Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 53

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="grondwater"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Economische activiteiten afwegen met ecosysteemdiensten : duurzaam benutten of beschermen van de ecosysteemdiensten? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Vermooten, J.S.A \ Lijzen, J.P.A. \ Meulen, S. van der \ Rutgers, M. \ Broers, H.P. \ Boer, E. de \ 2015
In het dichtbevolkte Nederland neemt de drukte in de ondergrond toe, doordat we meer gebruik maken van de ondergrond voor activiteiten zoals grondwateronttrekking, warmtekoudeopslag en infrastructuur. Beleidmakers en beslissers hebben behoefte aan ee ...
help
Wat zeggen de metingen in verondiepte zandwinplassen? : verondiepen van zandwinplassen, puzzelen met data \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Kooij, L.A. van der \ Vliet, M.E. van \ Lijzen, J.P.A. \ Valk, W.J.M. van der \ 2015
Na de totstandkoming van de handreiking herinrichting diepe plassen hebben RIVM en de gezamenlijke uitvoerende grondbranches verenigd in een Stuurgroep Uitvoerende Grondbranches (SGUG) een onderzoek laten uitvoeren naar de resultaten van metingen in ...
help
Nieuwe verontreinigingen : [thema] \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
2015
11 artikelen over het thema nieuwe verontreinigingen: 1) Gezamenlijke aanpak voor: "nieuwe verontreinigingen" gewenst!: inventarisatie moet leiden tot een internationale onderzoeksagenda. 2) Karakterisatie chemische stoffen bodemverontreiniging: aanp ...
help
Grondwaterbeheer ontleed : overheden helderen complex grondwaterbeheer op \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Romijn, R.P. \ Krijgsman, A.R. \ Bolleboom, T.K.H.M. \ Putter, P. de \ 2012
Grondwater is van iedereen. Grondwater is van niemand. Grondwaterbeheer is ook niet goed te vangen in een definitie, en de vraag is of dat wel moet. Grondwaterbeheer is namelijk zowel waterbeheer als bodembeheer. Kortom, een gruwel voor de eerste de ...
help
Wat nu? en hoe dan? : grondwaterstress \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Broers, H.P. \ Griffioen, J. \ 2012
Grondwater is wereldwijd de grootste bron van zoet water, en in Nederland hebben we er relatief veel van. Dat heeft te maken met de unieke ligging in een deltagebied waarin dikke pakketten goed doorlatende afzettingen zoals fluviatiele zanden zijn af ...
help
Gebiedsgericht grondwaterbeheer, waar staan we nu? : praktijkervaringen zijn nodig om nieuwe vormen van duurzaam gebruik van de ondergrond mogelijk te maken \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Schreurs, A.H.M. \ Heijer, R.P. \ 2012
De afgelopen jaren heeft gebiedsgericht grondwaterbeheer zijn intrede gedaan in Nederland. Ook al bestond er tot voor kort nog geen wetgeving voor een gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreinigingen, toch zijn ondertussen al de eerste successe ...
help
Passieve fluxmetingen in grondwater : grondwaterverontreiniging anders in kaart \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Verreydt, G. \ Keer, I. Van \ Bronders, J. \ Diels, L. \ Vanderauwera, P. \ 2011
Passieve fluxmeting is een veelbelovende methode die toelaat gelijktijdig grondwater- en polluentfluxen te bepalen nabij bron- of in pluimzones. Het in situ bepalen van polluentfluxen door middel van de Passieve Flux Meter is niet alleen erg waardevo ...
help
Grondwaterbeheer in de Waterwet \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Handgraaf, S. \ Putter, P. de \ 2011
In dit artikel wordt ingegaan op de plek van grondwater in de Waterwet. Met de komst van de Waterwet is er nogal wat veranderd. Zo heeft er een belangrijke verschuiving in bevoegdheden plaatsgevonden : waterschappen zijn nu in principe het bevoegd ge ...
help
Gebiedsgericht grondwater-beheer : leren van en met elkaar \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Bruijn, P.J. de \ 2011
'Meer met minder' is een actuele opgave. Meer benutten, beschermen en verbeteren, van ruimte en ruimtelijke kwaliteit, van ondergrond en grondwater . Maar met minder budget, minder formatie en minder regels. 'Gebiedsgericht grondwaterbeheer 'kan een ...
help
Ordenen van vraag en aanbod: efficiënter gebruik van bodem(energie) door ordening \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Oomes, J. \ Alphenaar, A. \ Smit, M. \ 2010
In dit artikel schetsen de auteurs hoe ordening van de ondergrond voor open WKO systemen zowel het belang van een doelmatig gebruik van bodemenergie als het belang van bescherming van de bodem ondersteunt.
