Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 137

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="grondwater"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Het Morra Park : water als lust of last [Boek]
Dijksma, R. \ Borsje, J.F. \ 1999
help
Integrale aanpak bij ecologisch herstel Haagse Beek \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Kuitert, K. \ 1999
Bij het herstel van de beek gaat het om de afstemming tussen oppervlaktewater, ondiep grondwater en rioolwater, waarbij steeds links kunnen worden gelegd naar anddere disciplines zoals groen en stedenbouw
help
Groundwater quality and quantity in Europe [Boek]
Scheidleder, A. \ Nixon, S. \ Lack, T.J. \ Thyssen, N. \ European Environment Agency \ 1999
help
Herziening interventiewaarde lood : evaluatie van de afleiding van de interventiewaarde grond/sediment en grondwater [Boek]
Lijzen, J.P.A. \ 1999
help
Kleine grondwaterwinningen : advies over de aanpak van de toename van kleine grondwaterwinningen [Boek]
Commissie Integraal Waterbeheer/CUWVO \ 1999
help
Bemesting van het grondwater : het lot van nutrienten in de ondergrond \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Griffioen, J. \ Broers, H.P. \ 1999
help
Hoe gevoelig is natte natuur voor grondwaterverontreiniging? : op zoek naar sturende processen en factoren \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Lamers, L.P.M. \ Smolders, A.J.P. \ Roelofs, J.G.M. \ 1999
help
Eutrofiering via grondwater : probleem of hersenschim? \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Molenaar, W.J. \ Hoogveld, J. \ 1999
help
Kritische waterstanden voor hoogveenherstel \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Spieksma, J.F.M. \ 1999
Herstel van veenmosgroei kan op twee manieren verlopen: via vernatting van het veenoppervlak, of via de vorming van drijftillen. Voor beide strategien gelden kritische grondwaterstanden respectievelijk inundatiediepten
help
Grondwaterwinning en natuurontwikkeling : plan Breevenen, louter winst voor natuur en milieu? \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Stemerding, S. \ 1999
De Waterleidingmaatschappij Drenthe wil in een deel van het Hunzedal diep grondwater gaan winnen en ter compensatie tegelijk natte natuur ontwikkelen. De Milieugroep Aa en Hunze vreest voor verdroging, o.a. in het Drentse Aa gebied, en pleit voor een ...
help
Verzuring en eutrofiering van de Veluwe vanuit de lucht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Meinardi, C.R. \ 1999
Resultaten van een onderzoek naar de veranderingen in de kwaliteit van het water van de sprengen langs de oost- en zuidrand van de Veluwe, en daarmee vn het grondwater, onder invloed van de veranderingen in atmosferische depositie. De gevonden trends ...
help
Afkoppelen van verharde oppervlakken in strijd met grondwaterbescherming? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Klein, J. \ Velde, R. van der \ Doornbos, A. \ 1999
Voor een woonwijk in Hengelo (Hengelose Es) is onderzocht in hoeverre een verbeterd gescheiden rioolstelsel, in combinatie met afvoer van regenwater en drainagewater naar een retentievijver, een bedreiging vormt voor de grondwaterkwaliteit in het gro ...
help
Herkomst van sporenelementen in grond- en oppervlaktewater : onvermoede bronnen en bekende processen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Beek, C.G.E.M. van \ 1999
Uit onderzoek blijkt dat het grondwater hoge concentraties kobalt, nikkel en zink kan bevatten, afkomstig uit oxidatie van ijzersulfiden in de bodem onder invloed van nitraat (vermesting). Dit kan een bron van verontreiniging van het oppervlaktewater ...
help
Bedreigen verkeerswegen het grondwater? : een diepe screening \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jonge, M. de \ Beekman, W. \ Bunnik, J. \ 1999
Runoff water en spatwater van een verkeersweg in de omgeving van een pompstation voor drinkwaterwinning (La Cabine bij Arnhem) werd onderzocht op aard en concentraties van verontreinigingen (zware metalen, minerale olie, PAK's). Door afbraak, adsorpt ...
help
Is de praktijk gebaat bij modellen van intensieve gasuitwisselingssytemen? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Helm, A. van der \ Rietveld, L.C. \ Dijk, J.C. van \ 1999
Uitleg over de modellering van gasuitwisselingssystemen voor de beluchting en ontgassing van grondwater (cascade, plaatbeluchter, vacuumontgasser, beluchtings-en ontgassingstoren). Toepassingsmogelijkheden voor de modellen bij educatie, onderzoek, on ...
help
Omgaan met maaiveldshoogteverschillen bij het peilbeheer : de keuze van een representatieve locatie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bakel, P.J.T. van \ Bierkens, M.F.P. \ 1999
Grondwater als leidraad voor de beheersing van het oppervlaktewaterpeil betekent dat de locatie van het grondwaterstandspeil optimaal moet zijn om droogte- en natschade voor de landbouw te beperken. Met behulp van een computermodel werd voor een voor ...
help
Verwijdering PAK's met MPPE \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1999
Met de MPPE-technologie (Macro Poreuze Polymeren Extractie) is het mogelijk om PAK's tot zeer lage concentraties uit grondwater te verwijderen, zoals blijkt uit een demonstratieproject in Thueringen met een mobiele MPPE-installatie
help
Areaal verdroogd gebied in Nederland stabiliseert zich : RIZA en IPO werken gegevens uit 1996 bij \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1999
De Verdrogingskaart 1998 geeft een landelijk overzicht van verdroogde (natuur)gebieden in Nederland. Nieuw zijn overzichten van de hydrologische effecten van anti-verdrogingsmaatregelen ('herstelkaart') en van de typen verdroging die zich regionaal v ...
help
Model voor regeling voor snelle zandfilters \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Groennou, J.T. \ Kappelhof, J.W.N.M. \ Ginneken, H. van \ 1999
Snelle zandfilters worden gebruikt voor de zuivering van grondwater voor de drinkwaterbereiding. Aan de hand van metingen aan een proeffilter van het Waterbedrijf Groningen heeft Kiwa een model ontwikkeld voor de regeling van een snel zandfilter, zod ...
help
Macharen: regeneratie van meerdere vormen van putverstopping \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Verstraelen, J. \ Beek, C.G.E.M. van \ Hoof, J. van \ 1999
Oorzaken van putverstopping in het puttenveld Macharen ten noorden van Oss (Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant): verstopping op de boorgatwand, en verstopping van de filterspleten door accumulatie van ijzerhydroxiden of mangaancarbonaat. Verder de ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.