Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 55

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="grondwater"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Grondwater en vegetatie : een nieuw systeem voor kartering en effectenvoorspelling \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Reijnen, M.J.S.M. \ Wiertz, J. \ 1984
In dit artikel wordt een efficient, op het soorts-niveau gericht systeem gepresenteerd voor kartering, geautomatiseerde effectvoorspelling en waardering. Tevens wordt een methode beschreven om een eco-hydrologische kaart te vervaardigen. De benodigde ...
help
Temperatuurmetingen bruikbaar bij onderzoek naar verbreiding van infiltratiewater uit persputten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Peters, J.H. \ Dalfsen, W. van \ Steinmetz, J.J. \ 1984
Uit temperatuurmetingen kan aanvullende informatie worden verkregen over de verdeling van de doorlatendheid, over de hoogte van een watervoerend pakket en over de verbreiding van met persputten geinjecteerd water
help
Elf antwoorden van minister Winsemius op evenzovele vragen van H2O \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1984
In een vraaggesprek met minister Winsemius wordt o.a. ingegaan op de diepinfiltratie in de duinen, het belang van het structuurschema drink- en industriewatervoorziening, de bedreiging van het grondwater door overbemesting in de landbouw en de fosfaa ...
help
Effecten van vegetatie en luchtverontreiniging op de grondwaterkwaliteit in kalkrijke duinen bij Castricum : lysimeterwaarnemingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Stuyfzand, P.J. \ 1984
Naar aanleiding van publicaties over de verzuring van grondwater in kalkarme infiltratiegebieden is nu onderzoek gedaan in een kalkrijk infiltratiegebied. Aan de hand van de samenstelling van regenwater en het drainagewater van vier lysimeters, elk m ...
help
'Kwaliteit en kwantiteit in het waterbeheer : conflict of cooperatie?' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1984
Verslag van de NVA (Nederlandse Vereniging voor Afvalwaterbehandeling en Waterkwaliteitsbeheer) themadag 24 augustus 1983
help
Juridische aspecten van de verontreiniging van het grondwater door (over)bemesting \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Soest, J.J. van \ 1984
help
Drinkwaterkwaliteit en bemesting : nitraatproblemen in Oost-Gelderland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bruyn, J. \ 1984
In het voorjaar van 1982 is voor Oost-Gelderland een overzicht gemaakt van het verloop van de concentratie van een aantal stoffen in grondwater. Voor de jaren 1968-1983 is nu een inventarisatie gemaakt van het nitraatgehalte. Naar aanleiding van de g ...
help
De geohydrologie van de polder Markerwaard : de aanleg van de Markerwaard in het licht van de geohydrologische geschiedenis van het aangrenzende gebied in Noord-Holland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hebbink, A.J. \ Schultz, E. \ 1984
In dit artikel is ingegaan op de geohydrologische veranderingen die zich in het Noord-Hollandse kustgebied, grenzend aan de Markerwaard, hebben voorgedaan, alsmede op de veranderingen die ten gevolge van de aanleg van de Markerwaard worden verwacht. ...
help
Berekende verblijftijdzones van 1, 10 en 25 jaar voor drinkwaterwinningen in Gelderland : bijlage bij het eindrapport van de Projectgroep Bescherming Waterwinplaatsen [Boek]
1984
De landelijke Commissie Bescherming Waterwingebieden adviseert beschermingsgebieden gebaseerd op verblijftijden van toestromend grondwater in te stellen rond grondwaterwinningen ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening. Het accent wordt gele ...
help
Onderzoek naar de nitraatbelasting van het grondwater in het waterwingebied Montferland [Boek]
Hauwert, P.C.M. \ 1984
help
Verzuring door atmosferische depositie - Evaluatierapport [Boek]
Manuel, A.R. \ Ministerie van Landbouw en Visserij \ Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer \ 1984
Eerste inventarisatie zure regen, n.a.v. motie Tweede Kamer, februari 1983. Het betreft de invloed van zure atmosferische depositie (zure regen) op de bodem. Hierbij zijn naast de effekten op bodem en grondwater tevens effekten op de vegetatie, het o ...
help
Grondwaterkaart van Nederland : Rotterdam 37 West, 37 Oost : inventarisatierapport [Kaart]
Boswinkel, J.A. \ Ritsema, I.L. \ 1984
Grondwaterkaart schaal 1:50.000
help
Grondwaterkaart van Nederland : Assen - Winschoten 12 Oost, 13 West : inventarisatierapport [Kaart]
Heer, E. de \ 1984
help
Grondwaterkaart van Nederland : Sneek - Heerenveen, 10b, 10d, 10 oost, 11 west : inventarisatierapport [Kaart]
Uil, H. \ Heer, E. de \ 1984
Grondwaterkaart 1:50.000 Dienst Grondwaterverkenning TNO
help
Fysiologische betekenis van enkele standplaatsfactoren [Boek]
Doorn, W.G. van \ 1984
help
Kaapverdie : op hoop van regen \ Internationale samenwerking : contactorgaan voor hen die betrokken zijn bij de internationale ontwikkelingssamenwerking [Artikel]
Vaartjes, J. \ 1984
help
Bodem, vegetatie en waterhuishouding van enkele hooilanden in het stroomdal van het Merkske (N.Br.) [Boek]
Bijlmakers, L. \ Buskens, R. \ 1984
Orienterend onderzoek naar de samenhang tussen grondwaterregime, hydrochemie, bodem en vegetatie van een aantal verschillende hooilandpercelen. De bedoeling is dat dit onderzoek een bijdrage levert aan kennis en inzichten in de factoren, die bepalend ...
help
Ontwerp - waterkwaliteitsplan : provinciale planning van de waterhuishouding : waterkwaliteitsplan, grondwaterplan, waterhuishoudingplan [Boek]
Overijssel \ 1984
help
Tussen Zuid - Kennemerland en Vecht : geohydrologische kartering [Boek]
Noord-Holland. Provinciale Waterstaat \ [1984]
help
Invloed van wijzigingen in de waterhuishouding op de waterkwaliteit [Boek]
Steenvoorden, J.H.A.M. \ 1984
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.