="grondwater"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Stadsbeek Enschede moet wateroverlast verhelpen : waterhuishouding & waterbouw \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Schot, S. \ Bouma, J. \ 2015
De wijken Pathmos en Stadsveld liggen aan de voet van een stuwwal, aan de rand van het centrum van Enschede. De bewoners ervaren veel wateroverlast. Na harde regenbuien lopen straten onder water. Daarnaast staat het grondwater hoog met natte kruiprui ...
help
Masterplan Water Enschede pakt (grond)wateroverlast aan \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Spijker, P. \ Bouma, J. \ 2015
De Enschedese wijken Pathmos en Stadsveld liggen aan de voet van de stuwwal, aan de rand van het centrum. Een aan te leggen stadsbeek gaat de wateroverlast aanpakken. Dit tweede artikel over de Stadsbeek beschrijft de voorbereiding om tot het Masterp ...
help
3D-grondwatermodel voorkomt overdimensionering dijken : waterhuishouding & waterbouw \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Valk, M. van der \ Berbee, B. \ 2015
In de natuur zijn rechte lijnen een zeldzaamheid. In een geoptimaliseerd dijkontwerp zijn 2D-grondwaterstromingsberekeningen dan ook slechts een benadering, maar is dit voldoende? Het gebruik van 3D-grondwatermodellen bij dijkontwerpen kan belangrijk ...
help
Stichtse Vecht gaat erg ver met zorgplicht grondwater \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bruins Slot, M. \ Kwaadsteniet, M. de \ 2015
Uit onderzoek blijkt dat in de Stationsweg te Maarssen na vervanging van het lekkende riool sprake is van grondwateroverlast. De oorzaak is onbekend. De gemeente zoekt de oplossing in een maatregel op openbaar terrein, maar deze blijkt technisch niet ...
help
Grip op doorlatendheid bodem met HPT-sondering : dossier Bouwrijp maken \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Lubbers, V. \ Wolfs, H.G.J.W.A. \ 2014
Met het toenemend belang van de voorraden zoet grondwater neemt ook het belang toe van het goed in kaart brengen hiervan. Sondering met de Hydraulic Profiling Tool blijkt van meerwaarde bij het beantwoorden van vraagstukken, die spelen rond geohydrol ...
help
Glasvezel meet temperatuur grondwater voor wko-systemen : dossier (Water)bodembeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Molenaar, T. \ 2014
Een goed bodembeleid gaat tegenwoordig niet meer alleen om het peil van de grondwaterstand of aanwezigheid van zware metalen, PAK's of te veel meststoffen. Het gaat ook om de temperatuur van het grondwater. Oorzaak hiervan is de populariteit van syst ...
help
Effectief gebruik van grondwatermeetnetten \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bus, S.A.R. \ Grobbe, H.W. \ Alphenaar, P.A. \ 2013
De grondwatermeetnetten van RIVM, provincies, waterschappen, waterbedrijven, industrie en gemeenten worden voor verschillende doeleinden gebruikt. In dit artikel beschrijven de auteurs hoe bestaande meetnetten m.b.v. tijdreeksanalyses en geostatistie ...
help
Zeeland kan voorraden zoet grondwater vergroten \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Sommeijer, M.J. \ Pauw, P.S. \ Baaren, E.S. van \ Oude Essink, G.H.P. \ 2013
In kreekruggen in Zeeland bevinden zich belangrijke zoetgrondwatervoorraden. Een haalbaarheidsstudie voor Walcheren laat zien hoe deze voorraden zijn te vergroten: welke maatregelen zijn er mogelijk en welke locaties zijn daarvoor geschikt.
help
Meer grip op stedelijke waterbalans : analyses van droogweer- en hemelwaterafvoer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Wieringen, H. van \ 2011
Binnen de afvalwaterketen blijken de interacties met grond- en oppervlaktewater in stedelijk gebied veel groter dan aangenomen. Bij berekeningen kan men met theoretisch bepaalde kenmerken flinke missers maken. Analyses van droogweer- en hemelwaterafv ...
help
Eén vraagspecificatie voor negen Brabantse gemeenten \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Boekema, M. \ Fens, A. \ Kouwenberg, R. \ 2011
Bij de aanbesteding voor de aanleg van het gezamenlijke grondwatermeetnet hebben de Brabantse gemeenten één vraagspecificatie op de markt gezet. De opdrachtverstrekking bleef in handen van elke afzonderlijke gemeente, maar de aannemer krijgt te maken ...