help
Waterschappen in hun rol als grondwaterbeheerder : grondwaterbeheer door waterschappen mede sturend voor bodembeheer \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Hardeveld, H.A. van \ Graafsma, Y.J. \ 2010
Met de inwerkingtreding van de Waterwet zijn de waterschappen beheerder van het regionale watersysteem geworden, inclusief het grondwater, middels hun peilbeheer via GGOR (gewenste grond- en oppervlaktewater regime). Dit behelst meer dan vergunningve ...
help
Bioremediatie van grondwater verontreinigd met VOCI : grondwatersanering met de hulp van bacteriën \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Verstraete, H. \ 2008
Op een bedrijventerrein bij Tessenderlo (België) is sprake van verontreiniging van het grondwater met gechloreerde koolwaterstoffen. Onderzoek bracht heel wat inzichten en nuttige ervaring in de techniek van bioremediatie. De aanwezigheid van de juis ...
help
Handvatten voor gebiedsgerichte grondwaterbescherming \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Boerefijn \ Werf, H. van der \ Nass, A. \ 2008
In haar beleidsplan grondwaterbescherming Overijssel 2006 gaat de provincie uit van een meer gebiedsgerichte benadering door een sterkere sturing via de ruimtelijke ordening. De provincie wil als uitwerking van het beleid een duidelijk toetsingskader ...
help
Bacteriën knabbelen het grondwater schoon : allemaal beestjes \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Leenaers, H. \ Botton, S. \ 2008
Alles wat nodig is om vervuild grondwater schoon te maken, zit er van nature al in: bacteriën, zuurstof en ijzer. Maar ook zonder zuurstof kunnen bacteriën giftige stoffen als benzeen en tolueen onschadelijk maken, zo blijkt uit promotieonderzoek van ...
help
Sediment als biobarriere voor grondwater verontreinigd met gechloreerde alifatische koolwaterstoffen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]Bijbehorende website
Hamonts, K. \ Maesen, M. \ Ryngaert, A. \ Bronders, J. \ Springael, D. \ Dejonghe, W. \ 2008
In het EU-project SEDBARCAH werd nagegaan of de bacteriën die aanwezig zijn in de sedimenten van de Zenne rivier in België en de Bělá rivier in Tjechië de influx van VOCls (Gechloreerde Alifatische Koolwaterstoffen) via het grondwater naar het opperv ...
help
Grondwaterverontreiniging in Katwijk beheerst met aanleg eerste ijzerscherm in Nederland \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Soeter, C.M. \ Havermans, W.J.M. \ 2007
Voor het eerst in Nederland is een reactief ijzerscherm gebruikt bij de aanpak van bestrijding van grondwaterverontreiniging met chloorkoolwaterstoffen. SKB zette een demonstratieproject op; in juli 2006 werd een scherm in Katwijk aangelegd, onder to ...
help
Gebiedsdossiers als middel voor ruimtelijk gedifferentieerd grondwaterbeheer \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Brink, C. van den \ Buitenkmap, M. \ Essen, J. van \ 2006
De provincie Overijssel heeft besloten haar grondwaterbeschermingsbeleid te evalueren en aan te scherpen. Dit heeft gerulteerd in een nieuw Beleidsplan (vastgesteld op 15 maart 2006). Voor de winningen St. Jansklooster en Holten wordt het gebiedsgeri ...
help
Geohydrochemische typologie als hulpmiddel bij grondwaterkwaliteitsbeheer \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Beek, C.G.E.M. van \ Berg, G.A. van den \ Hesen, P.L.G. \ 2005
Ongeveer de helft van de grondwaterwinningen in Nederland wordt als kwetsbaar beschouwd. Het onttrokken grondwater is geanalyseerd op chemische samenstelling en de bijbehorende bodemchemische processen zijn betrokken bij de indeling van het water in ...
help
Zware metalen nader verklaard : nader onderzoek grondwater te Hellendoorn \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Versteeg, E. \ Ass, M. van \ Bruggeman, B. \ 2005
Uit onderzoek zijn twee aannemelijke bronnen voor grondwaterverontreiniging in de waterwinning Hellendoorn naar voren gekomen: 1) diffuse belasting door de landbouw; 2) verspreiding van zuiveringsslib. Dit artikel kwantificeert de oorzaken
help
Grondwaterproblematiek in stedelijk gebied : de speurtocht van Zwolle naar een duurzame, betaalbare oplossing voor grondwaterproblematiek in stedelijk gebied \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]Bijbehorende website
Alphenaar, P.A. \ Postma-Van de Pol, R.K.E. \ 2005
Net als veel gemeenten in Nederland is ook Zwolle op zoek naar de meest efficiënte aanpak van de stedelijke grondwaterproblematiek. Zwolle wil in 2005/2006 beleid voor (diepe) grondwaterverontreinigingen formuleren. Voorop staan: duurzaamheid, betaal ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.