Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 17 / 17

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="grondwater"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Herstel en beheer van ijzerrijke venen [Brochure]
Leeuw, C. de \ 2015
In deze veldwerkplaats stond de rol van chemie in ijzerrijke venen en de consequenties daarvan voor het beheer, met name voor de vegetatie, centraal. Op drie ijzerrijke plaatsen in de middenloop van het beekdal van de Drentse Aa is gekeken naar voorb ...
help
De bodem: een stevige basis : een breed bodemadvies voor ruimtelijke ontwikkelingen [Brochure]
[ca. 2014]
In de huidige praktijk van ruimtelijk planning en gebiedsontwikkeling speelt de ondergrond volgens de lagenbenadering uit de Nota Ruimte een medebepalende en sturende rol. De ondergrond bepaalt mede op welke plek binnen de gemeente het beste woningen ...
help
Water: een belangrijke factor voor goede productieresultaten [Brochure]
Sleeckx, N. \ 2014
Dit is een folder met tips voor het waarborgen van de waterkwaliteit in de pluimveehouderij. Water heeft rechtstreeks effect op de productieresultaten. Onvoldoende water of waterkwaliteit hebben een vaak onderschat, negatief effect op de productie.
help
De Europese Kaderrichtlijn Water en het landelijke bodemsaneringsbeleid : wat is er veranderd in het landelijke bodembeheer en de aanpak van (grondwater)verontreinigingen door de implementatie van de KRW? [Brochure]
Tiebosch, T. \ [ca. 2013]
Deze brochure geeft uitleg over het nationale waterbeleid en bodemsaneringsbeleid aan de ene kant, en de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en Grondwaterrichtlijn (GWR)1 aan de andere kant. De raakvlakken worden benoemd. Daarmee vormt de tekst een b ...
help
Brakke kwel [Brochure]
Oude Essink, G. \ Louw, P. de \ Vliet, L. van \ 2012
Het grondwater in het laaggelegen Nederlandse kustgebied is op vele plaatsen brak tot zout. Om dat te verklaren moeten we de laatste duizenden jaren in ogenschouw nemen. Tot een paar duizend jaar geleden stroomde zoet water vanuit het hooggelegen lan ...
help
Regenwaterlenzen [Brochure]
Bogaart, P. \ Louw, P. de \ 2012
Een groot deel van Nederland ligt onder de huidige zeespiegel. Dit lage land is sinds de laatste ijstijd gedurende het Holoceen regelmatig overstroomd door de zee waardoor zeewater in de onderliggende zandpakketten kon infiltreren. Sinds de aanleg va ...
help
Nationaal hydrologisch instrumentarium [Brochure]
Kukuric, N. \ [2011]
Het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is een geïntegreerd landsdekkend grond- en oppervlaktewatermodel van Nederland. Het doel van het NHI is om hydrologische ondersteuning te bieden aan beleids- en operationele studies op landelijk (en zo ...
help
Fresh water storage in brackish groundwater: how can we make it work? [Brochure]
2010
Meeting report, Deltas in Practice Theme 5: Resources and ecology, Session DP RE 5.4: Fresh water storage in brackish groundwater: how can we make it work? 2010). International conference Deltas in Times of Climate Change, 29 September - 1 October, R ...
help
LESA : Landschapsecologische Systeemanalyse [Brochure]
Molen, P.C. van der \ Baaijens, G.J. \ Grootjans, A. \ Jansen, A. \ 2010
De landschapsecologische systeemanalyse is het 'anker' van elk beheer- of inrichtingsplan. Het geeft beknopt weer hoe een gebied is ontstaan, hoe het functioneert en welke processen bepalend zijn voor het voorkomen van planten en dieren in het gebied ...
help
Grondwater, wie doet wat? [Brochure]
2009
Informatiebrochure ingaande op de volgende vragen: Wat is grondwater? Wat kunt u zelf doen? Wat kan de gemeente voor u betekenen? Wat is de rol van het waterschap? Wat doet de provincie?
help
Resultaten geïntegreerd systeem 2007 [Brochure]
Geel, W. van \ Haan, J. de \ Dam, A.M. van \ 2008
Dit infoblad beschrijft de resultaten van het geïntegreerde systeem: een akkerbouwrotatie met prei en lelie erin. Het project Nutriënten Waterproof (NWP) richt zich op de ontwikkeling van duurzame bedrijfssystemen op zandgrond met een minimaal verlie ...
help
Informatieblad mineralen en milieukwaliteit : denitrificatie en nitraatconcentraties in de bovenste 5 meter van het grondwater op vier locaties [Brochure]
Velthof, G.L. \ 2006
De effectiviteit van maatregelen in het kader van de Nitraatrichtlijn wordt voor zandgrond getoetst door middel van monitoring van de bovenste meter van het grondwater. In sommige bodems verdwijnt een deel van het nitraat tijdens het transport naar d ...
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : verkenning van gevolgen van het nieuwe mestbeleid voor de nutriëntenbelasting van bodem en water met STONE2.2 [Brochure]
Groenendijk, P. \ Willems, W.J. \ 2005
Het stelsel van verliesnormen (MINAS) wordt vervangen door een nieuw stelsel van gebruiksnormen dat per 1 januari 2006 in werking treedt. Uitkomsten van STONE 2.2 zijn gebruikt om een globale verkenning uit te voeren van de verwachte gevolgen van het ...
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : onderzoek naar effectiviteit van bufferstroken [Brochure]
Noij, G.J. \ 2005
In oktober van 2005 is ALTERRA gestart met een groot onderzoek naar de effectiviteit van bufferstroken in Nederland. We gaan onderzoeken of bemestingsvrije perceelsranden kunnen bijdragen aan verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit. De directe a ...
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : sturen op nitraat: regionale nitraat monitoring [Brochure]
Boels, D. \ Roelsma, J. \ 2005
Voor regionale monitoring van de nitraatconcentratie van het bovenste grondwater is door het project Sturen op Nitraat voor zand- en lössgronden een monitoringconcept ontwikkeld dat gebruik maakt van een indicator voor de schatting van de nitraatconc ...
help
Gewasbeschermingskaart vollegrondsgroenten en overigen 2004 [Brochure]
PPO \ 2004
Gewasbeschermingskaart vollegrondsgroenten en overigen met in procenten uitgedrukt de dosering, schade en emissie met betrekking tot de milieueffecten aan grondwater en bodemleven
help
Uit de mest- en mineralenprogramma's : melkveehouderij met minder mineralen [Brochure]
Schut, A.G.T. \ 2004
De MINAS wetgeving werkt met maxima voor de toegestane overschotten van N en P op de mineralenbalans om aan de nitraatnorm van 50 mg per liter in het bovenste grondwater te voldoen. Vanuit het ministerie van LNV is de vraag gesteld met welke maatrege ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.