help
Beek de Doorbraak geeft ruimte aan Twents water \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]website De Doorbraak voor Twente
Damsté, P.J. \ Scheer, J. van der \ 2010
Waterschap Regge en Dinkel werkt aan het realiseren van een nieuwe beek door Twente: de Doorbraak, een nieuwe afvoerroute ten zuiden van Almelo voor het water in Twente. Waterschap Regge en Dinkel heeft de effecten berekend voor het oppervlakte- en g ...
help
Waterpartijen in nieuwbouwplannen 'barsten op' \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Schrauwen, F.M.R. \ 2010
Risico bij het ontgraven van waterpartijen is dat de deklagen van klei of veen opbarsten, waardoor diep grondwater kan opwellen. In kwetsbare gebieden kan geohydrologisch onderzoek, gecombineerd met het onderzoek voor bouwrijp maken, inzicht bieden i ...
help
Anaerobe afbraak van vluchtige aromaten in de praktijk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Tijdeman, D. \ 2010
Het stimuleren van anaerobe afbraak van aromatische koolwaterstoffen is niet gebruikelijk, omdat anaerobe afbraak van vluchtige aromaten wetenschappelijk wel bewezen is, maar de toepassingsmogelijkheden en de voordelen niet bekend zijn bij een groot ...
help
Methaan uit grondwater ingezet als energiebron : forse CO2-reductie bij drinkwaterproductie : dossier - Duurzame energie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Schippers, D. \ Hoekstra, O. \ 2010
Een nieuw proces bij drinkwaterproductie uit grondwater biedt de mogelijkheid om methaanemissies te reduceren en het methaan in te zetten als energiebron. De investering verdient zich terug door reductie op eigen energiekosten en verkoop van gas aan ...
help
Brabantse gemeenten zetten grondwatermeetnet op \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kouwenberg, R. \ 2010
Om te voldoen aan de zorgplicht voor het grondwater slaan gemeenten in westelijk Noord-Brabant de handen ineen. Gezamenlijk zetten ze een grondwatermeetnet op om inzicht te krijgen in de grondwaterstanden en - stromingen in het stedelijk gebied. Het ...
help
Bewoner essentiële schakel grondwaterbeleid gemeente \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Dassen, W. \ Prinsen, H. \ Houten, M. van \ 2009
Veel gemeenten hebben de nieuwe zorgplicht grondwater benoemd in hun beleid, maar het ontbreekt vaak nog aan echte beleidskeuzes. De burgers meekrijgen is van groot belang. Een leidraad geeft tips en aanbevelingen
help
Herstel van wijstgebieden vergt lange adem \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Lapperre, R. \ Kerkhoff, M. \ 2009
Het aantal wijstgebieden, waar ijzerrijk grondwater aan de oppervlakte komt, is de afgelopen decennia afgenomen, verdroogd of aan het zicht onttrokken. Geohydrologisch onderzoek vergroot het inzicht in het verschijnsel en ondersteunt maatregelen die ...
help
Aanleg grondwatermeetnet niet te onderschatten \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bouma, J.H. \ Maasbommel, M. \ 2009
Na de invoering van de Wet Gemeentelijke Watertaken in 2008 is voor de gemeenten het belang van een goed grondwatermeetnet toegenomen. Ontwerp, inrichting en beheer vragen de nodige aandacht om de kwaliteit van deze meetnetten te verhogen
help
Passieve monstername krijgt juridische acceptatie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Baan, B. \ Jonge, H. de \ Peekel, A. \ 2009
Bij passieve monstername is het mogelijk gedurende een langere periode de waterkwaliteit te meten. Een proefproject laat goede resultaten zien en er is een norm in voorbereiding om de techniek te verankeren in protocollen en accreditering
help
Integraal grondwaterbeheer: kans of uitdaging \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Schipper, L. \ Bruijn, P.J. de \ Kerkhoven, P. \ 2009
Een consortium van gemeenten, provincies en gebiedsbeheerders ontwikkelt een nieuwe aanpak op het gebied van grondwaterbeheer. Gebiedsgericht en integraal beheer kan helpen bij het combineren van bijvoorbeeld warmte/koudeopslag met andere functies, b ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.